ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ (ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, 6.7.2009)
06/07/2009, 9:10 πμ
Filed under: Παναγιωτης Βωβος, Σπυρος Απεργης | Ετικέτες:

Των ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΕΡΓΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΒΩΒΟΥ- ΤΟΥΜΠΑΝΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό και αξιόπιστο εγχείρημα πολιτικής ενότητας στο χώρο της ελληνικής Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και πρέπει να αποκτήσει οργανική σχέση με ευρύτερα εργατικά και λαϊκά στρώματα και μαχητικά κινήματα και αγώνες, εκπονώντας μια καθημερινή πολιτική γραμμή «συνεχούς αντιπαράθεσης με τους «από πάνω» και «συνεπούς υπεράσπισης «των από κάτω».. Το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί ενεργή υποστήριξη για να αποκτήσει πολιτικοοργανωτική υπόσταση, ριζοσπαστικό στίγμα και κοινωνική διεισδυτικότητα στους αγώνες που έρχονται. Επείγει τόσο η αναβάθμιση του ιδεολογικοπολιτικού διαλόγου στο εσωτερικό του, όσο και η άμβλυνση των κομματικοκεντρικών εγωισμών των επιμέρους συνιστωσών του (ο Συνασπισμός προφανώς δεν εξαιρείται). Η ανάγκη να δημιουργηθούν μόνιμες πολιτικές δομές, να εγκαταλειφθεί δηλαδή το παράδειγμα ενός συγκεντρωτικού σχήματος (της Γραμματείας) που αποφασίζει και των περιφερειακών οργανώσεων που υλοποιούν – συνήθως δια των αντιπροσώπων των συνιστωσών – είναι το στοίχημα. Η τοπική και περιφερειακή υπόσταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα πανελλαδικά σώματα δεν είναι μόνο απαίτηση του ανέντακτου κόσμου που τον ακολουθεί, αλλά η ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε η πολιτική συζήτηση να γίνει πραγματικότητα και η εξωστρεφής πολιτική πράξη γεγονός. Από τα παραπάνω εύκολα συνάγεται ότι η συζήτηση περιλαμβάνει πρώτα από όλα το ίδιο το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά τα σώματα πρέπει να εκπονηθεί, στα ίδια να συνομολογηθεί, από εκεί εξ άλλου μπορεί να γίνει πράξη και κοινωνική δυναμική.
Απώτερος ή πιο μεσοπρόθεσμος στόχος μας είναι η κοινωνική απελευθέρωση ή η συμμετοχή σε μια διακυβέρνηση ή κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πληττόμενων και καταπιεζόμενων τμημάτων της κοινωνίας; Ο χώρος μας χαρακτηριζόταν πάντα από μια διττού χαρακτήρα στρατηγική. Από τη μια στόχος και επίδικο ήταν και είναι η ριζοσπαστικοποίηση μέσω των αγώνων και των κάθε φορά τιθέμενων αιτημάτων ταυτόχρονα με την ικανοποίηση άμεσων και βρχυπρόθεσμων τέτοιων. Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα, χωρίς να παραβλέπεται ή να υποτιμάται η αξία των άμεσα προβαλλόμενων διεκδικήσεων.
Στην τρέχουσα παγκόσμια συγκυρία, σε γενικές γραμμές, η Αριστερά και τα κινήματα βρέθηκαν ανέτοιμα μπροστά σε αυτή την κρίση και για μια τόσο συνολική αντιπαράθεση με το καπιταλιστικό σύστημα:
 – ανέτοιμα σε πολιτικό επίπεδο, πολυδιασπασμένα, σε κρίση ή και σε άμπωτη·
 – ανέτοιμα σε ιδεολογικό επίπεδο, ανέτοιμα να επαναδιατυπώσουν την επικαιρότητα του σοσιαλισμού, όχι σε ένα αφηρημένο διακηρυκτικό επίπεδο, αλλά μέσα από τη διατύπωση άμεσων προγραμματικών στόχων που να επικοινωνούν με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και των αποκλεισμένων και, έτσι, να «περιγράφουν» σήμερα το σοσιαλιστικό όραμα.
 Οι αδυναμίες αυτές υποδεικνύουν και  τις ανάγκες. Ωστόσο, οφείλουμε να θυμόμαστε ότι οι κρίσεις έχουν γεννήσει επαναστάσεις, έχουν γεννήσει και φασισμούς. Η κρίση προσφέρει ευκαιρίες για την Αριστερά, εμπεριέχει όμως και κινδύνους. Η κρίση (μπορεί να) επιφέρει την πολιτική αφύπνιση και την κοινωνική ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων των «από κάτω», αλλά και πολιτική συντηρητικοποίηση και κοινωνική παθητικότητα, απογοήτευση και ηττοπάθεια, φόβο και κοινωνικό αγριανθρωπισμό.
     Η Αριστερά, η δική μας Αριστερά, η ριζοσπαστική-κινηματική-αντικαπιταλιστική Αριστερά, οφείλει να αναζητήσει ένα σχέδιο που
 (α) θα εξοπλίζει εκείνα τα τμήματα της κοινωνίας που θέλουν να αγωνιστούν συγκεκριμένα κατά της νεοφιλελεύθερης επίθεσης σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και
 (β) θα την οριοθετεί απέναντι στις δύο κυρίαρχες τάσεις της Αριστεράς σε περιόδους κρίσης: 1. την προστατευτική, προνοιακή αναδίπλωση και 2. την προπαγανδιστική απογείωση σε έναν αφηρημένο, μεταφυσικό και τελικά αντι-πολιτικό αντικαπιταλισμό.
 Από την αρχή ένα από τα κεντρικά σημεία τα οποία υποστηρίζουμε σταθερά είναι η ανάδειξη και ανάδυση μιας ταυτότητας μέλους ΣΥΡΙΖΑ. Προωθήσαμε και πρέπει να εξακολουθήσουμε να προωθούμε την έννοια του ενιαίου χώρου ΣΥΡΙΖΑ.Η ταυτότητα αυτή μπορεί να δίνεται σε όλα τα μέλη των συνιστωσών του Συ.Ριζ.Α. που θα προσκομίζουν έγκυρη ταυτότητα της συνιστώσας τους καθώς και σε ανέντακτους μόνο με την επίδειξη κάποιου στοιχείου ταυτότητάς τους.

1. Θα συγκληθεί οργανωτικό συνέδριο του Συ.Ριζ.Α. το συντομότερο δυνατό με σκοπό να αποφάσίσει τον οργανωτικό μετασχηματισμό του Συ.Ριζ.Α. Όμως αυτή τη στιγμή η βάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την δυνατότητα να εκλέξει έγκυρα και χωρίς τριβές αντιπροσώπους. Άρα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση πρέπει να προχωρήσουμε στην εκλογή Κεντρικής Επιτροπής με ευρεία αποδοχή με εκλογές στη βάση. Επειδή όμως αυτό προϋποθέτει την κατοχύρωση της ιδιότητας μέλους υπάρχει ανάγκη για το πρώτο στάδιο καλής θέλησης.Στο «ιδρυτικό» αυτό συνέδριο  οι αποφάσεις θα ληφθούν με πλειοψηφία του 80% των παρόντων μελών. Οι συνιστώσες του Συ.Ριζ.Α. διατηρούν απολύτως την αυτοτέλειά τους και την εσωτερική λειτουργία τους. Στον Συ.Ριζ.Α.,όμως, θα συμμετέχουν, πλέον μέλη και όχι συνιστώσες. Tο  πρώτο σώμα πρέπει να γίνει με αντιπροσώπους “καλής θέλησης” από περιοχές, τοπικές, κλαδικές, θεματικές κλπ. Δηλαδή θέλουμε ένα σώμα που να θέσει τις βάσεις για ένα πραγματικό συνέδριο που είναι αυτό που θα γίνει αφού αποφασιστεί η ιδιότητα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ..Το ίδιο το συνέδριο θα αποφασίσει εάν θα υπάρχουν ποσοστώσεις μελών του Συ.Ριζ.Α. από συνιστώσες στα παρακάτω αναφερόμενα όργανα του Συ.Ριζ.Α. και ποιό θα είναι το ποσοστό.Εάν υπάρξει τέτοια πρόβλεψη, οι ποσοστώσεις που προτείνονται είναι: 30% Συνασπισμός, 30% υπόλοιπες συνιστώσες Συ.Ριζ.Α. και 40% ανέντακτοι με το σκεπτικό ότι οι ανέντακτοι μπορούν να αποτελέσουν  την «πρώτη ύλη» για την πιο δημοκρατική «συριζοποίηση» του Συ.Ριζ.Α. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί η αναλογία 30% Συνασπισμός, 40% υπόλοιπες συνιστώσες και 30% ανέντακτοι. Η επιλογή να μη προταθεί 40% Συνασπισμός γίνεται με το σκεπτικό να μη μπορεί εύκολα η μεγαλύτερη συνιστώσα του Συ.Ριζ.Α. που είναι, ας πούμε,η πιο ομοιογενής να πετυχαίνει τις αποφάσεις που θέλει με συμμαχίες λίγων συνιστωσών ή/και ανεντάκτων.
Κάθε συνιστώσα υποχρεούται να έχει το ελάχιστο διπλάσιους υποψήφιους από τις θέσεις που θα καταλάβει. Έτσι μπορεί μεν να κρατήσει τη δυνατότητα να επιλέξει τους υποψήφιους της, αλλά το ποιοι θα είναι αυτοί ακριβώς το κρίνει το σύνολο των αντιπροσώπων του συνεδρίου. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε αντικειμενική βάση για οριζόντια ζύμωση μεταξύ ατόμων και συνιστωσών. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει και να αναπτύσει κύρος και συμπάθειες και στον υπόλοιπο κόσμο. Αν εκλεγεί, αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν εκπροσωπεί μόνο την οργάνωση του αλλά και ευρύτερο κόσμο.

 
2. Βασική οδός για τη συγκρότηση ενός ΣΥΡΙΖΑ από τα κάτω είναι η δημιουργία και ουσιαστική λειτουργία τοπικών (ανά νομό) και κλαδικών ΣΥΡΙΖΑ. Λειτουργία τοπικών ΣΥΡΙΖΑ δεν νοείται απλώς ως σύγκλιση μιας συνέλευσης κάθε τόσο. Σημαίνει επίμονη και οργανωμένη δουλειά καθώς και παρέμβαση είτε με τοπικού χαρακτήρα θέματα είτε με ευρύτερα. Σημαίνει επικοινωνία και κοινή δράση σε συγκεκριμένα ζητήματα με γειτονικούς τοπικούς ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει μόνιμη επικοινωνία και αλληλοενημέρωση με τη Γραμματεία, τις επιτροπές και τις θεματικές του ΣΥΡΙΖΑ.Οι αποφάσεις για τη στέρηση της ταυτότητας μέλους του Συ.Ριζ.Α. θα λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστο των δύο τρίτων των παρόντων μελών της τοπικής οργάνωσης, στην οποία ανήκει το μέλος. 
3. Για έναν ΣΥΡΙΖΑ από τα κάτω είναι απαραίτητη και η δημιουργία θεματικών (περιβάλλοντος, δικαιωμάτων, παιδείας, γυναικών, εργαζομένων κ.λπ.) Η αντίληψή μας γι’ αυτές θα πρέπει να είναι ότι οι θεματικές αποτελούν ιδανικό χώρο δικτύωσης ανθρώπων σε πανελλαδικό επίπεδο και μέσα απ’ αυτές τίθενται οι προϋποθέσεις για τη διατύπωση των θέσεων και των απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ με έναν δημοκρατικότερο τρόπο. Στόχος μας και πρακτική μας θα πρέπει να είναι η παγίωση της αντίληψης ότι τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις συνδιασκέψεων, ημερίδων και διαβουλεύσεων των θεματικών θα πρέπει να είναι δεσμευτικά ως προς την προς τα έξω εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιθυμούμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτό, που να προωθεί το διάλογο, τη διαβούλευση και την εμπλοκή ολοένα και περισσότερων συντρόφων όχι ως μέλη ενός κόμματος αλλά ως συνδιαμορφωτές της πολιτικής ενός ενιαίου χώρου.
 

4. Για να αμβλυνθεί ο συγκεντρωτισμός της Γραμματείας του Συ.Ριζ.Α. απαιτείται η δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου από μέλη του Συ.Ριζ.Α. τύπου Κεντρικής Επιτροπής το οποίο θα χαράσσει πολιτικές και θα αποφασίζει για ζητήματα κεντρικής πολιτικής και οργανωτικής αξίας. Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή θα εκλεγεί από το πρώτο οργανωτικό συνέδριο του Συ.Ριζ.Α ως ακολούθως.  Για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση χωρίς, όμως, παραλυτικά βέτο στις τελικές αποφάσεις, προτείνεται όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται με την πλειοψηφία του 75% των παρόντων μελών του οργάνου.Η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέγει τη Γραμματεία του Συ.Ριζ.Α. σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με σταυροδοσία 30% επί του συνόλου των υποψηφίων. Τόσο στη Γραμματεία του Συ.Ριζ.Α., όσο και στην Κεντρική Επιτροπή  μπορούν να εκλέγονται μέλη του Συ.Ριζ.Α. μέχρι και για δύο συνεχόμενες θητείες και μετά θα μπορούν να επανεκλέγονται εφόσον μεσολαβήσει διακοπή τουλάχιστο μιας θητείας.Η ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανανεώνονται από συνέδριο σε συνέδριο κατά τουλάχιστο 30%.Η Κεντρική Επιτροπή εγκρίνει σχετικό κανονισμό για την αποτελεσματική και πλουραλιστική εκπροσώπηση της αποφασιμένων πολιτικών θέσεων του Συ.Ριζ.Α. σε κάθε δημόσιο βήμα (ΜΜΕ, εκδηλώσεις, δημόσιες συζητήσεις, φεστιβάλ κλπ). Εάν και εδώ επιλεγούν οι ποσοστώσεις των συνιστωσών επαναλαμβάνουμε τις αναλογίες που προτείνονται παραπάνω και για το συνέδριο.
5. Η Γραμματεία του Συ.Ριζ.Α. θα αποτελείται από 11 ή 13 άτομα, όλα εκλεγμένα από την Κεντρική επιτροπή (με τις προαναφερόμενες ποσοστώσεις, αν επιλεγούν ως στοιχέιο της εκλογής) για περίοδο τριών χρόνων και θα υλοποιεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Κάθε χρόνο θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η εναλλαγή του ενός τρίτου της Γραμματείας και τα μέλη που θα αντικαθίστανται θα προκύπτουν μετά από κλήρωση (με την πρόνοια να μη διαταράσσονται οι συμφωνημένες ποσοστώσεις εφόσον επιλεγούν). Η Γραμματεία είναι συλλογικό όργανο και μπορεί να εκλέγει Γραμματέα που θα έχει καθαρά συνονιστικό ρόλο. Εναλλακτικά, παραμένει διορισμένη από τις συνιστώσες για ένα διάστημα 1-2 ετών, δεσμευόμενη όμως πολιτικά από την Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε την άποψη ότι σε αυτή τη φάση, ίσως δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την δεύτερη εκδοχή. Μπορούμε λοιπόν να προτείνουμε την πρώτη εκδοχή, αλλά να είμαστε έτοιμοι να υποχωρήσουμε με όρους στην δεύτερη.

5. Τα σχέδια των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Συ.Ριζ.Α. θα τίθεται έγκαιρα υπό την έγκριση των τοπικών οργανώσεων Συ.Ριζ.Α.

Ή, εναλλακτικά, οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής συζητούνται υποχρεωτικά στις τοπικές/κλαδικές οργανώσεις του Συ.Ριζ.Α. μέσα σε ένα μήνα από την λήψη της απόφασης. Οι οργανώσεις με αποφάσεις τους που ψηφίζονται από το 30% των οργανώσεων ή το 30% των μελών των οργανώσεων με υπογραφές μπορούν να ζητούν την επανασυζήτηση του συγκεκριμένου θέματος στην Κεντρική Επιτροπή

6. Δημοψήφισμα των μελών του Συ.Ριζ.Α. πραγματοποιείται α) με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, β) εφόσον το ζητήσει το ένα τρίτο της Κεντρικής Επιτροπής, είτε τοπικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 30% των εγγεγραμμένων μελών του Συ.Ριζ.Α., είτε το 30% των εγγεγραμμένων μελών με υπογραφές τους.

7. Σε όλες τις αιρετές θέσεις και τα δημόσια αξιώματα κάθε θέσης (βουλευτές, ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχεις, δημοτικοί και νομαρχιακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε επιπέδου κλπ) εφαρμόζεται η αρχή της πλουραλιστικής εκπροσώπησης που εξειδεικεύεται μόνο με αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής που λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία που αναφέρεται παραπάνω. Επιτρέπεται η εκλογή σε δημόσιο αξίωμα για δύο συνεχόμενες θητείες και μπορεί να επιτρέπεται η επανεκλογή του ίδιου προσώπου μόνο μετά από διακοπή τουλάχιστο μιας θητείας Για τους βουλευτές οι δύο θητείες νοούνται το ελάχιστο τα έξι χρόνια. Για τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές μπορεί να αποφασίζεται η εναλλαγή τους μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Οι ρυθμίσεις αυτές θα έχουν αναδρομική ισχύ.

8. Αν είναι κάτι που μας ταιριάζει, αυτό είναι η εισαγωγή νέων θεμάτων και νέων «λογικών». Σε αυτό το σημείο πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να ανοίξει η ακανθώδης συζήτηση περί των εθνικών και να σταματήσει να μπαίνει με τρόμο κάτω από το χαλί. Γιατί, π.χ., δεν θα μπορούσε να διοργανωθεί μια ανοιχτή συζήτηση ΡΟΖΑΣ-ΚΟΕ με θέμα το Κυπριακό, με στόχο τη δημόσια, δημοκρατική αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων από δύο συνιστώσες που ως γνωστόν υποστηρίζουν αντιτιθέμενες απόψεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος, ως παράδειγμα συζήτησης και όχι κατ’ ανάγκη σύγκλισης στο πλαίσιο του κοινού μας εγχειρήματος.

9. Η δημιουργία κοινού ταμείου ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί καμπάνιες και ακτιβισμούς σε κεντρικό, θεματικό ή τοπικό επίπεδο. Το μοίρασμα της κρατικής χρηματοδότησης μόνο στις επιμέρους συνιστώσες και η διάθεσή της κατά το δοκούν από αυτές, αποτελεί, επιεικώς, ατυχή πολιτική πρακτική.

10. Η στελέχωση του ΣΥΡΙΖΑ από συντρόφους/ισσες για τους/ις οποίους/ες είναι εφικτή η μετάταξη. Είναι λυπηρή η εικόνα των κεντρικών γραφείων με τη μία εργαζόμενη σε αυτά, τη στιγμή που οι ανάγκες της συγκυρίας είναι τεράστιες. Αρα η βοήθεια από επαγγελματικού τύπου στελέχη είναι απαραίτητη, γνωρίζοντας τους τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύουν. Τα επαγγελαματικά στελέχη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αποσπασμένοι από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα όργανα του Συ.Ριζ.Α. σε ποσοστό το πολύ έως 30%.
 Η εκπροσώπηση της περιφέρειας, των λαϊκών γειτονιών των μητροπολιτικών κέντρων, των πόλεων της επαρχίας, πρέπει να αποκαταστήσει τη σύνδεση της με όσα συμβαίνουν στα παραδοσιακά κέντρα των εξελίξεων. Κατεύθυνση που είναι αδύνατο να γίνει αν κομματικοί πόροι ( χρήματα και επαγγελματικά στελέχη ) δεν μεταφερθούν στην περιφέρεια και αν  δεν αποκτήσει με τη χρήση ποσόστωσης,(τουλάχιστον ένα μέλος στην Κεντρική Επιτροπή  από κάθε νομό) αυξημένη πρόσβαση και συμμετοχή στα καθοδηγητικά κέντρα του Συ.Ριζ.Α.. 
Η ανανέωση στα ηγετικά, αλλά και στα ενδιάμεσα κλιμάκια του κόμματος  πρέπει, εξίσου με τα παραπάνω, να στηριχθεί σε ένα ορμητικό ρεύμα γυναικείας εκπροσώπησης. Για την εξασφάλιση της επίτευξης αυτού του στόχου προτείνουμε τη θεσμοθέτηση ενός μέτρου που ήδη ισχύει στα περισσότερα από τα κόμματα που  συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κόμμα της Αριστεράς :  ποσόστωση της τάξης του 50% σε όλα τα κεντρικά όργανα του Συ.Ριζ.Α. Γιατί το μέλλον αποκλείεται να είναι αντικαπιταλιστικό, αντιιεραρχικό και κόκκινο ( δηλαδή πράσινο ) αν ταυτόχρονα δεν γίνει γυναικείο. Η ποσόστωση στο επίπεδο του 50% είναι ένα μέτρο απαραίτητο για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στη διεύθυνση του Συ.Ριζ.Α. και για το γκρέμισμα των σεξιστικών τειχών που εμποδίζουν την “ φυσική” κατάκτηση αυτού του επίπεδου συμμετοχής.Δεν ισχυριζόμαστε πως η αυξημένη γυναικεία παρουσία στα καθοδηγητικά όργανα θα εξαλείψει μαγικά τον στείρο ανταγωνιστικό αντρικό λόγο από τις γραμμές μας. Θα εκπέμψει όμως ένα ισχυρό σήμα πως είμαστε υποψιασμένοι γι αυτή την πραγματικότητα και αποφασισμένοι να κάνουμε πολλά για να αρχίσουμε να την αλλάζουμε.

Advertisements

Σχολιάστε so far
ΣχολιάστεΣχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %sΑρέσει σε %d bloggers: