Σχεδιο για την οργανωτικη ανασυγκροτηση του ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ

Το παρακάτω σχέδιο για την οργανωτική ανασυγκρότηση και τη δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να σκιαγραφήσει έναν τρόπο μετασχηματισμού του σημερινού οργανωτικού μορφώματος. Ο σημερινός οργανωτικός και πολιτικός ιστός του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πραγματικότητα ένα μετωπικό σχήμα των συνιστωσών οργανώσεων, στο οποίο συνυπάρχουν χωρίς πολιτικά δικαιώματα οι ανέντακτοι και οι ανέντακτες σε συνιστώσες.

Την ίδια στιγμή, τα μέλη των κομμάτων και των οργανώσεων που συναποτελούν τον ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πραγματικότητα μέλη με περιορισμένα δικαιώματα στον βαθμό που η έμμεση συμμετοχή δια μέσου των οργανώσεών τους ακυρώνεται στην πράξη και στην ουσία εκτελούν πολιτικά καθήκοντα στα οποία δεν είχαν καμιά συμμετοχή.

Ο μετασχηματισμός σε έναν πολιτικό οργανισμό των μελών και των συνιστωσών είναι σήμερα ώριμος και αναγκαίος. Μπορούμε δηλαδή με συναινέσεις να καταλήξουμε σε ένα «υβριδικό» πολιτικό υποκείμενο συνύπαρξης και των δύο τρόπων εκλογής και αντιπροσώπευσης, μαζί με μια πολιτική διαλεκτική συνθέσεων που δεν αναιρεί την ύπαρξη αυτοτελών (ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά) κομμάτων και οργανώσεων στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει όμως πολιτικές αρμοδιότητες στα μέλη, ανεξάρτητα αν είναι ενταγμένα ή ανέντακτα σε συνιστώσες. Την ίδια στιγμή η πρότασή μας επιτρέπει στα αντιπροσωπευτικά σώματα του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνουν αποφάσεις με διευρυμένες πλειοψηφίες ώστε να αφήσουμε πίσω την πολιτική ακινησία και την οιονεί διαπραγμάτευση των αποφάσεων.

Μέλη: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μέλη τα μέλη των συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων, καθώς και τους ανέντακτους και ανέντακτες σε συνιστώσες. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα στη λήψη των αποφάσεων, όπως και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε κάθε αντιπροσωπευτικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλος έχει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταστατικό, εκτός των άλλων, κατοχυρώνει την ισότητα των μελών, την ελευθερία διακίνησης των ιδεών, την ελεύθερη έκφραση της μειοψηφικής άποψης και την πολιτική δέσμευση στις συλλογικές αποφάσεις.

Δομή και λειτουργία: Η αρχιτεκτονική του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει την ύπαρξη Οργανώσεων Βάσης σε τοπικό, κλαδικό και θεματικό πεδίο. Βασική αρχή λειτουργίας τους είναι η συνέλευση, η άμεση δημοκρατία των μελών. Για κορυφαία πολιτικά και καταστατικά ζητήματα επιδιώκονται εσωτερικά δημοψηφίσματα προκειμένου να αποτυπώνεται καθολικά η βούληση των μελών. Τα Συντονιστικά των Επιτροπών Βάσης εκλέγονται με εντολή διεκπεραίωσης των αποφάσεων και λειτουργικής προετοιμασίας των συνελεύσεων. Για λόγους καλύτερου συντονισμού μπορούν να δημιουργούνται Νομαρχιακά Συντονιστικά τα οποία αποτελούν οι συντονιστικές των Επιτροπών Βάσης.

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό (με άλλα λόγια η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ) αποτελεί το βασικό αντιπροσωπευτικό όργανο με δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις να εκλέγει και να επικυρώνει τις εκπροσωπήσεις. Εκλέγεται από συνεδριακό σώμα και με τη σειρά του εκλέγει την Γραμματεία με εκτελεστικούς ως επί το πλείστον αρμοδιότητες. Η Γραμματεία λογοδοτεί στο Πανελλαδικό Συντονιστικό και ελέγχεται από το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαφάνεια στη λειτουργία των οργάνων και η οριζόντια επικοινωνία των οργανώσεων βάσης, ώστε να επιτυγχάνεται η κίνηση των ιδεών και η κοινοποίηση των ιδεολογικών ρευμάτων είναι καταστατικά κατοχυρωμένη. Για τους ίδιους λόγους της διακίνησης των ιδεών η έκδοση περιοδικού του ΣΥΡΙΖΑ είναι επιβεβλημένη.

Διαδικασίες: Τα αντιπροσωπευτικά σώματα: το Πανελλαδικό Συντονιστικό και η Γραμματεία (αποφασιστικό όργανο σε ζητήματα πολιτικής καθημερινότητας) επιδιώκουν τη συναίνεση, παίρνουν αποφάσεις με διευρυμένη πλειοψηφία των 2/3. Με την ίδια κατεύθυνση για ευρείες συναινέσεις λειτουργούν και οι Επιτροπές Βάσης

Αρχές και Ποσοστώσεις: Η εναλλαγή, η ανακλητότητα, οι περιορισμένες (καταστατικά) θητείες και η γυναικεία εκπροσώπηση αποτελούν τις βασικές παραδοχές με τις οποίες συγκροτούνται τα συντονιστικά και τα αντιπροσωπευτικά όργανα. Με τις ίδιες αρχές συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια και οι εκπροσωπήσεις στο κοινοβουλευτικό στο τοπικό (δημοτικό, νομαρχιακό) και στο συνδικαλιστικό επίπεδο.

Για το επόμενο μεταβατικό διάστημα μέχρι να πετύχει η αναγκαία όσμωση, εμπιστοσύνη και πολιτική αλληλεγγύη των μελών (και των συνιστωσών) στα εκλεγμένα αντιπροσωπευτικά (και συντονιστικά) όργανα τηρείται η ποσόστωση 1/3 ανέντακτοι και ανέντακτες, 1/3 μέλη ΣΥΝ και 1/3 μέλη των άλλων συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων. Είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την πολυφωνία και προστατεύει τις μειοψηφίες.

Συνεδριακό σώμα: Για την επόμενη περίοδο, μεταβατικά, μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες απευθείας εκλογής το συνεδριακό σώμα -που καλείται να πάρει τις αποφάσεις για τα βασικά χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων των μελών, της δομής και της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ- το αποτελούν τα Συντονιστικά των τοπικών, κλαδικών και θεματικών επιτροπών, μαζί με τη Γραμματεία, το Οργανωτικό Γραφείο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Οικονομικά: Το 25% της κρατικής χρηματοδότησης χορηγείται στο Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις λειτουργικές ανάγκες, την κεντρική πολιτική δραστηριότητα και την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή των βουλευτών και ευρωβουλευτών (μετά τη ρύθμιση της Κ.Ο. το 2009, η συμμετοχή είναι περίπου το 35% της μισθοδοσίας τους).

Advertisements

9 Σχόλια so far
Σχολιάστε

[…] ΑΚΟΑ: Πρώτες προσεγγίσεις για τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ : ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΣΑς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΣΥΝ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ […]

Πίνγκμπακ από ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ « ΣΥΡΙΖΑ Αλίμου

το κείμενο αυτό είναι μια παραλλαγή της πρότασης Φλαμπουράρη, και στην ουσία δεν αποτελεί εναλλακτική πρόταση σε αυτήν. Κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Σύντροφοι του Κοκκινοπράσινου, μιλάτε για την όσμωση που πρέπει να επιτευχθεί στα μέλη, ξεχνώντας πως αυτή η όσμωση είχε επιτευχθεί το 2007-2008 και αναιρέθηκε απο στοιχίσεις τάσεων και συνιστωσών που εσείς τώρα παίρνετε ως σημείο αφετηρίας! Η πρόταση για 1/3, 1/3, 1/3 είναι μια πρόταση που στην ουσία στοιχίζει τον Σύριζα πίσω απο ήδη παγιωμένες τάσεις στην κορυφή της πυραμίδας του, και σε καμμιά περίπτωση δεν αμφισβητεί την ίδια την πυραμίδα. Αυτό μοιραία οδηγεί στην αναπαραγωγή των ίδιων εκφυλιστικών φαινομένων παραγοντισμού, που ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο σ. Τσίπρας στο κλείσιμό του δεν αναφέρθηκε καθόλου στην πρόταση του ΚΠΔ, Θεωρώντας την προφανώς (και δικαίως κατα την γνώμη μου) παρόμοια με την πρόταση Φλαμπουράρη! Αντίθετα αναφέρθηκε στην πρόταση της ΠΑΣΑ (dosepasa.wordpress.com) ως στην ουσία της μόνης εναλλακτικής στην πρόταση Φλαμπουράρη και στην πρόταση των Ανανεωτικών για εκλογική συμμαχία!
Η πρότασή σας το συνεδριακό σώμα να το αποτελούν τα μέλη των συντονιστικών, αγνοεί την πραγματικότητα οτι πολλά συντονιστικά έχουν ατονήσει και λειτουργούν μόνο με τα μέλη συνιστωσών και ελάχιστους πια ανένταχτους. Πως λοιπόν θα καλυφθεί το 1/3 των ανένταχτων στα όργανα; Με αριστήνδειν παράγοντες και φίλους του ΣΥΝ που εμφανίζονται ως ανένταχτοι; η πρόταση Φλαμπουράρη και η δική σας στην ουσία οδηγεί στην δημιουργία άτυπης συνιστώσας ανένταχτων χωρίς καμμιά πρόβλεψη δημοκρατικής εκλογής τους στα όργανα, με σκοπό την κατάληψη του 30% των οργάνων. Αυτή η συνθήκη απέχει έτη φωτός απο τον στόχο του Σύριζα των μελών, απλά παγιώνει την σημερινή κατάσταση, ρίχνοντας κι ένα ξεροκόματο στους «ανένταχτους» που στην ουσία τους καλεί να γίνουν παράγοντες και συνιστώσα. Γνωρίζετε πολύ καλά οτι αυτό δεν μπορεί να συμβεί αφού οι πραγματικοί (κι όχι οι γιαλαντζί) ανένταχτοι δεν έχουν ούτε μηχανισμό, ούτε διασυνδέσεις, ούτε πανελλαδική δικτύωση. Το σχέδιό σας είναι σχέδιο επι χάρτου έξω απο τις πραγματικές συνθήκες. Όλοι σας, κι εσείς, κι ο Φλαμπουράρης και ο Τσίπρας, αντιμετωπίζετε τους ανένταχτους σαν ένα ξεχωριστό πολιτικό υποκείμενο, σαν συνιστώσα…ενώ δεν είναι…Οι ανένταχτοι δεν είναι πολιτικό υποκείμενο, είναι άνθρωποι που θέλουν απλά να μετέχουν σε έναν πολιτικό οργανισμό με ίσα δικαιώματα ως άτομα, κι όχι ως ξεχωριστό πολιτικό υποκείμενο. Γι αυτό και η μόνη λύση γι αυτούς είναι: 1. Να εκλέγουν και να εκλέγονται ελεύθερα χωρίς ποσοστώσεις. Να μπορούν να εκλέγονται απο και να εκλέγουν και μέλη συνιστωσών (αλλιώς δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να υπάρξει όσμωση!) Ποσόστωση να μην υπάρχει ούτε στο τοπικό ούτε στο νομαρχιακό επίπεδο, αλλά μόνο στο πανελλαδικό συντονιστικό και τη γραμματεία, ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΑΝΕΝΤΑΧΤΩΝ αλλά για χάρη των μικρών σημερινών συνιστωσών των 50 και των 100 μελών, που προφανώς θα εξαφανιστούν σε ένα Σύριζα μελών. ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΥΣ! Κι επειδή είναι γι αυτούς ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 1/3 του ΟΛΟΥ ΣΥΡΙΖΑ! ΕΛΕΟΣ! Να είναι το 25% στην κεντρική επιτροπή και στην γραμματεία όπως είχε προτείνει το 2ο κύμα και το άλλο 25% να είναι ΣΥΝ…Το υπόλοιπο 50% να μην είναι «ανένταχτοι» αλλά ΜΕΛΗ ΣΥΡΙΖΑ! δηλαδή μέλη ακόμα και συνιστωσών που όμως δεσμεύονται απέναντι στην τοπική τους ΣΥΡΙΖΑ κι όχι απέναντι στην συνιστώσα τους… Διαφορετικά δεν θα υπάρξει ούτε όσμωση ούτε παραγωγή πολιτικής απο τον Σύριζα…και θα ανακυκλώνεται η σημερινή κατάσταση!

Σχόλιο από Γιάννης Κυριακάκης

Γιάννη η πρότασή μας πράγματι έχει κοινά στοιχεία με του Φλαμπουράρη (αν και προηγείται κατά 3 μήνες τουλάχιστον)έχει και διαφορές, όπως για παράδειγμα ότι θέλουμε τα αντιπροσωπευτικά σώματα να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με διευρυμένη πλειοψηφία (και όχι να προστρέχουμε σε καθολικές ψηφοφορίες για κάθε διαφωνία).

Η πρότασή μας δεν επιχειρεί να χαιδέψει αυτιά και δεν είναι μάξιμουμ. Κυρίως όμως είναι μεταβατική (αυτό σου διέφυγε). Για παράδειγμα τη σύνθεση του συνεδριακού σώματος από τα Συντονιστικά την εισηγούμαστε για το σώμα του Νοεμβρίου, το επόμενο εννοείται ότι θα είναι εκλεγμένο. Αν μάλιστα μπορούν και θέλουν να εκλέξουν αντιπροσώπους τώρα κάποιες Τοπικές, δεν διαφωνούμε (αν και υπάρχει ο φόβος σε συνθήκες πόλωσης να είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικές και πλουραλιστικές από τις παρούσες). Η σκέψη μας είναι ότι τα σημερινά Συντονιστικά έχουν νομιμοποίηση, έχουν προέλθει συναινετικά και έχουν επαρκή αριθμό ανεντάκτων (εδώ κάνεις λάθος, η πανελλαδική εικόνα λέει ότι εκπροσωπούνται οι ανέντακτοι στα Συντονιστικά). Η πρόταση μας μεριμνά για την εκπροσώπηση των Συνιστωσών και πράγματι δίνει προβάδισμα στους ανέντακτους. Έχεις δίκιο ότι η πρότασή μας εμφανίζει τους ανέντακτους ως τάση χωρίς να είναι (δεν υπάρχει κοινή ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα)αλλά -μεταβατικά- δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το θέμα εκλογής των εκπροσώπων των συνιστωσών από το συνεδριακό σώμα είναι δημοκρατικότερο αλλά κατά τη γνώμη μας (αυτή τη στιγμή) δεν περνάει από τις συνιστώσες. Φοβούνται όλες και δικαίως ότι οι εκπρόσωποι του Συνασπισμού θα διαμορφώνουν τη σύνθεση των οργάνων. Εκεί ακριβώς υστερεί και η δική σας πρόταση. Σκέψου ότι σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν άλλες συνιστώσες. Τέλος έχεις δίκιο ότι το 1/3 ανένταχτοι είναι δυσανάλογο, αλλά δείχνει όμως μια κατεύθυνση. Τέλος καμιά πρόταση δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι Συνιστώσες (με εξαίρεση το Συνασπισμό, λόγω πολυτασικότητας) δεν θα κατεβάσουν κλειστή λίστα υποψηφίων.
χ.π.

Σχόλιο από Χ.Π.

Χριστόφορε μπές στο blog μας να διαβάσεις τα καταστατικά των bloco και die linke φίλε (μεταφρασμένα ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) να σου σηκωθεί η τρίχα κάγγελο! (ειδικά του die Linke!) Διάβασε και άρθρο μου με ιστορικά στοιχεία που αποσιωπούνται πάνω στο ίδιο θέμα…

Τώρα γι αυτά που λές μπορούμε να βρούμε μια κοινή θέση: Εγώ (μιλάω σαν άτομο, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους χωρίς συννενόηση) θα σου πώ ένα πράγμα: ΔΈΧΟΜΑΙ ΟΛΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 1/3, 1/3, 1/3 (που είναι απαράδεκτο! μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς σας φίλους, μεταξύ μας, αλλά ντροπή ρε Χριστόφορε!) για την πρώτη μόνο ιδρυτική και το πρώτο μόνο πανελλαδικό σώμα. ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΡΟ: ΚΟΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ…Αν δέχεσαι αυτό, δέχομαι και γω ‘ολες τις μεταβατικές σου διατάξεις (το «σου» και το ‘μου» ρητορικά το λέω μην παρεξηγείς). Αν όμως δεν δέχεσαι αυτό και βάζεις την ίδια πρόταση με Φλαμπουράρη για ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΝΤΑΧΤΩΝ τότε Χριστόφορε η θέση σου είναι δεξιά κι επιχειρεί να τριχοτομήσει τον Σύριζα σε ΣΥΝ, ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ, και Ανενταχτους, χωρίς να εξασφαλίζει καμμιά όσμωση και καμμιά πρωτοβουλία στις τοπικές…οι τοπικές θα είναι ένα πεδίο μάχης των συνιστωσών και οι ανένταχτοι που δεν θα γίνουν συνιστώσα θα την κάνουν…Εμείς Χριστόφορε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΝΤΑΧΤΩΝ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ απο το σχέδιο Φλαμπουράρη…Κάντε μια υποχώρηση σ’ αυτό να κάνουν και οι άλλοι υποχώρηση στα απαράδεκτα ποσοστά που δίννετε στους ανέντατους και τα υπερβολικά που δίνετε στη ρόζα, Κόκκινο ΑΚΟΑ κι ενδεχομένως ΔΕΑ (και κάνουν όλοι τουμπεκί! μόνο ο Θεωνάς μίλησε! που καταντήσαμε!)…Είναι σκάνδαλο αυτό που κάνετε!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, μεταξυ μας, και χωρίς παρεξήγηση…ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 50, 100 ΚΙ 150 ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟ…Αυτές θα έπρεπε να είναι τάσεις όχι συνιστώσες…ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΆΠΟΙΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ; ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΥΤΗ Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ; δηλαδη φοβούνται οτι θα τους καπελώσει ο ΣΥΝ? ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΕΛΩΣΕΙ ΓΑΜΩΤΟ! ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ? ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΕΙΝΑΙ; ΕΜΕΙΣ ΦΤΙΑΞΑΜΕ 40-50 ΑΤΟΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, κάνουμε εκδηλώσεις συγκεντρώσεις, συζητάμε, έχουμε φόρουμ, μπλόγκ, σχεδόν πανελλαδική δικτύωση, τρέχουμε έχουμε θέσεις…οι συνιστώσες είναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ…

ξέρεις πολύ καλά και σύ και ο Τσίπρας και όλοι ότι το 1/3 του ΣΥΝ ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ θα διαλέξει ΣΥΡΙΖΑ…ΑΥΤΟ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ! ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΡΙΖΑ…όχι τα καπέλα…ποιά καπέλα βρε Χριστόφορε;…εδώ οι συνιστώσες δεν βγάζουν καν ΄θέσεις! έχουν εξαφανιστεί, ΄΄εχουν ισοπεδωθεί απο τον ΣΥΝ…Η ΄μόνη αντιπολίτευση είναι η ΠΑΣΑ!

Σχόλιο από Γιάννης Κυριακάκης

Γιάννη διάβασα τα καταστατικά των Γερμανών και Πορτογάλων συντρόφων, πολύ καλή δουλειά και πολύ χρήσιμη που κάνατε στην ΠΑΣΑ, παρεμπιπτόντως μεταφράζεται από τον ΣΥΝ το καταστατικό της Ενωμένης Αριστεράς στην Ισπανία. Παρόλα αυτά δεν μου σηκώθηκε η τρίχα…. Κάθε καταστατικό καθρεφτίζει το επίπεδο όσμωσης των μελών και των συνιστωσών. Για παράδειγμα το Γερμανικό αν το διαβάσεις ποιό προσεχτικά θα καταλάβεις με ποιό τρόπο επιχειρεί να λύσει πολιτικά και οργανωτικά προβλήματα,ανάλογα με τα δικά μας, μόνο που για να μπεις στο πνεύμα χρειάζεται να αντικαταστήσεις της λέξη Συμμαχία με τη λέξη Συνιστώσα, στα καθ ημάς.
Επί της ουσίας τώρα σε αυτά που γράφεις, πάλι παρανόησες (με το γνωστό «αυστηρό» σου ύφος). Εμείς εννοούμε ενιαίο μητρώο μελών που το αποτελούν το άθροισμα του μητρώου των ανεντάχτων και τα μητρώα των συνιστωσών. Δικαιούνται όλοι και όλες κάρτα ΣΥΡΙΖΑ (εδώ δεν συμφωνούμε με τον Φλαμπουράρη). Βέβαια είμαστε χαλαροί στην έννοια του «Ενεργού» μέλους, γνωρίζουμε βεβαίως το καθεστώς του ΣΥΝ που σε κάθε μεγάλη ψηφοφορία ψηφίζουν «άγνωστοι» στην οργάνωση ή «ξεχασμένοι». Από την άλλη δεν θέλουμε στις μέρες μας, όταν η σταθερή κομματική ένταξη είναι σε ύφεση (σπάνιο είδος), να δώσουμε ένα αυστηρό ορισμό του ενεργού» και του «ανενεργού». Προτιμάμε ένα «φορουμίστικο» τρόπο, παρά ένα «μπολσεβίκικο», με όλους τους γνωστούς κινδύνους.Με 2 λόγια «το ρισκάρουμε»

ΟΙ 2 ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΙ
Από εκεί και πέρα πέφτεις στο γνωστό αμάρτημα των 2 πατριωτισμών, του ΣΥΝ και της ΠΑΣΑΣ, με την πολύ γνωστή κατάληξη της υποτίμησης των Συνιστωσών. Πατριωτισμός που ευδοκιμεί τόσο στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΝ, όσο δυστυχώς και στη βάση. Εμείς στο ΚΠΔ δεν είμαστε αυτής της σχολής (τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία) σεβόμαστε κάθε Συνιστώσα, ακόμα και εκείνες που μας τη δίνουν στα νεύρα. Δεν μας λέει πολλά πράγματα το μέγεθος, από την άλλη είμαστε κατηγορηματικοί για το σχηματισμό Συνιστωσών από το πουθενά. Γνωρίζουμε ότι κάθε μία από τις «ιστορικές συνιστώσες» του ΣΥΡΙΖΑ: η ΑΚΟΑ, η ΚΟΕ, η ΔΕΑ, η Ρόζα (με όποιο όνομα και να έχει προσλάβει διαχρονικά αυτή η πολύ συγκεκριμμένη οργάνωση, έχει μια ισχυρή ταυτότητα ανθεκτική σε πολυ δύσκολες συνθήκες. Για παράδειγμα στη δεκαετία του 90 που ο ΣΥΝ είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, εκείνες επιμένανε Αριστερά και ριζοσπαστικά . Ακόμα και σήμερα ο ρόλος και η χρησιμότητα τους δεν είναι πεπερασμένη. Με αυτές τις αξίες εξ άλλου φτάξαμε τον Χώρο διαλόγου και κοινής δράσης (μαζί με τον Α. Φλαμπουράρη, τον Μπανιά, τον Σπαθή, τον Ρήγο, την Χριστοδουλοπούλου και άλλους) όταν ο επίσημος Συνασπισμός μας κοίταζε με μισό μάτι. Με παρόμοιες αξίες και παρόμοιο συσχετισμό ( συμπεριλαμβάνομένων Τροτσκιστών συντρ.)φτιάξαμε τις Ευρωπορείες, πρόδρομο του Φόρουμ και μήτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε βέβαια ότι το 1/3ΣΥΝ, 1/3 συνιστώσες, 1/3 ανέντακτοι δεν αποτυπώνει τα πραγματικά μεγέθη, αλλά η δική μας άποψη είναι ότι ο Συνασπισμός πρέπει να είναι γενναιόδωρος και οι ανένταχτοι να έχουν θετική διάκριση. Βλέπεις το μεγαλύτερο Αριστερό κόμμμα είναι οι εκτός της (οργαανωμένης) Αριστεράς Αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανομένου. Εμείς στην πραγματικότητα βλέπουμε τον Νοέμβρη ως την αρχή μιας επανιδρυτικής διαδικασίας, με κάλεσμα στους ανέντακτους και στις ανέντακτες να πλαισιώσουν τις γραμμές μας. Που ξέρεις μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί ότι είναι και η έναρξη μια ανασυνθετικής διαδικασίας για την Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ.
Χ.Π.

Υ.Γ.1. Επειδή το έχουμε πάρει σκοινί κορδόνι, φαντάζομαι ότι τον Νοέμβρη να τα πούμε όλα αυτά δια ζώσης και δημόσια στο ΣΥΡΙΖΑ
Υ.Γ.2. Σε λίγο θα αναρτηθεί στο μπλογκ του ΚΠΔ άρθρο του Π. Σταύρου για τη σχέση του πολιτικού με το οργανωτικό, το προσυπογράφω

Σχόλιο από Χ.Π.

Χριστόφορε το «συμμαχία» των γερμανών δεν σημαίνει συνιστώσα, σημαίνει τάση! Συνιστώσες ήταν μόνο το PDS και η ομάδα Λαφονταίν…Και για να μπείς και συ στο πνεύμα διάβασε προσεκτικά το καταστατικό τους: Οι αντιπρόσωποι στα συνέδριά τους είναι 90% απο τις οργανώσεις και μόνο 10% απο τις τάσεις! ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ! Επίσης υπάρχει απόλυτη αντιστοίχιση αριθμού μελών των τάσεων (που είναι γνωστός σε όλους) και αντιπροσώπων στο συνέδριο, κατωχυρωμένος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ! Επίσης για τις δύο συνιστώσες υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις έως το 2016 απόλυτα προσδιορισμένες στο καταστατικό! Είπες τίποτα;

Σχόλιο από Γιάννης Κυριακάκης

Ποιός είναι ο πατριωτισμός της Πασας ρε Χριστόφορε; Να κοιτάξεις τα κείμενά μας και τις προτάσεις μας κι ύστερα να μιλήσεις για πατριωτισμό…Αν θέλετε να δώσετε μήνυμα στους ανένταχτους, κι αν οι ανένταχτοι είναι (που είναι όντως) η μεγαλύτερη δύναμη δώστε τους το 50% κι όχι το 30% που τους δίνετε τώρα. Τώρα αφού το λές μόνος σου…η αυτόματη ένταξη των μελών ΣΥΝ που είναι στην ουσία ανενεργά είναι που θα καπελώσει τις μικρές συνιστώσες, και όχι αυτό που λέμε εμείς ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ και ΕθΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ + ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ + ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝ στα ΚΕΝΤΡΙΚΑ μόνο όργανα (Που είναι ο πατριωτισμός μας και ποιός είναι; Εσύ μιλάς για πατριωτισμό, που σαν Κοκκινοπράσινο μας΄έχετε ταράξει στην ομοφωνία με Ρεύμα και Ανανεωτικούς;)

Η πρότασή μας είναι η πιο καθαρή, η πιό έντιμη, και η πιο αναζωογονητική για τον Σύριζα…Επανίδρυση με μέλη και δημοκρατία, κι όχι ξαναμοίρασμα της πίττας ανάμεσα σε ηγεσίες και κονκλάβια. ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΑΣ, ΤΟΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ η πρόταση Φλαμπουράρη πίσω απο την οποία χάριν της περίφημης ομοφωνίας σας με δεξιούς και κεντρώους κρύβετε τον συμβιβασμό και την ατολμία σας. Στο ξαναλέω: η πρόταση Φλαμπουράρη θα είναι καταστροφή για τον Σύριζα…θυμήσου αυτό που σου λέω γιατί τα λόγια μένουν!

Σχόλιο από Γιάννης Κυριακάκης

Δεν μίλησα για πατριωτισμό της ΠΑΣΑ, για δικό σου πατριωτισμό μίλησα, αλλίμονο με πολλά παιδιά της ΠΑΣΑ έχω καθαρές συντροφικές σχέσεις και συνεργασία εδώ καιπολλά χρόνια.

Τώρα από εκεί και πέρα η κούβεντα γίνεται δύσκολη, γιατί όχι 70%, 80%, 90% ανένταχτοι και πάει λέγοντας…κολοκυθιά

Προσωπικά ποτέ δεν υιοθέτησα, ακόμα και την περίοδο που ήμουν ανέντακτος, τα απλοικά η ιδιοτελής ηγεσία συλλήβδην και η υγιής βάση, οι γραφειοκράτες πάνω και οι αντιγραφειοκράτες κάτω.

Η μομφή σου περί ομοφωνίας και ατολμίας δικιά μας έναντι της δικής σου αντιπολίτευσης… να με συγχωρείς αυτά είναι για μικρά παιδιά ή για ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αριστερό κόμμα. Χωρίς πιθανότητα να αναστοχαστείς, θα σου πω κάτι τελευταίο: αν μέλημά μας ήταν η εσωκομματική αντιπολίτευση από τη στιγμή που ιδρύσαμε το ΚΠΔ, το 2000, μπορεί τώρα να είχαμε μια μεγαλύτερη τάση αλλά να είσαι σίγουρος ότι ούτε αριστερή στροφή θα είχαμε, ούτε Φόρουμ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ανανέωση στο στελεχιακό δυναμικό του ΣΥΝ. Γιατί αγαπητέ Γιάννη τα περισσότερα από αυτά τα κάναμε με τη δική μας μεν πρωτοβουλία και πολιτική βούληση αλλά φτιάχνοντας αντ χοκ συμμαχίες όχι μόνο με το Αρ. Ρεύμα, αλλά και με τμήμα των Ανανεωτικών κάθε φορά (Κωνσταντόπουλος, Πιτσιώρλας, Θεοδωρακοπούλου για παράδειγμα) και δεν ντρεπόμαστε να το πούμε και να τους αποδώσουμε τα εύσημα. Παρόλο που σε άλλες στιγμές του τα χώσαμε χοντρά, το 2004 για παράδειγμα στους 2 πρώτους. Αυτά και επαναλαμβάνω χωρίς μεγάλη πιθανότητα να καταλάβεις, έτσι για «τον ιστορικό του μέλλοντος».
χ.π.

Σχόλιο από Χ.Π.

το ύφος σου Χριστόφορε δείχνει οτι έχεις χάσει την ψυχραιμία σου…Ευτυχώς τα γραπτά μένουν και ο καθένας διαβάζει και κρίνει…λυπάμαι για την προσωπική επίθεση που μου κάνεις, αλλά θα το ξεπεράσω…αφού άλλωστε απευθύνεσαι στον ιστορικό του μέλλοντος και όχι σε μένα, ας μην απαντήσω εγώ…που άλλωστε δεν υπάρχει και μεγάλη πιθανότητα να καταλάβω…

Μήπως υπάρχει όμως πιθανότητα κι εσύ να καταλάβεις πως ΔΙΑΦΩΝΩ και με τις συννενοήσεις του παρελθόντος και με αυτές του παρόντος; και οτι θα προτιμούσα να ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑ (κι εδώ μιλάω για τον ΣΥΝ) όπου οι συννενοήσεις δεν θα χρειάζονταν, ούτε τότε ούτε τώρα; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝ? Πάλι μεταξύ σας θα τα βρείτε? Είναι κόμμα αυτό? είναι δημοκρατία; 100 άτομα να συννενοούνται μεταξύ τους και να αποφασίζουν για 16.000;

Όσο για το θέμα του πατριωτισμού κοίτα μόνος σου τι έγραψες και μην με βγάζεις τρελό!

Σχόλιο από Γιάννης Κυριακάκης
Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %sΑρέσει σε %d bloggers: