Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ζησει, πρεπει να προχωρησει – Υπογραφες ανασας
16/11/2009, 12:56 πμ
Filed under: Uncategorized | Ετικέτες:

Πρόταση μελών του ΣΥΡΙΖΑ, ενταγμένων και ανέντακτων σε Συνιστώσες, για την Οργανωτική και Πολιτική Συνδιάσκεψη του Νοέμβρη

Το θετικό εκλογικό αποτέλεσμα, στις γνωστές αντίξοες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα πριν τις εκλογές (δεν είμαστε όλοι εξίσου υπεύθυνοι γι’ αυτές τις συνθήκες!) αποτελεί μια δεύτερη ευκαιρία και δυνατότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος του, έστειλε μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαίος, ότι η ενότητα και η ριζοσπαστική – κινηματική του φυσιογνωμία, μαζί με τον σαφή, ριζοσπαστικό και συνεκτικό πολιτικό λόγο, είναι προϋπόθεση για τις επόμενες μάχες και αγώνες . Στη νέα φάση, θα φανεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε όσα είπε προεκλογικά. Αν θα σταθεί με επάρκεια και χωρίς ταλαντεύσεις, στο πλευρό της «ξεχασμένης» κοινωνίας, στο πλευρό του κόσμου της εργασίας,  των ανέργων, των φτωχών, των νέων, των γυναικών, των μεταναστών, των χωρίς φωνή.

Σε αυτή τη νέα φάση χρειαζόμαστε μια αριστερά ανοιχτή, μαχητική, σύγχρονη, ταξική και ανταγωνιστική, αντικαπιταλιστική, κινηματική, μια αριστερά έτοιμη να υποδεχτεί προωθητικά τη δυσαρέσκεια από την εφαρμοζόμενη πολιτική των διακρίσεων και των ανισοτήτων, μια αριστερά που θα μπορεί να οργανώνεται και να οργανώνει, που θα συμμετέχει ενεργά στα πολύμορφα κινήματα και τους αγώνες.

Υπό αυτή την έννοια είναι αναγκαία παρά ποτέ η ριζική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, η ύπαρξή του παντού, ως πρωτότυπης μορφής συνεργασίας κομμάτων, οργανώσεων, καθώς και αγωνιστών της αριστεράς, της οικολογίας και των κινημάτων, που δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση, αλλά απευθείας εντάσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ και στις δραστηριότητές του.

Είναι αναγκαίο σήμερα περισσότερο από ποτέ να αναδειχθεί και να καταξιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική έκφραση της κοινωνικής αριστεράς, που καθημερινά σε όλη την  Ελλάδα ανοίγει πολλαπλά μέτωπα, παίρνει πρωτοβουλίες και δρα ενωτικά.

Ο στόχος αυτός απαιτεί αναβάθμιση, επικαιροποίηση, απασαφήνιση και εμβάθυνση του πολιτικού πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την αναβάθμιση πρέπει να συμμετέχουν όλες και όλοι, ενισχύοντας τη δημοκρατική οργάνωσή μας.

Στην πολιτική, οργανωτική πανελλαδική συνδιάσκεψη του Νοεμβρίου χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις για αλλαγές στην κατεύθυνση ενός μαζικού πολιτικού οργανισμού των μελών, των ρευμάτων και των συνιστωσών, που θα εγγυάται την ισοτιμία όλων των μερών, τον πλουραλισμό, τη συλλογικότητα, τις συλλογικές αποφάσεις, αλλά και τη διαφάνεια. Κυρίως ενός πολιτικού οργανισμού αυθεντικής έκφρασης κοινωνικών συγκροτήσεων. Αποφάσεις, που θα ενισχύουν την οριζόντια επικοινωνία των μελών και την όσμωση των διαφορετικών απόψεων. Αποφάσεις, τέλος, που θα αποτελέσουν το ώριμο και αναγκαίο σημερινό αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της ανασύνθεσης και εντέλει της επανίδρυσης της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής και κινηματικής αριστεράς.

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, ανέντακτοι/ες και μέλη διαφορετικών συνιστωσών, δεν διεκδικούμε την αποκλειστικότητα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες, παρόμοιες προσπάθειες με τη δική μας. Ενθαρρυνόμαστε από τις διεργασίες, από πρωτοβουλίες, από το δημόσιο διάλογο που ήδη γίνεται. Το κείμενο αυτό, ωστόσο, εκφράζει, εκτός των άλλων, κοινές μας απόψεις για την προοπτική της δικής μας αριστεράς, της ανασύνθεσης και επανίδρυσής της, μέσα από ένα ενιαίο – πολυτασικό κόμμα.

Σε αυτή τη νέα και ενδιαφέρουσα φάση, καλούμε τον κόσμο που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα τους ανένταχτους και ανένταχτες, παρά τις δικαιολογημένες πικρίες που υπήρξαν, να συμμετάσχει ενεργά στις διαδικασίες για την οργανωτική και πολιτική ανασυγκρότηση του ενωτικού μας εγχειρήματος.

Ενόψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, καταθέτουμε τις εξής προτάσεις:

Για τα Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη των συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων καθώς και οι ανέντακτοι και ανέντακτες, που επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή τους αυτοπροσώπως στις τοπικές οργανώσεις και παραλαμβάνουν την κάρτα μέλους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διαμορφώνεται το ενιαίο μητρώο μελών ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων, εκλέγουν και εκλέγονται σε όλα τα συντονιστικά όργανα και τα πανελλαδικά αντιπροσωπευτικά σώματα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, απορρέουν από τις καταστατικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταστατικές αρχές, κατοχυρώνουν την ισότητα των μελών, την πλουραλιστική έκφραση των συνιστωσών και των ποικίλων ευαισθησιών του εγχειρήματος. Η ελεύθερη διακίνηση των μειοψηφικών απόψεων διασφαλίζεται, όπως και η πολιτική δέσμευση όλων στις συλλογικές αποφάσεις.

Η δομή και οι λειτουργίες

Πυρήνας της δομής και της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Οργανώσεις σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, αλλά και οι θεματικές επιτροπές. Βασική λειτουργία των οργανώσεων είναι η συνέλευση, η οποία έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Σε όλη τη δομή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούνται θεματικές επιτροπές σύμφωνα με τις προγραμματικές και κινηματικές ανάγκες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις επιθυμίες των μελών του. Οι θεματικές επιτροπές παράγουν και συμβάλλουν αποφασιστικά στην επεξεργασία των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωποί τους συμμετέχουν με ειδική μέριμνα στα πανελλαδικά και συντονιστικά όργανα του εγχειρήματος. Οι θεματικές επιτροπές συγκροτούνται σε τοπική, αλλά και πανελλαδική κλίμακα. Στις θεματικές επιτροπές μπορεί να συμμετέχουν μέλη χωρίς άλλη οργανωτική ένταξη σε τοπική ή κλαδική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι οργανώσεις εκλέγουν με βάση την αρχή της συναίνεσης και υπολογίζοντας την πλουραλιστική έκφραση (συνιστώσες – ανένταχτοι) Συντονιστικές Επιτροπές. Δημιουργούνται, επίσης, Νομαρχιακά Συντονιστικά τα οποία αποτελούν οι συντονιστικές των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών.

Αντιπροσωπευτικά σώματα

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό εκλέγεται από πανελλαδικό σώμα και είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της πολιτικής γραμμής, συζητά και επικυρώνει ψηφοδέλτια και με τη σειρά του εκλέγει τη Γραμματεία.

Η Γραμματεία λογοδοτεί στο Πανελλαδικό Συντονιστικό και ελέγχεται από το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην οριζόντια επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών, με διαδικασίες που ανατρέπουν το κλασικό ιεραρχικό και πυραμιδικό μοντέλο, ώστε να κατοχυρώνεται η κίνηση ιδεών και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, χωρίς όμως να ανατρέπεται η συλλογική διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Λειτουργικά ζητήματα

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί, όχι ως διακριτό πολιτικό όργανο, αλλά στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας του εγχειρήματος. Βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τη Γραμματεία και τις θεματικές επιτροπές και δημοσιοποιεί το έργο της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στο πλαίσιο της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ορίζεται εκπρόσωπος Τύπου με αντίστοιχο Γραφείο Τύπου, στη βάση της πλουραλιστικής εκπροσώπησης και της ενιαίας έκφρασης.

Η Γραμματεία ορίζει Συντακτική Ομάδα για την έκδοση περιοδικού του ΣΥΡΙΖΑ.

Πως παίρνονται οι αποφάσεις

Τα αντιπροσωπευτικά σώματα: το Πανελλαδικό Συντονιστικό και η Γραμματεία (αποφασιστικό όργανο σε ζητήματα πολιτικής καθημερινότητας) επιδιώκουν τη συναίνεση, παίρνουν αποφάσεις με διευρυμένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών και των συνιστωσών. Με την ίδια κατεύθυνση για ευρείες συναινέσεις λειτουργούν και οι οργανώσεις.

Αρχές λειτουργίας

Η εναλλαγή, ο πλουραλισμός, η ανακλητότητα και οι περιορισμένες θητείες, αποτελούν βασικές αρχές για τη συγκρότηση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχες αρχές εφαρμόζονται στο θέμα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων με έμφαση στην κινηματική παρουσία και την ισότιμη παρουσία (50%) των γυναικών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στο επόμενο μεταβατικό διάστημα στο Πανελλαδικό Συντονιστικό τηρείται η ποσόστωση 1/3 ανέντακτοι και ανέντακτες, 1/3 μέλη Συνασπισμού και 1/3 μέλη των άλλων συνιστωσών οργανώσεων και κομμάτων. Η ποσόστωση αυτή ισχύει μέχρι να επιτευχθεί η αναγκαία ώσμωση και εμπιστοσύνη μεταξύ των συνιστωσών και να προστατευθούν ο πλουραλισμός και οι μειοψηφίες.

Η συνδιάσκεψη του Νοέμβρη

Το αποφασιστικό σώμα της πολιτικής και οργανωτικής συνδιάσκεψης του Νοεμβρίου, η οποία θα πάρει νομιμοποιητικές αποφάσεις για τη νέα δομή του ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτείται από τα συντονιστικά των οργανώσεων και των θεματικών επιτροπών -εκτός και αν οι συνελεύσεις τους αποφασίσουν διαφορετικά και επιλέξουν άλλους/ες εκπροσώπους-, η οργανωτική και η οικονομική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα και η γραμματεία. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία όλων των συνιστωσών, καθώς και των ανένταχτων.

Ταμείο ΣΥΡΙΖΑ

Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζονται στις συνδρομές των μελών και των φίλων του, στις ετήσιες και έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις, σε ειδικές εκδηλώσεις και την κρατική επιχορήγηση. Το 25% της κρατικής χρηματοδότησης χορηγείται στο Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις λειτουργικές ανάγκες, τις κεντρικές καμπάνιες, πρωτοβουλίες και δράσεις και την υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών. Στο παραπάνω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή των βουλευτών και ευρωβουλευτών.

1.    Αβακουμίδης Πρόδρομος – Ν. Ιωνία
2.    Αβραμίδης Ανδρέας – Αγία Παρασκευή
3.    Αγαθαγγέλου Αγγελική – Αρτέμιδα
4.    Αγγελάκη Έφη – Χανιά
5.    Αγγελάκη Μαρία  Αθήνα
6.    Αγγελόπουλος Άγγελος  Ηλεία
7.    Αγγελόπουλος Βένιος – Αθήνα
8.    Αδάμ Ανδρέας  Πρέβεζα
9.    Αθανασάκης Γιώργος,  Άγ. Ανάργυροι,
10.    Αθανασάκος Νίκος – Πειραιά,
11.    Αθανασίου Κώστας  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ
12.    Αθανίτου Όλγα  Εξάρχεια
13.    Αϊβαλής Οδυσσέας – Ρέθυμνο,
14.    Αλεβίζου Ελπίδα  Ν. Κόσμος
15.    Αλεξανδράτος Βασίλης – Πειραιάς,
16.    Αλεξοπούλου Κλεονίκη – Πετράλωνα,
17.    Αλμπάνης Γιάννης – Αθήνα
18.    Αναγνωστόπουλος-Παπαδάτος Δημοσθένης – Βύρωνας,
19.    Αναστασίου Κατερίνα  Χαλκίδα
20.    Ανδριτσόπουλος Κώστας  Χαλάνδρι
21.    Ανδρίτσου Χορδάκη Μαρίνα  Μαγνησία
22.    Ανεμογιάννη Μαίρη  Κέρκυρα
23.    Αντωνιάδης Γιάννης – Μαγνησία
24.    Αξής Χρήστος –  Αργυρούπολη,
25.    Απέργης Σπύρος, Αμπελόκηποι,
26.    Αποστολόπουλος Σπύρος – Τρίκαλα
27.    Αραπαντζής Στέλιος  Σέρρες
28.    Αράπης  Χαράλαμπος,
29.    Αράπογλου  Τόνια – Ν. Σμύρνη,
30.    Αρβανιτάκης Γιάννης  Ηλεία
31.    Αρβανίτης  Νίκος – Εύβοια,
32.    Αρβανίτης Λευτέρης Θεσνίκη
33.    Αργαλιώτης Κώστας – Αθήνα
34.    Αργυρός Σπύρος  Κέρκυρα,
35.    Αργυρός Τζίμης  ΑΡΕΝ Πολυτεχνείου,
36.    Αρναούτογλου Ανδρέας – Νίκαια,
37.    Ασβεστάς Σταύρος – Ηλιούπολη,
38.    Ασημακόπουλος Χρήστος – Αθήνα,
39.    Αυγερινός Νίκος – Αρτέμιδα,
40.    Aφεντούλης Βασίλης – ΕΜΠ,
41.    Βαγγελίδης Κωνσταντίνος – Κουκάκι,
42.    Βαθειανάκης Γιώργος  Ηράκλειο
43.    Βαλλιάνος Χρήστος  Αγ. Παρασκευή
44.    Βασιλόπουλος Άρης  Θεματική Παιδείας
45.    Βελιώτη Ματίνα  Ναύπλιο
46.    Βίτσου Ιωάννα  Επιτροπή Εργατικής Πολιτικής
47.    Βλαχόπουλος  Σπύρος – Κέρκυρα,
48.    Βλάχος Σπυρίδων  Κέρκυρα
49.    Βλάχος Χρήστος  ΑΡΕΝ ΤΕΙ Πρέβεζας
50.    Βλάχου Ειρήνη – Λευκίμη,
51.    Βλάχου Ελένη  Κέρκυρα
52.    Βουκάλης Αντώνης  Χανιά
53.    Βουρδούλης Γιάννης, Θεματική Παιδείας
54.    Βρασινοπούλου Μίτση, ΣΥΡΙΖΑ 6ου Διαμερίσματος,
55.    Βωβού Σίσσυ – Κουκάκι,
56.    Γαβρόγλου Κώστας  Πανεπιστημιακός
57.    Γαλιάνου Εύα  Σέρρες
58.    Γανός Δημήτρης  Λάρισα
59.    Γαργάλας Γιώργος  Μαγνησία
60.    Γαρυφαλάκης Θεοδόσης  Σητεία
61.    Γάτσιου Βάσω  Τρίκαλα
62.    Γελέ Φωτεινή – Αρτέμιδα,
63.    Γελές Μανώλης – Αρτέμιδα,
64.    Γερανιός Μανώλης – Αρτέμιδα,
65.    Γερανίου Στεφανία – Αρτέμιδα,
66.    Γερασοπούλου Σοφία –  Τρίκαλα
67.    Γεωργακόπουλος Τάκης – Πάτρα,
68.    Γεωργιάδη Δήμητρα – Κηφισιά,
69.    Γεωργιάδης Γιώργος  Αθήνα
70.    Γεωργιάδης Παναγιώτης – κρατούμενος,
71.    Γεωργιάδου Λίλα – νέα εργαζόμενη,
72.    Γεωργουδής  Ιάκωβος – Πάτρα,
73.    Γεωργούλα Ζωή  Χανιά
74.    Γιαννίκου Μαρία  Λέσβος
75.    Γιαννόπουλος Νίκος – Αθήνα
76.    Γιαννόπουλος Νίκος – Ηλιούπολη,
77.    Γιαννουλάκη Αθηνά  Χανιά
78.    Γιανούτσος Χρήστος – Αγρίνιο,
79.    Γκαντός  Αργύρης – Νάουσα,
80.    Γκέτση Αρτίνα – ΑΡΕΝ Φιλοσοφικής,
81.    Γκιβίσης Δημήτρης  Σκύρος
82.    Γκινοσάτη Γιούλα – Αρτέμιδα,
83.    Γκινοσάτης Γιώργος – Αρτέμιδα,
84.    Γκινοσάτης Κώστας – Αρτέμιδα,
85.    Γκολφινόπουλος Γιάννης  Άγ. Ανάργυροι
86.    Γκόνης Γιώργος  Μεσσηνία
87.    Γουδέλη Μαίρη – Αθήνα
88.    Γρατσάνη Σταματία – Τρίκαλα
89.    Γρατσάνης Σάκης – Τρίκαλα
90.    Γρηγοριάδης Γιάννης  Κοζάνη
91.    Δαλαμάγκα Ελένη – Τρίκαλα
92.    Δανιά  Νικολέτα – Πετρούπολη,
93.    Δαρούσος Βαγγέλης  φοιτητής ΠΑ.ΠΕΙ.
94.    Δεμίρης Γιάννης – Ν. Σμύρνη,
95.    Δερμιτζάκης Δημήτρης  Σητεία
96.    Δημητροπούλου – Λιονάκη  Μαρία – Πάτρα,
97.    Δημητρούδης Πάνος – Θεσσαλονίκη,
98.    Διαλεισμά Άννα  Σύρος
99.    Δούλη Βίκη, Καλλιθέα,
100.    Δρόσος Θανάσης  – Σύρος
101.    Ζαγορίτης Δημήτρης – Βύρωνας
102.    Ζακυνθινός Στάθης, Σκύρος,
103.    Ζαχαριάδης Αδάμος  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ
104.    Ζαχαριάς Κώστας  Αρκαδία
105.    Ζευγωλατάκος Βρασίδας  Πειραιάς
106.    Ζήση Μαρία – Αρτέμιδα,
107.    Ζήσης Βασίλης – Αρτέμιδα,
108.    Ζινάρ Μιράν – Αθήνα
109.    Ζινδριλής Γιάννης – Αθήνα
110.    Ζούνη Δανάη – μαθήτρια Αθήνα,
111.    Ζούνης Πέτρος  Αθήνα
112.    Ζυγούρης Βασίλης – Τρίκαλα
113.    Ζυρίνης Κώστας – Κουκάκι,
114.    Θανοπούλου Κατερίνα – Σεπόλια
115.    Θανοπούλου Μαρία,
116.    Θεοδοσίου Κώστας – Λαμία,
117.    Θεοδουλίδου Σοφία Θεσνίκη
118.    Θεοδωρακόπουλος Τάσος – Αθήνα
119.    Θεοδωράτου Κατερίνα – Μαρκόπουλο
120.    Θεοδωρίδης Νάσος – Επιτροπή Δικαιωμάτων,
121.    Θεοδωρίδου Μαρία – Θεσσαλονίκη,
122.    Θεοδώρου Σωτήρης – Χίος,
123.    Ιορδάνου Κυριακή – Ύδρα,
124.    Καβελίδης Σίμος – Καστοριά
125.    Καβίρης Παντελής – Χίος,
126.    Καλάκης Δημήτρης – Μεσολόγγι,
127.    Καλογιαννακός Σωτήρης – Ν. Σμύρνη,
128.    Καλογιαντσίδης Θανάσης – Πειραιάς,
129.    Καλούτσα Βασιλική  Μαγνησία
130.    Καλυβιώτη Μαρία – Πετρούπολη,
131.    Καμπανταΐδης Γιώργος – Σέρρες
132.    Καμπυλαυκάς Δημήτρης – Αγία Παρασκευή,
133.    Καραγεώργος Βαγγέλης – γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ
134.    Καραγιάννης Γιάννης – Ιωάννινα
135.    Καραγιάννης Νίκος –  Καισαριανή
136.    Καραγιαννίδη Αθηνά – Δράμα,
137.    Καραγιαννίδης Θόδωρος – Θεσσαλονίκη,
138.    Καραγιαννίδης Χρήστος – Δράμα
139.    Καραΐσκος Θανάσης – Ζάκυνθος
140.    Καράμπελας Τάκης – Πειραιάς,
141.    Καραμπετιάν Γιάννης – Θεσσαλονίκη,
142.    Καραμπινίδης Χρήστος – Ναύπλιο,
143.    Καρανίκα Ξανθούλα – Θεματική Δικαιωμάτων,
144.    Καρατζαφέρη Νέλλη – Γαλάτσι,
145.    Καρίμαλης Τίτος – Ικαρία,
146.    Καστάνη Ελένη – Δάφνη,
147.    Καστρινάκης Μιχάλης  Μαγνησία,
148.    Κατζουράκης Κυριάκος  Πανεπιστημιακός,
149.    Κατσάπης Μάνος  Εξάρχεια,
150.    Κατσαρέλης Κώστας  Θεσσαλονίκη,
151.    Κατσαφάδος Κούλης – Πειραιάς,
152.    Κατσαφάδου Πόπη  φοιτήτρια Γεωλογικού
153.    Κατσιβέλης Παύλος  Πετράλωνα
154.    Κατσορίδας Δημήτρης  ΣΥΡΙΖΑ 7ου Διαμερίσματος
155.    Καψετάκης Γιώργος – Πειραιάς,
156.    Κεραμιδά Ντία Θεματική Δικαιωμάτων
157.    Κερσανίδης Άκης – Θεσσαλονίκη,
158.    Κεφαλογιάννη Τερέζα  ΑΡΕΝ Ιατρικής
159.    Κλαυδιανός Δημήτρης – ΑΡΕΝ Φιλοσοφικής,
160.    Κλαυδιανός Παύλος  Άλιμος
161.    Κλειδοπούλου Αγάπη, Αργυρούπολη
162.    Κλημόπουλος Θωμάς,  Μαγνησία,
163.    Κλοκίτη Κυριακή – Αθήνα,
164.    Κοβάνης Σεραφείμ – Βοιωτία,
165.    Κοκοβλής Γιώργος  Χανιά
166.    Κόλλιας Πάρης – Ρέθυμνο,
167.    Κομιτόπουλος Δημήτρης – Θεσνίκη,
168.    Κομιτόπουλος Τάσος – Πειραιάς,
169.    Κοντονής Σταύρος  Ζάκυνθος
170.    Κοντοπίδης Ανδρέας  Νάξος
171.    Κοντοπίδης Γιώργος  Νάξος
172.    Κοσκολέτος Σωτήρης, μεταπτυχιακός φοιτητής,
173.    Κοσμάς Πάνος  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ,
174.    Κοτρονόκη Λουκία – Αθήνα
175.    Κούκου Κατερίνα  Κοζάνη
176.    Κουκουλής Γιάννης – Ηλιούπολη,
177.    Κουκούμα Αιμιλία – Πετράλωνα,
178.    Κουλουμπή Νάντια  Πάτρα
179.    Κουρέπης Φάνης – Χίος
180.    Κουτρουβίδης Παναγιώτης – Αργυρούπολη
181.    Κουτρουβίδης Στάθης – Αργυρούπολη,
182.    Κουτρούκης Μάκης – Αιγάλεω,
183.    Κουτσουγούλα Βασιλική – Τρίκαλα
184.    Κουφός Δημήτρης – Μυτιλήνη,
185.    Κρανιώτης Γιάννης – Λαμία
186.    Κρασοπούλου Αλέκα – Θεσσαλονίκη
187.    Κρητικός Γιάννης – Κέρκυρα
188.    Κριωνάς Λάμπρου Έκτορας – μαθητής Ν. Ιωνία
189.    Κρύος Παναγιώτης – Τρίκαλα
190.    Κυβέλος Βαρθολομαίος – Πειραιάς,
191.    Κυπριώτου Σοφία – Αθήνα,
192.    Κυργιαφίνη Λίνα  Θεσσαλονίκη
193.    Κωνσταντινίδου Ηλέκτρα – Βοιωτία,
194.    Κώνστας Σωτήρης – Ερυθρές,
195.    Κωσταράκος Δημήτρης  Θεματική Παιδείας
196.    Λαβατσής Δημήτρης  Χίος
197.    Λαγουτάρης Μανώλης,
198.    Λάδης Θοδωρής – ΑΡΕΝ Φιλοσοφικής,
199.    Λαζαρίδης Θανάσης – Πειραιάς,
200.    Λαμπρίδης Χρήστος  Πειραιάς
201.    Λαμπρίδου Μαρία – Κερατσίνι,
202.    Λασκαρίδης Βασίλης – Ν. Σμύρνη,
203.    Λασκαρίδου Κική – Ν. Σμύρνη,
204.    Λέκκας Γιάννης – Αθήνα
205.    Λεούσης Κώστας – Ηλιούπολη,
206.    Λεούσης Χρήστος  ΑΡΕΝ ΤΕΙ Πειραιά
207.    Λευκαδίτης Κώστας  Ηλεία
208.    Λιβογιάννης Δήμος  Χανιά
209.    Λιονάκη Νεφέλη – Πάτρα,
210.    Λούκας Κώστας  Ιωάννινα
211.    Λύτρας Αλέκος  Άγ. Ανάργυροι
212.    Μάδι Φρέντι – Νάουσα,
213.    Μακρομανώλης Γιώργος  Ύδρα
214.    Μακρυγιάννης Γιάννης  Πρέβεζα
215.    Μαλανδρενιώτη Λιάνα – Αθήνα,
216.    Μαλεκάκης Μάνθος  Χανιά
217.    Μανιάτης Γιώργος – Αθήνα
218.    Μανιός Νίκος – Αθήνα
219.    Μάνος Γιώργος – ΑΡΕΝ ΕΜΠ
220.    Μάνος Θεοφάνης – Αργυρούπολη,
221.    Μανουσάκη Χρυσούλα –  Ρέθυμνο
222.    Μανουσαρίδης Οδυσσέας – Ανάβυσσος,
223.    Μανούσος Στέλιος  Πάρος
224.    Μαντέλος Λάμπρος  ΣΥΡΙΖΑ χρηματοπιστωτικού τομέα
225.    Μανώλης Γιώργος, ΑΡΕΝ Φιλοσοφικής,
226.    Μάργαρης Γιάννης  Θεματική Περιβάλλοντος,
227.    Μαριδάκης Δημήτρης – Χανιά,
228.    Μαριδάκης Λεωνίδας  Αθήνα,
229.    Μαρκατσέλης Γιώργος – Αθήνα
230.    Μαρκόπουλος Νίκος – Αθήνα,
231.    Μαρούδας Λεωνίδας – Χίος,
232.    Μαρτίνος Κώστας – Παγκράτι,
233.    Μάστορα Βούλα – Πειραιάς,
234.    Μαστρογιαννόπουλος Τάκης  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ
235.    Ματζαράκη Δάφνη – Αθήνα,
236.    Ματθαίου Γιώργος  Γέρακας
237.    Μαυρέλος Βασίλης, Θεματική Παιδείας,
238.    Μαυροειδή Κατερίνα -Πειραιάς,
239.    Μαυρολέων Μανώλης  Αρτέμιδα
240.    Μαυροματάκος Νίκος  Ρόδος
241.    Μαυρομάτης Ανέστης – Αγρίνιο,
242.    Μαχαίρα Εύη Υμηττός
243.    Μελά Βάνα  Πειραιάς
244.    Μέρκος Δημήτρης – Νίκαια,
245.    Μεσσήνης Κώστας – Λευκάδα,
246.    Μητραλιά Σόνια  Δίκτυο Γυναικών ΣΥΡΙΖΑ
247.    Μιχαηλίδου Ανίτα – Καισαριανή,
248.    Μιχαλόπουλος Αργύρης – Αρτέμιδα,
249.    Μιχόπουλος Θόδωρος  Δημοσιογράφος
250.    Μουλούδης Δημήτρης – Αλεξανδρούπολη,
251.    Μουρατίδης Γιώργος  Βέροια
252.    Μούρτζου Γεωργία – Φθιώτιδα,
253.    Μπαγέρης Γιάννης – Αρκαδία,
254.    Μπακιρτζή Κατερίνα – Θεσσαλονίκη,
255.    Μπαλαούρα Όλγα  Καισαριανή
256.    Μπαλαούρας Μάκης  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ
257.    Μπαλάσκας Βασίλης  Άρτα
258.    Μπαξεβάνου Κατερίνα – Λάρισα,
259.    Μπάρα Σίσσυ  Παρίσι
260.    Μπαρζέφσκι Μάνια  Επιτροπή Δικαιωμάτων
261.    Μπαρτζώκας Γιάννης – Χανιά,
262.    Μπατζούκη Κλεοπάτρα – Μαγνησία,
263.    Μπελαβίλας Νίκος –  πανεπιστημιακός,
264.    Μπελή Ντίνα – Ν. Σμύρνη,
265.    Μπένινγκ Κωστής –  ΑΡΕΝ Αρχιτεκτονικής
266.    Μπένος Αλέξης – Θεσσαλονίκη
267.    Μπερτράν Ισαβέλλα – Θεματική Δικαιωμάτων,
268.    Μπιτσαξή Ελένη – Χαϊδάρι
269.    Μπογιατζόγλου Χρήστος – Κερατέα,
270.    Μποζίκη Φαίδρα – ΣΥΡΙΖΑ 5ου Διαμερίσματος
271.    Μπολώτα Μυρτώ – Θεματική Περιβάλλοντος
272.    Μποσκοΐτης Αντώνης – σκηνοθέτης,
273.    Μπότσης Παναγιώτης – Αθήνα
274.    Μπουγιούκου Ιωάννα – Πάτρα,
275.    Μπουκουβάλας Χρήστος – Ιωάννινα,
276.    Μπούρα Κατερίνα – Αρτέμιδα,
277.    Μπούρας Μήτσος – Βέροια,
278.    Μπουρνάζος Στρατής – Αθήνα,
279.    Μπρίκης Νίκος Μαρκόπουλο,
280.    Μπόρτσης Κώστας – Θεσσαλονίκη,
281.    Μυλωνάς Δήμος – Καλαμάτα,
282.    Μωραϊτοπούλου Χαρούλα – Αρτέμιδα,
283.    Νιάκας Σπύρος –  Χαλάνδρι
284.    Νιαουνάκης Γιώργος – Επιτροπή Δικαιωμάτων,
285.    Νικολάου Ανδρέας  Πρέβεζα
286.    Νικολάου Σταύρος – Παγκράτι,
287.    Νικολάου Χρήστος  Πρέβεζα
288.    Νικολοπούλου Όλγα  Αγρίνιο
289.    Ντίνας Χάρης – Βέροια,
290.    Ντοκόπουλος Δημήτρης  Μεσσηνία
291.    Ντούζγος Κώστας – Λαμία,
292.    Ντούζγος Μούρτζος Δημήτρης  ΑΡΕΝ ΤΕΙ Χανίων
293.    Ντυμένος Γιώργος – Μπραχάμι,
294.    Ξανθόπουλος Κώστας  Θεσσαλονίκη
295.    Ξενιάδη  Εμμανουέλα – Ανέντακτη,
296.    Ξένος  Ντίνoς – Σύρος
297.    Ξεπαπαδέας Φώτης – Καλαμάτα
298.    Οικονομίδης Δημήτρης – Ν. Κόσμος,
299.    Οικονόμου Λίτσα – Μαγνησία,
300.    Οικονόμου Μίλτος –  Θεσσαλονίκη
301.    Ορταντζόγλου Γιώργος –  Ν. Φιλαδέλφεια
302.    Ορφανίδης Κώστας – Πέλλα,
303.    Ορφανός Δημήτρης – Αγία Παρασκευή,
304.    Παγκράτης Σπύρος  Πρέβεζα
305.    Παινέζης Γιώργος – Πειραιάς,
306.    Παλέτσος  Θύμιος  – Λαμία,
307.    Παληκύρας Δημήτρης  Κέρκυρα
308.    Παναγιωτόπουλος Φάνης  Μαγνησία
309.    Παναγιώτου Παρασκευή – Κερατέα,
310.    Παναγόπουλος Αργύρης – Αθήνα,
311.    Πανίδης Απόστολος  Δράμα
312.    Πάνου Κατερίνα, Θεματική Παιδείας , Αθήνα
313.    Παπαγεωργίου Παναγιώτης  Άλιμος
314.    Παπαγεωργίου Φάνης – Αγ. Παρασκευή,
315.    Παπαγιαννάκης Χρήστος – Πειραιά,
316.    Παπαγιαννοπούλου Σύλλα  Ηράκλειο
317.    Παπαδόπουλος Γιάννης  Άνω Λιόσια
318.    Παπαδόπουλος Ηρακλής – Αθήνα
319.    Παπαδοπούλου Ευαγγελία – Κερατέα,
320.    Παπαδοπούλου Νανά  Χαλκιδική
321.    Παπαζεύκου Ουρανία – Τρίκαλα,
322.    Παπαθανασίου Εύη – δασκάλα,
323.    Παπαθανασίου Πόπη – Ν.  Σμύρνη,
324.    Παπαθύμιος Αιμίλιος – Κερατέα,
325.    Παπαθύμιος Γιάννης – Κερατέα,
326.    Παπαθύμιος Κωνσταντίνος  ΑΡΕΝ Φιλοσοφικής
327.    Παπαϊωάννου Δημήτρης – Θεσσαλονίκη,
328.    Παπαϊώννου Σταύρος  Σέρρες
329.    Παπανικολάου Γιώργος  Πάρος
330.    Παπανικολάου Δημήτρης – Κερατέα,
331.    Παπανικολόπουλος Δημήτρης – Πετράλωνα,
332.    Παπανίκος Διονύσης – Πρέβεζα,
333.    Παπαοικονόμου Χριστίνα – Αρτέμιδα,
334.    Παπαστεργίου Βασίλης – Αθήνα,
335.    Παπαχρυσοστομίδης Λάζαρος – Νάουσα
336.    Παπουτσής Θανάσης, Μαγνησία,
337.    Παππάς Γιώργος  Άρτα
338.    Παρασκάκη Κάλια – Γλυφάδα,
339.    Παραστατίδης Σάββας  Ελευσίνα
340.    Παρτάλης Θανάσης,
341.    Πατεράκη Κατερίνα – Χανιά,
342.    Πάτκου Εύη Δίκτυο Γυναικών ΣΥΡΙΖΑ
343.    Παυλίδου Καίτη – Βέροια,
344.    Παχίδου Ολυμπία – Ν. Σμύρνη,
345.    Πετρόπουλος Αργύρης – Τρίπολη,
346.    Πίγκος Νίκος – Πειραιάς,
347.    Πικιώνης Δημήτρης – Κως,
348.    Πιτσιλαδής Ηρακλής – Λέσβος,
349.    Πλωμαρίτης Στρατής – Θεσσαλονίκη,
350.    Πολυμέρου Τάσος – Καβάλα,
351.    Πουλημένη Σταυρούλα – Θεσσαλονίκη,
352.    Πρίφτης Γιώργος Κορωπί
353.    Ραζής Αποστόλης  Ν. Σμύρνη
354.    Ράπτης Θεόδωρος – Αγρίνιο,
355.    Ραπτοτάσιος Σωκράτης  Τρίκαλα
356.    Ράσσου  Μαρτίνα – Ν. Σμύρνη,
357.    Ρέβελα Κατερίνα – Τρίπολη,
358.    Ρήγος Άλκης – Θεματική Παιδείας,
359.    Ριζάκη Ειρήνη – Αθήνα,
360.    Ρόγγας Βασίλης – Πετρούπολη,
361.    Ρουσσιάς Γιάννης – Αθήνα,
362.    Ρωμαίος Γιώργος – Ν. Σμύρνη,
363.    Σαλάτας Γιώργος – μαθητής,
364.    Σαμανίδης Νίκος – Θεσσαλονίκη,
365.    Σαμαντζής Βαγγέλης – Θεσσαλονίκη
366.    Σαπουνά Αγγέλικα – Κυψέλη,
367.    Σαράφη Αγορίτσα –  Μαγνησία,
368.    Σαριγγαλάς Δημήτρης – Τρίκαλα,
369.    Σαρίδης Μπάμπης – Σητεία,
370.    Σαρρή Χριστίνα – Χανιά,
371.    Σαρρής Μανώλης  Πειραιάς,
372.    Σαχτούρης Δημήτρης –
373.    Σδράνης Γιάννης – Ιωάννινα,
374.    Σέμος Κώστας – Πέλλα,
375.    Σερντεδάκις Νίκος – Ρέθυμνο,
376.    Σίμος Χρήστος – Περιστέρι,
377.    Σίμωση Γεωργία –  Εύβοια,
378.    Σιώκος-Μητρόπουλος Παναγιώτης – ΑΡΕΝ Φιλοσοφικής,
379.    Σκλαβάκη Φρόσω –  Πειραιάς,
380.    Σκουντριάνου Δώρα  Βάρη,
381.    Σούρλας Απόστολος – Πατήσια,
382.    Σπαθής Μάκης – γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ,
383.    Σπύρου Σπύρος – Νίκαια,
384.    Στάθης Παναγιώτης – Ρέθυμνο,
385.    Σταματάκη Ελένη – Πειραιάς,
386.    Σταμπουλή Αφροδίτη – Σέρρες,
387.    Σταύρου Πέτρος  Αγ. Παρασκευή,
388.    Σταύρου Σπύρος  Αν. Αττική
389.    Στεργιόπουλος Κώστας – εκπαιδευτικός,
390.    Συμεωνίδου Σταυρούλα  Δράμα
391.    Σωτηροπούλου Ελένη –ΑΡΕΝ παιδαγωγικού
392.    Τζανετέας  Κώστας – Αμπελόκηποι,
393.    Τζάρας Νίκος  Χανιά,
394.    Τζελέπη Χρύσα – Θεσσαλονίκη,
395.    Τζίκας Θράσος – Θεσσαλονίκη,
396.    Τοζίδης Γιώργος – Θεσσαλονίκη,
397.    Τόνια Τσίτσοβιτς – Πατήσια,
398.    Τουμπάνης-Βωβός Παναγιώτης – ΣΥΡΙΖΑ 3ου Διαμερίσματος,
399.    Τριάντος Βαγγέλης –  Άρτα,
400.    Τριάντος Σωτήρης – Άρτα,
401.    Τσαβίδης Κώστας – Πειραιάς,
402.    Τσαγανός  Πάνος – Θεσσαλονίκη,
403.    Τσακίρης Θανάσης – Ηλιούπολη,
404.    Τσαλαπάτης Θωμάς – Κυψέλη,
405.    Τσαμουρά Χριστίνα – Αθήνα,
406.    Τσαουσίδου  Νιόβη – Αγία Παρασκευή,
407.    Τσαουσίδου Σοφία – Σκύρος,
408.    Τσεμπελίκου Πόπη – Πάτρα,
409.    Τσεσμελή Χρυσούλα – Πειραιάς,
410.    Τσιάρας Δημήτρης  Θεσσαλονίκη,
411.    Τσιγαρίδα Μαρία  Πειραιάς,
412.    Τσίτσοβιτς Τόνια – Πατησίων,
413.    Τσούκας Διονύσης  Κέρκυρα,
414.    Τσώλης Δημήτρης – Γαλάτσι,
415.    Φέστας Θόδωρος  Θεσσαλονίκη,
416.    Φονταράς Ευκλείδης  Πρέβεζα
417.    Φράγκου Βαγγέλης – Ν. Σμύρνη,
418.    Φράγκου Γιάννης  μαθητής Ν.Σμύρνη,
419.    Φράγκου Μερόπη – Μυτιλήνη,
420.    Φραντζεσκάκη Αναστασία  Πειραιάς
421.    Φρουζάκης Αριστείδης –  Χανιά,
422.    Φτεργιώτης Διονύσης – Θεσνίκη,
423.    Φώλια Στέλλα – Τρίκαλα,
424.    Φώλιας Κώστας – Τρίκαλα,
425.    Φωτίου Θεανώ – Θεματική Παιδείας,
426.    Χαλάστρας Βαγγέλης –  Άρτα,
427.    Χαλάτσης Δημήτρης  ΣΥΡΙΖΑ 6ου Διαμερίσματος,
428.    Χαλκιαδάκης Δαμιανός – Λασίθι,
429.    Χαρίσης Μάκης – Αθήνα,
430.    Χαρσός Λάκης  Κοζάνη,
431.    Χασαπογιάννης Δημήτρης – Πάτρα,
432.    Χατζημιχάλη Έλενα – Πειραιάς,
433.    Χατζηπαναγιώτου Μανόλης – Χανιά,
434.    Χατζηχρήστος Γιάννης – Παλαιό Φάληρο,
435.    Χειμώνα Χρυσάνθη – Βύρωνας,
436.    Χελάκης Γιώργος  Καλλιθέα,
437.    Χονδρός Γιώργος  Τρίκαλα,
438.    Χρηστίδης Λάκης – Ύδρα,
439.    Χριστοδουλοπούλου Τασία  γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ,
440.    Χριστόπουλος Γιάννης – Τρίκαλα,
441.    Χρονά Εύη – Πειραιάς,
442.    Χρονάς Δημήτρης – Πειραιάς,
443.    Χρονόπουλος Κώστας  Εύβοια,
444.    Χρυσάφης Νίκος  Λέσβος,
445.    Χρυσός Βασίλης  Επιτροπή Δικαιωμάτων,
446.    Χρυσός Πάρης  Παρίσι,
447.    Χρυσοχοΐδου Αναστασία – υπάλληλος ΑΤΕ,
448.    Ψαλιδάκος Παύλος – Πειραιάς,
449.    Ψαράς Μιχάλης – Κολωνός,
450.    Ψυκάκος Δικαίος  Επιτροπή Εργατικής Πολιτικής,
451.    Ψωμαδάκη Μαρία

Δηλώσεις για το κείμενο των 200

Θ. Δρίτσας:

….θεωρώ πως το κείμενο με τίτλο « Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., για να ζήσει πρέπει να προχωρήσει», που συνυπογράφουν 200 συντρόφισσες και σύντροφοι από όλη την Ελλάδα, και το οποίο δημοσιεύτηκε στην ΕΠΟΧΗ της Κυριακής, 8/11/2009 και στην ΑΥΓΗ της Τρίτης 10/11/2009 αποτυπώνει τη συνθετική μεταβατική πρόταση που έχουμε ανάγκη για να προχωρήσουμε. Στις βασικές του θέσεις και προτάσεις με καλύπτει και το προσυπογράφω…

Β. Μουλόπουλος

Αλλά επειδή μεταξύ μέσου και σκοπού υπάρχει η ίδια σχέση με εκείνη του σπόρου και του δέντρου, πιστεύω ότι το κείμενο με τίτλο «Ο ΣΥΡΙΖΑ για να ζήσει πρέπει να προχωρήσει», που συνυπογράφουν 200 συντρόφισσες και σύντροφοι από όλη την Ελλάδα, και το οποίο δημοσιεύτηκε στην «Εποχή» της περασμένης Κυριακής και στην «Αυγή» της 10ης Νοεμβρίου 2009, έχει μια σημαντική αξία ως βάση συζήτησης για τη δεύτερη φάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν θέλω να σταθώ στο οργανωτικό μέρος της, στις προτάσεις, στον τρόπο και στην αριθμητική σχηματισμού οργάνων και στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Πάνω σε αυτά μπορούν να εγερθούν επιφυλάξεις, μπορεί να προσθαφαιρεθούν προτάσεις, μπορεί να αλλάξουν οι αριθμοί. Αλλά πιστεύω ότι πίσω από το οργανωτικίστικο ύφος της, υπάρχει μια πολιτική βούληση και μια αγωνία για να ανταποκριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα αιτήματα του λαού του ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ο φορέας μια νέας ηγεμονικής πρότασης της αριστεράς στην κοινωνία του 21ου αιώνα.Και σε αυτά με βρίσκει σύμφωνο. …

Advertisements

2 Σχόλια so far
Σχολιάστε

Επειδή κάποιοι απο το ΚΠΔ κατηγορούν την ΠΑΣΑ οτι θέλει ενιαίο κόμμα εδώ και τώρα, και οτι θέλει να διώξει τις συνιστώσες, παραθέτω περίληψη (όπως μας ζητήθηκε απο εφημερίδα) με τις βασικές διατάξεις του wiki της ΠΑΣΑ συλλογικά διαμορφωμένου απο δεκάδες ανένταχτους, για να μην βασίζεται η ενημέρωση του ΚΠΔ σε παραπληροφόρηση και φήμες:

Περίληψη της πρότασης Κανονισμού λειτουργίας ΣΥΡΙΖΑ που συνδιαμορφώνεται ανοικτά στο διαδίκτυο (http://dosepasaorganotika.pbworks.com) , και σε ανοιχτές συνελεύσεις στο Πολυτεχνείο με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας για την αντι-συστημική αριστερά (Πασα):

1. Προοίμιο: Η πρόταση αυτή αφορά μεταβατικό κανονισμό λειτουργίας του Σύριζα με σκοπό την μετατροπή του σε 2, 3 χρόνια σε ενιαίο πολυτασικό φορέα της Αριστεράς.
2. Βασικές οργανωτικές αρχές: Η ισοτιμία μεταξύ των μελών, η συνύπαρξη διαφορετικών ρευμάτων ιδεών και η αμεσοδημοκρατική λειτουργία είναι οι βασικές οργανωτικές αρχές του Σύριζα.
3. Μέλη Σύριζα: Μέλη του Σύριζα είναι όσοι και όσες αποδέχονται την ιδρυτική του διακήρυξη, το πρόγραμμά του και εγγράφονται σε μια απο τις τοπικές ή κλαδικές του οργανώσεις

4.5.6.7.Τοπικές και κλαδικές οργανώσεις. Λειτουργία: Οι τοπικές και κλαδικές οργανώσεις είναι το βασικό κύτταρο του Σύριζα. Εκλέγουν συντονιστικά και εκπροσώπους στις συνδιασκέψεις, χωρίς καμμιά ποσόστωση ανάμεσα σε μέλη συνιστωσών και μέλη εκτός συνιστωσών. Συνεδριάζουν σε συνελεύσεις με απαρτία 2/3 των μελών και αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία 50%+1. Συγκροτούν θεματικές επιτροπές κι έχουν οριζόντια δικτύωση μεταξύ τους. Στεγάζονται σε χώρους κοινωνικά στέκια όπου οι επιτροπές τους προσφέρουν κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο στους ανθρώπους που ζούν κι εργάζονται στην περιοχή τους/τον τομέα τους.

8.9.10 Μεταβατικές διατάξεις για τον συντονισμό των οργανώσεων-Κεντρικά όργανα. Ανακλητότητα. Εναλλαγή: Δημιουργούνται τα εξής συντονιστικά όργανα για τον συντονισμό της δράσης των οργανώσεων: Νομαρχιακή Συνδιάσκεψη και Συνέδριο που εκλέγουν αντίστοιχα Νομαρχιακά συντονιστικά και Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή με 50% εκλεγμένα μέλη απο τις οργανώσεις του Σύριζα (στις οποίες και λογοδοτούν) και 50% απο τις συνιστώσες με καμμιά απο αυτές να μην ξεπερνά μόνη της το 25%. Η ΚΣΕ εκλέγει γραμματεία με την ίδια ποσόστωση. Όλα τα όργανα λογοδοτούν τακτικά σε αυτούς που τους εξέλεξαν και τα μέλη τους είναι ανακλητά ανα πάσα στιγμή απο αυτούς. Καθιερώνεται εναλλαγή σε όλες τις θητείες για βουλευτές, ευρωβουλευτές, μέλη ΚΣΕ και γραμματείας και για μέλη γραμματειών τοπικών και κλαδικών. Αποφάσεις σε όλα τα όργανα παίρνονται με πλειοψηφίες 2/3 για ζητήματα προγράμματος, συμμαχιών, καταστατικού κλπ, και με 50%+1 για όλα τα υπόλοιπα. Οι αποφάσεις της ΚΣΕ και της Γραμματείας πρέπει να εγκρίνονται απο τις οργανώσεις εντός διμήνου το αργότερο απο τότε που πάρθηκαν.

11.12.13.15 Οικονομικά και έλεγχος. ΜΜΕ. Κοινοβουλευτική ομάδα:
Η Γραμματεία δημοσιεύει ετήσιο ισολογισμό που ελέγχεται απο τις οργανώσεις. Η Γραμματεία δημιουργεί γραφείο τύπου που επωμίζεται αποκλειστικά την σχέση με τα ΜΜΕ, η κοινοβουλευτική ομάδα λογοδοτεί τακτικά και συνεργάζεται με την γραμματεία και την ΚΣΕ. Οι οργανώσεις και οι συνιστώσες εκλέγουν τους υποψήφιους βουλευτές/ευρωβουλευτές με ποσόστωση ίδια με αυτήν της ΚΣΕ.

16. Απώλεια ιδιότητας μέλους
Η ιδιότητα μέλους αφαιρείται μόνο όταν το ζητήσει γραπτά το ίδιο το μέλος του Σύριζα. Κάθε έννοια διαγραφής είναι ασύμβατη με την φυσιογνωμία του Σύριζα.

Σχόλιο από Γιάννης Κυριακάκης

το κείμενο με τίτλο <>, στις βασικές του θέσεις & προτάσεις με καλύπτει & το συνυπογράφω.

Σχόλιο από Παναγιώτης Καρύδης
Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %sΑρέσει σε %d bloggers: