SUNDAY TSAKTHAN

Ο Θανάσης Τσακίρης διαβάζει, «αποκλειστικά» στο μπλογκ του Κοκκινοπράσινου, τις κυριακάτικες εφημερίδες που οι καθώς πρέπει αριστεροί/ές αναγνώστες/τριες δεν καταδέχονται  να διαβάσουν (αλλά που όλο και κάτι θέλουν να ξέρουν γι’ αυτές).

 

 

 

Tsakthan Daily, 17 November 2009

Όψεις του φοιτητικού κινήματος που οδήγησε στην «εξέγερση του Πολυτεχνείου»

Τα άτομα διακρίνουν τις μικρορωγμές και τις μικρομετατοπίσεις των

στοιχείων της δομής των πολιτικών ευκαιριών και διαθέτουν την ιστορική μνήμη των ρεπερτορίων δράσης και μπορούν να αξιολογήσουν ποιες μορφές αγώνα φέρνουν ορισμένα αποτελέσματα. Ωραία. Εμφανίζονται οι μεταβολές και γίνονται αντιληπτές οι ευκαιρίες. Πώς, όμως, μπορούν και διαδίδονται και συντονίζονται οι συλλογικές ενέργειες και η δράση; Πώς διατηρούνται τα επίπεδα κινητοποίησης και πώς εκ νέου αναπτύσσονται  τα «επεισόδια» του συλλογικού αγώνα;  Ποιες είναι οι λεγόμενες «δομές κινητοποίησης»; Πώς φτάσαμε από το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα στην «εξέγερση του Πολυτεχνείου»;

Μολονότι είναι τα άτομα αυτά τα οποία αποφασίζουν για το αν θα δράσουν από κοινού ή όχι, οι αποφάσεις τους αυτές λαμβάνονται στο γενικότερο πλαίσιο διαδικασιών που οργανώνονται με την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή των  ατόμων μέσα σε ομάδες, κοινωνικά δίκτυα και θεσμικές οντότητες, που ενεργοποιούνται για αυτό το σκοπό.

Πρώτος σε αυτή τη συζήτηση ήταν ο Mancur Olson   καθώς μελετούσε τους

προσοδοθήρες («τζαμπατζήδες»), που απέχουν από τη συλλογική δράση και προσδοκούν οφέλη ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης των μεγάλων κοινωνικών οργανώσεων˙οι μεγάλες οργανώσεις αντιμετωπίζουν εξορισμού αυτό το πρόβλημα ενώ οι μικρές ομάδες μπορούν να προσφέρουν επιλεκτικά κίνητρα στα μέλη τους και προσδοκούν την πλήρη συμμετοχή τους στη δράση. Όμως, οι άνθρωποι δεν είναι απολύτως ιδιοτελή όντα. Η λογική του homo economicus στην πολιτική και γενικότερα τις κοινωνικές επιστήμες ως αναλυτική μέθοδος δεν μπορεί να εξηγήσει τις κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος, καθώς δεν μπορεί να αντιληφθεί τις έννοιες της «εμπιστοσύνης» και της ανιδιοτελούς «αμοιβαιότητας» που είναι απαραίτητες. Αυτό δεν το έχει καταλάβει καμία νεοφιλελεύθερη (ακραιφνής ή σοσιαλίζουσα) κυβέρνηση από αυτές που πέρασαν από την Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία, πλασάροντας τις πάσης φύσεως πολιτικές τύπου Μπολόνια-ΕΕ κι έτσι όλοι οι κονδυλοφόροι τους πιάνονται στον ύπνο με την καταπληκτική αίσθηση αλληλεγγύης που είχαν όχι μόνο οι φοιτητές αλλά και οι ακόμη πιο σκληρά (εκ) παιδευόμενοι μαθητές.

Η μετατόπιση της ανάλυσης από το ατομικιστικό επίπεδο έδειξε ότι οι

συμμετέχοντες στο κίνημα επηρεάζονται πολύ από τη συμμετοχή τους στα

«κοινωνικά δίκτυα» παρά από την μεσοαστική κοινωνική προέλευσή τους ή

την ιδεολογική τοποθέτησή τους και που δεν προσδοκούσαν κάποια οφέλη.

Στην ελληνική περίπτωση, τέτοιο ρόλο έπαιξαν παλιότερα οι «εθνικοτοπικοί σύλλογοι» φοιτητών και, ιδιαίτερα κατά την κατάληψη του Πολυτεχνείου, οι «ανώνυμες παρέες» που δημιουργούνται και καθίστανται «υποκείμενα της ιστορικής διαδικασίας». Η παρέα είναι μια βασική ανεπίσημη μονάδα «μικρο-κινητοποίησης». Οι παρέες λειτουργούν ως πρόσκαιρα άτυπα «κοινωνικά δίκτυα» που δίχως άλλη κεντρική ή περιφερειακή πολιτική-κομματική καθοδήγηση καταφέρνουν να εμπνεύσουν τα «μέλη» τους και να προσδώσουν νόημα στις καθημερινές δραστηριότητές τους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης «συλλογικής δράσης».  Έτσι,

λοιπόν, μέσω των μικρών άτυπων ομάδων που συνδέονται σε μορφή δικτύου με ακτιβίστικες ομάδες τα άτομα προθυμοποιούνται πιο εύκολα να πάρουν μέρος στις δράσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Η συζήτηση αυτή μας φέρνει σε μια επιπλέον διάσταση, αυτή των «κοινωνικών κινήτρων» για τη συμπεριφορά των ατόμων που συνεργάζονται στη συλλογική δράση.  Ένα απαραίτητο υποστηρικτικό ομαδικό πλαίσιο είναι όρος για την ανάπτυξη της βούλησης των ατόμων για να μπορέσουν να εξεγερθούν εναντίον αυτής που αντιλαμβάνονται ως «άδικη, παράνομη εξουσία». Η θέληση των ανθρώπων να αγωνιστούν ανιδιοτελώς για χάρη των συνανθρώπων τους μέσω ομάδων ομοίων τους είναι σημαντικότατος παράγοντας κινητοποίησης. Αυτή

είναι η περίπτωση ανθρώπων που ενδεχομένως δημιουργούν παρόμοιες ομάδες ώστε να αποκτήσουν δύναμη κινητοποίησης σε μη φιλικά ή, έστω, ουδέτερα περιβάλλοντα που δεν τρέφουν αισθήματα συλλογικότητας ή ανήκουν σε στρώματα των αρχουσών ελίτ.

Ένας εξίσου βασικός παράγοντας που βοηθάει την ανάπτυξη κινημάτων είναι ο θεσμικός. Οι τοπικές εκκλησίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και επώαση του κινήματος των Αφροαμερικανών για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματά τους στις ΗΠΑ καλύπτοντας το κενό πανεθνικού πολιτικού φορέα εκπροσώπησης και προβολέα των διεκδικήσεων της μειονότητας αυτής. Τον ίδιο ρόλο έπαιξαν και οι περισσότερες Ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής που, υπό την πίεση και του θρησκευτικού ρεύματος της «Θεολογίας της Απελευθέρωσης», πρόσφεραν υποστήριξη και άσυλο στο εργατικό και στο αντιδικτατορικό κίνημα.  Το Πανεπιστημιακό Άσυλο χρησιμοποιήθηκε

επίσης ως θεσμική εγγύηση που συνεισφέρει στην ανάπτυξη ευκαιριών για αξιοποίηση από το αναδυόμενο φοιτητικό κίνημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του φοιτητικού κινήματος για την κατοχύρωση του δικαιώματος του λόγου και για την ανάπτυξη αντιπολεμικών αγώνων στις ΗΠΑ  Στην ελληνική περίπτωση ο ίδιος αυτός ρόλος παίζεται από τα ίδια τα ΑΕΙ και τη νομοθεσία περί ασύλου που σε γενικές γραμμές, παρά τις παραβιάσεις του έμμεσες και άμεσες όπως στην περίπτωση της καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, διατηρήθηκε. Αυτή την ευκαιρία το φοιτητικό κίνημα την αξιοποίησε άριστα στα τελευταία χρόνια της δικτατορίας και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Σημαντικός είναι, όμως, ο ρόλος της οργάνωσης του φοιτητικού κινήματος στην ανάπτυξή του. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις τύπους οργάνωσης του

κοινωνικού κινήματος: το πρώτο είναι το μοντέλο της οργάνωσης στη βάση, που χαρακτηρίζεται από μια σχετικά χαλαρή, ανεπίσημη και αποκεντρωμένη δομή, η διατήρηση της οποίας επαφίεται στη δέσμευση και στράτευση των συμμετεχόντων και η έμφαση δίνεται στην «πολιτική της διαμαρτυρίας», συχνά συγκρουσιακής και εξωθεσμικής˙ το δεύτερο, το μοντέλο της «ομάδας συμφερόντων», διακρίνεται για την έμφαση που δίνεται στην προσπάθεια επηρεασμού της χαρασσόμενης πολιτικής  με μορφές «πίεσης» και στην ύπαρξη επίσημης οργανωτικής δομής˙ και το τρίτο, το «κομματικού προσανατολισμού μοντέλο», χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες, την κομματική πολιτική και την επίσημη οργανωτική δομή.  Για παράδειγμα, στη δικτατορία οι Φοιτητικές Επιτροπές Αγώνα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις γενικές συνελεύσεις που συγκλήθηκαν από τα διορισμένα από το δικτατορικό καθεστώς Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων για να εγκρίνουν τον «απολογισμό» της «δράσης» τους. Πώς συντόνιζαν, όμως, τη

δράση τους όταν, μάλιστα δεν υπήρχε κάποιος οργανωμένος κομματικός φορέας που θα «καθοδηγούσε» τα μέλη του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να διαθέτει οργανωτικό δίκτυο κινητοποίησης σε όλες τις σχολές και να ελέγχει την πορεία των πραγμάτων; Η πρωτοβουλία για την ίδρυση των ΦΕΑ ήταν στα χέρια των ανένταχτων αριστερού προσανατολισμού που, όπως, αναφέραμε ήταν «μέλη» απλών φοιτητικών «παρεών», άλλοι φοιτητές, που ήταν μέλη του ΚΚΕ(εσωτερικού) ήταν αυτοί που ίδρυσαν τις ΦΕΑ στην Ιατρική και την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθήνας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κομματικού φορέα τους. Μέσα από τη διαδικασία των προσφυγών στα δικαστήρια για την ακύρωση του διορισμού

των χουντικών φοιτητών από την κυβέρνηση ήλθαν σε επαφή και αντάλλαξαν γνώμες και προτάσεις επί του πρακτέου ΦΕΑ από τις περισσότερες σχολές με αποτέλεσμα τη δημιουργία του Διασχολικού συντονιστικού οργάνου την άνοιξη του 1972. Στο σημείο αυτό τα κόμματα και οι προσκείμενες σε αυτά παρατάξεις αντιλήφθηκαν, ιδίως τα κόμματα της παραδοσιακής αριστεράς και του μαοϊκού πολιτικού χώρου, ότι δημιουργήθηκε δεξαμενή άντλησης μελλοντικών μελών και στελεχών ώστε στην περίπτωση της αλλαγής του καθεστώτος προς το δημοκρατικότερο. Όμως, μέχρι να

αντεπιτεθεί το καθεστώς με τις συλλήψεις και τις στρατεύσεις φοιτητών που πρωτοστατούσαν στην οργάνωση του κινήματος και των αντιδικτατορικών, οι ανένταχτοι φοιτητές/τριες ήταν που έπαιζαν καθοριστικό ρόλο σε σχέση με τα κόμματα και έτσι κατάφεραν να στερεώσουν τις (παράνομες) οργανωτικές δομές από τις ΦΕΑ σε κάθε έτος ξεχωριστά ως το Διασχολικό. Όταν έγιναν οι πρώτες φοιτητικές εκλογές το φθινόπωρο του 1973, έγινε η πρώτη οργανωτική διάσπαση με

πρωτοβουλία του ΚΚΕ και των προσκείμενων σ’ αυτό φοιτητών/τριών μέσω της δημιουργίας νέων επιτροπών ελεγχόμενων από την παράταξη ΑΝΤΙ-ΕΦΕΕ. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε στις διαστάσεις της διεθνούς διάδοσης της λογικής του κοινωνικού κινήματος. Παρά τη λογοκρισία που είχε επιβάλει το στρατιωτικό καθεστώς οι ειδήσεις από το εξωτερικό έφθαναν στη χώρα. Η χαλάρωση της λογοκρισίας δημιούργησε και μια άλλη ρωγμή. Αρκετοί εκδοτικοί οίκοι επαναλειτούργησαν ή προσθέσανε το πολιτικό βιβλίο στις σειρές τους και νέοι οίκοι άνοιξαν. Έτσι η φοιτητική, κυρίως, νεολαία ήρθε σε επαφή με έναν ολόκληρο κόσμο

του πνεύματος που η λογοκρισία έκλεινε έξω από τα σύνορα της χώρας.

(απόσπασμα από:

Θανάσης Τσακίρης, «Θεωρίες για τα φοιτητικά κινήματα», περιοδικό Στίγμα, Νο. 29, Ιαν-Μαρ.2009, http://to-stigma.snn.gr/vol29periex010309.html )

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Στο Πολυτεχνείο

Ζερβουδάκης Δημήτρης

Μουσική/Στίχοι: Μαρκόπουλος Γιάννης/Βάρος Δημήτρης

Όσο δε δίνεις μία για μένα

κι όσο δε δίνω μία για σένα

Τ’ όμορφο τ’ όνειρο σβήνει, βουλιάζει

Σύντροφε, σύντροφε ποιος μας διχάζει

Στο Πολυτεχνείο έλα να σε δω

Έχω δυο κουβέντες, πάλι να σου πω

Έχω δυο κουβέντες, πάλι να σου πω

Στο Πολυτεχνείο έλα να σε δω

Όσο θα χάνομαι μες στα κανάλια

κι όσο θα χάνεσαι μες στα μπαράκια

Ο κάθε όρκος μας θα ξεθωριάζει

Σύντροφε, σύντροφε ποιος μας διχάζει

Στο Πολυτεχνείο έλα να σε δω…

ANA

ΣΥΝ – Πολιτική Απόφαση της ΚΠΕ για το ΣΥΡΙΖΑ

Συγγραφέας Σιδέρης Σ. (ANA) – 13 ώρες πριν

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jhPyw61JTZ-3V1e3zf_qwyevQCNQ

Τη διαμόρφωση «μιας πλατιάς επιτροπής στην οποία να συμμετέχουν μέλη συνιστωσών και μη ενταγμένοι σύντροφοι και συντρόφισσες, αλλά και άλλοι εκτός ΣΥΡΙΖΑ που ενδιαφέρονται για την ενότητα και τη συνεργασία της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας, η οποία θα ανοίξει ένα πλατύ διάλογο»προτείνει στην Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και την Πανελλαδική Σύσκεψη η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ,με την Πολιτική της Απόφαση, το πλήρες κείμενο της οποίας δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ειδικότερα η ΚΠΕ προτείνει : Α)Συγκεκριμένα βήματα, μέτρα και πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη περαιτέρω διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και οργανωτικά με δυνάμεις : 1) του σοσιαλιστικού χώρου που αποδεσμεύονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 2) με άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς που δεν συμμετέχουν μέχρι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ . 3) με δυνάμεις που κινούνται στον ευρύτερο οικολογικό χώρο. Β) Την ανάγκη να υπάρξει και στη πράξη εκτός του πλουραλισμού των απόψεων και ο πλουραλισμός στη παρουσία στα ΜΜΕ και στις πολιτικές πρωτοβουλίες των δυνάμεων που συγκροτούν το ΣΥΡΙΖΑ ( Γραφείο Τύπου, περιοδικό κ.λ.π. ). Γ) Τη σε βάθος διερεύνηση των προοπτικών και των δυνατοτήτων – χωρίς στενά χρονικά όρια – της ανασύνθεσης της Ριζοσπαστικής Ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας. Η Επιτροπή αυτή προτείνεται να είναι απαλλαγμένη από τις ευθύνες της καθημερινής δουλειάς της Γραμματείας, έτσι ώστε να μην δημιουργεί εμπόδια στη σημερινή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Πολιτική Απόφαση τονίζει ότι η επιλογή της συνεργασίας των δυνάμεων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας εντάσσεται στη στρατηγική της ενότητας όλων των δυνάμεων της κοινωνικής και πολιτικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας, συγκροτείται δε ως μία πολιτική συνεργασία κομμάτων, κινήσεων και ανένταχτων πολιτών όπου ο καθένας, συλλογικότητα ή μέλος διατηρεί την αυτονομία του. Η απόφαση επισημαίνει ότι προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες,πρέπει με ειλικρίνεια να αναζητήσει την πολιτική, οργανωτική και κινηματική του φυσιογνωμία,να αλλάξει ριζικά να γίνει πιο δημοκρατικός, πιο συμμετοχικός, πιο ευέλικτος, πιο ανοιχτός, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν πληροφόρηση, γνώση και συμμετοχή στις αποφάσεις. Αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω δημοκρατική εμβάθυνση αλλά και την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος είναι η ανασυγκρότηση και η ουσιαστική λειτουργία του. Δηλαδή: o Τοπικές Συνελεύσεις με Συντονιστικές Επιτροπές (Γραμματείες) σε επίπεδο Νομών, πόλεων, κωμοπόλεων, χωριών. o Σε όλους τους κλάδους εργαζομένων και στους χώρους δουλειάς. o Εκεί που δουλεύει, σπουδάζει και ζει η Νεολαία. o Στον αγροτικό πληθυσμό. Σύμφωνα με την απόφαση, ολα τα μέλη των συνιστωσών είναι αυτομάτως και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η κάρτα μέλους κάθε συνιστώσας είναι ταυτόχρονα και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα σώματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι:η Πανελλαδική Σύσκεψη και η Γραμματεία.

© 2009 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΒΗΜΑ

Προς «βελούδινο» συμβιβασμό φαίνεται να οδεύουν σε ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ | Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009

Αποσοβήθηκε προσώρας ο κίνδυνος ρήγματος στις σχέσεις του ΣΥΝ και των υπόλοιπων συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το ότι οι αποφάσεις της Κουμουνδούρου για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ έρχονται σε αντίθεση με τις τοποθετήσεις των άλλων συμμάχων του σχήματος. Αργά χθες το βράδυ, ύστερα από τετράωρη συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστηκε να γίνουν προσπάθειες ώστε να υπάρξει κοινή εισήγηση προς την πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ- θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου-, αν και στις νομαρχιακές οργανώσεις θα φτάσουν προς συζήτηση δύο κείμενα.

Το ερώτημα είναι πώς θα συγκερασθούν οι διαφορές, όπως στο ζήτημα της κάρτας μέλους και της εκλογής οργάνων. Η Κουμουνδούρου προτείνει «όλα τα μέλη των συνιστωσών να είναι αυτομάτως και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-η κάρτα μέλους κάθε συνιστώσας είναι ταυτόχρονα και του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ όσοι δεν συμμετέχουν σε καμία συνιστώσα καταγράφονται σε μητρώα ανένταχτων και αποκτούν κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον αντίποδα, το κείμενο των 10 συνιστωσών αναφέρεται στη δημιουργία ενιαίου μητρώου μελών (μέλη συνιστωσών και ανένταχτων μαζί) με την ευθύνη των τοπικών επιτροπών, ενώ σημειώνει ότι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ «είναι όποιος συμφωνεί με τις αρχές και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ,θέλει να είναι μέλος του και να συμμετέχει στις δραστηριότητές του. Το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την ενιαία κάρτα μέλους».

Παράλληλα εντός της Κουμουνδούρου υπάρχει κινητικότητα, με δεδομένο ότι ο πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Αλ.Τσίπρας αναγκάστηκε να μη θέσει σε ψηφοφορία την πρότασή του σχετικά με τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα κατά τη συνεδρίαση της ΚΠΕ βλέποντας ότι θα απορριπτόταν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το «Αριστερό Ρεύμα» ο κ. Π.Λαφαζάνης χαρακτήρισε «λάθος» τη συζήτηση για μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολιτικό φορέα, ενώ από την «Ανανεωτική Πτέρυγα» ΣΥΝ ο κ. Φ. Κουβέλης ξεκαθάρισε πως, αν προχωρήσει έστω και ένα βήμα η πρόταση για μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα, τότε θα τεθεί ζήτημα για την ενότητα του ΣΥΝ. Τελικά, σε έναν «βελούδινο συμβιβασμό» μεταξύ Τσίπρα και «Αριστερού Ρεύματος», η πλειοψηφία του ΣΥΝ αποδέχθηκε να δημιουργηθεί επιτροπή που θα ανοίξει τη συζήτηση για τη διερεύνηση «των δυνατοτήτων της ανασύνθεσης της Ριζοσπαστικής Ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=299620&dt=17/11/2009

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

Διεργασίες και διαφωνίες για τα οργανωτικά

Με διαφορετικές και αντικρουόμενες προτάσεις φτάνουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη οι συνιστώσες

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5360930&publDate=17/11/2009

Το «μπαλάκι» στις τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ πέταξε η Γραμματεία του, αφού ούτε κατά τη χθεσινοβραδινή της συνεδρίαση στάθηκε δυνατό να καταλήξει σε συμφωνία για τις οργανωτικές αλλαγές που θα εισηγηθεί στην πανελλαδική συνδιάσκεψη (ξεκινάει στις 27/11). Ετσι, οι τοπικές του ΣΥΡΙΖΑ καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην πρόταση του ΣΥΝ και σ’ αυτή όλων των άλλων συνιστωσών, ενώ στο μεταξύ η Γραμματεία θα συνεχίσει να αναζητά κοινό τόπο. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία είχε απομακρυνθεί ήδη από την Κυριακή, οπότε η ΚΠΕ του ΣΥΝ ενέκρινε πρόταση με την οποία είχαν ήδη διαφωνήσει οι άλλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόταση του προέδρου του ΣΥΝ Αλ. Τσίπρα να προχωρήσει μια διαδικασία μετεξέλιξης του σχήματος σε ενιαίο πολιτικό οργανισμό, με προϋπόθεση την αποδοχή του «δημοκρατικού σοσιαλισμού» και του «ευρωπαϊκού προσανατολισμού με συμμετοχή στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς», απορρίφθηκε από την ΚΠΕ, καθώς προσέκρουσε στην αντίδραση τόσο της «Ανανεωτικής Πτέρυγας», όσο και τμήματος του «Αριστερού Ρεύματος». Μάλιστα, ο Π. Λαφαζάνης χαρακτήρισε λάθος αυτήν τη συζήτηση, ενώ ο Φ. Κουβέλης προειδοποίησε ότι μια τέτοια πρόταση θέτει σε σοβαρή δοκιμασία την ενότητα του ΣΥΝ.

Υπέρ της πρότασης Τσίπρα τοποθετήθηκαν μικρότερες τάσεις του ΣΥΝ («Κοκκινοπράσινο Δίκτυο», «Αριστερή Ανασύνθεση»), για τις οποίες χτες δημοσιεύτηκαν στον Τύπο πληροφορίες πως εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής τους απ’ τον ΣΥΝ και προσχώρησής τους στον ΣΥΡΙΖΑ σαν ξεχωριστές συνιστώσες.

Κατέληξαν στη συγκρότηση επιτροπής

Η ΚΠΕ, για να σώσει τα προσχήματα, αφού για πολλοστή φορά απέρριπτε πρόταση του προέδρου του ΣΥΝ, αποφάσισε να συγκροτηθεί επιτροπή που θα εξετάσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκεκριμένη πρόταση του προέδρου του ΣΥΝ, αλλά και τη διερεύνηση προς άλλους πολιτικούς χώρους (σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ γίνεται λόγος για δυνάμεις που αποστασιοποιούνται απ’ αυτό).

Ο ίδιος ο Αλ. Τσίπρας, αιτιολογώντας την πρότασή του, έκανε λόγο για «διαρκή και παρατεταμένη κρίση» στο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου «ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του έχει πια φτάσει στα όριά του». Κι αυτό γιατί – όπως είπε – απουσιάζει «ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο δημοκρατικής νομιμοποίησης και λήψης των αποφάσεων, φτάσαμε σε ένα σημείο που τα πάντα ήταν σε διαρκή αμφισβήτηση και σε διαρκή διαπραγμάτευση συνάμα».

Επέκρινε την αμφισβήτηση από μέρους των άλλων συνιστωσών των «δημοκρατικά ειλημμένων αποφάσεων», αλλά και την άποψη ότι «ο ΣΥΝ πρέπει να διαλυθεί», λέγοντας ότι «φτάσαμε στο σημείο, σε μια συμμαχία που εμείς συγκροτήσαμε για να υπερβούμε τον κατακερματισμό της αριστεράς, να τίθεται ως προαπαιτούμενο ο δικός μας κατακερματισμός».

Κάλεσε την ΚΠΕ να συμφωνήσει ότι «η αριστερά χρειάζεται μια πλατιά ανοιχτή δημοκρατική συμμαχία από τα αριστερά της αριστεράς ως τα αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας», μια «ανασύνθεση πάνω στις βασικές αρχές του δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, διότι πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι η ελάχιστη γεωγραφική περιοχή στην οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο πολιτικής και το πέρασμα στο σοσιαλισμό».

Οι δυο βασικές προτάσεις

Η πρόταση που ενέκρινε η ΚΠΕ του ΣΥΝ για τις οργανωτικές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επεξεργάστηκε ο Αλ. Φλαμπουράρης, προβλέπει μεταξύ άλλων:

 • Ο χαρακτήρας του σχήματος παραμένει αυτός της πολιτικής συνεργασίας.
 • Παραμένει η τακτική της «προγραμματικής αντιπολίτευσης» στο ΠΑΣΟΚ.
 • Δημιουργία ενιαίου μητρώου μελών του ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα μέλη των συνιστωσών είναι αυτομάτως και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, η κάρτα μέλους κάθε συνιστώσας είναι ταυτόχρονα και του ΣΥΡΙΖΑ.
 • Οι ανένταχτοι καταγράφονται σε ειδικά μητρώα και αποκτούν κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ.
 • Πανελλαδική του συγκρότηση στους τόπους δουλειάς και στους δήμους.
 • Οργανα του σχήματος είναι η Γραμματεία και η Πανελλαδική Σύσκεψη, στην οποία συμμετέχουν αντιπρόσωποι που έχουν επιλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Η Γραμματεία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συνιστώσας και σ’ αυτήν εκπροσωπούνται οι ανένταχτοι οι οποίοι επιλέγονται απ’ το μητρώο ανένταχτων με τρόπο και μέθοδο που οι ίδιοι θα προκρίνουν.
 • Λήψη αποφάσεων με ομοφωνία ή συναίνεση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου προβλέπονται διαδικασίες προσφυγής στη γνώμη των μελών είτε με κάλπη και καθολική ψηφοφορία (για θέματα όπως συνεργασίες, επικεφαλής ψηφοδελτίου, κατάρτιση ψηφοδελτίων, στήριξη ή συμμετοχή σε κυβέρνηση) είτε με έκτακτη σύγκληση της Πανελλαδικής Σύσκεψης όπου η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία.

Από την άλλη πλευρά, όλες οι άλλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ ως και την περασμένη Παρασκευή είχαν διαπιστώσει τη συμφωνία τους στο κείμενο που επεξεργάστηκαν οι Γ. Μπανιάς και Γ. Σαπουνάς. Σ’ αυτό προβλέπονται μεταξύ άλλων:

 • Επικαιροποίηση της «πολιτικής συμφωνίας».
 • Η γραμμή της αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ να είναι αυτή της «αριστερής πολιτικής και κοινωνικής αντιπολίτευσης».
 • Αποφασιστική ενίσχυση του πανελλαδικού δικτύου τοπικών και νομαρχιακών επιτροπών με συγκρότηση νέων όπου δεν υπάρχουν, ώστε να αποτελεί τον κυρίαρχο οργανωτικό ιστό του ενωτικού εγχειρήματος.
 • Θέσπιση της έννοιας «μέλος ΣΥΡΙΖΑ» με άμεση σύνδεση με τις τοπικές και νομαρχιακές επιτροπές. Δημιουργία ενιαίου μητρώου μελών (με τη συμμετοχή μελών των συνιστωσών και ανένταχτων μαζί) με την ευθύνη των τοπικών επιτροπών. Το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την ενιαία κάρτα μέλους.
 • Οργανα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, οι Γραμματείες των Τοπικών, Νομαρχιακών και Κλαδικών Επιτροπών, η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή και η Κεντρική Γραμματεία.
 • Τα μέλη της Τοπικής και Νομαρχιακής Επιτροπής ψηφίζουν τη Γραμματεία τους με θητεία ενός έτους, τους αντιπροσώπους για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και αποφασίζουν για τα τοπικά ζητήματα. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη έχει 2ετή θητεία, συγκαλείται μια φορά το χρόνο και είναι το κυρίαρχο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή προκύπτει από εκλογή με ποσόστωση εκπροσώπων συνιστωσών και ανένταχτων ή με συναίνεση. Συνεδριάζει ανά 2μηνο και η θητεία της είναι 2ετής.
 • Η Κεντρική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη με ποσόστωση εκπροσώπων συνιστωσών και ανένταχτων ή συγκροτείται συναινετικά. Θητεία Γραμματείας 2ετής.
 • Οι αποφάσεις επιδιώκεται να παίρνονται με συναίνεση. Οταν αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνεται η πλειοψηφία των 2/3.
 • Αποφασιστική ενίσχυση του «ταμείου ΣΥΡΙΖΑ», με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αυτόνομης πολιτικής και οργανωτικής λειτουργίας του, κεντρικά και τοπικά. Το υπόλοιπο ποσό της κρατικής χρηματοδότησης θα κατανέμεται μεταξύ των συνιστωσών, ανάλογα με τη συμφωνία που θα υπάρξει

ΤΑ ΝΕΑ

Σαμαράς: «Κάποιοι ίσως θέλουν να μην μιλάμε για ιδεολογία»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009

Τελευταία ενημέρωση: 16/11/2009 20:44

Web-Only

Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε στην κριτική που δέχεται από την πλευρά της Ντόρας Μπακογιάννη, λέγοντας ότι «κάποιοι ίσως θέλουν να μην μιλάμε για ιδεολογία και να μιλάμε για διαχείριση» και ότι «το χθες ήταν οι μηχανισμοί».

Ο Αντώνης Σαμαράς, κατά διάρκεια της περιοδείας του σε Θήβα και Λιβαδειά απέκρουσε την κριτική που δέχεται, αναφέροντας κάποια παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

«Όταν ακούω την κριτική που μας κάνουν κάποιοι, μου θυμίζει όλο και περισσότερο την κριτική που κάνει το μικρό Φιλελεύθερο Κόμμα της Γερμανίας στην Αγκελα Μέρκελ. Την κριτική που κάνει το μικρό Κεντρώο Κόμμα του κ. Μπαϊρού στον Νικολά Σαρκοζί. Την κριτική που κάνει το μικρό Φιλελεύθερο Κόμμα Βρετανίας στον Ντέιβιντ Κάμερον.Την κριτική που κάνουν σε όλη την Ευρώπη, τα μικρά κόμματα του 5% του 7% στα μεγάλα Κεντροδεξιά κόμματα του 45%» είπε.

«Η κριτική αυτή ήταν πάντα άσφαιρη και ποτέ δεν δικαιώθηκε. Μόνο με τις ιδέες μας μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία. Δεν θα τις κρύψουμε» είπε ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε: «Χρειάζεται πρώτα πίστη στις ιδέες της παράταξης, ώστε να δείξουμε και τις διαφορές μας με το άλλο μεγάλο κόμμα».

Τη στήριξη που προσέφερε ο Αρης Σπηλιωτόπουλος στη Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας: «Κάθε στέλεχος της παράταξής μας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα της επιλογής και την επόμενη μέρα όλοι ενωμένοι και αλληλέγγυοι, μπροστά στους νέους κοινούς μας αγώνες».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4546350&ct=1

Μπακογιάννη: Όχι στην περιχαράκωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009
Τελευταία ενημέρωση: 16/11/2009 19:22

Συνεχίζεται η κόντρα κορυφής στη Νέα Δημοκρατία, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη άφησε εκ νέου αιχμές σε βάρος του κ. Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για κόμμα ανοικτό, δημοκρατικό και δυνατό στη βάση.  «Θέλουμε ένα Κόμμα ανοικτό, δημοκρατικό, δυνατό στην βάση του, στην κοινωνία, και όχι ένα κόμμα περιχαρακωμένο και εσωστρεφές… Όχι ένα κόμμα, επιρρεπές στον λαϊκισμό, το οποίο θα αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα με παλαιοκομματικές συνταγές» σημείωσε.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στο Βόλο, έθεσε το ερώτημα αν «στις 29 Νοεμβρίου η Νέα Δημοκρατία θα είναι κόμμα εξουσίας ή διαμαρτυρίας» και προσέθεσε πως η πολιτική της πρόταση για τη νέα φυσιογνωμία του κόμματος «βρίσκει απήχηση σε πολιτικούς της νέας γενιάς οι οποίοι έχουν κατακτήσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας».

Απορρίπτοντας θέσεις που έχει εκφράσει ο κ. Σαμαράς συνέχισε: «Τις μέρες αυτές ακούω διάφορες θεωρίες και διάφορα ψευτοδιλήμματα. Επιτρέψτε μου να πω ότι για ένα κόμμα αξιόπιστο και σοβαρό, οι πολίτες δεν είναι δεδομένοι. Δεν βρίσκονται στη μία ή στην άλλη κομματική στάνη. Δεν είναι λογική κόμματος και μάλιστα ευρωπαϊκού η θεωρία ότι πρέπει να ξαναμαντρώσουμε τους ψηφοφόρους μας. Ο πολίτης μας ψηφίζει, όταν και διότι εγκρίνει την πολιτική μας, την αξιοπιστία μας, όταν πιστεύει στην απόφασή μας να οδηγήσουμε τη χώρα μπροστά».

Αναφερόμενη στα αίτια της εκλογικής συντριβής της ΝΔ, σημείωσε πως «γυρίσαμε την πλάτη μας στη βάση της μεγάλης μας παράταξης … Εμπιστευθήκαμε όχι τα στελέχη και τον κορμό της παράταξης, αλλά διάφορα golden boys που τότε κοίταξαν το δικό τους συμφέρον και σήμερα κοιτάζουν τη δική τους επιβίωση».

Κάνοντας αναφορά και στις προτάσεις που έχει καταθέσει «για τον ριζικό εκσυγχρονισμό» της ΝΔ τόνισε πως «τους μηχανισμούς δεν τους καταργούμε με εύκολα λόγια, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις που διασφαλίζουν την εσωκομματική δημοκρατία και τη συμμετοχή της βάσης στις αποφάσεις μας».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4546348&ct=1

Tsakthan Daily, 11 November 2009

Το κόμμα-καρτέλ

Ο Αβραμόπουλος τελικά παγώνει το παιχνίδι ρίχνοντας το βάρος του στην υποψηφιότητα Σαμαρά. Κάποιοι ελπίζουν πως ο Σαμαράς θα σώσει την παρτίδα και θα πάρει το κόμμα από τη Ντόρα και το Μητσοτακέϊκο και θα το ξαναβάλει σε τροχιά εξουσίας, όπως υπομονετικά έκανε το ίδιο κι ο Γιώργος με το ΠΑΣΟΚ, και πάλι με χρόνια με καιρούς το κράτος θα είναι καθαρά δεξιό. Άλλοι το περιμένουν αυτό γιατί θεωρούν ότι τα δύο κυβερνητικά κόμματα θα εναλλάσσονται δια παντός σε ένα κομματικό σύστημα «καρτελοποιημένο».

Οι Peter Mair και Richard Katz εισάγουν την έννοια του «κόμματος-καρτέλ» (1995). Η σταδιακή ανάδυση του «κόμματος-καρτέλ» ως κομματικού τύπου που διαδέχεται το «πανσυλλεκτικό κόμμα» (Ο.Kirchheimer, 1967) εξελίσσεται μέσα στις συνθήκες της «κοινωνίας της αφθονίας», της έντασης των ρυθμών κοινωνικής κινητικότητας που οφείλεται στην «εισβολή των μαζών» στους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς και συνεχώς μεγιστοποιείται σε σχέση με το παρελθόν , της ανάπτυξης των παντός είδους μέσων μαζικής επικοινωνίας που διαδίδουν έναν ομοιόμορφο πολιτιστικό κώδικα. Το «κόμμα-καρτέλ» εντείνει στο έπακρο τα χαρακτηριστικά του «παν-συλλεκτικού» ταυτόχρονα όμως υπονομεύει τις βασικές αξίες συγκρότησής του. Δεν είναι πλέον το κόμμα που ελέγχει το κράτος αλλά το κράτος που ελέγχει το κόμμα. Τα κυρίαρχα κόμματα της δεξιάς, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς έχουν, στη διάρκεια των τελευταίων τριάντα χρόνων, δοκιμαστεί στην πράξη ως «κυβερνητικά κόμματα». Ακόμα «κι αν ένα κόμμα, όπως στην περίπτωση του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος, μαράζωνε για μακρά χρονική περίοδο στην αντιπολίτευση, αυτό σπάνια σημαίνει άρνηση πρόσβασης στα οφέλη του κράτους, ούτε καν τουλάχιστον σε κάποιο μερίδιο πελατειακών διορισμών». Όταν δεν υφίσταται αυτή η άμεση ή έμμεση πρόσβαση, η ύπαρξη ομάδων πίεσης σε συνδυασμό με τη δράση της αντιπολίτευσης επιφέρει αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική. Τα ΜΜΕ που ολοένα και πιο συχνά φιλοξενούν τις απόψεις της αντιπολίτευσης (ειδικά με την εδραίωση της πρωτοκαθεδρίας της ιδιωτικής τηλεόρασης ο συσχετισμός γέρνει σε βάρος των κυβερνητικών κομμάτων) με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ο ρόλος του ειδικού κομματικού τύπου στη διαμόρφωση της «κοινής γνώμης». Η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων είναι μία από τις άμεσες συνέπειες της συνταγματικής κατοχύρωσης του ρόλου τους στην πολιτική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ρόλου του κομματικού μηχανισμού ως συλλογέα οικονομικών πόρων για την ύπαρξη και δράση του κόμματος.

Το «κόμμα-καρτέλ» που γεννιέται κατ’ αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζεται από την αλληλοδιείσδυση κράτους και κόμματος, καθώς και από ένα είδος διακομματικής συμπαιγνίας». Είναι δυνατόν να μιλήσουμε και για «κομματικό σύστημα-καρτέλ» όπως στις περιπτώσεις της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας από το 1960 ως το 1980 όταν υπήρξαν κυβερνήσεις «μεγάλων συνασπισμών» κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς. Οι διακομματικές συμφωνίες προβλέπουν την κατανομή των «κρατικών λαφύρων» ανάλογα με διάφορα κριτήρια (πχ. εκλογική δύναμη κλπ.).

Η υπερίσχυση αυτού του κομματικού τύπου στη σύγχρονη κοινωνία δεν συνεπάγεται την αυτόματη εξαφάνιση των προγενέστερων τύπων κομμάτων(«στελεχών», «μαζών», «παν-συλλεκτικών» κλπ.). Η έννοια του κομματικού τύπου είναι, σύμφωνα με τη Βεμπεριανή μέθοδο, ένας «ιδεό-τυπος»: προσδιορίζει τα οριακά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν σε μίαν ολότητα. Οι πολιτικοί στόχοι και η βάση του ανταγωνισμού των κομμάτων θεωρούνται ως τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τη διαφορά. Το ζήτημα της κοινωνικής μεταρρύθμισης – ή και της αντίθεσης σ’ αυτήν- κυριάρχησε στην εποχή των «κομμάτων-μαζών» και αυτά ανταγωνίζονταν στη βάση της αντιπροσωπευτικής ικανότητας. Η κοινωνική βελτίωση – και όχι η συνολική μεταρρύθμιση- είναι το κύριο ζήτημα της εποχής των «παν-συλλεκτικών κομμάτων» που ανταγωνίζονται στη βάση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής τακτικής. Τέλος, με την ανάδυση του «κόμματος-καρτέλ», έρχεται μία περίοδος στην οποία οι στόχοι της πολιτικής, τουλάχιστον σήμερα, αναφέρονται όλο και περισσότερο στο «εγώ», με την ίδια την πολιτική να έχει γίνει ένα -τεχνοκρατικό- επάγγελμα, ο δε ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων να αναπτύσσεται στη βάση των αξιώσεων για αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη διαχείριση. ΄Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται ο εκλογικός ανταγωνισμός η ανάδυση του «κόμματος-καρτέλ» φαίνεται να ενισχύει το στοιχείο της «διακομματικής συμπαιγνίας» : η επιβίωση του πολιτικού προσωπικού στα πλαίσια της κρατικής εξουσίας και η διαχειριστική λογική για την πολιτική παρέμβαση θέτουν τα κυρίαρχα αυτά κόμματα μπροστά σε διλήμματα που σχετίζονται με τον εκλογικό νόμο και το θεσμικό-κανονιστικό, εν γένει, πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγονται οι εκλογικοί αγώνες.

Θανάσης Τσακίρης
http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

ΤΟΥ ΠΡΩΪΝΟΥ

Στίχοι: Γιάννης Χαρούλης
Μουσική: Γιάννης Χαρούλης
Πρώτη εκτέλεση: Γιάννης Χαρούλης

Του πρωινού το ξέσπασμα απ’ τη σιωπή της νύχτας
κρύβει κλεμμένες αγκαλιές τυραννισμένους ύπνους
χώνονται οι κατεργάρηδες στον κόρφο της κυράς τους
μέσα στη ζάλη δε θα ιδεί πως ξένο ιδρώτα φέρνουν

Ξυπνά και όσους γεράσανε και θέλουν να προλάβουν
το βράδυ δε χορταίνουνε κι η μέρα δεν τους φτάνει

Φωτίζει τα κορόιδα που’ χουν το μαξιλάρι
παρηγοριά να ζήσουνε ζωή ονειρεμένη

Παίζει και το μωρό παιδί στης μάνας του το στήθος
που η φύση το ορμήνευσε να θρέφεται να ζει…

ΤΟ ΒΗΜΑ
Αιφνιδίασε ο κ. Δ. Αβραμόπουλος
Δήλωσε ότι στηρίζει τον Αντ. Σαμαρά, με τον οποίο υπέγραψε διακήρυξη για το μέλλον του κόμματος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Β. ΧΙΩΤΗΣ- Α. ΡΑΒΑΝΟΣ | Αθήνα – Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009
Υπέρ του κ. Α. Σαμαρά έγειρε χθες την πλάστιγγα των εντυπώσεων ο κ. Δ. Αβραμόπουλος, αλλάζοντας σχεδόν ριζικά τα δεδομένα στην κούρσα διαδοχής στη ΝΔ. Ο πρώην υπουργός Υγείας, ο οποίος μόλις πριν από μία εβδομάδα αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, προέβη χθες σε μια καθαρή δήλωση στήριξης του κ. Σαμαρά, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον μεσσήνιο πολιτικό που καλωσόρισε θερμά την απόφασή του. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε φανερή αμηχανία στο στρατόπεδο της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη η οποία μελετά ήδη πρωτοβουλίες αντίδρασης, ώστε να εξουδετερώσει τη συμμαχία Σαμαρά- Αβραμόπουλου και να αποτρέψει διαρροές ψηφοφόρων προς τον συνυποψήφιό της που εμφανίζει μετά το συνέδριο ιδιαίτερη δυναμική.

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, πολλοί στη ΝΔ παρομοιάζουν τη μάχη για τη διαδοχή του κ. Κ. Καραμανλή με την πορεία που ακολουθήθηκε στην αντίστοιχη διαδικασία στο ΠαΣοΚ, το 2007, με τον κ. Γ. Παπανδρέου να επικρατεί άνετα του κ. Ευ. Βενιζέλου που ήταν αρχικώς το ακλόνητο φαβορί.

Από την άλλη πλευρά, ανένταχτοι βουλευτές και στελέχη του κόμματος παρατηρούσαν χθες ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμάται η σημασία τέτοιου είδους κινήσεων, καθώς το εκλογικό σώμα που θα εκλέξει τον νέο αρχηγό παραμένει άγνωστο και πολιτικά αχαρτογράφητο, και γι΄ αυτό δεν πρέπει να διακινδυνεύονται προγνωστικά.

Το βέβαιο είναι ότι τις επόμενες 20 ημέρες κατά τις οποίες θα συνεχιστεί η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο διεκδικητών της προεδρίας του κόμματος και των υποστηρικτών τους, τα φαινόμενα πόλωσης και διχασμού θα κορυφωθούν με απρόβλεπτες συνέπειες για τη διατήρηση της συνοχής της ΝΔ μετά τις 29 Νοεμβρίου.

Ενδεικτικό της απόλυτης αβεβαιότητας που επικρατεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι το γεγονός ότι ακόμη και στελέχη της κυρίας Μπακογιάννη τόνιζαν, χθες, ότι αν η τέως υπουργός Εξωτερικών αντιδράσει με λάθος τρόπο μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον αντίπαλό της, ενώ υποστηρικτές του κ. Σαμαρά σημείωναν πως η κυρία Μπακογιάννη εξακολουθεί να προηγείται σημαντικά σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ελέγχοντας το μεγαλύτερο τμήμα του κομματικού μηχανισμού που θα επηρεάσει την εκλογική βάση. Φαίνεται, επίσης, ότι η συμμαχία Σαμαρά- Αβραμόπουλου θα οδηγήσει ορισμένους βουλευτές και στελέχη του κόμματος που είχαν αποφασίσει να στηρίξουν την κυρία Μπακογιάννη, να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να ταχθούν στο πλευρό του τέως υπουργού Πολιτισμού, εκτιμώντας ότι εκείνος θα είναι τελικά ο νικητής. Για τον λόγο αυτόν, η κυρία Μπακογιάννη φαίνεται πως θα επισπεύσει τη δημοσιοποίηση ονομάτων που έχουν ήδη δηλώσει ότι τη στηρίζουν, για να τους δεσμεύσει και δημοσίως και να αποφύγει απρόσμενες διαρροές.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=298534&dt=11/11/2009
αντιεξουσιαστικά
Αθήνα – Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009
Απεργία…
Και στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

* * *
Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, με χθεσινή του επιστολή προς την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη (σκίτσο), επισήμανε ότι η παράταση αυτής της κατάστασης έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας να χάνουν διαρκώς ολόκληρες αγορές, ενώ η αξιοπιστία τους μειώνεται έναντι των συνεργατών και των πελατών τους στις αγορές του εξωτερικού.

* * *
Από την άλλη μεριά, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να σημειωθούν ελλείψεις σε αγροτικά και καταναλωτικά προϊόντα, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση των τιμών σε πολλά βασικά προϊόντα.

…και ανεργία
«Το σημαντικότερο διακύβευμα», λέει στην επιστολή του ο κ. Πέντζος, «από τη συνέχιση της απεργίας, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, είναι ο κίνδυνος να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα λόγω ελλείψεως πρώτων υλών, γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας στην περιοχή».

* * *
Και να ήταν οι μόνοι που έχουν τέτοια προβλήματα…

Παραιτήσεις
Φαίνεται ότι η οικονομική ζωή του Πειραιά περνά γενικότερη κρίση και δεν είναι μόνον η απεργία των λιμενεργατών που δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις. Χθες, εκτάκτως, η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς με ομόφωνη απόφασή της, όπως ανακοίνωσε, «αποσύρειτην εκπροσώπηση του Συλλόγου σε όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιάως ένδειξη διαμαρτυρίας».

* * *
Για ποιο λόγο; Διότι η Δημαρχιακή Επιτροπή αποφάσισε το Κυριακάτικο Παζάρι της πόλης- για το οποίο παρεμπιπτόντως έχουν εκδηλωθεί κατ΄ επανάληψη διαμαρτυρίες από τους εμπόρους- να μεταφερθεί μπροστά στην «πόρτα του», όπως τονίζεται, δηλαδή έξω από τα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. * * *
Ετσι λοιπόν διακόπτονται οι «διπλωματικές σχέσεις» μεταξύ των εμπόρων και του δήμου, και ως εκ τούτου ο ΕΣΠ αποσύρει την εκπροσώπησή του σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων του Πειραιά και ειδικότερα «αποχωρούν» ο πρόεδρος κ. Β. Κορκίδης, καθώς και οι αναπληρωτές του κκ. Π. Πολιτάκης και Γ. Σωτηρίου και από τη ΔΕΠΕΠ οι κυρίες Μ. Πιττάκη και Α. Βλαχάκη. Οι σχετικές παραιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί…

Εκλεισε και ο Δούδος
Παρά το γεγονός ότι η Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία του ομίλου Λαναρά έχει χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες με 34 εκατ. ευρώ με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, ώστε να υποστηριχτεί το επιχειρηματικό της πλάνο, η διοίκηση έχει αφήσει τους εργαζομένους οκτώ μήνες απλήρωτους, προχωρεί σε απολύσεις και όπως καταγγέλλει ο υπεύθυνος Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Π. Λαφαζάνης έκλεισε και το παλαιό εργοστάσιο του Δούδου στη Θεσσαλονίκη. * * *
Με σχετική επερώτηση ο βουλευτής ζητεί να πληροφορηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς αν προτίθενται να ελέγξουν εάν ο όμιλος τήρησε τις συμβατικές υποχρεώσεις που ανέλαβε όταν χρηματοδοτήθηκε με την εγγύηση του Δημοσίου, καθώς και τι σκοπεύουν να κάνουν ώστε να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=298612&dt=11/11/2009
ΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ] «Γιατί σινεμά τώρα;»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ είναι τέχνη αλλά και πηγή ριζοσπαστικών, αντισυμβατικών ιδεών που διευρύνει τους ορίζοντές μας, κάνει πλούσια τη ζωή μας και καμία σχέση δεν έχει με την τηλεοπτική εικόνα και «λογική». Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια του και δίνει το στίγμα του με το σύνθημα- ερώτηση «Γιατί σινεμά τώρα;», με ανάλογες συζητήσεις και προβληματισμούς διάσημων κινηματογραφιστών που θα παραβρεθούν σε αυτό και των 140.000 θεατών που αναμένεται να παρακολουθήσουν τις περίπου 200 ταινίες από όλο τον κόσμο! Τις πιο πολλές από αυτές ο σινεφίλ δεν έχει την ευκαιρία να τις δει πουθενά αλλού, καθώς για τις εμπορικές εταιρείες διανομής είναι «αντιεμπορικές», επειδή δεν είναι χολιγουντιανές παραγωγές. Η ζωή, όμως, που αποφασίζει τα πάντα, έδειξε ότι αυτός ο κινηματογράφος, ο κινηματογράφος με ψυχή, συναίσθημα και κοινωνική συνείδηση, είναι ο τελικός νικητής και στα ταμεία. Τέτοιες ταινίες, μη εμπορικές, είναι και φέτος οι πιο πολλές που «δουλεύουν» στα ταμεία των κινηματογράφων, ενώ τα ακριβά και ψηφιακά θεάματα «σέρνονται». Μοναδικό μελανό σημείο στο φετινό εορταστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης η απουσία του μεγάλου όγκου της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής. Η πλειονότητα των σκηνοθετών- για πρώτη φορά μακριά από κόμματα και συνδικαλιστικά μικροσυμφέροντα- αποφάσισε να απέχει από το Φεστιβάλ και τα Κρατικά Βραβεία μέχρι το υπουργείο Πολιτισμού να ψηφίσει- έπειτα από αναβολές έξι χρόνων- νέο κινηματογραφικό νόμο. Δεν μπορεί, π.χ. ο ετήσιος προϋπολογισμός του Φεστιβάλ να είναι 11.000.000 ευρώ και για την παραγωγή ταινιών να δίνονται μόνο 3.500.000 ευρώ! Και πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό σινεμά δεν είναι «κρατικοδίαιτο» όπως, χρόνια τώρα, συκοφαντείται. Επιστρέφει χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω των φόρων που εισπράττει από τα εισιτήρια. Και οι φετινές ελληνικές ταινίες αποδεικνύουν ότι και άποψη για την ελληνική κοινωνία έχουν, και το κοινό τις αγκάλιασε:

η «Ψυχή βαθιά» του Παντελή Βούλγαρη έκοψε 200.000 εισιτήρια, η «Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου 40.000 εισιτήρια, ο βραβευμένος στις Κάννες «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου 30.000 εισιτήρια, το «Κακό 2» του Γιώργου Νούσια 25.000 εισιτήρια. Και είμαστε μόνο στην αρχή της σεζόν. Το ελληνικό σινεμά είναι εδώ. Και ο Έλληνας σινεφίλ το ανακαλύπτει και πάλι…

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Δημήτρης Παπαδημούλης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009
(ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στον ραδιοσταθμό Στο κόκκινο 105,5)

«Δυστυχώς η κυβέρνηση παρουσίασε συνειδητά μια κατάσταση, με υποσχέσεις, πρόγραμμα, διαβεβαιώσεις, που γνώριζε ότι δεν θα μπορεί να εφαρμόσει. Το έκανε για να πάρει τα ψηφαλάκια και τώρα σε ένα ατελείωτο κομπολόι έχουμε αρχίσει να μετράμε τις χάντρες τής αθέτησης δεσμεύσεων».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=14&ct=11&artid=4545532
ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Το πουκάμισο της Μαντόνας
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: 10 Νοεμβρίου 2009
ΚΑΓΚΕΛΟ έμειναν ελαφρώς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες όταν έλαβαν πρόσκληση για συνάντηση γνωριμίας με τον Αλέξη Τσίπρα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί τους καλούσε στο «Χαρντ ροκ καφέ» στην οδό Φιλελλήνων. Πρόκειται, ως γνωστόν, για πολυεθνική αλυσίδα που έχει ως πελατεία νεαρόκοσμο και Αμερικανούς τουρίστες. Πώς έγινε ο πρόεδρος του ΣΥΝπου ζητά μάλιστα αναπροσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής μας προς Μόσχα- να δίνει ραντεβού σε έναν τόπο, ο οποίος συμβολίζει την αμερικανική κουλτούρα;

ΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ πήραν ασαφή απάντηση για την επιλογή του μέρους. Ήταν, λέει, κοντά στη Βουλή και είχε το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι επιτρεπόταν το κάπνισμα.

Ούτως ή άλλως, τους σερβίρισαν κεφτέδες, διάφορα τηγανητά και μικρό χάμπουργκερ, με ελεύθερη επιλογή από κρασί και μπίρα. Και είχαν μια ελεύθερη συζήτηση με τον Αλέξη ενώπιον εκθεμάτων όπως τα μποτίνια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, το πουκάμισο της Μαντόνας, το μπουφάν του Έλβις Πρίσλεϊ (φωτό) και κάτι λιγότερο φλώρικο όπως η κιθάρα του Τζίμι Χέντριξ. Δύο τεράστιες οθόνες έπαιζαν διαρκώς βιντεοκλίπ.

Παρόντες στην ελαφρώς ψυχεδελική συνάντηση- πέραν του Τσίπρα – οι Δημήτρης Παπαδημούλης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Γρηγόρης Ψαριανός, Βασίλης Μουλόπουλος και άλλοι.

Οι πρώην και οι επόμενοι
ΕΞ ΟΣΩΝ είπε ο Αλέξης, δύο θεματικές είχαν ενδιαφέρον και τις συγκράτησαν οι δημοσιογράφοι. Τα περί Αλέκου Αλαβάνου και τα περί Παναθηναϊκού. Αρχίζω από το πρώτο. Επ΄ αυτού, ο Τσίπρας διατύπωσε μια ψυχαναλυτική προσέγγιση για το προφίλ των εκάστοτε προέδρων της Κουμουνδούρου, όχι χωρίς χιουμοριστική διάσταση. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει ένα αρχηγικό σύνδρομο στον ΣΥΝ, που θέλει τους πρώην να επιτίθενται στους επόμενους. Είχε μάλιστα και παραδείγματα. «Η Μαρία Δαμανάκη είχε άχτι τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. O Κωνσταντόπουλος τα ΄βαλε συν τω χρόνω με τον Αλέκο Αλαβάνο. Και ο Αλέκος μ΄ εμένα».

ΠΕΙΣΤΙΚΗ η θεωρία- δεν μπορώ να πω. Επί της ουσίας, ο Τσίπρας είπε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία- «δεν με πήρε τηλέφωνο»- με τον Αλαβάνο μετά τις εκλογές. Και το στρογγύλεψε, καταλήγοντας ότι «όλοι χωρούν στον ΣΥΝ, κανείς δεν περισσεύει, ακόμη και όποιος θα ήθελε να περισσεύει». Όσο για τον ΠΑΟ, ο Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι το γήπεδο στον Βοτανικό θα γίνει και ότι «το θέμα είναι να κερδίσουμε με 4-0 τον Ολυμπιακό». Τέλοςαλλά όχι χωρίς σημασία- κουβέντα έγινε και για τη μολότοφ που δέχθηκαν τα γραφεία του ΣΥΝ στα Εξάρχεια, μετά που πήγε ο Αλέξης να δει τους τραυματισμένους αστυνομικούς από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής στο νοσοκομείο.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=14&ct=11&artid=4545313

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
24ωρη απεργία στην ΕΡΤ
Την κήρυξη προειδοποιητικής 24ωρης απεργίας των δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΕΡΤ, τη ραδιοτηλεόραση και την ψηφιακή ΕΡΤ από τις 6 το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2009, αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
10/11/2009
Την κήρυξη προειδοποιητικής 24ωρης απεργίας των δημοσιογράφων που εργάζονται στην ΕΡΤ, τη ραδιοτηλεόραση και την ψηφιακή ΕΡΤ από τις 6 το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2009, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε το πανελλαδικό συντονιστικό συμβούλιο των συμβασιούχων έργου και ορισμένου χρόνου για:
Να αποκατασταθούν όλοι οι συμβασιούχοι.
Να συναφθούν άμεσα συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ομηρίας των συμβασιούχων.
Να παύσει το δικαίωμα στην εργασία να γίνεται αντικείμενο πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών.
Να λήξει επιτέλους το καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας εκατοντάδων συναδέλφων.
Να επαναπροσληφθούν όλοι εκείνοι των οποίων οι ψευδεπίγραφες συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου έχουν λήξει.
Να καταβληθούν άμεσα οι οφειλόμενες αποδοχές σε όλους τους συμβασιούχους της ΕΡΤ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα προστατεύσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα δικαιώματα των εργαζομένων συναδέλφων και καλεί όλους τους

Χώρους καπνιζόντων εδώ και τώρα ζητεί η «ακυβέρνητη» ΕΣΗΕΑ
Μπορεί η ΕΣΗΕΑ να μην μπορεί να επιληφθεί σοβαρών ζητημάτων του κλάδου με άλλοθι την ακυβερνησία της και τη μη έτι συγκρότηση προεδρείου, ωστόσο τα μέλη του Δ.Σ. κατάφεραν να ομονοήσουν για το θέμα του καπνού
10/11/2009
Μπορεί η ΕΣΗΕΑ να μην μπορεί να επιληφθεί σοβαρών ζητημάτων του κλάδου με άλλοθι την ακυβερνησία της και τη μη έτι συγκρότηση προεδρείου, ωστόσο τα μέλη του Δ.Σ. κατάφεραν να ομονοήσουν για το θέμα του καπνού.
Απορίας άξια η ανακοίνωση της Ενωσης με την οποία διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση δημιουργίας ειδικών χώρων καπνίσματος στους επαγγελματικούς χώρους:
To Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαπιστώνει ότι, μετά την επιβολή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς ή στεγασμένους εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις ΜΜΕ δεν έχουν δημιουργήσει χώρους καπνιζόντων, με συνέπεια οι δημοσιογράφοι και εν γένει το προσωπικό να υποχρεούται να βγαίνει και να καπνίζει έξω στο δρόμο, παρ’ όλο που τόσο με το νόμο (άρθρο 3 ν. 3730/08), όσο και με την επακολουθήσασα σε εκτέλεση αυτού υπουργική απόφαση, προβλέπεται η δημιουργία χώρου καπνιζόντων εντός της επιχείρησης.
Η παράλειψη αυτή προσβάλλει τους εργαζόμενους, εφόσον δε ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία χώρων καπνιζόντων, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία μη εφαρμογής της διάταξης αυτής.
Πιστεύουμε ότι η εργοδοσία θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δημιουργώντας, όπως ο νόμος ορίζει, ξεχωριστό χώρο καπνιζόντων, ώστε να πάψει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση και η προσβολή των συναδέλφων, που υποχρεούνται να καπνίζουν έξω στο δρόμο, ως αποσυνάδελφοι και τιμωρούμενοι.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=15460&subid=2&pubid=21187140#

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_10/11/2009_307075
Τσίπρας: H κυβέρνηση είναι έτοιμη να θυσιάσει το ασφαλιστικό σύστημα
Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες πιέσεις δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Η κυβέρνηση προκειμένου να κερδίσει πίστωση χρόνου από τους κυρίους Τρισέ και Αλμούνια, είναι έτοιμη να θυσιάσει το ασφαλιστικό σύστημα και τις εργασιακές σχέσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι η κοινωνία «δεν αντέχει άλλες πιέσεις».
Ηδη, είπε, τα ασφαλιστικά ταμεία είναι άδεια «εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τα διαχειρίστηκαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο χρηματιστηριακό τζόγο και στα ομόλογα».
Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την άποψη ότι το μόνο σίγουρο είναι πως, αν η κυβέρνηση υιοθετήσει τις πιέσεις για χαλάρωση των εργασιακών σχέσεων και για διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, τότε θα βρεθεί μπροστά σε μια πρωτοφανή κοινωνική έκρηξη και προειδοποίησε την κυβέρνηση «να μην υιοθετήσει αυτές τις επιλογές, γιατί δεν αποτελεί διέξοδο από την κρίση η συρρίκνωση της κοινωνικής συνοχής».
«Διέξοδο από την κρίση -είπε- αποτελεί η προοπτική της ενίσχυσης της απασχόλησης και της διατήρησης και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους».
Για την επέτειο των 20 χρόνων από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ο κ. Τσίπρας δήλωσε:
«Είκοσι χρόνια μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, για τη δική μας Αριστερά, που διεκδικεί να γκρεμίσει τα τείχη που υψώνονται παντού γύρω μας, ένα είναι το μήνυμα: ο σοσιαλισμός, ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Για το «μάντρωμα» στην ΕΕ
Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, μας πληροφορεί σχετικό δελτίο Τύπου, συναντήθηκε χτες με τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, με την ιδιότητα του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Εκθεση Προόδου της Αλβανίας. Την έκθεση, δηλαδή, για τα βήματα που κάνει η γειτονική χώρα, ώστε να γίνει μια μέρα δεκτή στην «αγία οικογένεια» της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο Ν. Χουντής επανέλαβε την άποψη ότι «είναι σημαντική η ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε μια πιο δημοκρατική, κοινωνική Ευρώπη των λαών προς όφελος της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή».
Ωστόσο, Ευρωπαϊκή Ενωση «δημοκρατική» και «κοινωνική», υπέρ της «ειρήνης», της «σταθερότητας» και της «ευημερίας» δεν υπάρχει (και δεν πρόκειται να υπάρξει). Αυτό που υπάρχει είναι μια αντιδραστική ιμπεριαλιστική ένωση που παίρνει το ένα μετά το άλλο τα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα, με ενεργό ρόλο σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις κατά άλλων χωρών και λαών. Συνεπώς, ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ σ’ αυτή την ΕΕ θέλει να «μαντρωθούν» όλες οι χώρες των Βαλκανίων. Και η έκθεση προόδου που θα εισηγηθεί ο ευρωβουλευτής του θα εκτιμά την …πρόοδο της Αλβανίας ως προς την προσαρμογή της σε ένα τέτοιο βαθιά αντιλαϊκό πλαίσιο. Ως προς αυτό είναι ικανότατος ο κ. Χουντής που εκπροσωπεί στο Ευρωκοινοβούλιο την «αριστερά» της «προόδου» και της πλήρους προσαρμογής και υποταγής στην ευρωένωση των μονοπωλίων.
http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=11/11/2009&id=11546&pageNo=4&direction=1
Συνήγοροι του ιμπεριαλισμού
Αν και έγινε με μια κάποια καθυστέρηση, η χτεσινή δήλωση του προέδρου του ΣΥΝ Αλ. Τσίπρα για την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ήταν απολύτως προβλέψιμη και αναμενόμενη: «20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου για τη δική μας αριστερά που διεκδικεί να γκρεμίσει τα τείχη που υψώνονται παντού γύρω μας ένα είναι το μήνυμα: ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει». Στο ίδιο πνεύμα μόνιμος αρθρογράφος της «Αυγής» τσουβαλιάζει το σοσιαλισμό με τον καπιταλισμό, γράφοντας πως «οικοδόμοι του τείχους δεν ήταν μόνο οι σημερινοί κατηγορούμενοι, αλλά και οι σημερινοί κατήγοροι».
Η ηγεσία του ΣΥΝ επέλεξε να σιγοντάρει το «τροπάρι» της αστικής προπαγάνδας που ξεδιπλώνεται και με αφορμή την επέτειο της πτώσης του τείχους. Προσθέτοντας και τη δική της φωνή σε εκείνες που κραυγάζουν περί της δήθεν «αντιδημοκρατικότητας» και «ανελευθερίας» του σοσιαλισμού, αποδίδοντας εκεί την κατ’ αυτούς κατάρρευσή του. Δεν ξαφνιάζει. Ο οπορτουνισμός φρόντισε εγκαίρως πολλά χρόνια πριν να καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, αποκηρύσσοντας μετά βδελυγμίας το σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα, μηδενίζοντας την προσφορά του. Ποιον ωφελεί μια τέτοια στάση είναι νομίζουμε προφανές. Αυτούς που επιστρατεύουν θεούς και δαίμονες για να αμαυρώσουν στις λαϊκές συνειδήσεις το σοσιαλισμό, να τον υπονομεύσουν ως προοπτική, ακριβώς γιατί αναγνωρίζουν σ’ αυτόν το αντίπαλο δέος, ότι εξακολουθεί να εμπνέει, να συνεγείρει, να διδάσκει. Για το σύστημα της εκμετάλλευσης κάθε φωνή που συμβάλλει σ’ αυτό είναι ευπρόσδεκτη. Ανεξαρτήτως της εμβέλειάς της. Και μια τέτοια είναι και του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Που για μια ακόμα φορά αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν αμφισβητεί τα τείχη που υψώνει ο καπιταλισμός για να κρατά τους λαούς εγκλωβισμένους, αλλά αντικειμενικά τα ενισχύει. Ιδιαίτερα εκείνο που χτίζεται με λάσπη κατά του σοσιαλισμού.
http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=11/11/2009&id=11546&pageNo=5&direction=1

Επιταχύνονται οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις
Στόχος η ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων
Με θύελλα από νέα μέτρα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων εξοπλίζει τη φαρέτρα της η ΕΕ στο πλαίσιο της «στρατηγικής εξόδου» της ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας από τις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης.
Οι σχετικές αποκαλύψεις έγιναν από την εκπρόσωπο του προέδρου υπουργών Οικονομίας της ευρωζώνης (Γιούρογκρουπ) Ζ. Κ. Γιούνκερ, την Ελενα Σαλγκάντο, μετά από τις επίσημες και «ανεπίσημες» συναντήσεις και διαβουλεύσεις που έγιναν χτες και προχτές στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για μέτρα που αφορούν στο σύνολο των κρατών – μελών τους και βέβαια επιταχύνουν την επέκταση των αντιδραστικών αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις.
Οπως εξήγησε η αξιωματούχος της ΕΕ, στη βάση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη δουλειά που έγινε στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας για τα εργασιακά, υιοθετήθηκαν νέα μέτρα που θα ξεδιπλώσουν στο επόμενο διάστημα και τα οποία συμπυκνώνονται στα παρακάτω 5 σημεία:
· Πρώτο: «Αντιμετώπιση του κατακερματισμού στην αγορά εργασίας». Πρόκειται για την προσπάθεια ισοπέδωσης εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων με την προς τα κάτω εξίσωσή τους, μια προσπάθεια που εντάσσεται στην κατεύθυνση της ενιαιοποίησης των μεταρρυθμίσεων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις στις διάφορες χώρες – μέλη.
· Δεύτερο: «Υποστήριξη της απασχολησιμότητας», της ακόμα μεγαλύτερης δηλαδή προώθησης της πολιτικής της μερικής απασχόλησης, της μειωμένης απασχόλησης με μειωμένες αποδοχές και καλύψεις, μια πολιτική που προσπαθεί να …αντιμετωπίσει το ζήτημα της ανεργίας με το μοίρασμα περιστασιακής ιδιαίτερα φτηνής και ενίοτε ανασφάλιστης εργασίας που θα μπορεί να μοιράζεται σε περισσότερους ενδιαφερόμενους.
· Τρίτο: Μείωση της εξάρτησης από επιδόματα, δηλαδή ακόμη και από την πολιτική πτωχοκομείου που εφαρμόζουν για τα πλέον εξαθλιωμένα τμήματα του πληθυσμού, όπως αυτή που ανακοίνωσε τις προάλλες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σε …δήθεν «αντιστάθμισμα» προχωρούν σε «αύξηση της ενεργητικής απασχόλησης», που δεν είναι τίποτα άλλο από μια πορεία προς την κατάργηση των επιδομάτων ανεργίας και την αντικατάστασή τους με την παροχή πρόσθετου κρατικού χρήματος και επιδοτήσεων στους κεφαλαιοκράτες για προσωρινές προσλήψεις και την κάλυψη των εργοδοτικών υποχρεώσεων των επιχειρηματιών.
· «Ελαστικό σύστημα μισθών που να συνδέεται με την παραγωγικότητα της εργασίας». Σε αυτό το πλαίσιο οι μερίδες της κεφαλαιοκρατίας παίρνουν το ελεύθερο να προχωρήσουν και σε περικοπές μισθών με πρόσχημα την καπιταλιστική κρίση, τις αναδουλειές, τη χαμηλή κερδοφορία τους κ.ο.κ.
· Αποτελεσματική αύξηση στις ηλικίες συνταξιοδότησης. Είναι ολοφάνερο ότι οι βίαιες μεταρρυθμίσεις και ανατροπές προβλέπουν την προσαρμογή των χωρών – μελών στην υιοθέτηση νομοθετικών πλαισίων για την επέκταση του εργάσιμου βίου και μετά τα 65, 67 και τα 70 χρόνια.
http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=11/11/2009&id=11546&pageNo=7&direction=1

Tsakthan Daily, 10 November 2009

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 1

Γιατί είναι μάταιες «σαν των Τρώων» πολλές προσπάθειες ανασυγκρότησης και αποτελεσματικής επιθετικής δράσης του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατ’ αρχήν μια έννοια που συχνά κακοπαθαίνει στα χέρια αυτών που τη χρησιμοποιούν ως βιτριολική φράση εναντίον των πολιτικο-συνδικαλιστικών τους αντιπάλων. Η έννοια αυτή είναι η «γραφειοκρατία». Ας προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα.

Η έννοια της γραφειοκρατίας διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Max Weber και αναφέρεται στη συνηθέστερη μορφή οργάνωσης «που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, ιεραρχία, εξουσία, πειθαρχία, κανόνες, καριέρα, καταμερισμό εργασίας, θητεία».  Οι υποστηρικτές του γραφειοκρατικού τρόπου οργάνωσης τονίζουν ότι παρέχει σαφείς διαδικασίες επικοινωνίες καθώς και σαφείς προδιαγραφές εξουσίας, αρμοδιότητας και ευθύνης, αποκλείοντας, ή τουλάχιστον μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό, φαινόμενα ευνοιοκρατίας, διακρίσεων και εξουσιαστικών αυθαιρεσιών. Παράλληλα προϋποθέτει τις έννοιες της ειδίκευσης και της εμπειρίας.

Η εξουσία βασίζεται στην ορθολογική και κανονιστική κωδικοποίηση.

Ορίζονται τα όρια κάθε εργασίας μέσω του καταμερισμού και των προδιαγραφών εργασίας και του καθορισμού λειτουργικών τμημάτων. Τα όρια της εξουσίας προσδιορίζονται για το κάθε μέλος απρόσωπα και τα μέλη είτε διορίζονται είτε εκλέγονται. Κάθε γραφειοκρατική θέση διαθέτει συγκεκριμένη εξουσία. Η εξουσιαστική ιεραρχία αποτελεί σαφών προσδιορισμένη αλυσίδα εντολών και ελέγχου. Ο συγκεντρωτισμός παρέχει στη διεύθυνση τη δυνατότητα συντονισμού των λειτουργιών και εργασιών της οργάνωσης. Οι κανόνες, τα κίνητρα για την υποταγή στους κανόνες, η ύπαρξη χρονικά καθορισμένης θητείας και ο έλεγχος του εσωτερικού περιβάλλοντος της οργάνωσης συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητα.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία και λειτουργία μιας ελεγχόμενης εσωτερικά οργάνωσης που λειτουργεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σταθερού περιβάλλοντος. Όμως, η γραφειοκρατία δεν είναι απλώς και μόνο ένα εργαλείο της διοίκησης, άρτιο και ουδέτερο˙ δεν είναι απλώς μια ομάδα στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και του κάθε φορά χρήστη της υπηρεσίας. Συχνά, η γραφειοκρατία καταλήγει στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης κοινωνικής κατηγορίας που, μέσα από τη διατήρηση της και τη διεύρυνση του πλαισίου αρμοδιοτήτων της, κατοχυρώνει τυπικά και ουσιαστικά τα ιδιαίτερα συμφέροντα της, επιβάλλει τις δικές της αξίες και πρακτικές (πίστη στην ανωτερότητά της, την εμπειρογνωμοσύνη και την αμεροληψία της).

Ο «σιδερένιος νόμος της ολιγαρχίας» του Robert Michels

Η συζήτηση ξεκίνησε από το Γερμανό κοινωνιολόγο Robert Michels,  ο οποίος, μελετώντας αρχικά την εξέλιξη του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος των αρχών του αιώνα, τόνισε ότι, ανεξάρτητα από το αν εκφράζεται ρητά ή σιωπηρά, υπάρχει σαφής τάση ανάπτυξης «θεσμικών» συμφερόντων τόσο στα εργατικά συνδικάτα όσο και στα εργατικά κόμματα. Τα «θεσμικά» συμφέροντα έρχονται συχνά σε αντίθεση με τα συμφέροντα των μελών των εργατικών συνδικάτων.

Διαμορφώνεται στα εργατικά συνδικάτα και στα εργατικά κόμματα μια εκπαιδευμένη ελίτ εργατών οι οποίοι από την ηγετική θέση τους στα συνδικάτα δημιουργούν για τους εαυτούς τους υλικές και κοινωνικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές των εργατών –μελών των μόνιμων και θεσμοποιημένων πλέον εργατικών οργανώσεων. Ως επακόλουθο της κοινωνικής διαφοροποίησης της ηγεσίας από τη βάση θεωρείται από το Michels η συνεχής πολιτική συντηρητικοποίηση της ηγεσίας και η αποστασιοποίηση των μελών των ηγετικών ομάδων από τους αρχικούς ριζοσπαστικούς στόχους και την αριστερή πολιτική των οργανώσεών τους.

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία επικαλείται, κατά το συγγραφέα, την έννοια της «αποτελεσματικότητας» (οι ηγέτες ειδικεύονται σε ορισμένα καθήκοντα και η ειδική γνώση τους καθιστά «αναντικατάστατους»). Η βάση (rank and file) του συνδικάτου τα αναθέτει όλα στους «αξιωματούχους», δεν πηγαίνει συχνά στις συνελεύσεις (ενίοτε δεν κάνει τον κόπο να εγγραφεί στο συνδικάτο ένας εργαζόμενος), αναπτύσσει στάσεις ευγνωμοσύνης και πίστης στους ηγέτες που συχνά μεγαλοπιάνονται και ενισχύουν την εξουσία τους. Από τη στιγμή δε που αρχίζουν να οι οργανώσεις να μεγαλώνουν πέρα από κάποιο όριο, συσσωρεύοντας ταυτόχρονα έσοδα και κεφάλαια, διορίζονται αξιωματούχοι πλήρους απασχόλησης, ιδρύονται συνδικαλιστικές σχολές, εκδίδονται εφημερίδες και περιοδικά κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτες των συνδικάτων αποκτούν διευθυντική εξουσία πρόσληψης και απόλυσης μισθωτών που νοιώθουν ότι οφείλουν την εργασία τους στους ηγέτες και την οργάνωση και από αυτή την άποψη αποτελούν στοιχείο συντηρητικοποίησης.

Παρά τη γενίκευση της γερμανικής εμπειρίας του και την αναγωγή των συμπερασμάτων του σε θεωρία που την ονόμασε «ο σιδηρούς νόμος της ολιγαρχίας», πάντοτε διατηρούσε την ελπίδα ότι το δημοκρατικό σύνταγμα (το καταστατικό του κόμματος ή του συνδικάτου), αν και δεν εμποδίζει τη δημιουργία της ολιγαρχίας και της ελίτ γενικά, παρέχει τη δυνατότητα «κυκλοφορίας και ανανέωσης των ελίτ».

Το αριστοκρατικό μοντέλο

Μια παραλλαγή της θεωρίας του Michels είναι το αριστοκρατικό μοντέλο συνδικάτου. Ο Η. Turner υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο ειδών συνδικάτα, τα κλειστά και τα ανοιχτά. Τα πρώτα έχουν ομοιογενή κοινωνική βάση και ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συνδικαλιστικής πυκνότητας και συμμετοχής μελών. Σ’ αυτό το μοντέλο ανήκουν οι συντεχνιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις και ισχύει η «εκλεκτική δημοκρατία» (“exclusive democracy”). Τα “αριστοκρατικά συνδικάτα”  έχουν πιο ετερογενή βάση και είναι πιο ομαδοποιημένα. Μία επαγγελματική ομάδα ή παράταξη συμμετέχει περισσότερο από άλλες και, κατά συνέπεια, κυριαρχεί στο συνδικάτο. Τέλος υπάρχει η «λαϊκή προεδροκρατία» (“popular bossdom”) που χαρακτηρίζει τα ανοιχτά συνδικάτα με εξαιρετικά ετερογενή κοινωνική βάση και πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των μελών, όπως είναι τα συνδικάτα ομοσπονδιακού χαρακτήρα και καλύπτουν ευρείες περιοχές (π.χ. ΟΤΟΕ που περιλαμβάνει πανελλαδικά σωματεία)

Συνεχίζεται….

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr

http://tsakthan.blogspot.com

http://tsakthan.wordpress.com

http://antiracistes.wordpress.com

http://homoecologicus.wordpress.com

http://leftypedia.wordpress.com

http://greekunions.wordpress.com

http://femininmasculin.wordpress.com

http://ilioupoli.wordpress.com

Τρώες

Είν’ η προσπάθειές μας, των συφοριασμένων· είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων.

Κομμάτι κατορθώνουμε· κομμάτι

παίρνουμ’ επάνω μας· κι αρχίζουμε

νάχουμε θάρρος και καλές ελπίδες.

Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά.

Ο Αχιλλεύς στην τάφρον εμπροστά μας

βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει.–

Είν’ η προσπάθειές μας σαν των Τρώων.

Θαρρούμε πως με απόφασι και τόλμη

θ’ αλλάξουμε της τύχης την καταφορά,

κ’ έξω στεκόμεθα ν’ αγωνισθούμε.

Αλλ’ όταν η μεγάλη κρίσις έλθει,

η τόλμη κ’ η απόφασίς μας χάνονται·

ταράττεται η ψυχή μας, παραλύει·

κι ολόγυρα απ’ τα τείχη τρέχουμε

ζητώντας να γλυτώσουμε με την φυγή.

Ομως η πτώσις μας είναι βεβαία. Επάνω,

στα τείχη, άρχισεν ήδη ο θρήνος.

Των ημερών μας αναμνήσεις κλαιν κ’ αισθήματα.

Πικρά για μας ο Πρίαμος κ’ η Εκάβη κλαίνε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1905)

TO BHMA

Εχασε από… αχαλίνωτο σεξ τη μνήμη της

Αθήνα – Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Μια 59χρονη Αμερικανίδα, η Αλις, έχασε τη μνήμη της για όλα τα γεγονότα των τελευταίων ετών αλλά και την ικανότητά της να «αποθηκεύει» νέες μνήμες έπειτα από… αχαλίνωτο σεξ με τον σύζυγό της Σκοτ τον Αύγουστο του 2008. Το περιστατικό έγινε γνωστό προ ημερών στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής του δικτύου CΝΝ για ιατρικά θέματα. Τα στοιχεία της ασθενούς δεν ανακοινώθηκαν λόγω ιατρικού απορρήτου. Οταν η γυναίκα κάποια στιγμή συνήλθε ελαφρώς άνοιξε την τηλεόραση, η οποία έδειχνε τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου και αναρωτήθηκε: «Γίνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες εκεί;». Στη συνέχεια ο σύζυγός της τη ρώτησε τι ημέρα ήταν και εκείνη δεν μπόρεσε να απαντήσει. Οταν μάλιστα τη ρώτησε ποιος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκείνη απάντησε: «Ο Μπιλ Κλίντον».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=298332&dt=10/11/2009

Ο Αλ. Τσίπρας έριξε το γάντι στον Αλ. Αλαβάνο Ανοιχτό το ενδεχόμενο στο συνέδριο του ΣΥΝ να συζητηθεί η προοπτική επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ | Αθήνα – Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Απάντηση στον κ. Αλ. Αλαβάνο έδωσε χθες ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος του ΣΥΝ κ. Αλ. Τσίπρας (φωτογραφία) πετώντας του το γάντι για τα πυρά που εξαπέλυσε κατά της ηγεσίας της Κουμουνδούρου. «Δεν συμφωνώ με την άποψη ότι ο εχθρός είναι στον χώρο μας, είναι ο διπλανός μας, ο εχθρός είναι απέναντι» είπε μιλώντας στον ραδιοσταθμό «9,84». Ετσι, αν και απέφυγε να σχολιάσει την παρέμβαση του κ.

Αλαβάνου στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της κυρίας Νάντιας Βαλαβάνη, ο κ. Τσίπρας δεν άφησε να «πέσει κάτω» η δηκτική τοποθέτησή του κατά του ΣΥΝ σχετικά με το ότι «ο αντίπαλος της Αριστεράς δεν είναι εκτός των τειχών, διεισδύει εντός προσπαθώντας να παραγάγει αξίες σχετικές με τον κυνισμό, τον καριερισμό, το λαϊφστάιλ στον χώρο της πολιτικής».

Την ίδια ώρα οι διαφωνίες μεταξύ του ΣΥΝ και των άλλων συνιστωσών της συμμαχίας δεν προοιωνίζονται θετικές εξελίξεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Κόκκινο πανί για την Κουμουνδούρου είναι η πρόταση συμμάχων που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποκτούν κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ όσοι αυτοπροσώπως κάνουν δήλωση εγγραφής στις τοπικές οργανώσειςείτε ανήκουν είτε όχι σε συνιστώσες- ώστε να υπάρξει κοινό μητρώο μελών.

Στον ΣΥΝ θεωρούν ότι κάτι τέτοιο οδηγεί σε διαδικασίες ρευστοποίησης του ΣΥΝ στο πολιτικό σχήμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΣΥΝ κ. Δ.Βίτσας αναρωτήθηκε «ποιος σκέφτηκε τέτοια φρίκη;» αναφερόμενος στην πρόταση για διπλή ένταξη με αυτοπρόσωπη δήλωση μέλους ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενστερνίζονται αυτή την πρόταση έλεγαν χθες: «Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το 1990, στον ενιαίο ΣΥΝ, αποφασίστηκε και εκδόθηκαν κάρτες μελών ανεξάρτητα από ποιο κόμμα προερχόταν ο καθένας».

Από την πλευρά του ο κ. Τσίπρας δηλώνει αποφασισμένος να ανοίξει τη συζήτηση και εντός της Κουμουνδούρου (στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής το ερχόμενο Σαββατοκύριακο) και προς τους συμμάχους για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε «ενιαίο, πολυτασικό φορέα».

Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητήσει συνέδριο του ΣΥΝ για να συζητηθεί η προοπτική «επανίδρυσης του ΣΥΡΙΖΑ». Πάντως θέτει δύο προϋποθέσεις για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ: τη δημοκρατική λειτουργία από τη βάση ως την κορυφή και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό με συμμετοχή στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ). Ηδη υπάρχουν αντιδράσεις από συμμάχους που απορρίπτουν αυτές τις οριοθετήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «τελεσίγραφο».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=298332&dt=10/11/2009

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ

Αντιδράσεις για τις θέσεις και τη στάση του ΣΥΝ

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5347292&publDate=10/11/2009

Σε αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της Οργανωτικής Συνδιάσκεψης στα τέλη του Νοέμβρη, καθώς οι προτάσεις του ΣΥΝ δε γίνονται δεκτές απ’ τις υπόλοιπες συνιστώσες και το αντίστροφο. Μια ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης κοινού τόπου θα γίνει σήμερα στη συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αύριο συνεδριάζει για το ίδιο θέμα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ. Το Σαββατοκύριακο συγκαλείται η ΚΠΕ του ΣΥΝ η οποία θα έχει και τον τελευταίο λόγο για την πρόταση που το κόμμα θα εισηγηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.

Χτες, ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9.84» επανέφερε το δίλημμα: Ενιαίο κόμμα με αποδοχή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού ή πολιτική συμμαχία με ορισμένες βελτιώσεις στη λειτουργία της. Οπως είπε, «να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον μετασχηματισμό, για την επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ σ’ έναν δημοκρατικό ενιαίο, πολυτασικό φορέα της ριζοσπαστικής Αριστεράς (…) δεν μπορώ να υποστηρίξω μια διά της διολισθήσεως μετεξέλιξη σε έναν κομματικό σχηματισμό, ο οποίος μάλιστα θα είναι και συγκεντρωτικός».

Ο Αλ. Τσίπρας έθεσε ως «μη συζητήσιμους» δύο όρους, τη «δημοκρατική λειτουργία και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, τη συμμετοχή στο Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς». «Ολα τ’ άλλα – είπε – μπορεί να αλλάζουν αν αλλάζουν οι πλειοψηφίες εντός του κόμματος». Συμπλήρωσε ότι την πρότασή του αυτή θα την εισηγηθεί στην ΚΠΕ, ενώ αν γίνει δεκτή τότε ο ΣΥΝ θα πρέπει να την επικυρώσει στο Συνέδριο.

Η στάση του ΣΥΝ και ιδιαίτερα το δίλημμα που θέτει ο Αλ. Τσίπρας προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Σε ανακοίνωση του Πανελλαδικού Συντονιστικού της ΑΚΟΑ στηλιτεύονται «προτάσεις που την εκλαμβάνουν (σ.σ. την προσπάθεια για την αριστερά του 21ου αιώνα) ως ευκαιρία για διεύρυνση του κόμματός τους ή την προβάλλουν διαπραγματευτικά για πρόσκαιρα οφέλη δεν συμβάλλουν καθόλου». Η ΔΕΑ απορρίπτει ως «εγκλωβιστική» την «προγραμματική» αντιπολίτευση που ακολουθεί το σχήμα, αναφέροντας ότι αυτή «σημαίνει την αναζήτηση ενός κεϊνσιανού «κοινού τόπου»» ο οποίος «είναι απλά ανύπαρκτος και η αναζήτησή του είναι δεξιόστροφη».

Την έντονη ενόχλησή τους εκφράζουν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αρθρογραφία τους στην ΕΠΟΧΗ για την πρόταση του Αλ. Τσίπρα, γράφοντας ότι «διακρίνεται από ένα κράμα αλαζονείας και «συνδικαλισμού» που εντείνει τις τεχνητές πολώσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, χαράζει ψευδείς διαχωριστικές, συσκοτίζει την ογκώδη πολιτική αμηχανία που χαρακτηρίζει το χώρο την τελευταία περίοδο και, οπωσδήποτε, στρεβλώνει το κομβικό ζήτημα της οργανωτικής ανασυγκρότησής του». Στο μεταξύ, άρχισαν να κυκλοφορούν κείμενα συλλογής υπογραφών με αίτημα ένα «ενιαίο – πολυτασικό κόμμα», τα οποία προσυπογράφουν στελέχη από αρκετές συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και του ΣΥΝ.

ΕΘΝΟΣ

«Μποφόρ» για τον ΣΥΡΙΖΑ

Τον κίνδυνο νέας ρήξης θέλει να αποσοβήσει η ηγεσία του ΣΥΝ μετά την επανεμφάνιση Αλαβάνου. Αλ. Τσίπρας: Ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ μόνο με δημοκρατική λειτουργία και ευρωπαϊκό προσανατολισμό

9/11/2009

Με τον κίνδυνο να επανέλθει ξανά το εμφυλιοπολεμικό κλίμα προ των εθνικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΣΥΝ φέρεται αποφασισμένη να βάλει ένα τέλος, μην αφήνοντας περιθώρια για μια νέα εσωκομματική σύρραξη.

Η σημερινή συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται κρίσιμη, καθώς μπορεί να επιβεβαιώσει εάν υπάρχουν περιθώρια συγκλίσεων και συνθέσεων για το μοντέλο λειτουργίας του σχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του ΣΥΝ έχει αποφασίσει να μην τεθούν τα προβλήματα «κάτω από το χαλί», αλλά να συζητηθούν όλα ανοικτά από τα μέλη μέχρι την κορυφή της παράταξης.

Στη συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα της Παρασκευής, και υπό το βάρος των δηλώσεων του Αλέκου Αλαβάνου, διαπιστώθηκε ότι προς το παρόν υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των συνιστωσών και του ΣΥΝ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε την πρόταση για τον μετασχηματισμό της συμμαχίας σε ενιαίο φορέα, θέτοντας ωστόσο ορισμένες προϋποθέσεις. Η Κουμουνδούρου εκτιμά ότι εάν προκριθεί το σχέδιο μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο πολιτικό φορέα απαιτούνται δύο βασικές παραδοχές:

Πρώτον ο ενιαίος φορέας να έχει δημοκρατική λειτουργία στη βάση και την κορυφή, όπου θα κυριαρχούν η ελεύθερη έκφραση των μελών και ο πολυτασικός χαρακτήρας του φορέα, χωρίς δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, και δεύτερον να αποτελούν στρατηγική επιλογή ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός και η συμμετοχή στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Η διαδικασία της επανίδρυσης πάντως εκτιμάται από την Κουμουνδούρου ότι «δεν μπορεί να γίνει αυτόματα και με αποφάσεις άνωθεν», καθώς και ότι σήμερα «δεν είναι ώριμες οι συνθήκες».

Συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η ηγεσία του ΣΥΝ επιχειρεί να εκβιάσει τις αποφάσεις για το μέλλον της παράταξης, κάτι που μετέφεραν και στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Οι συζητήσεις αυτές, όπως είναι φυσικό, σκιάζονται και από την ηχηρή επανεμφάνιση του Αλέκου Αλαβάνου, καθώς ο ίδιος διαθέτει ερείσματα κυρίως σε ορισμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται ότι χθες με συνέντευξή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης – στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος» – επεσήμανε ότι ο Αλέκος Αλαβάνος θα βρει τον τρόπο να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια και του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από πόστα και αξιώματα, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι κάνουν λάθος όσοι καλλιεργούν ένα «αντι-ΣΥΝ κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ».

Οπως όλα δείχνουν οι συζητήσεις θα είναι επίπονες – κρίσιμη θεωρείται και η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος-, καθώς θα διαπιστωθεί ποια θέση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ θα επιλέξει ο ΣΥΝ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

ΕΜΠΡΟΣ (ΞΑΝΘΗ)

http://www.empros.xan.gr/index.php?pg=2&id=369535

Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο την  λειτουργικότητα του σχήματοςΟργανωτικά και ΣΥΝενωτικάΕνιαίο φορέα και όχι ενιαίο κόμμα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας  Ο διάλογος και οι διαβουλεύσεις δίνουν καρπούς στο Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, που πυρετωδώς προετοιμάζει τις εσωτερικές του αναδιοργανώσεις με συζητήσεις τοπικά και κεντρικά και αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε 2 περίπου εβδομάδες, στην Πανελλαδική Σύσκεψη.Ενιαίο πιο λειτουργικό φορέα προτείνει ο Τσίπρας για το ΣΥΡΙΖΑΟ Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος του Συνασπισμού, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, που ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε τη σύσταση ενιαίου φορέα, και όχι ενιαίου κόμματος, ξεκαθάρισε δε ότι η άλλη λύση είναι η συσχετισμοί με τις συνιστώσες να παραμείνουν ως έχουν. Εξήγησε, ότι η νέα δομή θα περιλαμβάνει ένα πιο λειτουργικό σχήμα, όπου η λήψη αποφάσεων θα γίνεται ευκολότερα και ταχύτερα. Ακόμη, έθεσε ως προϋπόθεση, προκειμένου να γίνει ένα βήμα μπροστά στο πολιτικό σχήμα, οι συνιστώσες να δεσμευτούν για ευρωπαϊκό προσανατολισμό και δημοκρατικό σοσιαλισμό, με την έννοια ότι δημοκρατικές διαδικασίες και προτάσεις πρέπει να υπάρχουν σε όλο το φάσμα των δράσεων του σχήματος.Και 2 ακόμη ‘παίκτες’ στην 11άδα του ΣΥΡΙΖΑΟ Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ξάνθης, κ. Νίκος Καλιαμπάκας, που τάσσεται υπέρ της αναδιοργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε στο «Ε» ότι: «ένα πιο λειτουργικό σχήμα θα βελτιώσει τον τρόπο λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων. Με την πρόσθεση και άλλων δύο συνιστωσών, δηλαδή με 13 τάσεις, όπου όλες έχουν μία ψήφο, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα ομοφωνίας για την ψήφιση προτάσεων, καταλαβαίνετε ότι το σύστημα είναι αρκετά δυσκίνητο»Κύριο μέλημα τα οργανωτικάΜε κύριο μέλημα τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρούνται και πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις, πρώτα τοπικά (την Τετάρτη στην Ξάνθη) κι έπειτα θα παρθούν οι κεντρικές αποφάσεις κεντρικά. Η εντύπωση που μας μετέφερε ο κ. Καλιαμπάκας είναι ότι τα δεδομένα αλλάζουν: «δεν είναι πρόθεση του ΣΥΝ να ηγεμονεύσει, ωστόσο η αλλαγή στη δομή είναι αναγκαία».Σύμπνοια και συμπληρωματικές προτάσειςΤα αποτελέσματα των εκλογών και η ασφαλής είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη βουλή φαίνεται ότι έφεραν πίσω χαμόγελα και αισιόδοξη διάθεση, αν κρίνουμε από το κλίμα που πλέον επικρατεί στις εσωκομματικές συζητήσεις. «Υπάρχει σύμπνοια και πολύ θετικά σχόλια απ’

όλες τις τάσεις του ΣΥΝ για τη στάση και τις θέσεις του προέδρου του ΣΥΝ», σχολιάζει ο γραμματέας της Ν.Ε. Ξάνθης και συνεχίζει λέγοντας:

«οι παρεμβάσεις πλέον γίνονται για να κατατεθούν συμπληρωματικές προτάσεις». Παρόλα αυτά έντονες είναι οι συζητήσεις σε τοπικό επίπεδο, όπου υπάρχουν πολλές συνιστώσες, κάτι που δεν ισχύει για την πόλη μας.Αξίζει να σημειωθεί ότι και στην προϋπόθεση που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μιας και υπάρχει άνοδος του ρεύματος στην ΕΕ, σύσσωμος ο ΣΥΝ τάχθηκε υπέρ, ενώ εκτιμάται ότι ενστάσεις δε θα τεθούν και από τις υπόλοιπες συνιστώσες, αν και κατά παράδοση ορισμένοι αριστεροί κύκλοι αντιτίθενται στη συμμετοχή στην Ευρώπη. Ελένη Διαφωνίδουelenidfn@yahoo.com

ΤΑ ΝΕΑ

[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Ζούγκλα η κατάσταση στην αγορά εργασίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009

Ζούγκλα, με πολλές διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων, χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας (ΕΚΑ) Στάβυ Σαλουφάκου. Υποστηρίζει ότι είναι χαοτική η κατάσταση που επικρατεί στα ασφαλιστικά ταμεία και περιμένει από την κυβέρνηση να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, σημειώνοντας ότι οι «οικονομικοί μετανάστες δεν είναι ανταγωνιστές μας, είναι συνάδελφοί μας». Το πρόβλημα το δημιουργούν αυτοί που τους εκμεταλλεύονται με μαύρη ανασφάλιστη εργασία, σημειώνει.

Οικονομική κατάσταση μισθωτών και συνταξιούχων;

Χειρότερη από ποτέ, με χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους να προσπαθούν απλώς να επιβιώσουν.

Τι περιμένετε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;

Τίποτα λιγότερο από τις δεσμεύσεις της.

Οι εντυπώσεις σας από τον πρώτο μήνα της νέας κυβέρνησης;

Ο νέος αέρας διακυβέρνησης δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η νέα κυβέρνηση βρήκε άδεια ταμεία;

Από την ένοχη σιωπή της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι απλώς άδεια αλλά και με χρέη για την επόμενη γενιά.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010;

Προσδοκούμε τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, με προτεραιότητα την υγεία και την παιδεία.

Η κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων;

Χαοτική! Μόνη λύση η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

Η εικόνα των μισθών και των συντάξεων;

Σε ένα σύστημα όπου οι λίγοι πλουτίζουν όλο και περισσότερο, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι οι φτωχοί συγγενείς.

Τα κυβερνητικά μέτρα για το επίδομα αλληλεγγύης;

Σε συνδυασμό με την έκτακτη εισφορά των επιχειρήσεων δείχνει την πρόθεση για αναδιανομή.

Η ανεργία καλπάζει. Ποια είναι η πρότασή σας;

Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, που να δημιουργεί νέες παραγωγικές δραστηριότητες και να δίνει θέσεις σταθερής, αξιοπρεπούς εργασίας.

Οι οικονομικοί μετανάστες επηρεάζουν την ανεργία;

Οι οικονομικοί μετανάστες δεν είναι ανταγωνιστές μας, είναι συνάδελφοί μας. Το πρόβλημα το δημιουργούν αυτοί που τους εκμεταλλεύονται με μαύρη, ανασφάλιστη εργασία. Εμείς διεκδικούμε ίσο μισθό και δικαιώματα χωρίς διαχωρισμούς. Οι εισοδηματικές ανισότητες στη χώρα μας;

Τεράστιες, κάποιοι λίγοι ζουν στον καταναλωτικό παράδεισο και οι πολλοί προσπαθούν να καλύψουν με ελάχιστα βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Και οι φορολογικές;

Η φαυλότητα στο μεγαλείο της. Οι έχοντες και κατέχοντες συνεισφέρουν ελάχιστα και οι μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι υποχρεωτικά οι μόνο συνεπείς φορολογούμενοι.

Έρχονται νέοι φόροι;

Χρειάζεται εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, ώστε να φορολογηθούν όλα τα εισοδήματα. Νέοι φόροι που θα επιβαρύνουν μικρά και μεσαία εισοδήματα θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας;

Ζούγκλα, πολλές διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων. Η μαύρη εργασία είναι πλέον καθεστώς, ενώ νέες ελαστικές μορφές κάνουν τη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα να μοιάζει άπιαστο όνειρο.

Χρειάζεται άμεση αλλαγή του υπάρχοντος πλαισίου για να θωρακιστεί η μισθωτή εργασία.

Τράπεζες και καταναλωτές;

Θύτης και θύμα. Οι τράπεζες, σε μεγάλη κερδοφορία, λειτουργούν ως νόμιμοι τοκογλύφοι, πάνω ακόμη και από τη Δικαιοσύνη, και οι καταναλωτές, ανυπεράσπιστοι, ανακυκλώνουν τα όλο και περισσότερο διογκούμενα χρέη τους.

Οι εργαζόμενοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα συνδικάτα. Πώς το αντιμετωπίζετε;

Ουσιαστικά προβληματισμένοι. Προσπαθούμε με συνέπεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα να προβάλουμε θέσεις και να δημιουργήσουμε γεγονότα που θέτουν τους εργαζομένους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους πρωταγωνιστές στις εξελίξεις.

Ο νόμος Πετραλιά για το Ασφαλιστικό;

Αντιασφαλιστικός νόμος χωρίς προοπτική, ο οποίος δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από αυτά που προϋπήρχαν και ούτως ή άλλως δεν έλυσε. Μια γυναίκα συνδικαλίστρια. Πώς σας αντιμετωπίζουν;

Αρκετοί ξαφνιάζονται που πρόεδρος του ΕΚΑ είναι γυναίκα, οι περισσότεροι ευχάριστα, όμως η τελική στάση όλων, θετική ή αρνητική, προσδιορίζεται από τη δράση και όχι από το φύλο.

Ο αγωνιστικός προσανατολισμός του ΕΚΑ;

Με ταξική συνέπεια στις διεκδικήσεις μας για σταθερή δουλειά για όλους, καλύτερες συνθήκες εργασίας, μεγαλύτερο εισόδημα, ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών.

Το 2010 συμπληρώνονται 100 χρόνια λειτουργίας του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Πώς συνεχίζετε;

Βάση μας η συσσωρευμένη γνώση και οι κατακτήσεις ενός αιώνα, που μας δεσμεύουν.

Με πίστη ότι η συλλογική δράση έχει αποτέλεσμα οφείλουμε να δώσουμε στις νέες γενιές το όραμα, την ελπίδα και την προοπτική για μια δίκαιη κοινωνία.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4545327&ct=1

Tsakthan Daily, 9 November 2009
Εργατικός έλεγχος και αυτοδιαχείριση στην Οκτωβριανή επανάσταση

Ένα βασικό στοιχείο που ορίζει μια κομμουνιστική επανάσταση είναι η παρέμβαση των λαϊκών τάξεων και, κυρίως, των εργατικών που υφίστανται την πιο έντονη καταπίεση από τις εκμεταλλεύτριες καπιταλιστικές τάξεις. Η εξέγερση των εργατικών τάξεων και η γενικευμένη εργατική αυτοδιαχείριση είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την επιτυχία της. Πώς όμως εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή στα ιστορικά πλαίσια της Οκτωβριανής επανάστασης;

Τα εργοστασιακά συμβούλια που ιδρύθηκαν στην Πετρούπολη και τη Μόσχα το Μάρτιο του 1917 διαδόθηκαν αστραπιαία. Τα μέλη του ήταν άμεσα εκλεγμένα από τους εργάτες κάθε επιχείρησης και αρχικά είχαν στόχους αμυντικούς (να μην κλείσουν εργοστάσια και ενάντια στις απολύσεις) και επιθετικούς (8ωρη εργασία, αναγνώριση των συμβουλίων). Την 10η Μαρτίου το αίτημα του 8ωρου έγινε επίσημα δεκτό από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Πετρούπολης και ορισμένα συμβούλια αναγνωρίστηκαν ενώ για άλλα λιγότερο ισχυρά η διαδικασία αναγνώρισης τράβηξε σε μάκρος. Στη διερευνητική σύνοδο των εργοστασιακών συμβουλίων (2 Απριλίου, Πετρούπολη) όπου μετείχαν κυρίως εργάτες των πολεμικών βιομηχανιών διακηρύχθηκε ότι στόχοι των συμβουλίων θα ήταν η ανάληψη της εσωτερικής οργάνωσης των εργοστασίων (ωράρια, μισθοί, προσλήψεις-απολύσεις κ.ο.κ.), το δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης της πρόσληψης διοικητικού προσωπικού και των διευθυντών, το δικαίωμα ελέγχου της δραστηριότητας των διευθυντών σε όλα τα πεδία (διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό). Παρά την αναγνώριση των επιτροπών μετά από τρεις εβδομάδες από την κυβέρνηση εξαπολύθηκε μια παράλληλη εκστρατεία κατασυκοφάντησης των αιτημάτων τους από τον αστικό τύπο, εκστρατεία που κράτησε μέχρι την επανάσταση του Οκτωβρίου. Η συνδιάσκεψη των εργοστασιακών συμβουλίων (29 Μαΐου, Kharkov) αποφάσισε ότι «τα Εργοστασιακά Συμβούλια πρέπει να αναλάβουν την παραγωγή, να την προστατέψουν, να την αναπτύξουν, να θεσπίσουν όλους τους εσωτερικούς εργοστασιακούς κανονισμούς και να προσδιορίσουν λύσεις για όλες τις συγκρούσεις». Την επόμενη εβδομάδα η Συνδιάσκεψη της Πετρούπολης αποφάσισε ότι στα καθήκοντα των Συμβουλίων θα περιλαμβάνεται η «δημιουργία νέων όρων εργασίας», η «οργάνωση του εμπεριστατωμένου και λεπτομερούς ελέγχου της παραγωγής και της διανομής από τους εργάτες» και απηύθυνε έκκληση για τη δημιουργία προλεταριακής πλειοψηφίας σε όλους τους θεσμούς που διαθέτουν εκτελεστική εξουσία. Μέσα στους επόμενους μήνες σε πολλά εργοστάσια οι εργάτες καθαίρεσαν τους διευθυντές και ανέλαβαν τη λειτουργία τους. Τέλος, τον Αύγουστο στη Δεύτερη Συνδιάσκεψη της Πετρούπολης αποφασίστηκε ότι τα διατάγματα των εργοστασιακών θα ήταν δεσμευτικά για τις διοικήσεις των εργοστασίων, ότι τα συμβούλια θα συνεδρίαζαν σε εργάσιμες ώρες χωρίς περικοπή ημερομισθίου, ότι θα είχαν το δικαίωμα πρόσληψης και απόλυσης του διοικητικού προσωπικού και ότι θα είχαν το δικό τους τύπο και θα ενημέρωναν απευθείας τους εργάτες για τις αποφάσεις τους.

Το θέμα που τέθηκε στην ημερήσια διάταξη τόσο πριν από την Οκτωβριανή επανάσταση όσο και μετά ήταν αυτό της σχέσης των συμβουλίων με τα συνδικάτα, τα κόμματα και το κράτος. Οι Μενσεβίκοι και τα ελεγχόμενα από αυτούς συνδικάτα ήταν εχθρικά απέναντι στα συμβούλια, ο δε Μενσεβίκος υπουργός Skobelev κατά την Α΄ Συνδιάσκεψη είχε ξεκάθαρα τονίσει ότι «η λειτουργία και ο έλεγχος της βιομηχανίας αποτελούν καθήκοντα του κράτους», ότι τα συμβούλια θα εξυπηρετούσαν καλύτερα την υπόθεση των εργατών «με την μετατροπή τους σε μονάδες υποταγμένες σε ένα δίκτυο συνδικάτων όλης της επικράτειας» και ότι οι υποψήφιοι θα επιλέγονταν από κατάλογο που θα κατάρτιζαν τα συνδικάτα. Στην πράξη ο ίδιος απαγόρεψε τη συνεδρίαση των συμβουλίων σε ώρες εργασίας και ακύρωσε το δικαίωμα τους να προσλαμβάνουν και να απολύουν. Οι Μπολσεβίκοι, στα λόγια υποστήριζαν τον εργατικό έλεγχο αλλά δεν ήταν σαφείς στο τι ακριβώς εννοούσαν και έλεγαν ότι το πρόβλημα θα λυθεί στην πράξη. Στην πλατφόρμα «Οι Μπολσεβίκοι μπορούν να κρατήσουν την κρατική εξουσία» ο Λένιν έγραφε ότι «αν αναφερόμαστε σε ένα προλεταριακό κράτος τότε ο εργατικός έλεγχος μπορεί να είναι ένας εθνικός, γενικευμένος, εξαιρετικά ακριβής και σχολαστικός «απολογισμός» της παραγωγής και της διανομής των αγαθών». Στο «Κράτος και Επανάσταση» ο ίδιος τόνιζε ότι «είναι αρκετά δυνατό, μετά την ανατροπή των καπιταλιστών και των γραφειοκρατών, να προχωρήσουμε, αυθημερόν, στην αντικατάστασή τους, όσον αφορά τον «έλεγχο» της παραγωγής και της διανομής καθώς και τον «απολογιστικό έλεγχο» της εργασίας και των προϊόντων, από τους ένοπλους εργάτες, από το σύνολο του ένοπλου πληθυσμού».

Μετά τον Οκτώβριο ο Λένιν σε διάταγμά του ανέφερε ότι «οι αποφάσεις των εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργατών ήταν νομικά δεσμευτικές για τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων» αλλά τα συνδικάτα και τα συνέδρια των σοβιέτ μπορούσαν να τις ακυρώνουν. Τα συμβούλια ήταν πια υπόλογα στο κράτος σε όλες τις κρατικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις και όχι το κράτος στους εργάτες. Τα συμβούλια υποτάσσονταν στο «Ρωσικό Συμβούλιο Εργατικού Ελέγχου» στο βαθμό που αποτελούσαν τη μειοψηφία του (5 μέλη στα 21). Ο κρατικός και κομματικός συγκεντρωτισμός είχε νικήσει. Η εργατική αυτοδιαχείριση θα ήταν πια ένα σύνθημα που και αυτό θα σβηνόταν αργότερα από τα προγράμματα των κομμουνιστικών κομμάτων όπου γης. Μόνο η Αριστερή Αντιπολίτευση, οι Τροτσκιστές και οι Αναρχικοί θα υπερασπίζονταν τα εργατικά συμβούλια και την αυτοδιαχείριση ώσπου η Ουγγρική Επανάσταση του 1956 και ο Γαλλικός Μάης του 1968 θα επανέφεραν στο προσκήνιο τις ξεχασμένες αυτές εργατικές διεκδικήσεις.

Θανάσης Τσακίρης
http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

΄Ακουσε

Άκουσε, φίλε μου, τι με ρωτάς;
Τι χτυπιέσαι και δέρνεσαι,
Ποιος θα σου δώσει έτοιμη την απάντηση που ζητάς;
Εγώ στα πενήντα μου,
μια αλήθεια μονάχα θα σού πω:
Αν στα είκοσι δεν πετάς
Στα πενήντα θα σέρνεσαι…

Πέτρος Ανταίος
1974
Ποιητική συλλογή: «Η γκορτσιά στο διάσελο»
Βιβλίο: Αντίστροφη Μέτρηση
Εκδ. Μνήμη, 1976

ΤΑ ΝΕΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Κρατά χαμηλά τους τόνους απέναντι σε Αλαβάνο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ να ρίξει λάδι στη φωτιά η ηγεσία της Κουμουνδούρου μετά την πύρινη παρέμβαση Αλαβάνου και τη δήλωσή του ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών αποτελεί μία «μεγάλη ήττα» για τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα πάντως που ο Αλέξης Τσίπρας κρατά χαμηλά τους τόνους απέναντι στον Αλέκο Αλαβάνο, δείχνει αποφασισμένος να τεντώσει το σχοινί σε ό,τι αφορά τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας για μία ακόμη φορά τους συμμάχους ενώπιον του διλήμματος: κόμμα ή απλή πολιτική συμμαχία.

Αρνητικές εντυπώσεις
Κύκλοι του Συνασπισμού σχολίαζαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως όλα όσα είπε παρουσιάζοντας τη νέα ποιητική συλλογή της κ. Βαλαβάνη ο πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα εάν ο ίδιος συμμετείχε ενεργά στην προεκλογική μάχη του κόμματος. Με αυτόν τον τρόπο επεδίωκαν να υπενθυμίσουν ότι ο κ. Αλαβάνος, που επιθυμεί να παρουσιάζεται πλέον ως «μέλος του ΣΥΡΙΖΑ», δεν ενίσχυσε με την παρουσία του τον προεκλογικό αγώνα, αντιθέτως αποσύρθηκε δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις για την ενότητα του εγχειρήματος.

Η νέα παρέμβαση Αλαβάνου προκάλεσε πάντως τα σχόλια στελεχών του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ που αντιμετώπισαν με τη δική τους οπτική τα όσα είπε ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού. Ο βουλευτής του ΣΥΝ και στέλεχος της Ανανεωτικής Πτέρυγας Δημήτρης Παπαδημούλης μιλώντας στον «Αγγελιοφόρο της Κυριακής» είπε ότι ο Αλέκος Αλαβάνος θα βρει τον τρόπο του να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια και του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως από τα αξιώματα, για να προσθέσει ότι «δεν περισσεύει κανείς». Επίσης το μέλος του κοινοβουλευτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Θεωνάς παρατήρησε πως «στα πλαίσια της σύνδεσης της ποίησης με την πολιτική έκανε μία εξαιρετική ομιλία (Στο Κόκκινο) και με εξαιρετική ικανότητα συνέδεσε τα μηνύματα του ποιητή με τα πολιτικά μηνύματα».

Στον δρόμο προς την πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται πάντως αποφασισμένος να εισηγηθεί την επανίδρυσή του και τη μετεξέλιξή του σε ενιαίο κόμμα. Η ηγεσία του ΣΥΝ, που πιστεύει ότι οι προτάσεις των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπούν στο να απονευρώσουν την Κουμουνδούρου, θα προτείνει τον μετασχηματισμό του σε ενιαίο πολιτικό φορέα κάτω από δύο βασικές προϋποθέσεις: αφενός δημοκρατική λειτουργία τόσο στη βάση όσο και στην κορυφή χωρίς δημοκρατικό συγκεντρωτισμό και αφετέρου αποδοχή του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του ΣΥΡΙΖΑ ως στρατηγική επιλογή.

Βλέπουν… μπλόφα
Η συγκεκριμένη εισήγηση θα τεθεί υπόψη και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ που συνέρχεται το Σαββατοκύριακο με την επισήμανση ότι εάν δεν υπάρξει κοινός τόπος, τότε θα ήταν καλό τον ερχόμενο Μάρτιο να οδηγηθεί το κόμμα σε συνέδριο. Στην Κουμουνδούρου πάντως κάποιοι κάνουν λόγο για «μπλόφα» του προέδρου του κόμματος και άλλοι απλώς δεν συμμερίζονται τις απόψεις του. Ο Δημ. Παπαδημούλης σχολίασε πως τα 15.000

μέλη του ΣΥΝ έχουν κάρτα μέλους και κόμμα και δεν ψάχνουν για κάτι καινούργιο.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4545071

«Οι τράπεζες κάνουν τη δουλειά του Θεού»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009
Οι τράπεζες επιτελούν κοινωνικό έργο ισχυρίζεται ο Λόιντ Μπλάνκφεϊν, διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή λόγω των παχυλών μπόνους. «Τη δουλειά του Θεού κάνουν οι τράπεζες», όπως δηλώνει ο Λόιντ Μπλάνκφεϊν αφού «βοηθάνε τις εταιρείες να αναπτύσσονται με το να τις βοηθάνε να διαθέτουν κεφάλαιο». Η συλλογιστική του διευθύνοντος συμβούλου της Goldman Sachs είναι απλή: «όταν οι εταιρείες αναπτύσσονται δημιουργούν πλούτο. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να έχουν δουλειές οι οποίες δημιουργούν μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερο πλούτο». Συνεπώς, καταλήγει ο Μπλάνκφεϊν «ο σκοπός μας είναι κοινωνικός». Ο ίδιος πρόσθεσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sunday Times, ότι «τα μεγάλα κέρδη και τα μπόνους των τραπεζών είναι σημάδι πως η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει». Πάντως, ο Λόιντ Μπλάνκφεϊν καταλαβαίνει ότι οι πολίτες είναι οργισμένοι με τις ενέργειες των τραπεζιτών και δέχεται πως αν κόψει τις φλέβες του οι άνθρωποι θα χαρούν.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=4545053

ΕΘΝΟΣ
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=8024815#
«Αναλαμβάνω προσωπικά την υπόθεση Κούνεβα»
Ο Μιχ.Χρυσοχοΐδης ενόψει Πολυτεχνείου και επετείου από το φόνο Γρηγορόπουλου, δηλώνει ότι «επέτειος δεν σημαίνει καταστρέφω την πόλη». Προανήγγειλε άνοιγμα του φακέλου της επίθεσης στην Κ.Κούνεβα, που «είναι ένα σύμβολο»
8/11/2009
Αποφασισμένος να συνεχίζει την πολιτική αντιμετώπισης της βίας στις αστικές περιοχές που σχετίζεται με συγκεκριμένες ομάδες ή περιοχές, όπως και της τρομοκρατίας με την οποία αυτή συχνά συνδέεται από τις αναλύσεις, εμφανίζεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
«Επέτειοι χωρίς καταστροφές»
Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Καθημερινή, ο Μιχ.Χρυσοχοϊδης σημειώνει ότι, ενόψει δύο κρίσιμων επετείων που συνδέονται με πιθανά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, «επέτειος δεν σημαίνει καταστρέφω την πόλη. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο».
«Το καθεστώς ομηρίας των Εξαρχείων δεν θα συνεχιστεί. Οι καταστροφές και η ανεργία, που έφερε η δράση τους, έχει σήμερα δραστηριοποιήσει ένα πολύ ευρύ μέτωπο εναντίον τους. Όταν αυτοί οι δήθεν αντιεξουσιαστές πράττουν όσα βλέπουμε, τότε δεν υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση», τονίζει ο υπουργός.
«Οι παλιοί είχαν πολιτικό υπόβαθρο»
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι επί υπουργίας του η Ελληνική Δικαιοσύνη αρνήθηκε στους συλληφθέντες ως μέλη της 17Ν και του ΕΛΑ την αναγνώριση ότι τέλεσαν πολιτικά εγκλήματα, σήμερα τους διαφοροποιεί πλήρως από τους «φασίστες» και «δολοφόνους» που αποτελούν κατά τον ίδιο τη νέα γενιά τρομοκρατών.
«Άλλο να υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, να φθάνεις μέχρι το λατινοαμερικάνικο αντάρτικο, ώστε να ξετυλίξεις τον μίτο και άλλο να μην υπάρχει τίποτα. Δεν έχουν σχέση με της πρώτης γενιάς (σσ. οι σημερινοί τρομοκράτες). Αυτοί είναι φασίστες. Δολοφόνοι».
«Η Κούνεβα είναι σύμβολο»
Ο κ.Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε και παρέμβαση προκειμένου να προχωρήσει εκ νέου η έρευνα στην υπόθεση που προκάλεσε ουκ ολίγες εντάσεις στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, ενώ αποτελεί και ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του εξωκοινοβουλευτικού χώρου κατά της λειτουργίας του κράτους και της Δικαιοσύνης.
Οπως ανέφερε, θα αναλάβει προσωπικά την υπόθεση Κούνεβα, καθώς «είναι ένα σύμβολο. Δεν έχουμε αντιληφθεί τον αντίκτυπο, που είχε και διεθνώς».
«Η επίθεση προκάλεσε εργατικό ατύχημα»
Εξάλλου, την Κυριακή παραδόθηκαν από τον Ανδρ.Λοβέρδο και τον Θωμ.Στάμου το παραχωρητήριο και τα κλειδιά της οικίας που αποδόθηκαν στη μητέρα της Κωνσταντίνας Κούνεβα.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε ότι «πέρα από την παράδοση της συγκεκριμένης οικίας στην κα Κούνεβα … σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ και τον ΟΕΚ αντιληφθήκαμε, ότι όλη αυτή η πράξη χρειάζεται μία νομοθετική ρύθμιση για να διεκπεραιωθεί και να μην βασανίζει τους ανθρώπους μετά. … Συνεννοηθήκαμε με τον κ. Παπακωνσταντίνου ώστε στο σχέδιο νόμου για το επίδομα αλληλεγγύης να υπάρχει ρύθμιση, η οποία θα τακτοποιεί όλα τα ιδιοκτησιακά θέματα για να μην έχει πρόβλημα η κα Κούνεβα. Ταυτοχρόνως επιλύει ένα θέμα, να θεωρείται αυτό που έπαθε η κα Κούνεβα, αυτό που απευχόμαστε να πάθουν άλλοι και θα παλέψουμε να μην πάθει κανένας άλλος, εργατικό ατύχημα. Γιατί η γραφειοκρατία παίδευε την κα Κούνεβα και ως προς αυτό».
Εντείνονται τα προβλήματα στις επιχειρήσεις
Παραμένει κλειστό το λιμάνι με νέα 48ωρη απεργία
Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1738709

Νέο κύκλο απεργιακών κινητοποιήσεων αποφάσισαν χθες οι διοικήσεις των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ αποφάσισαν χθες να κρατήσουν το λιμάνι κλειστό για άλλες 48 ώρες.
Με τον τρόπο αυτό επισημαίνουν προς κάθε πλευρά ότι εμμένουν στο αίτημά τους για δίμηνη παράταση της τιμολόγησης των εργασιών στο Σ.ΕΜΠΟ από τον ΟΛΠ για λογαριασμό της Cosco που έχει αναλάβει τη διαχείριση του από την 1η Οκτωβρίου 2009. Θέση που πάντως βρίσκει αντίθετη την κυβέρνηση η οποία επιμένει ότι ισχύει η αρχική συμφωνία με τους εργαζόμενους για διάλογο με ανοικτά λιμάνια.

Χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του ανθρώπου που θα αναλάβει τις συνομιλίες με τους εργαζόμενους και την Cosco. Ο Γιώργος Ανωμερίτης, που αύριο αναλαμβάνει και επίσημα τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ, δηλώνει ότι η συμφωνία με την Cosco έχει κυρωθεί και ισχύει αλλά παράλληλα θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε οι εργαζόμενοι να αισθανθούν ασφάλεια ότι έχουν συνέχεια κι ότι δεν είναι απλώς ένα μικρό εξάρτημα όλης αυτής της ανάπτυξης.

Ουσιαστικά ο διάλογος με τους εργαζομένους θα έχει να κάνει περισσότερο με την εξασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και εγγυήσεις για τη μετέπειτα ανταγωνιστικότητα του προβλήτα Ι που θα διαχειρίζεται ο ΟΛΠ, απέναντι στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ που θα έχει στον έλεγχό της η Cosco.

Ο διάλογος με την Cosco

Αναφορικά με το διάλογο που πρόκειται να ακολουθήσει και με την πλευρά της Cosco αναμένεται να τεθούν θέματα συνεργασιών των δύο Σ.ΕΜΠΟ στο μέλλον, στο βαθμό που θα το επιτρέψει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αναμένεται να τεθούν και τα επιπλέον της σύμβασης άρθρα του νόμου με τα οποία κυρώθηκε η συμφωνία και αφορούν τα φορολογικά προνόμια που έχει η Cosco. Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με νομικούς κύκλους είναι και το θέμα που εξετάζουν περισσότερο στις Βρυξέλλες μετά τις καταγγελίες που έκαναν ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το υπόμνημα που κατέθεσε η ΟΜΥΛΕ.

Η δίκη

Μετά την απόφαση των διοικητικών συμβουλίων της ΟΜΥΛΕ και της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ για παράταση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων για άλλες 48 ώρες, με κλειστό το λιμάνι θα πραγματοποιηθεί και η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε κατά των απεργών το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Αλλά και τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα κατά των απεργών. Αντίθετα ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά δηλώνει ότι προτιμά να συμμετάσχει σε εξωδικαστικές διαδικασίες, με πρωτοβουλία του νέου προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ, Γιώργου Ανωμερίτη. Και αυτό για να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η κρίση και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στο λιμάνι το συντομότερο.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
Καθαρότητα στο μυαλό, όχι στο κόμμα
Της Σοφίας Βούλτεψη

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε και, όπως είχε προβλεφθεί, ουδείς έγινε σοφότερος. Και φυσικό ήταν να μην αλλάξουν τα πραγματικά δεδομένα, διότι σε ένα ιστορικό πλέον κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, τα πάντα είναι γνωστά: Πολιτικές διαδρομές, πολιτικός λόγος, πρόσωπα και γεγονότα από το απώτερο και πιο πρόσφατο παρελθόν.
Φυσικά, τέθηκαν από τους υποψήφιους αρχηγούς και ιδεολογικά ή ζητήματα αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Ο κ. Ψωμιάδης έθεσε –και σωστά– τα γνωστά επικοινωνιακά προβλήματα του κόμματος που διαρκούν από το 1993 και συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αποδεικνύοντας ότι το βόλεμα ανίκανων φίλων τέθηκε πάνω από ικανότητες και δεξιότητες.
Είναι σαφές ότι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ιδεολογικό. Ούτε κινδύνεψε ποτέ από το γεγονός ότι έχασε την ιδεολογική της «καθαρότητα». Σ’ όλη την Ευρώπη κυριαρχούν μεγάλες παρατάξεις, ευέλικτες, που δεν περιορίζονται στους αυστηρά «δικούς τους» ψηφοφόρους, αλλά προσπαθούν να προσελκύσουν και εκείνους που μετακινούνται, κρίνοντας κάθε φορά με διαφορετικά κριτήρια. Σ’ όλη την Ευρώπη, οι δύο μεγάλες παρατάξεις είναι η Κεντροδεξιά και η Κεντροαριστερά. Αν οι ηγέτες τους άρχιζαν να ψάχνουν τους «ιδεολογικά καθαρούς», τα κόμματά τους δεν θα ξεπερνούσαν το 30%. Και ως γνωστόν, με 30% στην Ελλάδα κυβέρνηση δεν κάνεις.
Το ένα εκατομμύριο των ψηφοφόρων που έστρεψαν την πλάτη στη Ν.Δ. –χωρίς να μετακινηθούν στο ΠΑΣΟΚ– δεν έφυγαν επειδή αναζητούσαν ιδεολογική καθαρότητα. Ούτε επειδή δεν βρέθηκε ακόμη λύση στο Σκοπιανό. Ούτε για το Σχέδιο Ανάν. Εφυγαν διότι ενοχλήθηκαν από συμπεριφορές και επιλογές προσώπων που παρουσίασαν μια εικόνα αναποτελεσματικότητας και ανικανότητας.
Φυσικά, έτσι όπως έγινε το πράγμα –με εγγραφές μελών μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, κάτι που αυτονόητα θα καταλήξει σε εγγραφές σε πρόσωπα και όχι στο κόμμα– αναμενόμενο ήταν να πέσουν στη μάχη όλα τα όπλα, ανεξαρτήτως πολιτικών χρονικών περιόδων.
Μήπως –μέσα σ’ όλα– θα έπρεπε να ερευνηθεί και ποιοι εκ των υποψηφίων έδωσαν την μάχη υπέρ της Ν.Δ. από τα τηλεοπτικά παράθυρα και τα ερτζιανά κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο και ποιοι ήσαν εξαφανισμένοι;
http://www.apogevmatini.gr/?p=51782http://www.apogevmatini.gr/?p=51782

Tsakthan Daily, 6 November 2009

ΟΤΑΝ ΝΙΚΟΥΝ ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ – GENERAL MOTORS 1937

Απεργιακές ημέρες στο λιμάνι, στην Εμπορική Τράπεζα, στον Έβρο και αλλού. Οι απολυμένοι από τα προγράμματα stage του δημόσιου τομέα διαδηλώνουν καθημερινά ενάντια στην κυβέρνηση Πάγκαλου που τους σπρώχνει βίαια στην ανεργία. Μπορούν να νικήσουν οι εργατικοί αγώνες σε μια κατάσταση σαν τη σημερινή όπου η ΓΣΕΕ κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, το ΠΑΜΕ είναι «φεύγα» χωρίς προοπτική, η ανανεωτική – ριζοσπαστική ακονίζει πάλι τα «παλιομάχαιρα» και όλοι/ες φοβούνται την «επόμενη μέρα» μην τους βρει στο ταμείο ανεργίας ή στους βρώμικους πέντε δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης ή της Πάτρας και των άλλων πόλεών μας; Κι όμως, μπορούν. Χιλιάδες είναι τα παραδείγματα σκληρών αλλά νικηφόρων αγώνων που αντλούμε από την μακρόχρονη ιστορία του εργατικού συνδικαλισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τέτοια σκληρή απεργιακή μάχη στη χώρα με το παραγνωρισμένο συνδικαλιστικό κίνημα, δηλαδή στις ΗΠΑ. Είναι η ξακουστή εκεί «Μάχη των Μαινόμενων Ταύρων» (Battle of the running bulls). Στην καρδιά της βιομηχανικής Αμερικής, στην Πολιτεία του Μίτσιγκαν και συγκεκριμένα στην πόλη Φλιντ βρίσκονται εργοστασιακές μονάδες της General Motors. (Φαντάζομαι πως θα είδατε στις ειδήσεις χτες το βράδυ τους εργάτες της Opel στη Γερμανία να διαδηλώνουν διαμαρτυρόμενοι για την πολιτική της GM στην οποία ανήκε τα τελευταία χρόνια.) Εκεί, λοιπόν, στο εργοστάσιο Fisher Body του Flint οι εργάτες απεργούσαν και κρατούσαν υπό κατάληψη τους χώρους εργασίας του επί 44 ημέρες μεταξύ Δεκεμβρίου 1936 και Φεβρουαρίου 1937 και στο τέλος νίκησαν,παρά τα μέτρα καταστολής που εφάρμοζαν οι εργοδότες, η αστυνομία και η πολιτειακή κυβέρνηση. Συγκεκριμένα: Το Συνδικάτο Εργατών στις Αυτοκινητοβιομηχανίες (UAW) κήρυξε απεργία με σκοπό να εξαναγκάσει την GM να προβεί σε παραχωρήσεις προς τους εργάτες. Οι εργάτες της εταιρείας είχαν προβεί σε ενέργειες διαμαρτυρίας και πριν αλλά είχαν αντικατασταθεί από απεργοσπάστες και πολλοί είχαν απολυθεί. To UAW αποφάσισε την ολική διακοπή των εργασιών του εργοστασίου για να φέρει την εργοδοσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο τότε πρόεδρος της GM Alfred P. Sloan είχε τη φήμη πολύ σκληρού εργοδότη που χρησιμοποιούσε ως όπλο εναντίον των εργατών ένα πολύ καλά συντονισμένο δίκτυο «κατασκόπων» για να τους ελέγχει. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς οι εργάτες, 45 λεπτά μετά το διάλλειμα για μεσημεριανό φαγητό, διέκοψαν τη λειτουργία του ιμάντα παραγωγής. Τα διευθυντικά στελέχη τον επανέφεραν σε λειτουργία αλλά  οι εργάτες δεν δούλευαν. Η εταιρεία στράφηκε στο δικαστήριο από το οποίο απέσπασε εντολή λήψης ασφαλιστικών μέτρων με το αιτιολογικό ότι αυτό το είδος απεργίας με κατάληψη του χώρου εργασίας είναι αντισυνταγματικό. Η εντολή ασφαλιστικών μέτρων ανατράπηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου στην υπόθεση αυτή ήταν κάτοχος μετοχών της GM συνολικής αξίας υψηλότερης των 200.000 δολαρίων. 12 μέρες αργότερα οι εργάτες ήταν ακόμη αμετακίνητοι από τις θέσεις τους. Ο Sloan διέταξε να σταματήσει η λειτουργία των καλοριφέρ και έστησε φρουρές για να μην μεταφέρονται τρόφιμα από τους συγγενείς και τους συμπαραστάτες στους καταληψίες απεργούς. Η αστυνομία κύκλωσε το εργοστάσιο, χρησιμοποίησε δακρυγόνα αέρια για να τους εξαναγκάσει να σταματήσουν και οι αστυνομικοί είχαν τα όπλα τους παρατεταμένα και συχνά πυροβολούσαν προς τους απεργούς κι επιτίθεντο εναντίον των γυναικών των απεργών. Οι συμπαραστάτες οργάνωναν πικετοφορίες, έσπαγαν τα παράθυρα του εργοστασίου με πέτρες για να ανασαίνουν οι καταληψίες, έστηναν οδοφράγματα με τα δικά τους αυτοκίνητα για να μην μπορεί να εισβάλλει η αστυνομία στο χώρο. Ο Κυβερνήτης της Πόλης Frank Murphy αποφάσισε να καλέσει την Εθνοφρουρά για να «καθαρίσει». Οι εργάτες με το που είδαν την Εθνοφρουρά έγιναν «μια φωνή και μια γροθιά». Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας «είδαν και απόειδαν» και στο τέλος κατάλαβαν ότι η κίνησή τους ήταν μάταιη. Βρέθηκαν με κρύα καρδιά στις διαπραγματεύσεις και μετά από μια βδομάδα συζητήσεων και διαβουλεύσεων υπό την προεδρεία του F. Murphy υπογράφηκε συλλογική σύμβαση εργασίας.

Πολιτικό συνδικαλιστικό Δίδαγμα; Ναι, μπορούμε να νικήσουμε!

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Ωραία που ‘ναι σήμερα

Στίχοι: Ανδρέας Αγγελάκης
Μουσική: Σπύρος Βλασσόπουλος
Πρώτη εκτέλεση: Λήδα

Ωραία που ‘ναι σήμερα
ο ήλιος στα μπαλκόνια,
μωρά στους κήπους λιάζονται
πρασίνισαν τα κλώνια.

Ωραία πού ‘ναι σήμερα
ο κόσμος στις χαρές του,
θα πάω για το Ζάππειο
να βρώ τις νεραντζιές του.

Ωραία πού ‘ναι σήμερα
οι φίλοι μ’ αγαπάνε,
στο δρόμο εργάτες προχωρούν
και για κορίτσια πάνε.

Η τότε λογοκρισία έβαλε το χεράκι της, και άλλαξε το πρωτότυπο ….στο δρόμο εργάτες προχωρούν και γι’ απεργία πάνε…
Έτσι τραγουδήθηκε μόνο στις ζωντανές εκτελέσεις

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13901&subid=2&pubid=20681265#

Εμπορική: Διήμερη απεργία μέχρι τη Δευτέρα

6/11/2009

Μετ’ εμποδίων οι συναλλαγές του κοινού με την Εμπορική Τράπεζα σήμερα και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Ο Σύλλογος των εργαζομένων πραγματοποιεί δυο 24ωρες πανελλαδικές απεργίες με αιτήματα την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, καθώς και την ανάπτυξη της τράπεζας.

Ο Σύλλογος διεκδικεί, μεταξύ άλλων, να μην κλείσουν καταστήματα της τράπεζας, να «παγώσει» η εθελουσία έξοδος στελεχών, να εφαρμοστεί ενιαίος τύπος συμβάσεων για όλους τους νεοπροσλαμβανομένους, να ενεργοποιηθεί το συμβούλιο προαγωγών και να γίνει σεβαστός ο Οργανισμός Προσωπικού.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Αλέκος Αλαβάνος
«Μεγάλη ήττα το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ»
Επανεμφάνιση Αλαβάνου με εφ΄ όλης της ύλης επίθεση κατά της ηγεσίας του ΣΥΝ και των επιλογών της Κουμουνδούρου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑ | Αθήνα – Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

Η χηρά έσπασε τη σιωπή του χθες ο πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ Αλαβάνος στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την απόφασή του να μη μετάσχει στην εκλογική μάχη της 4ης Οκτωβρίου. Χρησιμοποιώντας την ποίηση ως «όπλο» εξαπέλυσε χθες το βράδυ- κατά την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Η μεγάλη εποχή» της Νάντιας Βαλαβάνη – βολές κατά του ΣΥΝ, των εσωκομματικών μηχανισμών και του μοντέλου που η Κουμουνδούρου θέλει να επιβάλει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κλείνοντας την παρέμβασή του και καθώς δεν είχε γραφεί η ιδιότητά του στην πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου σημείωσε ότι από εδώ και πέρα δηλώνει «Αλέκος Αλαβάνος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Χαρακτήρισε μεγάλη ήττα το εκλογικό αποτέλεσμα. Οπως είπε, «ήταν επιτυχία με βάση τα ποσοστά και το πώς αντέδρασε ο διαπλεκόμενος Τύπος. Ηταν όμως μεγάλη ήττα γιατί στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε αναλάβει να κλείσουμε το χάσμα του ΄89, είχαμε αναδειχθεί ως “Η αντιπολίτευση”, (…)είχαμε κάνει βήματα μπροστά στην αλλαγή του τοπίου».

Και συμπλήρωσε: «Ηταν μεγάλη ήττα γιατί ο δικομματισμός μπόρεσε όχι μόνο να λειτουργήσει με τον πιο ομαλό τρόπο, αλλά και να δώσει ελπίδα στο χρεοκοπημένοσύστημα». Επιβεβαιώνοντας την απόσταση που τον χωρίζει από τον Συνασπισμό και εκφράζοντας το όραμά του για το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε δηκτικά ότι «οι ομοφωνίες, οι πλειοψηφίες, οι συμφωνίες μεγάλων τάσεων δεν μπορούν να οδηγήσουν το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ πουθενά. Το εγχείρημα της Αριστεράς δεν είναι αποκλειστικόκομματικό εγχείρημα. Αν μείνει έτσι, είναι καταδικασμένη. Η Αριστερά παίρνει οξυγόνο από τον χώρο των ιδεών ως φιλοσοφικό και πολιτισμικό εγχείρημα» .

Επέκρινε την ηγεσία του ΣΥΝ χωρίς να ονοματίζει επισημαίνοντας: «Ο αντίπαλος της Αριστεράς δεν είναι εκτός των τειχών, διεισδύει εντός προσπαθώντας να παραγάγει αξίες σχετικές με τον κυνισμό, τον καριερισμό, το λαϊφστάιλ στον χώρο της Αριστεράς» .

Αποτιμώντας για μία ακόμη φορά αρνητικά την κυβέρνηση Τζαννετάκη μίλησε για ακραίο ρεαλισμό και καιροσκοπισμό της Αριστεράς που την απέσπασε από τον ΕΑΜογενή ριζοσπαστικό χώρο.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=297706&ct=32&dt=06/11/2009
Ο Περικλής Κοροβέσης επανέρχεται για το «βρώμικο ΄89»

Αθήνα – Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009

Νέες αναταράξεις και ισχυρούς κλυδωνισμούς στις τάξεις της Αριστεράς αναμένεται να προκαλέσουν νεότερες δηλώσεις του μέχρι πρότινος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Περικλή Κοροβέση για τον ρόλο που διαδραμάτισε το 1989 η τότε ηγεσία στο σκάνδαλο της Siemens, καθώς και στην υπόθεση αδειοδότησης των ιδιωτικών καναλιών.

Στο πλαίσιο μεγάλου αφιερώματος για την ιστορία του σοσιαλισμού, το οποίο επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Μαλούχος και προγραμματίστηκε να προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην ΕΤ1, στην εκπομπή «Θέμα και παραλλαγές», ο τέως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ερωτηθείς για τη στάση που τήρησε η Αριστερά κατά την πτώση του Τείχους το 1989 δεν διστάζει να μιλήσει με σκληρά και απαξιωτικά λόγια για πολιτικές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν την περίοδο της συγκυβέρνησης και οι οποίες αποτελούν, όπως δηλώνει, «ντροπή» για την Αριστερά!

«Η δική μας Αριστερά το 1989 έδειξε την ασημαντότητά της σε έναν συγκυβερνητισμό και είναι ένοχη για το σκάνδαλο της Siemens και της Ιntracom και για την ιδιωτική τηλεόραση», υπογραμμίζει ο κ. Κοροβέσης και προσθέτει: «Εχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες και είναι ντροπή για την Αριστερά αυτό το πράγμα».

Εντονες αντιδράσεις από τον χώρο των κομμάτων της Αριστεράς αναμένεται να προκαλέσουν και οι επισημάνσεις του κ. Κοροβέση για την αβεβαιότητα στην οποία, όπως τονίζει, έχει περιέλθει η Αριστερά. Μιλώντας στην εκπομπή, ο τέως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την εκτίμηση ότι η Αριστερά έχει φθάσει στο τέλος της, καθώς, όπως λέ ει, οι κοινωνικές συνθήκες γεννούν νέες τάσεις και νέα κινήματα που έχουν ξεπεράσει οριστικά τα αριστερά κόμματα.

Θ ερμή συζήτηση στις τάξεις της Αριστεράς αναμένεται να προκαλέσουν και οι τοποθετήσεις της κυρίας Ευτυχίας Καρύδη-Φαράκου για τη στάση που τήρησε η ηγεσία του ΚΚΕ το 1989 κατά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Η σύντροφος του εκλιπόντος ιστορικού στελέχους της κομμουνιστικής Αριστεράς Γρηγόρη Φαράκουεξαπολύει μύδρους κατά της τότε ηγετικής ομάδας του ΚΚΕ, η οποία από την πρώτη στιγμή φρόντισε να ελέγξει, όπως τονίζει, τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής, με αποκλειστικό σκοπό να καταπνιγεί κάθε προσπάθεια ανανέωσης.

Η κυρία Καρύδη-Φαράκου αναφέρεται στους μηχανισμούς του ΚΚΕ, οι οποίοι δεν δίστασαν, όπως υποστηρίζει, να λογοκρίνουν τις θέσεις του τότε γενικού γραμματέα του κόμματος (του Γρ. Φαράκου), απαλείφοντάς τις από τα πρακτικά του 12ου Συνεδρίου του κόμματος! Προς επίρρωση των λεγομένων της για τη στάση που τήρησε η τότε ηγεσία του ΚΚΕ στο κύμα της περεστρόικα, το οποίο σάρωνε στο διάβα του τα κομμουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης, η κυρία Καρύδη-Φαράκου αναφέρεται σε δηλώσεις που έκανε ο Χαρίλαος Φλωράκης στο πέρας των εργασιών του 12ου Συνεδρίου και θυμίζει:«Οταν ρωτήθηκε ο Χαρίλαος Φλωράκης, στο γήπεδο της ΑΕΚ, με το κλείσιμο του 12ου Συνεδρίου, για το σύνθημα “ανανέωση, ανανέωση”, απάντησε:“Και μόνο η λέξη μούπροκαλεί ανατριχίλα”».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=297733&dt=06/11/2009

ΕΘΝΟΣ

Α.Τσίπρας: Προϋπολογισμός αδιεξόδων

Ο Α.Τσίπρας υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντιμετωπίζει τα ελλείμματα αλλά τα κατανέμει στην κοινωνία

6/11/2009

«Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα προσχέδιο προϋπολογισμού αδιεξόδων», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο προϋπολογισμός, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ.Παπακωνσταντίνου, δεν αντιμετωπίζει τα ελλείμματα αλλά τα κατανέμει στην κοινωνία και τόνισε ότι για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική πολιτική.

«Χρειάζεται μια πολιτική αναδιανομής του πλούτου, παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρειάζεται μια πολιτική που δεν θα φορτώνει τα ελλείμματα στην κοινωνία αλλά στους έχοντες και κατέχοντες» είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτήν την πολιτική δεν την τολμάει η κυβέρνηση γιατί προϋποθέτει ρήξεις με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα» κατέληξε.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=7956819#

Πέταξε το γάντι στον Αλέξη

Ο πρώην πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για μεγάλη ήττα της Αριστεράς στις εκλογές. Επιτέθηκε κατά της ηγεσίας του ΣΥΝ, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Συνασπισμός αποτελεί παρελθόν

6/11/2009

«Πέταξε το γάντι» στον Αλέξη Τσίπρα και στην ηγεσία του ΣΥΝ ο Αλέκος Αλαβάνος, καθώς χθες έναν μήνα μετά τις εκλογές έσπασε τη σιωπή του, κάνοντας λόγο για μεγάλη ήττα της Αριστεράς.

Ο Αλέκος Αλαβάνος, ύστερα από σχεδόν δύο μήνες σιωπής, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην ηγεσία του ΣΥΝ, δηλώνοντας ότι από εδώ και πέρα δίπλα στο όνομά του θα πρέπει να δηλώνεται η ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι ο Συνασπισμός αποτελεί παρελθόν και δεν έχει μέλλον.

Ο πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας χθες στην παρουσίαση της συλλογής ποιημάτων της Νάντιας Βαλαβάνη «Η Μεγάλη Εποχή», εκτίμησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν «μεγάλη ήττα» για την Αριστερά, ενώ σημείωσε ότι η κοινή γνώμη είχε ως σημείο αναφοράς την Αριστερά, αναφερόμενος τόσο στις κινητοποιήσεις για το άρθρο 16 όσο και στα γεγονότα του Δεκεμβρίου.

Ο δικομματισμός
Ο κ. Αλαβάνος τόνισε ότι ο δικομματισμός λειτούργησε με ομαλό τρόπο και έδωσε ελπίδα σε ένα χρεοκοπημένο σύστημα – προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο του «διαπλεκόμενου Τύπου».

Ο Αλέκος Αλαβάνος μίλησε για τη δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ και τον ουσιαστικό ρόλο των μελών στο σχήμα, ενώ δεν έλειψαν οι αιχμές για το κείμενο που έχει υιοθετήσει η πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ -πρόταση του Αλέκου Φλαμπουράρη-, λέγοντας ότι μαζί με τα ποιήματα και τα βιβλία θα μπορούσαν να εκδοθούν και τα άπαντα του κ. Φλαμπουράρη.

Ολα δείχνουν ότι ο Αλέκος Αλαβάνος αποφάσισε πλέον να παίξει ενεργό ρόλο στον ΣΥΡΙΖΑ και να αποτελέσει το «αντίπαλον δέος» στην ηγεσία του Συνασπισμού. Πολύ περίμεναν τον κ. Αλαβάνο να σπάσει τη σιωπή του στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ -θα συζητηθεί το μοντέλο λειτουργίας του σχήματος-, φαίνεται ότι διαψεύστηκαν, καθώς ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να επιταχύνει τις εξελίξεις και να δρομολογήσει γεγονότα τα οποία δεν αποκλείουν ακόμη και τη διάλυση του σχήματος.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέξης Τσίπρας, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, έθεσε το δίλημμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετεξελιχθεί σε κόμμα, ξεκινώντας όλα από μηδενική βάση ή να παραμείνει ως πολιτική συμμαχία.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=7928855#

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=6/11/2009&id=11493&pageNo=4&direction=1

Βλέπει θετικά

Καταρχήν θετικές χαρακτηρίζει η Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ιθαγένεια των παιδιών που γεννιούνται στην Ελλάδα και την ψήφο των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει και σ’ αυτό το ζήτημα στήριξη στην κυβέρνηση. Οχι επειδή θεωρεί θετικά τα παραπάνω, αλλά επειδή επιλέγει να δει αυτά τα μέτρα ξεκομμένα από τη συνολική πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη μετανάστευση, που είναι συνεκτική.

Αυτή η πολιτική λέει: Ακόμα μεγαλύτερο βάθεμα του πλαστού χάσματος ανάμεσα στη «νόμιμη» και «παράνομη» μετανάστευση. Για τους «νόμιμους» επιδιώκεται η μεγαλύτερη ενσωμάτωσή τους, αφού είναι πάμφθηνη εργατική δύναμη για το κεφάλαιο και στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και τα δύο παραπάνω μέτρα. Για τους «παράνομους», μηδενική ανοχή, αστυνόμευση, φύλαξη των συνόρων, απελάσεις κλπ. Αυτό, το ΠΑΣΟΚ το λέει ξεκάθαρα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται να πει στην ανακοίνωσή του ότι «ανησυχεί» για όλους αυτούς, επειδή υπάρχει «απουσία δέσμευσης».

Είναι στήριξη ή δεν είναι, όταν μια κυβέρνηση έχει περιγράψει γλαφυρά το κολαστήριο των «παράνομων», προσπαθεί να στρέψει τους «νόμιμους» αλλά και τους Ελληνες εργαζόμενους ενάντιά τους και ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει ανακοίνωση για «θετικά μέτρα» και «απουσία δέσμευσης»;

Ο «απατημένος» ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=6/11/2009&id=11493&pageNo=5&direction=1

Σαν «απατημένη σύζυγος» φέρεται ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Το πίστεψε λέει προεκλογικά, για να διαπιστώσει μετεκλογικά ότι αυτό ψευδόταν ασυστόλως. Χτες, ο βουλευτής του Δ. Παπαδημούλης κατήγγειλε με Ερώτησή του στη Βουλή «κραυγαλέα αθέτηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για τον ΟΤΕ και την Ολυμπιακή», στην οποία αναφέρει ότι το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά έλεγε διά στόματος Λ. Κατσέλη πως «όταν γίνει κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε νομική, οικονομική και πολιτική δυνατότητα, ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να επανακτήσει τον έλεγχο του ΟΤΕ, πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον της εταιρείας και των εργαζομένων του» και μετεκλογικά διά στόματος Ν. Σηφουνάκη λέει ότι δε σχεδιάζει την ενίσχυση ή και την ανάκτηση του ρόλου του Δημοσίου στον ΟΤΕ και στην «Ολυμπιακή», επικαλούμενη την «τραγική οικονομική κατάσταση».

Στην πολιτική σκηνή όμως καμία δύναμη δε χαρακτηρίζεται από αφέλεια. Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ ήξερε και ξέρει ποια πολιτική θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτή θα είναι αντιλαϊκή. Αλλά συνέβαλε στον εξωραϊσμό της. Αλλωστε, αυτή είναι η ουσία της προγραμματικής αντιπολίτευσης. Με τη σπορά των αυταπατών στο λαό, ότι όταν ξεστρατίζει το ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ θα το επαναφέρει στην τάξη! Ας μην παριστάνει τώρα τον έκπληκτο, ψάχνοντας να βρει «τι μεσολάβησε για τη στροφή 180 μοιρών»… Καμία στροφή δεν υπήρξε. Σταθερά στον ίδιο δρόμο πορεύεται το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια. Ο οποίος χαρακτηρίζεται και από ανέξοδες υποσχέσεις, άκρατη δημαγωγία για την υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου.

Tsakthan Daily, 4 November, 2009

Περί της τέχνης της (ηγεμονικής) πολιτικής

Ο θεωρητικός που εισήγαγε ουσιαστικά την έννοια –ή, μάλλον, το πρώτο μοντέλο της- της πολιτικής στρατηγικής στη νεώτερη πολιτική σκέψη ήταν ο Nicolo Machiavelli. Σκοπός του ήταν η συγγραφή ενός πρακτικού εγχειριδίου για να δείξει στους πολιτικούς πώς μπορούν να επιτύχουν το στόχο της κατάληψης και της διατήρησης της (πολιτικής) εξουσίας ανεξάρτητα από τους λόγους και τις αιτίες που τους παρακινούν. Έτσι το 1517 έγραψε τον περίφημο Ηγεμόνα.
Ο Machiavelli περιγράφει τους δύο κύριους τύπους κυβερνήσεων: μοναρχίες και δημοκρατίες. Στον «Ηγεμόνα» επικεντρώνεται στις μοναρχίες. Περιγράφει την αλήθεια αναφορικά με την επιβίωση του μονάρχη, και δεν προτείνει υψηλά ηθικά ιδανικών. Το μοντέλο αυτό ονομάστηκε «πολιτικός ρεαλισμός». Αφήνοντας (επαρκή) χώρο στην τύχη να καθορίζει το πολιτικό και κοινωνικο-ιστορικό γίγνεσθαι, ο Μακιαβέλι τονίζει ότι είναι, πρώτα και κύρια, ο χαρακτήρας ή η ζωντάνια ή η δεξιότητα του μεμονωμένου ηγέτη που καθορίζει την επιτυχία ενός κράτους. Εξετάζει τα διάφορα μέσα με τα οποία αποκτάται και διατηρείται η ηγεμονία και τα αξιολογεί μόνο σε σχέση με το κατά πόσο συμβάλλουν στην αύξηση της δόξας του ηγεμόνα (παράλληλα, βεβαίως, με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος). Αυτή η εμμονή στην με κάθε μέσο πρακτική επιτυχία ακόμη και σε βάρος των παραδοσιακών ηθικών αξιών «χάρισε» στον Μακιαβέλι τη «φήμη» του προπαγανδιστή της αναλγησίας, της απάτης, της παραπλάνησης, της απανθρωπιάς και της σκληρότητας. Περιγράφει εκείνες τις αρετές που, παίρνοντάς τες τοις μετρητοίς, νομίζουμε ότι πρέπει να κατέχει ένας ηγεμόνας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ορισμένες «αρετές» θα οδηγήσουν στην καταστροφή ενός ηγεμόνα, και εκτιμά ότι μερικές «κακίες» του επιτρέπουν να επιζήσει.

Πράγματι, οι αρετές που εγκωμιάζουμε συνήθως στους ανθρώπους μπορεί να οδηγήσουν στην πτώση του Ηγεμόνα. Τονίζει πως συνήθως νομίζουμε ότι είναι καλύτερο για έναν ηγεμόνα να κυκλοφοράει η φήμη ότι είναι γενναιόδωρος. Εντούτοις, εάν η γενναιοδωρία του γίνεται μυστικά, κανένας δεν θα την πάρει χαμπάρι και δεν θα τη γνωρίζει και γενικώς μπορεί να θεωρείται άπληστος. Εάν πάλι γίνεται ανοιχτά, το αποτέλεσμα είναι να φαλιρίσει αποσκοπώντας στη διατήρηση της φήμης του. Κατόπιν, θα επιχειρήσει με τη βία ή με το καλό -και θα το καταφέρει- να αποσπά περισσότερα χρήματα από τους υπηκόους του πηγαίνοντας γυρεύοντας να τον μισήσουν. Ο Machiavelli θεωρεί ότι είναι καλύτερο για έναν ηγεμόνα να φημίζεται για φιλάργυρος. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γενναιοδωρία πρέπει να δείχνεται μόνο στους στρατιώτες με τα αγαθά που αποσπώνται από μια λεηλατημένη εχθρική πόλη.

Υποστηρίζει ότι είναι καλύτερο για έναν ηγεμόνα να είναι αυστηρός παρά φιλεύσπλαχνος όταν τιμωρεί τους ανθρώπους. Η αυστηρότητα με την θανατική ποινή επηρεάζει λίγους μόνο, αλλά αποτρέπει τα εγκλήματα που επηρεάζουν τους πολλούς. Επίσης, υποστηρίζει, είναι καλύτερο να τον φοβούνται παρά να τον αγαπούν. Όμως, ο ηγεμόνας πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει να προκαλέσει μίσος εναντίον του και μπορεί να το επιτύχει με την μη δήμευση της ιδιοκτησίας των υπηκόων του. Κατ’ αυτόν, οι άνθρωποι ξεχνούν γρηγορότερα το θάνατο του πατέρα τους από την απώλεια της κληρονομιάς τους. Ο ηγεμόνας πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την παραπλάνηση όταν ταιριάζει με τους σκοπούς του. Πρέπει να παραπλανά χωρίς να το δείχνει. Πρέπει να παρουσιάζεται ότι διακρίνεται για τις αρετές του που είναι πέντε: ευσπλαχνία, τιμιότητα, ανθρωπιά, εντιμότητα και θρησκευτικότητα. Πρέπει να αποφεύγει να κάνει πράγματα που θα τον κάνουν μισητό (δήμευση περιουσιών, απληστία, έλλειψη χαρακτήρα, ισχύος και πυγμής). Αποφυγή του ενδεχόμενου ανατροπής του σημαίνει αποφυγή του μίσους. Έτσι διατηρείται η πολυπόθητη εξουσία από τους ηγεμόνες κατά τον Μακιαβέλι.
Στο έργο του Περί της τέχνης του πολέμου ( Dell’ arte della guerra) που έγραψε το 1520, ο Μακιαβέλι εξηγεί αναλυτικά τις αποτελεσματικές διαδικασίες για την απόκτηση, συντήρηση και χρήση μιας στρατιωτικής δύναμης. Κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο περιγράφει την πολιτική διαδικασία περιγράφει και τη στρατιωτική, δηλαδή αφαιρεί το αντικείμενο της μελέτης του από το ευρύτερο πλαίσιο σκοπών και ηθικής.
Κατ’ αυτούς τους τρόπους, ο Μακιαβέλι καθιστά «επιστήμη» την στρατηγική, ανοίγοντας τους ορίζοντες και τα πανιά για την «πολιτική επιστήμη» να σαλπάρει προς τα φουρτουνιασμένα πέλαγα της εξουσίας. Από την άλλη, όμως, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο πνεύμα, οι ερμηνευτές του, φιλικά ή εχθρικά διακείμενοι σ’ αυτόν, τον παρερμήνευσαν ή τον ερμήνευσαν κατά το δοκούν. Οπότε καταλαβαίνετε τι επακολούθησε!

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Η αλεπού του βάλτου

Στίχοι: B.D Foxmoor
Μουσική: Sadahzinia
Πρώτη εκτέλεση: Active Member

Μια φορά και έναν καιρό
ένας φίλος παλιός
που έτυχε να’ναι αλεπού
λέει κι αυτός

θυμάμαι είχε
πεί μια ιστορία
που’χε ακούσει παλιά
για έναν βάλτο
που’χε πάρει
το φεγγάρι αγκαλιά.

Και μια αλεπού που έμενε εκεί
κλεισμένη χρόνια
κι όλα αυτά σιωπηλή φυλακή
να παλεύει παντού
λίγο χώμα να βρεί
για να φυτέψει
ένα σπόρο από στάχυ στη γη.

Ένα σπόρο
από τους λίγους
που’χε πάρει μαζί
μήπως και δώσει
λέει στο βούρκο ζωή
και έσκαβε τόσο βαθιά
φοβόταν λέει πως το χώμα
δεν είχε ακούσει τις ευχές της ακόμα.

Ή πως ήθελε
λίγο απ’το όνειρό της να κλέψει
και κράταγε μέσα του
ότι είχε φυτέψει
χωρίς βλαστάρι να βλέπει,
να παίρνει καρπούς
και μοιάζαν ψεύτικα
όλα της αλεπούς.

Μα έσκαβε ακόμα πιο βαθειά
και που να δείς
όταν απάντησε η γη
κι ο ήλιος της αυγής
για τον τελευταίο σπόρο
που είχε βάλει απ’το όνειρό της
τότε κοίταξε ψηλά
και ακούν ακόμα το ουρλιαχτό της.

Πήρε λοιπόν τους καρπούς

και ενώ δεν είχε να φάει
τους έβαλε όλους στο χώμα
και άρχισε να γελάει
και άρχισε λέει
να βλέπει από τις στίβες βουνά
είδε φεγγάρι και ήλιο
να κυνηγιούνται ξανά.

Έτσι ξεχνούσε την πείνα,
την κομμένη ουρά της
τα βρώμικα χόρτα
που υπήρχαν κοντά της
βούταγε μέσα στη λάσπη
έμοιαζε θάλασσα τώρα
είχε τριγύρω τα στάχια,
χρυσαφίζαν σαν δώρα.

Και κάθε φορά
που η γη γεννούσε
τα μάτια
σήκωνε ψηλά στον ουρανό
κοιτούσε
κι άφηνε το ουρλιαχτό της
να φοβίζει τα πουλιά
που όταν νοιώθανε ζωή
πέταγαν τόσο χαμηλά.

Μα φύλαγε τους σπόρους
πιο πολύ κι απ’την ζωή της
το μοναδικό όνειρό της
που ταξίδευε μαζί της
διάλεξε εκεί
στον βάλτο να τ’αφήσει
και έσκυψε στη γη
να της μιλήσει

Θες δε θες θα βγούνε κι άλλα
πιο καλά και πιο μεγάλα
σκάβω βαθιά και σ’αφήνω φυλαχτό
ένα ακόμα ουρλιαχτό.
Αντίκρυ
λέει θανάτου η αλεπού του βάλτου
το τελευταίο ουρλιαχτό της
στη γη το ‘θαψε εμπρός της
και φώναξε στο στάχυ
τύχη καλή ρε νά’χει
να τ’αγκαλιάζει
η γη και ο ήλιος αν θα βγεί.

TA NEA

Έβρεξε τοξικά μέταλλα

«Κάποιοι πετούσαν επικίνδυνα σκουπίδια για χρόνια στα βουνά όπου ξέσπασαν φωτιές»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο επικίνδυνα βαρέα μέταλλα να πέφτουν με τη βροχή στην Αττική. Ούτε το νέφος της Αθήνας ούτε η σκόνη από τη Σαχάρα δεν μεταφέρουν τέτοια τοξικά μικροσωματίδια σαν το αντιμόνιο, το βισμούθιο και το νικέλιο. Το σίγουρο είναι ότι στα βουνά της περιοχής κάποιοι πετούσαν επικίνδυνα σκουπίδια εδώ και πολλά χρόνια…».
Στις 6 Σεπτεμβρίου, μόλις είχε ξεσπάσει η βροχή, ο κ. Θανάσης Γκοντελίτσας, λέκτορας Ορυκτολογίας και Ορυκτοχημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεν έχασε στιγμή. Από το γραφείο του στου Ζωγράφου με ειδικούς δειγματοσυλλέκτες μάζεψε το βρόχινο νερό από διάφορες περιοχές του κέντρου και των βορείων προαστίων. Είχαν περάσει περισσότερες από 10 ημέρες από τις ολέθριες πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και ήταν η πρώτη βροχή που έπεφτε. Τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Παναγιώτης Νάστος, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γνώριζαν κατά κάποιο τρόπο ότι οι στάχτες από τα καμένα που πριν από λίγες ημέρες είχαν σκεπάσει τον ουρανό θα παρέμεναν για καιρό ακόμα στην ατμόσφαιρα, εκτός κι αν έβρεχε. Το νερό παρέσυρε στο έδαφος τα μικροσωματίδια μαζί με το χημικό φορτίο που μετέφεραν. «Αμέσως μόλις γέμισαν τα δοχεία με το νερό της βροχής, τα μεταφέραμε στο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου και κάναμε μια πρώτη αναγνώριση με τη μέθοδο της περίθλασης ακτίνων Χ. Με τον τρόπο αυτό θα παίρναμε μια εικόνα από τα υλικά σωμάτια που περιελάμβανε το νερό της βροχής, όπως είναι τα ορυκτά κράματα μετάλλων», εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο κ. Θανάσης Γκοντελίτσας. Το κάθε δοχείο είχε ένα φίλτρο. Με το που έπεφτε το νερό, γινόταν διήθηση και στο φίλτρο παγιδεύονταν τα σωματίδια που μετέφερε μαζί του από τα βροχοφόρα σύννεφα σε ύψος μεγαλύτερο από 3 χιλιόμετρα. Το πρώτο καμπανάκι για τους ειδικούς σήμανε όταν η περίθλαση με τις ακτίνες Χ έδειξε ότι τα φίλτρα ήταν γεμάτα με απομεινάρια καύσης, όπως ορυκτά του πυριτίου, που είχαν τη μορφή κόκκινων κόκκων, σαν σφουγγάρια, και μέγεθος που δεν ξεπερνούσε τα 30-40 χιλιοστά του χιλιοστού. Αυτό που έλειπε όμως ήταν τα συνήθη γεωλογικά ορυκτά που περιλαμβάνει η νεφελώδης ατμόσφαιρα της πόλης.

Η χημική σύσταση
«Αμέσως μετά βάλαμε τα φίλτρα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για να δούμε τη χημική τους σύσταση. Και τότε διαπιστώσαμε ότι τα δείγματα ήταν γεμάτα από σωματίδια που προέρχονταν από ανθρωπογενή δραστηριότητα. Δεν είχαν σχεδόν τίποτα φυσικό μέσα τους. Υπήρχαν βαρέα μέταλλα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στον ουρανό της Αθήνας». Το νερό της βροχής ήταν γεμάτο από αυτά. Βρίσκονταν σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις ώστε οι ειδικοί δεν χρειάστηκε να μεταφέρουν τα δείγματα σε πιο εξελιγμένα όργανα μέτρησης στο εξωτερικό για να διαπιστώσουν το περιεχόμενό τους. «Βρήκαμε επιμήκη σωματίδια από σίδηρο, που έμοιαζαν με μικρές βελόνες και είχαν μήκος περίπου 100 εκατομμυριοστά του μέτρου, και άλλα λίγο μικρότερα με χρώμιο και νικέλιο. Υπήρχαν επίσης κράματα από σίδηρο, ψευδάργυρο και νικέλιο ενώ αυτό που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η ύπαρξη του αντιμονίου και του βισμουθίου». Το αντιμόνιο και το βισμούθιο είναι τοξικά βαρέα μέταλλα. Το ίδιο και το νικέλιο. Τα μέταλλα αυτά δεν παρατηρούνται στον ουρανό του Λεκανοπεδίου καθώς δεν προέρχονται ούτε από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων ούτε από το ρυπογόνο φορτίο που μεταφέρει συχνά η σκόνη της Σαχάρας. «Τα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα μπορεί να προέρχονται από καύσεις λαμαρινών, από μεταλλικά αντικείμενα βιομηχανικής προέλευσης, από πλαστικές ουσίες, από κάθε λογής απόβλητα ή σκουπίδια που πετάγονταν στα βουνά που κάηκαν», επισημαίνει ο κ. Θανάσης Γκοντελίτσας.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

«Υπήρχαν μέταλλα που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ στον ουρανό της Αθήνας όπως το αντιμόνιο, το βισμούθιο και το νικέλιο»

Έφθασαν μέχρι την Πελοπόννησο
«ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ που περιείχαν βαρέα μέταλλα είχαν παραμείνει στον ουρανό από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι μεγάλες πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική», λέει στα «ΝΕΑ» ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτης Νάστος. «Ήταν αναμενόμενο ότι με την πρώτη νεροποντή που θα ξεσπούσε, ο όγκος αυτός των μικροσωματιδίων θα έπεφτε στο έδαφος. Μάλιστα εκείνη τη μέρα, όπως είδαμε και από τη δορυφορική εικόνα που αποτύπωσε την πορεία των βροχοφόρων νεφών, η βροχή δεν περιορίστηκε πάνω από την Αττική αλλά κινήθηκε προς τα νοτιοδυτικά σκεπάζοντας ένα μεγάλος μέρος της Βόρειας Πελοποννήσου και των ακτών της Στερεάς Ελλάδας». Σύμφωνα με τον κ. Π. Νάστο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι ακριβώς υλικά κάηκαν τότε και απελευθέρωσαν αυτές τις πολύ επικίνδυνες ουσίες στην ατμόσφαιρα. «Στον ουρανό της Αθήνας υπάρχει συνήθως σίδηρος, μαγγάνιο και χρώμιο από βαρέα μέταλλα αλλά ποτέ άλλοτε δεν είδαμε αντιμόνιο, βισμούθιο και νικέλιο».
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4544311&ct=1

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

«Ναι» με όρους σε μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009

ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ με τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στέλνοντας προς τις συνιστώσες της συμμαχίας το μήνυμα πως, αν επιθυμούν τον μετασχηματισμό της σε ενιαίο κόμμα, θα πρέπει να αποδεχθούν βασικές αρχές και αξίες όπως ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός και ο δημοκρατικός σοσιαλισμός. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος που ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα οργανωτικά του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, επέλεξε να δείξει τις προθέσεις του τρεις εβδομάδες πριν από την Πανελλαδική Σύσκεψη- στην οποία θα συζητηθεί η δομή της συμμαχίας- και ουσιαστικά έθεσε τις συνιστώσες ενώπιον του διλήμματος: ή θα πάμε στη λογική ενιαίου κόμματος ή θα παραμείνουμε στο υπάρχον πολιτικό σχήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας που με την παρέμβασή του εξέπληξε ακόμη και τα μέλη της Γραμματείας αφού πρώτη φορά πήρε σαφείς αποστάσεις από τους σχεδιασμούς των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πως «δεν μπορούν να μάς κοροϊδεύουν και να παίζουν για τα οργανωτικά», «ούτε να επιδιώκουν δημοκρατία στη βάση και συγκεντρωτισμό στην κορυφή». Ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΝ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ μεθοδεύουν την αποδυνάμωση του ΣΥΝ μέσω της οργανωτικής αναβάθμισης του ΣΥΡΙΖΑ. Με την πρότασή του- έλεγαν αργότερα στελέχη της Κουμουνδούρου- έκανε ένα μεγάλο βήμα αποδεχόμενος τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα, έθεσε όμως σαφείς όρους, όπως π.χ. καταστατικό που θα αναγνωρίζει τις τάσεις, ευρωπαϊκή κατεύθυνση και δημοκρατικός σοσιαλισμός, τους οποίους θα πρέπει να τηρήσουν και οι σύμμαχοι του πολιτικού σχηματισμού. «Ζήτησε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένας μεγάλος Συνασπισμός» σχολίαζε χθες στέλεχος της Ανανεωτικής Πτέρυγας, το οποίο εξέφρασε ικανοποίηση για το περιεχόμενο της παρέμβασης Τσίπρα.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4544321&ct=1

ΤΟ ΒΗΜΑ

Ερίζουν για τις ψήφους Αβραμόπουλου

Η κυρία Μπακογιάννη και ο κ. Σαμαράς επιζητούν πολιτική συμφωνία μαζί του για να εξασφαλίσουν τη στήριξή του

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Α. ΡΑΒΑΝΟΣ | Αθήνα – Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009

Πολιτικές γέφυρες προς τον «ουδέτερο» κ. Δ. Αβραμόπουλο ρίχνουν οι δύο βασικοί υποψήφιοι για την προεδρία της ΝΔ, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο κ. Αντ. Σαμαράς, επιζητώντας μια πολιτική συμφωνία μαζί του για να εξασφαλίσουν τη στήριξή του. Παράλληλα ερίζουν για τον προσεταιρισμό των υποστηρικτών του κ. Αβραμόπουλου, αρκετοί εκ των οποίων ήδη αρχίζουν να εκδηλώνονται εν όψει και της εκλογής. Η Οργανωτική Επιτροπή που συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του κ. Δ. Σιούφα οριστικοποίησε και τυπικά- έπειτα από επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΝΔ κ. Κ. Καραμανλή, τους δύο βασικούς υποψηφίους και τον κ. Π. Ψωμιάδη – την ημερομηνία εκλογής, που είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ, αν χρειαστεί και δεύτερος γύρος, που δεν θεωρείται πλέον πολύ πιθανός, θα γίνει το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου.Το κυρίαρχο ερώτημα πλέον που τίθεται από τη Ρηγίλλης, αλλά προβληματίζει και τα στρατηγεία των υποψηφίων, είναι ποιο ακριβώς είναι το εκλεκτορικό σώμα και πόσοι τελικά θα προσέλθουν στην ψηφοφορία, ενώ υπάρχει ο φόβος της χαμηλής συμμετοχής. Καθημερινά αναδεικνύεται ότι σε αυτή την εσωκομματική αναμέτρηση, που δεν έχει τα χαρακτηριστικά παλαιότερων εκλογικών διαδικασιών στη ΝΔ, έχουν ανατραπεί τα ισχύοντα δεδομένα και δεν ισχύουν οι όροι του παρελθόντος. Πάντως ο διαγκωνισμός των υποψηφίων και οι μεμονωμένες περιοδείες προκαλούν τη βάση της ΝΔ, που απαιτεί ενότητα και ξορκίζει την παρελθοντολογία και την επιστροφή στα διχαστικά διλήμματα του παρελθόντος και ζητεί να υπάρξει πολιτικός διάλογος. Μ ε τη λογική του ανοιχτού πολιτικού διαλόγου ο κ. Αρ. Σπηλιωτόπουλος απέστειλε χθες επιστολή στον κ. Σιούφα με την οποία προτείνει να γίνουν περιφερειακές συνδιασκέψεις- ουσιαστικά ντιμπέιτ – με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων αλλά και των στελεχών των τοπικών κοινωνιών. Και αυτό για να κατατεθούν προτάσεις και να διεξαχθεί γόνιμος πολιτικός διάλογος προτάσεων, μια πρόταση που έχει υποβάλει δημόσια και ο κ. Σ. Τσιτουρίδης (Κανάλι Ενα), ζητώντας τη διεξαγωγή τέτοιων συζητήσεων στις έδρες των 13 περιφερειών. Σε αυτό το κλίμα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι διαγκωνισμοί των «πρωτοπαλίκαρων» των υποψηφίων, ενώ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις και σχόλια η νέα επίθεση του κ. Ευ. Μεϊμαράκη προς τον κ. Σαμαρά. Ο κ. Μεϊμαράκης υπενθύμισε αργά προχθές το βράδυ (εκπομπή «Ανατροπή», Μega) ότι ο κ. Σαμαράς το 1995 παρεμπόδισε την επάνοδο της ΝΔ στην εξουσία υποστηρίζοντας τον κ. Κ. Στεφανόπουλο για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συντασσόμενος με το ΠαΣοΚ. Τον κ. Μεϊμαράκη, τον οποίο επικρίνουν αρκετοί υποστηρικτές του κ. Σαμαρά, όπως ο κ. Κ. Μαρκόπουλος και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, μιλώντας για «προκλητική στάση», κάλυψε εκ νέου η κυρία Μπακογιάννη λέγοντας ότι έκανε μια ιστορική αναφορά, αν και επιμένει ότι «μετράει το αύριο και όχι το χθες», όπως τονίζει και ο αδελφός της, κ. Κυρ. Μητσοτάκης. Τα στελέχη που ήταν πιο κοντά στις απόψεις του κ. Αβραμόπουλου- ειδικά οι πιο ισχυροί- έχουν γίνει μήλον της έριδος, ενώ και ο ίδιος ο πρώην υπουργός δέχεται επιθέσεις φιλίας. Ενδεικτική ήταν η δημόσια πρόκληση που του απηύθυνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κ. Π. Παναγιωτόπουλος λέγοντας στο δελτίο ειδήσεων του Μega ότι η ιδανική λύση θα ήταν μια πολιτική συμμαχία των κκ. Σαμαρά και Αβραμόπουλου. Η αποχώρηση του κ. Αβραμόπουλου από την κούρσα διαδοχής έχει εντείνει τις παρασκηνιακές επαφές και πλέον οι βουλευτές, νυν και πρώην, έχουν γίνει περιζήτητοι. Ο πρώτος που προσχώρησε στον κ. Σαμαρά ήταν το γνωστό στέλεχος της ΝΔ και μέλος της ΚΕ κ. Ι. Πατσιόγιαννης (παλαιός συνεργάτης του κ. Μ. Εβερτ που στηρίζει την κυρία Μπακογιάννη και εκ των βασικών μελών της «λαϊκής Δεξιάς»). Από την άλλη πλευρά, οι βουλευτές κκ. Κ. Τσιάρας («υπαρχηγός» του κ. Αβραμόπουλου) και Αλ. Δερμεντζόπουλος με δημόσιες παρεμβάσεις τους έκλιναν με τον τρόπο τους προς την κυρία Μπακογιάννη.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=297251&dt=04/11/2009

ΤΟ ΕΘΝΟΣ

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11381&subid=20110&pubid=7832827

Ρεπουμπλικάνικες Βιρτζίνια – Ν. Τζέρσεϊ

Οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διατηρήσουν μια υπό διεκδίκηση έδρα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Νέα Υόρκη

4/11/2009

Δύο σημαντικές νίκες κατάφεραν οι Ρεπουμπλικάνοι στις κούρσες για την ανάδειξη κυβερνητών στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσι την Τρίτη, πλήττοντας τους Δημοκρατικούς και δείχνοντας ότι η επιρροή του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα έχει όρια.

Ωστόσο οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να διατηρήσουν μια υπό διεκδίκηση έδρα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Νέα Υόρκη.

Το εκλογικό αποτέλεσμα δίνει, κατά αναλυτές, ένα πρώτο δείγμα για τις διαθέσεις των ψηφοφόρων στις ΗΠΑ, ένα χρόνο μετά την ανάδειξη του Ομπάμα στην εξουσία, κι ένα χρόνο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2010 για το Κογκρέσο, που θα αποτελέσουν το πρώτο έμμεσο αλλά σαφές δημοψήφισμα για την ηγεσία του.

Ο Ρεπουμπλικάνος Μπομπ ΜακΝτόνελ πέτυχε μια εύκολη νίκη επί του Δημοκρατικού Κράι Ντιντς στη Βιρτζίνια, ενώ στο Νιου Τζέρσι, ο Ρεπουμπλικάνος Κρις Κρίστι έδωσε σκληρότερη μάχη με τον απερχόμενο Δημοκρατικό κυβερνήτη Τζον Κορζίν, αλλά τελικά επικράτησε.

Πριν ένα χρόνο, ο Ομπάμα κατάφερε να γίνει ο πρώτος Δημοκρατικός υποψήφιος πρόεδρος που κέρδισε τη λαϊκή ψήφο στη Βιρτζίνια από το 1964, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται, οι Δημοκρατικοί έχουν πρόβλημα αν δεν είναι ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο.

Παρότι συμμετείχε δυο φορές σε εκδηλώσεις του Ντιντς, ο Ομπάμα δεν κατάφερε να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση, ούτε να προσελκύσει τόσους ψηφοφόρους.

Ο Δημοκρατικός Μπιλ Όουενς στο μεταξύ κέρδισε την έδρα της 23ης εκλογικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ρόμπερτ Γκιμπς επιχείρησε να υποβαθμίσει την πολιτική σημασία της κούρσας των κυβερνητών. «Δεν πιστεύω ότι οι τοπικές εκλογές στο Νιου Τζέρσι και τη Βιρτζίνια προμηνύουν πολλά πράγματα όσον αφορά την επιτυχία της πολιτικής μας στο μέλλον», δήλωσε.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι έσπευσαν να αποδώσουν στις πολιτικές του Ομπάμα τις νίκες τους. «Σήμερα οι ψηφοφόροι έστειλαν μια προειδοποιητική βολή στους Δημοκρατικούς και στο Λευκό Οίκο ότι έχουν κουραστεί από τις δαπάνες, από την κατασπατάληση και το παρατράβηγμα του σχοινιού από την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Έρικ Κάντορ, δεύτερος τη τάξει μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο.

Αλλά και ορισμένοι Δημοκρατικοί αναλυτές σημειώνουν ότι το αποτέλεσμα ίσως αποτελεί μια ένδειξη της «ανυπομονησίας» όσων, ανεξάρτητων κυρίως, ψήφισαν τον Ομπάμα για την «ελπίδα» που τους προσέφερε, να δουν πράξεις από την κυβέρνησή του.

Στους Δημοκρατικούς η Νέα Υόρκη

Νικητής με μικρή διαφορά αναδείχθηκε για τρίτη συνεχή θητεία ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ, ο οποίος τροποποίησε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα εκ νέου για το θώκο και δαπάνησε ποσό-ρεκόρ για την προεκλογική του εκστρατεία, κατά τοπικά ΜΜΕ.

Ο Μπλούμπεργκ κέρδισε τον Δημοκρατικό Μπιλ Τόμπσον, σύμφωνα με τις εφημερίδες The New York Times και Daily News και τον τηλεοπτικό σταθμό NY1.

Με το 96% των ψήφων καταμετρημένο, ο Μπλούμπεργκ προηγείτο με 51% έναντι 46% του Τόμπσον.

Το ποσοστό της διαφοράς όμως αποδείχθηκε πολύ μικρότερο του αναμενομένου, δεδομένων των δημοσκοπήσεων που, ακόμα και την Δευτέρα, έδειχναν διψήφιο ποσοστό διαφοράς και συντριπτική νίκη.

Ο Μπλούμπεργκ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το περιοδικό Forbes ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στη Νέα Υόρκη, με περιουσία 16 δις δολαρίων, δαπάνησε 13 για κάθε δολάριο που διέθεσε ο Τόμπσον.

Ξόδεψε 90 εκατ. δολάρια για την εκστρατεία του και η συνολική δαπάνη αναμενόταν να ανέλθει στα 140 εκατ. δολάρια. Ο αντίπαλός του, Τόμπσον, ξόδεψε 7 εκατ. δολάρια.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=4/11/2009&id=11491&pageNo=5&direction=1

Οπορτουνισμός και αντιφάσεις

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε χτες ο πρόεδρος του ΣΥΝ και επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρας, για να παρουσιάσει τις απόψεις του κόμματός του για το λιμάνι του Πειραιά. Στο πλαίσιό της είπε πολλά. Για να καταλήξει στα εξής τέσσερα σημεία – αιτήματα: 1) Να δώσει η κυβέρνηση στη δημοσιότητα την ατζέντα των διαπραγματεύσεων με την Cosco. 2) Να μην εγκατασταθεί η Cosco στο λιμάνι του Πειραιά μέχρις ότου τελεσφορήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. 3) Να διασφαλιστούν σε κάθε περίπτωση τα εργασιακά δικαιώματα των λιμενεργατών. 4) Να ανοίξει η συζήτηση για το περιεχόμενο της σύμβασης.

Συμπληρώνοντας ότι «έτσι θα γίνει κατανοητό στην κοινή γνώμη ότι η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος περνάει μονάχα μέσα από τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού και βέβαια από την ακύρωση της απαράδεκτης σύμβασης παραχώρησης». Εάν, όμως, το ζητούμενο είναι η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του λιμανιού και η ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης, τότε σε τι ωφελούν οι προηγούμενες περικοκλάδες, που παίρνουν και διάφορες ερμηνείες όπως αυτή «να μην εγκατασταθεί η Cosco στο λιμάνι μέχρις ότου τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις» ή «να ανοίξει η συζήτηση για το περιεχόμενο της σύμβασης»; Δηλαδή, όταν τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις μετά τη συζήτηση για τη σύμβαση να έρθει η Cosco… Αυτά λες όταν πατάς σε δυο βάρκες… Αφήστε, που μέχρι να τελεσφορήσει η διαδικασία που προτείνει ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, για να «κατανοήσει η κοινή γνώμη», στο λιμάνι θα ανεμίζει άλλη σημαία.

Οι υπηρεσίες του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=4/11/2009&id=11491&pageNo=6&direction=1

«Το μέτρο του επιδόματος είναι θετικό και γίνεται ακόμα θετικότερο από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά προέρχονται από εταιρείες μεγάλης χρηματοοικονομικής εντάσεως», δήλωσε χτες βράδυ στον ρ/σ «ΦΛΑΣ» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Φ. Κουβέλης, επικροτώντας την «ελεημοσύνη» που η κυβέρνηση προσφέρει στα πιο εξαθλιωμένα λαϊκά στρώματα. Σ’ αυτούς, δηλαδή, που έχουν σπρωχτεί στο περιθώριο εξαιτίας της πολιτικής που υπηρετεί την πλουτοκρατία. Λες και είναι επαίτες οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του μόχθου και όχι παραγωγοί ασύλληπτου πλούτου που τον καρπώνεται το κεφάλαιο. Απ’ αυτόν τον κλεμμένο πλούτου, τους δίνει ορισμένα ψίχουλα, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι, τον εμπαιγμό «κοινωνική πολιτική» και «προσφορά». Σαν γνήσια σοσιαλδημοκρατική δύναμη, ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ δεν αποσιωπά μόνο ότι τέτοιες «κινήσεις» δεν είναι παρά στάχτη στα μάτια του κόσμου, για να μη δει ότι το αντάλλαγμα που θα του ζητηθεί θα είναι δυσβάσταχτο, ότι θα πληρώσει τα «ψίχουλα» χρυσάφι. Κάνει ένα βήμα παραπέρα. Υπερασπίζεται στο ακέραιο και χωρίς προκάλυμμα τη στρατηγική που λέει ότι οι καπιταλιστές δικαιούνται να απομυζούν τον ιδρώτα των εργαζομένων και να προσπαθούν να του κλείσουν το στόμα με ψίχουλα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία που προσφέρει ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, όχι κατ’ αποκλειστικότητα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά συνολικά στο σύστημα της εκμετάλλευσης, που ταΐζει το κεφάλαιο από τη δύναμη, το νου και τα χέρια των εργατών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο ερευνητής ανθρωπολόγος Κλοντ Λεβί-Στρος

Με το έργο του, που για την Ανθρωπολογία θεωρείται κλασσικό, επηρέασε γενιές ερευνητών, θέτοντας κυριολεκτικά τα σύγχρονα θεμέλια της επιστήμης του

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=12337&subid=20110&pubid=20403141

3/11/2009

Απεβίωσε το Σαββατοκύριακο σε ηλικία 100 ετών ο μεγάλος Γάλλος ανθρωπολόγος ερευνητής Κλοντ Λεβί-Στρος, ανακοινώθηκε στο Παρίσι σήμερα από τον εκδοτικό οίκο «Πλον».

Γεννήθηκε το έτος 1908 στις Βρυξέλλες. Με το έργο του, που για την Ανθρωπολογία θεωρείται «κλασσικό» επηρέασε γενιές ερευνητών, θέτοντας κυριολεκτικά τα σύγχρονα «θεμέλια» της Επιστήμης του.

Το έτος 1955 δημοσιεύτηκε το κλασσικό έργο του Λεβί-Στρος «Θλιμένοι Τροπικοί». Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του, γραμμένη με ύφος διανοουμένου. Συγκαταλέγεται, ομολογουμένως, στα «μεγάλα βιβλία» του περασμένου αιώνα.

Δίδαξε στο «Κολέγιο της Γαλλίας», ένα από τα πιο φημισμένα γαλλικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από το 1959 μέχρι και το 1982.

Στη Γαλλική Ακαδημία εξελέγη ισόβιο μέλος το έτος 1973.

Πέρυσι, στις 28 Νοεμβρίου, εόρτασε τα 100α γενέθλιά του.

Σύντομο βιογραφικό

Ο ανθρωπολόγος-εθνολόγος και φιλόσοφος Κλοντ Λεβί-Στρος, που απεβίωσε λίγες ημέρες πριν να συμπληρώσει, στις 28 Νοεμβρίου, το 101ο έτος της ηλικίας του, υπήρξε ένας «γίγαντας» της γαλλικής διανόησης και ταυτοχρόνως ο «πατέρας» της σύχρονης Ανθρωπολογίας.

Γεννημένος στις Βρυξέλλες το 1908, με καλές φιλοσοφικές σπουδές, ο Λεβί Στρος, ο σκαπανέας του «στρουκτουραλισμού», ο μεθοδικός μελετητής των μύθων σε πλανητική διάσταση, ο οικολόγος, έκανε πολλά ώστε να αποκατασταθεί η «πρωτόγονη» σκέψη, μάλιστα με μία χροιά ηθικολογική.

Κινούμενος διαρκώς ανάμεσα στα όρια της φιλοσοφίας και της επιστήμης, ο Λεβί-Στρος, γόνος αλσατοεβραϊκής οικογένειας, μελέτησε συστηματικά την ανθρώπινη κοινωνία και τις λειτουργίες της. Πρόκρινα, πάντα, την οικολογική ματιά πάνω στις κοινωνίες και τα άτομα.

-Αγωνιστής στο κόμμα SFIO, τον πρόδρομο του Σοσιαλιστικού Κόμματος,πήρε το πανεπιστημιακό δίπλωμα της Φιλοσοφικής σχολής το έτος 1931.

-Σχεδόν αμέσως, αναλαμβάνει θεση καθηγητού στο πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, με ορμητήριο το οποίο κάνει από το 1935 πολλές εθνογραφικές αποστολές σε όλον τον Αμαζόνιο. Εκεί θα εμπνευστεί τους «Θλιμένους Τροπικούς»(1955), που επέχει θέση αυτοβιογραφίας του εξέχοντος Γάλλου διανοητή.

– Το 1941 θα καταφέρει να φθάσει στη Νέα Υόρκη, όπου κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο θα διδάξει.

-Μεταπολεμικά, γίνεται καθηγητής Ανθρωπολογίας του επίζηλου πανευρωπαϊκώς «Κολλεγίου της Γαλλίας», όπου διδάσκει έως το 1982.

-Το 1973 εισήλθε στη Γαλλική Ακαδημία, κατέχοντας ισοβίως την έδρα της Εθνολογίας.

-«Οι στοιχειώδεις δομές συγγένειας» των πρωτόγονων λαών, η «Δομική ανθρωπολογία 1 και 2», όπου θεμελιώνει-τεκμηριώνει τον δομισμό εφαρμόζοντάς τον σε όλα τα ανθρώπινα είδη, και τέλος «Η άναρχή Σκέψη» είναι πολύ γνωστά έργα του Λεβί-Στρος.

Με επιβλητικό παράστημα κι ένα διεισδυτικό βλέμμα πίσω από τα πολύ χαρακτηριστικά γυαλιά του, εξαιρετικά φιλόμουσος και ειδικά φίλος της όπερας, λάτρης της Ιαπωνίας, βουδιστής στο τελευταίο στάδιο της ζωής, ο αιωνόβιος Γάλλος διανοητής διακρινόταν από μία…εκφοβιστική ντροπαλότητα, σύμφωνα με το στενό του περιβάλλον.

Εζησε στα τέλη της μακράς ζωής του σε ένα διακριτικό διαμέρισμα στο Παρίσι. Εγραψε, τότε, το έργο «Από Κοντά και από Μακρυά».

«Δεν αγαπώ τον κόσμο μέσα στον οποίο τελευτώ…το ανθρώπινο είδος -λόγω του πλήθους του- ζει μία κατάσταση εσωτερικής δηλητηρίασης…πολλά είδη εξαφανίζονται απ’ αυτές τις τόσο τροματικές απερημώσεις», επισήμανε το 2005 ο Λεβί-Στρος σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις, που έδωσε σε προχωρημένη ηλικία.

Σαρκοζί: Εφυγε «ένας από τους μεγαλύτερους εθνολόγους όλων των εποχών»

Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί απέτισε φόρο τιμής στον Κλόντ Λεβι Στρός, «έναν από τους μεγαλύτερους εθνολόγους όλων των εποχών», δημιουργό της «σύγχρονης ανθρωπολογίας» και «ακούραστο ανθρωπιστή».

Ο Νικολά Σαρκοζί «αποτίει φόρο τιμής στον ακούραστο ανθρωπιστή, τον ερευνητικό πανεπιστημιακό, που πάντα αναζητούσε νέες γνώσεις, στον άνθρωπο που ήταν ελεύθερος από κάθε σεκταρισμό και κάθε κατήχηση, τον Κλοντ Λεβί Στρος», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρετίζει «τη μνήμη ενός πολύ μεγάλου σοφού, πάντα ανοιχτού στον κόσμο, που δημιούργησε την σύγχρονη ανθρωπολογία και ανέβασε στο ανώτερο επίπεδο τη φήμη των γαλλικών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών».

«Η ανακάλυψη της Βραζιλίας και οι εθνογραφικές αποστολές που έκανε θα τον οδηγήσουν στην σύνταξη της διδακτορικής του διατριβής και θα τον καταστήσουν έναν από τους πιο μεγάλους εθνολόγους όλών των εποχών», προστίθεται στην ανακοίνωση της προεδρίας.

«Πανεπιστημιακός υψηλού επιπέδου, εγκατέλειψε τη Γαλλία κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λόγω των ρατσιστικών νόμων του καθεστώτος του Βισί και στρατεύτηκε στις ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις. Πρόσφατα δήλωσε πολύ ανήσυχος για την εξαφάνιση πολλών ζώντων ειδών–από τα φυτά και τα ζώα–και διερωτάτο για την εξέλιξη του κόσμου και τις συνέπειες των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στον πλανήτη», προσθέτει το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε επισκεφθεί την περασμένη χρονία τον Κλόντ Λεβι Στρος με την ευκαιρία των γενεθλίων του, για «να του εκφράσει την αναγνώριση όλου του έθνους».

Tsakthan Daily, 3 November, 2009

Ποιο Παρίσι, ποια Βιέννη,

μπρος στην ΑΣΟΕΕ, καμιά σας δεν βγαίνει

«Το φοιτητικό κίνημα ως ένα από τα κοινωνικά κινήματα της εποχής της νεωτερικότητας είναι και αυτό μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας νέων ανθρώπων να ασκήσουν επιρροή στην Πολιτική και στα επιμέρους πεδία άσκησής της, να συνδιαμορφώσουν όρους για την πολιτική, οικονομική, οικολογική και τη γενικότερη κοινωνική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην καθιέρωση αλλαγών στα πλαίσια των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσον αφορά το πρόγραμμα, τη χρηματοδότηση και τις συνθήκες σπουδών.  Σε μια πιο αναβαθμισμένη εκδοχή του φοιτητικού κινήματος διεκδικείται η αλλαγή του γενικότερου ιδεολογικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες των ΑΕΙ ώστε να μην παράγονται απλοί τεχνοκράτες χωρίς κοινωνικές αναφορές και δράση αλλά αυτά να είναι ανοιχτά στην κοινωνία και τα προβλήματα και τα κινήματά της ώστε να ολοκληρώνεται η κοινωνικοποίηση των πολιτών με δημοκρατική συνείδηση.» [απόσπασμα από το άρθρο Θανάσης Τσακίρης, «Θεωρίες για τα φοιτητικά κινήματα», περιοδικό Στίγμα, Νο. 29, Ιαν-Μαρ.2009]

Αν οι κυρίαρχες δυνάμεις του φοιτητικού κινήματος ΔΑΠ και ΠΑΣΠ είχαν κατά νου να ανασυγκροτήσουν την ΕΦΕΕ με πρότυπο τα σπασμένα κεφάλια των μελών τους, ευτυχώς που δεν προχώρησε το σχέδιό τους.

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Μαλλιά σγουρά

Πέτρος Πανδής

Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα
που ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά
σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα
η δόλια μου καρδιά στενάζει και πονά.

Πάει καιρός που έβγαινες στους δρόμους
τη σκούφια φόραγες λεβέντικα στραβά
και τα μαλλιά χυτά πάνω στους ώμους
τ’ ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά.

Θά ‘ρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι
σκλάβοι δε θα ‘ναι τότε οι λαοί
θα ζούμε τότε πια αδελφωμένοι
σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή.

Εγώ Άη-Στράτη δε φοβάμαι
είναι κι αυτή μια Ελληνική γωνιά
τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν
δε μας τρομάζει η βαρυχειμωνιά.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Τα επεισόδια «έκλεισαν» το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα – Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009

Την αναστολή λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) για σήμερα αποφάσισε χθες η Σύγκλητος του ιδρύματος σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως τονίζεται, «για τις απαράδεκτες πράξεις βίας εναντίον φοιτητών». Η απόφαση αυτή ήρθε ως συνέπεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή μεταξύ συνδικαλιστών της ΠΑΣΠ (ΠαΣοΚ) και της ΔΑΠ (ΝΔ). Μάλιστα στην ίδια απόφαση του ανωτάτου πανεπιστημιακού οργάνου υπογραμμίζεται ότι «οι πράξεις βίας της περασμένης Παρασκευής στρέφονταν εναντίον των συνδικαλιστών της ΠΑΣΠ από εξωπανεπιστημιακά στοιχεία».

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών, οι συμπλοκές ξεκίνησαν όταν ομάδα εξωπανεπιστημιακών στοιχείων συνεπικουρούμενη από συνδικαλιστές της ΔΑΠ επιτέθηκε σε φοιτητές προσκείμενους στην ΠΑΣΠ, με λοστούς, δοκάρια και τουλάχιστον δύο στιλέτα, τα οποία βρέθηκαν μετά τη συμπλοκή πεταμένα σε έναν διάδρομο και παραδόθηκαν στις πανεπιστημιακές αρχές. Στη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά στο πρόσωπο και στο κεφάλι τουλάχιστον τρεις συνδικαλιστές της ΠΑΣΠ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αφορμή των επεισοδίων στάθηκε αφενός η άρνηση της ΠΑΣΠ να συνυπογράψει Πανσπουδαστικό Συνέδριο μειωμένης, όπως υποστηρίζει η «πράσινη» παράταξη, αντιπροσωπευτικότηταςκάτι που οδήγησε και στην τελική ματαίωσή του- και αφετέρου η θέση της ΔΑΠ ότι σε ένα τέτοιο συνέδριο δεν έπρεπε να εκπροσωπείται ο σύλλογος φοιτητών της ΑΣΟΕΕ, στον οποίο η ΠΑΣΠ είναι πρώτη δύναμη. Ωστόσο η ΔΑΠ από την πλευρά της υποστηρίζει ότι τα δικά της στελέχη προπηλακίστηκαν από «πράσινους» συνδικαλιστές, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων εξ αυτών. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «οι βιαιοπραγίες αυτές έρχονται ως συνέχεια της αλαζονικής και βίαιης συμπεριφοράς που επιδεικνύει η ΠΑΣΠ σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου διαθέτει την εκλογική πλειοψηφία».

Και χθες, πάντως, οι δύο παρατάξεις αλληλοκατηγορούνταν για παρουσία εξωπανεπιστημιακών στοιχείων και «μπράβων» στην περίμετρο του κτιριακού συγκροτήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου, ενώ σημειώνεται ότι δεν εμφανίστηκαν εκπρόσωποι της ΔΑΠ στη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=297044&dt=03/11/2009

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_03/11/2009_305630
Νέα 48ωρη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά

Σήμερα, Τρίτη, η κινεζική εταιρεία εγκαθίσταται και επίσημα στο λιμάνι

Νέα 48ωρη απεργία αποφάσισε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και η Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ. Η απεργία ξεκίνησε από τις 00:01 τα ξημερώματα Τρίτης και λήγει στις 00:01 την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση τόσο της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκας Κατσέλη, όσο και του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να αποσαφηνιστούν οι όροι της διαπραγμάτευσης με την κινεζική εταιρία COSCO και τη διασφάλιση των εργασιακών τους κεκτημένων.

Περικοπές 3.700 θέσεων εργασίας από την Royal Bank of Scotland

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της για τους μικρούς καταθετικούς λογαριασμούς στη Βρετανία.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_02/11/2009_305596

Η βρετανική τράπεζα Royal Bank of Scotland που το 70% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο κράτος, ανακοίνωσε την περικοπή 3.700 θέσεων εργασίας στο βρετανικό της δίκτυο, το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της για τους μικρούς καταθετικούς λογαριασμούς σε όλη τη χώρα.

Σε ανακοίνωση της η τράπεζα αναφέρει ότι «έκανε μια διαδικασία διαβούλευσης με τους υπαλλήλους στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια αναδιάρθρωση του τμήματος που αφορά τους μικρούς καταθετικούς λογαριασμούς και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 3.700 θέσεων εργασίας στα υποκαταστήματά της».

«Κάνουμε διαβουλεύσεις με τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους, ανάμεσα τους και το συνδικάτου Unite (το μεγαλύτερο της χώρας) και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μειώσουμε τις απολύσεις στο απόλυτο ελάχιστο», αναφέρει στην ανακοίνωση της η τράπεζα.

Ο Μπράιαν Χάρτζερ, γενικός διευθυντής του τμήματος αυτού, εξηγεί στην ανακοίνωση ότι η RBS «πρέπει να κάνει τα καλύτερα για τους πελάτες και τους μετόχους της εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί».

«Έχουμε ένα 30% των υπαλλήλων μας που ασκούν περισσότερα διοικητικά καθήκοντα ανά πελάτη, απ’ ότι οι ανταγωνιστές μας, και παιρνούν περισσότερο από το μισό τους χρόνο απασχολούμενοι με την πελατεία», παρατήρησε και τόνισε: «Πρέπει και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα».

Ο Χάρτζερ εξέφρασε «τη βαθιά του λύπη για τις περικοπές θέσεων εργασίας τόνισε όμως ότι είναι αναγκαίες».

ΤΑ ΝΕΑ

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4544103&ct=1

Έκλεισαν την ΑΣΟΕΕ για να μη χυθεί αίμα

Άγρια βεντέτα ΔΑΠ – ΠΑΣΠ με ρόπαλα και πέτρες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκος Μάστορας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009

Σε επικίνδυνη βεντέτα εξελίσσεται η βίαιη αντιπαράθεση των φοιτητών της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα παραμείνει κλειστό σήμερα με έκτακτη απόφαση της Συγκλήτου του προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Χθες, δεκάδες φοιτητές των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων ήρθαν για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες στα χέρια μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας μάλιστα ρόπαλα, λοστούς και πέτρες. Δύο φοιτητές που τραυματίστηκαν ελαφρά διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Σε κλίμα έντασης, η Σύγκλητος που συνεδρίασε μετ΄ εμποδίων το απόγευμα, αποφάσισε να παραμείνει σήμερα κλειστό το Ίδρυμα για να αποφευχθεί νέα συμπλοκή, ενώ καταδίκασε τα φαινόμενα βίας και την επίθεση που φέρεται να άρχισε η ΔΑΠ.

Η πρώτη γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ των φοιτητών σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής και είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες περισσότεροι από πέντε φοιτητές, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος σοβαρά.

Οι μαρτυρίες
Τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα μετά την αποτυχία της προσπάθειας για ανασυγκρότηση της ΕΦΕΕ, για την οποία έριζαν οι δύο παρατάξεις, ξέσπασαν- σύμφωνα με τον γραμματέα της ΠΑΣΠ και φοιτητή του Πανεπιστημίου Μιχάλη Νικηφόρο που ήταν παρών- όταν ομάδα περίπου 150 μελών της ΔΑΠ τους οποίους συνόδευαν ακροδεξιοί επιτέθηκαν χωρίς λόγο σε φοιτητές μέλη της ΠΑΣΠ. Για αρκετή ώρα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο μεταβλήθηκε σε πεδίο μάχης. Σύμφωνα με την ΠΑΣΠ, η επίθεση έγινε υπό την καθοδήγηση των επικεφαλής της ΔΑΠ ΑΣΟΕΕ και της ΔΑΠ Αθήνας, ενώ ο εξοπλισμός τους προδίδει ότι επρόκειτο για οργανωμένη απόπειρα δολοφονίας φοιτητών και τρομοκράτησης του φοιτητικού κινήματος, καθώς χρησιμοποιήθηκαν πτυσσόμενα κλοπ, μαχαίρια, λοστοί, κουκούλες, κράνη, πέτρες και ξύλα…

Εντελώς διαφορετική εικόνα δίνει ο φοιτητής του Πανεπιστημίου, παρών και αυτός στα επεισόδια και μέλος της ΔΑΠ, Γεράσιμος Μπαλίτσης. «Η ένταση άρχισε όταν ο γραμματέας της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ επιτέθηκε υβριστικά και προπηλάκισε τον υπεύθυνο της παράταξής μας. Ακολούθησε συμπλοκή στην οποία έφεραν και “φουσκωτούς”, η οποία γενικεύτηκε και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων συμφοιτητών μας που κατέληξαν στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες. Κατέστρεψαν τα γραφεία μας και όλο το Σαββατοκύριακο απειλούσαν ότι τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Πράγματι χθες μας περίμεναν, έκλεισαν τις πόρτες για να μην μπορούμε να φύγουμε και μαζί με “φουσκωτούς” επιτέθηκαν με λύσσα». Κατά τη ΔΑΠ, η συμπεριφορά της ΠΑΣΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έγινε αλαζονική μετά τις εκλογές, επειδή στο Ίδρυμα η ΠΑΣΠ είναι πρώτη δύναμη.

Σύμφωνα με την ΚΝΕ, οι δυνάμεις «που χρησιμοποιούν ανθρώπους της νύχτας και τραμπούκους φέρουν την κύρια ευθύνη για τη διάλυση και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο φοιτητικό- σπουδαστικό κίνημα».

Εισαγγελέας καλεί ΕΛ.ΑΣ. για τις καταλήψεις

ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ δικογραφιών εις βάρος όσων συμμετέχουν στις καταλήψεις σχολείων- μαθητών, καθηγητών ή γονέων- ζητά με παρέμβασή του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Ο εισαγγελέας ζητά να σχηματιστούν δικογραφίες εις βάρος των καταληψιών, ανεξάρτητα αν γίνει καταγγελία από τους διευθυντές των υπό κατάληψη σχολείων ή όχι. «Εφόσον οι διοικητές των αστυνομικών τμημάτων διαπιστώσουν ότι στην περιφέρειά τους υπάρχουν δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων η ομαλή λειτουργία παρεμποδίζεται, διαταράσσεται ή διακόπτεται από τους παραμένοντες στους χώρους αυτών καταληψίες, οι Αρχές οφείλουν να σχηματίσουν ποινικές δικογραφίες», αναφέρεται στην παραγγελία. Η εισαγγελική εντολή καταλήγει με την επισήμανση ότι ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία γίνουν συλλήψεις, τότε θα ειδοποιούνται ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης καθώς και ο διευθυντής του σχολείου ώστε να μεριμνήσει για την άμεση επαναλειτουργία του.

Επίθεση αναρχικών στη Σώτη Τριανταφύλλου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

Θύμα άγριου προπηλακισμού από νεαρούς που δήλωναν «αντιεξουσιαστές» έπεσε απόψε η γνωστή συγγραφέας, Σώτη Τριανταφύλλου: Στον πολυχώρο «Φλοράλ» των Εξαρχείων είχε προγραμματιστεί η παρουσίαση του βιβλίου της με τίτλο «Ο χρόνος πάλι».

Μία ομάδα επτά νεαρών εισέβαλε στο χώρο και πέταξε αυγά εναντίον της κας Τριανταφύλλου. Στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο να απαιτήσουν την … αποχώρησή της από την αίθουσα, και την κάλεσαν να παρουσιάζει στο εξής τα βιβλία της στο Κολωνάκι. Σημειώνεται ότι η κα Τριανταφύλλου είναι μόνιμη κάτοικος Εξαρχείων…

Πάντως, η εισβολή δεν διέκοψε την εκδήλωση , που ολοκληρώθηκε κανονικά με την ομιλία της συγγραφέως, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τους πολίτες που είχαν πάει στον πολυχώρο για την παρουσίαση. Η κα Τριανταφύλλου είπε στα ΝΕΑ ότι «ορισμένοι αισθάνονται κατατρεγμένοι, εγώ δεν είμαι. Η ενέργεια δείχνει το κοινωνικό μίσος που θεωρείται επαναστατικό ενώ είναι συνητηρητικό. Ολη η ενέργεια , ακόμα και η συμπεριφορά τους, δείχνει φονταμενταλιστική νοοτροπία. Δεν είναι τα αυγά αυτά καθ’ αυτά , που είναι μία παλιά ιστορία, που συνήθως χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδηλώσεων. Εδώ αισθάνθηκα ότι μου επιτέθηκαν θέλοντας να με πλήξουν ως άνθρωπο».

Μάλιστα, η συγγραφέας ανέφερε ότι έχει δεχτεί και παλιότερα απειλές – «μου έχουν πει ότι θα την πάθω σαν την Κούνεβα , αλλά από αριστερά». Πρόσθεσε δε, ότι την έχουν απειλήσει και με μαχαίρι, έξω από το σπίτι – για να καταλήξει: «Εγώ τα έχω συνηθίσει όλα αυτά – και ίσως οι άνθρωποι αυτοί σε δύο χρόνια να πιστεύουν κάτι άλλο…».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4544081&ct=1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Κούρσα για δύο στη Ν.Δ.

Μορφή ανοικτού εμφυλίου πολέμου προσλαμβάνει καθημε-ρινά η σύγκρουση μεταξύ των στρατοπέδων της Ντ. Μπακογιάννη και του Αντ. Σαμαρά

3/11/2009

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=15459&subid=20110&pubid=20325141

Του Δημήτρη Τσιούφου

Σε «κούρσα» για δύο εξελίσσεται πλέον η διαδικασία εκλογής του νέου αρχηγού της Ν.Δ., αφού μετά τη χθεσινή απόφαση του Δ. Αβραμόπουλου να αποσύρει την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος θεωρείται σφόδρα πιθανόν πλέον να μην υπάρξει δεύτερος γύρος.

Νέα δεδομένα δημιουργεί, δίχως άλλο, η χθεσινή πρόωρη απόσυρση του κ. Αβραμόπουλου, καθώς ο πρώην υπουργός Υγείας άφησε σαφέστατα να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να πάρει θέση -τουλάχιστον δημοσίως- υπέρ κάποιου εκ των μέχρι χθες συνυποψηφίων του, καθώς σε επιστολή του προς τα στελέχη που στήριξαν την υποψηφιότητά του επισήμανε πως «είσαι ελεύθερος να κάνεις την όποια επιλογή σου, με γνώμονα τη συνείδησή σου και τα δικά σου κριτήρια».

Σύγκρουση
Κατόπιν τούτων και καθώς η σύγκρουση μεταξύ των στρατοπέδων της Ντ. Μπακογιάννη και του Αντ. Σαμαρά προσλαμβάνει καθημερινά μορφή ανοικτού εμφυλίου πολέμου, οι δύο πλευρές επανασχεδιάζουν τη στρατηγική τους, τη λογική του ενός νοκ άουτ γύρου επιδιώκοντας ταυτόχρονα να προσεγγίσουν και τα «ορφανά» στελέχη του Δ. Αβραμόπουλου, καθώς από το ποσοστό επιμερισμού των δικών του δυνάμεων ενδεχομένως και να κριθεί η τελική έκβαση της μάχης.

Ο κ. Αβραμόπουλος, πάντως, ανακοινώνοντας χθες την απόφαση του -πέρα από την πικρία για την εξέλιξη της πρότασής του κατά τη διάρκεια της Κ.Ε.- άφησε αιχμές προς την κατεύθυνση του Β. Μεϊμαράκη (αν και δεν τον κατονόμασε) τονίζοντας πως δεν θα είναι υποψήφιος για να διαφυλάξει την ενότητα του κόμματος, αλλά και γιατί «δεν επιθυμώ να είμαι μέρος αυτής της κρίσης και αρνούμαι να γίνω μέρος αυτής της εσωτερικής σύγκρουσης».

Επιθυμώ, σημείωσε με νόημα ο πρώην υπουργός Υγείας, «να είμαι συντελεστής παραγωγής μιας νέας πολιτικής, με όρους που θα προετοιμάζουν το μέλλον, χωρίς να αναπαράγουν το παρελθόν και τους διχασμούς του. Για το λόγο αυτό, αποσύρω τη υποψηφιότητά μου για την προεδρία του κόμματος».

Την απόφαση του κ. Αβραμόπουλου σχολίασαν και οι τρεις άλλοι υποψήφιοι με την Ντ. Μπακογιάννη να σημειώνει, σε ομιλία της στο ΣΕΦ: «Κατανοώ τις ανησυχίες του και τον προβληματισμό του που τον οδήγησαν στις σημερινές του αποφάσεις και θέλω να τον διαβεβαιώσω πως σε ό,τι με αφορά θα διαφυλάξω με όλες μου τις δυνάμεις το κλίμα ενότητας της παράταξής μας». Την επόμενη μέρα της Ν.Δ., πρόσθεσε «θα είμαστε όλοι μαζί και θέλουμε κοντά μας τον Δ. Αβραμόπουλο».

Συμβολή
Ταυτόχρονα ο Αντ. Σαμαράς σε γραπτή του δήλωση τόνισε: «Ο Δημήτρης παραμένει στην πρώτη γραμμή. Η συμβολή του να εκλεγεί ο πρόεδρος της Ν.Δ. από τους πολλούς και όχι από τους λίγους, υπήρξε τεράστια. Έτσι, ο λαός της Ν.Δ. θα αποφασίσει ο ίδιος για τον αρχηγό του. Σε κάθε γωνία της Ελλάδας το ρυάκι ας γίνει ποτάμι».

Τον σεβασμό του, αλλά και τη λύπη του για την απόφαση του κ. Αβραμόπουλου εξέφρασε και Π. Ψωμιάδης, σημειώνοντας πως «στη Ν.Δ. δεν περισσεύει κανείς. Θα μετανιώσουμε, όμως, αν συνεχίσουμε να έχουμε την πλάτη γυρισμένη στην κοινωνία. Όλες οι άλλες σκέψεις είναι εκ του πονηρού».

Την ώρα όμως που τόσο η Ντ. Μπακογιάννη όσο και ο Αντ. Σαμαράς υπέγραφαν δηλώσεις αβροφροσύνης για την απόφαση του Δ. Αβραμόπουλου και διαβεβαίωναν για τη διαφύλαξη της ενότητας, στελέχη του περιβάλλοντός τους συνέχιζαν τη σκληρή δημόσια αντιπαράθεση με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο ο Β. Μεϊμαράκης με αναφορές στο παρελθόν του πρώην υπουργού Πολιτισμού.

Στήριξη
Ο Θ. Γιαννόπουλος, που στηρίζει την υποψηφιότητα της κ. Μπακογιάννη, υποστήριξε χθες πως «ο Β. Μεϊμαράκης προκλήθηκε και είπαμε ότι πρέπει να αποφύγουμε τις προκλήσεις, γιατί αν θα υπάρξουν προκλήσεις θα υπάρξουν και απαντήσεις». Η πολιτική ιστορία του καθενός, πρόσθεσε «είναι ένα κορυφαίο θέμα μέσα στην όλη τη διαδικασία, την προεκλογική».

Η Φ. Πάλλη – Πετραλιά κάλυψε επίσης τον κ. Μεϊμαράκη λέγοντας ότι «στην Κ.Ε. της Ν.Δ. ήμασταν, δεν ήμασταν στο κατηχητικό. Από εκεί και πέρα ο κ. Μεϊμαράκης έκρινε ότι ήθελε να θυμίσει ιστορικά γεγονότα της παράταξης».

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην υπουργός Τουρισμού Κ. Μαρκόπουλος που υποστηρίζει τον Αντ. Σαμαρά τόνισε πως «η παρελθοντολογία δεν βγάζει πρόεδρο και η έλλειψη ψυχραιμίας δεν βοηθά την παράταξη. Τα μαχαιρώματα ή τα χτυπήματα κάτω από τη μέση απομακρύνουν τον κόσμο και θα βάλουν τη Ν.Δ. σε σοβαρές περιπέτειες».

Ο Β. Μιχαλολιάκος, τέλος, χαρακτήρισε παραλήρημα την ομιλία του κ. Μεϊμαράκη, υποστήριξε ότι δεν του έχει αποδώσει κανείς τον ρόλο που θέλει να υποδυθεί, ενώ επιτέθηκε και προσωπικά στην κ. Μπακογιάννη λέγοντας πως «κάποιοι νιώθουν έναν υπέρμετρο εκνευρισμό, γιατί δεν τους βγαίνουν τα πράγματα όπως είχαν υπολογίσει. Είχαμε δεύτερη γενιά Καραμανλή. Δεν χρωστά το πολιτικό σύστημα και δεύτερη γενιά ηγεσίας στη Ν.Δ. και μάλιστα Μητσοτάκη».

Αντιδρασεις
Την απόφαση του κ. Αβραμό-πουλου σχολίασαν οι τρεις άλλοι υποψήφιοι.

Ντ. Μπακογιάννη: «Κατανοώ τις ανησυχίες του και τον προβλη-ματισμό του που τον οδήγησαν στις σημερινές του αποφάσεις».

Αντ. Σαμαράς: «Ο Δημήτρης παραμένει στην πρώτη γραμμή. Η συμβολή του να εκλεγεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τους πολλούς και όχι από τους λίγους, υπήρξε τεράστια».

Π. Ψωμιάδης: «Στη Νέα Δημοκρατία δεν περισσεύει κανείς».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Απογοητευμένος…

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=3/11/2009&id=11490&pageNo=4&direction=1

Απογοητεύτηκε ο ΣΥΝ απ’ τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Γιατί: α) «Η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν συμβάλλει στην προοπτική οικοδόμησης μιας δημοκρατικής και κοινωνικής Ευρώπης των λαών». β) «Η ΕΕ δεν ανάλαβε τον ηγεμονικό και ηγετικό ρόλο ως όφειλε για την υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος». γ) «Η εμμονή της ΕΕ στη λογική του Συμφώνου Σταθερότητας λειτουργεί ως τροχοπέδη για την έξοδο από την οικονομική κρίση». δ) «Οσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης, κυριαρχείται από μία στενά επιχειρησιακή αντίληψη»… Αλλά και γιατί «η παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης ήταν τουλάχιστον άχρωμη και παθητική».

Βεβαίως οι ηγέτες των χωρών – μελών της ΕΕ εξήγγειλαν νέα πιο επιθετική πολιτική κατά εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με γενίκευση της μερικής απασχόλησης και χορήγηση νέων κινήτρων στους εργοδότες. Αποφάσισαν όλα τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους. Ενίσχυση των μονοπωλίων στο όνομα της αντιμετώπισης δήθεν της «κλιματικής αλλαγής» για διείσδυση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ώστε να εκμεταλλευτούν τον πλούτο τους. Αλλά αυτά είναι «λεπτομέρειες» για τον ΣΥΝ. Που μαρτυρά και καταμαρτυρά στην ΕΕ όσα βολεύουν το «παραμυθάκι» του για την αγία ευρωενωσιακή οικογένεια.

ΣΥΡΙΖΑ

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=3/11/2009&id=11490&pageNo=12&direction=1

Διεργασίες ενόψει της Συνδιάσκεψης

Αβανταδόρικη στο ΠΑΣΟΚ η «προγραμματική αντιπολίτευση» του ΣΥΝ

Με την κατάθεση προτάσεων από τις συνιστώσες, που αφορούν στην οργανωτική συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζονται οι διεργασίες ενόψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης στα τέλη Νοέμβρη. Η αργοπορία, ωστόσο, που σημειώνεται κυρίως απ’ την πλευρά του ΣΥΝ, προκαλεί δυσφορία στις άλλες συνιστώσες που επισημαίνουν ότι εξαντλείται ο χρόνος για ουσιαστικό διάλογο. Σήμερα, στην ΠΓ του ΣΥΝ αναμένεται να συζητηθούν 4 διαφορετικά κείμενα προτάσεων, ενώ τον τελευταίο λόγο θα έχει η ΚΠΕ, που συγκαλείται στα μέσα Νοέμβρη, για να διαμορφώσει την τελική πρόταση του κόμματος προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μέχρι στιγμής, καταγράφεται μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις προτάσεις του ΣΥΝ και άλλων συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό σημείο τριβής αποτελεί το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετεξελιχθεί σε ενιαίο πολιτικό σχηματισμό, με οργανωμένα μέλη. Ο ΣΥΝ απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Χτες, η ΚΟΕ δημοσιοποίησε τη δική της πρόταση, με την οποία ζητά καταρχήν «πολιτικό επανακαθορισμό» του ΣΥΡΙΖΑ, επικρίνοντας τη γραμμή του ΣΥΝ για «προγραμματική αντιπολίτευση». Οπως αναφέρει: «Ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να δημιουργεί εφησυχασμό μέχρι να δούμε «πού το πάει το ΠΑΣΟΚ» (…) η μετεκλογική τοποθέτηση για την «προγραμματική αντιπολίτευση» μετατοπίζει το λόγο που κατοχύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ορίζει μια διαφορετική στάση απέναντι στο δεύτερο εταίρο του δικομματισμού».

Η ΚΟΕ ζητά «έναν ενιαίο πολιτικό οργανισμό», «εγγραφές μελών», «ενδιάμεσα όργανα και πανελλαδικές διαδικασίες», «συγκρότηση ενός αξιόπιστου και υπεύθυνου πολιτικού κέντρου», «δομές και διαδικασίες δημοκρατικές», «μία κάρτα μέλους για όλους», «να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες ανάμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, την εκπροσώπηση στα ΜΜΕ και τη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ», «κανόνες, όρους και ποσοστώσεις στη δημόσια παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ», αποφάσεις με «συναίνεση ή ενισχυμένη πλειοψηφία» και άλλα.

Καλλιεργούν αυταπάτες και αναμονές

Με την πρόταση αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμφωνήσει ο ΣΥΝ. Προς στιγμήν, το σύνολο σχεδόν της ηγεσίας του υπεραμύνεται της «προγραμματικής αντιπολίτευσης», εξαιρουμένου ενός τμήματος του «αριστερού ρεύματος». Στην κυριακάτικη «Αυγή», στελέχη της «Ανανεωτικής Πτέρυγας» υπεραμύνονται της γραμμής αυτής, καλλιεργώντας συγχρόνως αυταπάτες για το ΠΑΣΟΚ. «Υπάρχει διάχυτη μια μεγάλη αναμονή από τους πολίτες για δημοκρατικές αλλαγές, πολλά θα κριθούν στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την προοδευτική πορεία του τόπου. Εμείς πρέπει να κολυμπήσουμε στο ρεύμα αυτό», αναφέρει ο Δ. Χατζησωκράτης.

Αλλά και ο Αλ. Τσίπρας μιλώντας χτες στο ΜΕΓΚΑ εξέφρασε την άποψη ότι η κοινωνία έχει δώσει περίοδο χάριτος στο ΠΑΣΟΚ και δείχνει ανοχή, συμπληρώνοντας ότι αυτό «είναι λογικό». Εριξε νερό στο μύλο των φρούδων προσδοκιών, λέγοντας «στα μεγάλα ζητήματα θα κριθεί η κυβέρνηση, από το αν θα θελήσει να κάνει τομές και ρήξεις και να πάει κόντρα σε μεγάλες πιέσεις που θα δεχθεί (…) βλέπω θετικές εξαγγελίες στόχων και δεν μπορώ αυτό να μην το πω».

Σαν «τομές και ρήξεις», «πολιτικές που πρέπει να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα», παρουσίασε μέτρα για το μπούκωμα του κεφαλαίου με ζεστό χρήμα όπως ρήτρα απασχόλησης στις «επιχειρήσεις που παίρνουν ζεστό κρατικό ή ευρωπαϊκό χρήμα», αλλά και «ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση, για τη νέα επιχειρηματικότητα και των ανέργων που επιδοτείται και σωστά επιδοτείται»! Ο πρόεδρος του ΣΥΝ δεν απέφυγε τον πειρασμό του ψεύδους, ισχυριζόμενος ότι η ευρωενωσιακή νομοθεσία αποκαθιστά τους συμβασιούχους, όταν η ίδια η ΕΕ έχει αποσαφηνίσει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ο Φ. Κουβέλης σε συνέντευξή του στο «Κανάλι 1» δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν έχει λόγο να μην προσθέσει την ψήφο του για την επανεκλογή του Κ. Παπούλια», ούτε και να αποκρούει ρυθμίσεις της κυβέρνησης που «αναφέρονται στις δικές μας προγραμματικές θέσεις, θα ήταν στείρα αντιπολίτευση». Κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να πάρει πρωτοβουλία για ένα συλλαλητήριο κατά της τρομοκρατίας, ενδεχόμενο που ήδη εξετάζει η ηγεσία του ΣΥΝ.

Tsakthan Daily, 2 November, 2009

Δεν τον παίρνετε το Γράμμο, ρε![1]

Με απογοήτευσε ο Παντελής Βούλγαρης. Είμαι ψυχρός θεατής, που σπάνια αφήνεται να παρασυρθεί και προσπαθεί μέσω της πολιτικής και ιστορικής κοινωνιολογίας να ασκήσει κριτική. Τελικά μια σταγόνα κύλισε στις απαλές παρειές μου. Αλλά μόνο μία. Το συναισθηματικό παιχνίδι με τους θεατές έπαιξε ο καλός μας σκηνοθέτης. Άφησε το επίπεδο των μικρο-ιστοριών να κυριαρχήσει σε βάρος του μακρο-ιστορικού που το έκανε αγνώριστο. Στο όνομα της καταγραφής των βίων και των στιγμών των «απλών ανθρώπων» που ξεκληρίστηκαν χάνει τις συνδέσεις με το ευρύτερο ταξικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Τι απομένει; Στην αρχή η αφαίρεση των δεκάδων χιλιάδων νεκρών της Κατοχής, της Αντίστασης, του Δεκέμβρη του και της μεταβαρκιζιανής ακροδεξιάς τρομοκρατίας. Ο χρόνος σταματά στο 1940 και ξαναρχίζει το 1946. Λες και δεν υπήρξε ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ. Λες και δεν υπήρξε ο Γοργοπόταμος. Λες και ο Δεκέμβρης τους ’44 ήταν μια ατέλειωτη εκδρομή. Δεν κλαίγανε οι αντάρτες όταν ακουμπούσαν τον οπλισμό τους στα χέρια του κράτους το Φλεβάρη του ’45; Δεν υπήρξαν τα κεφάλια του Άρη, του Τζαβέλλα και των συντρόφων του κρεμασμένα επί μέρες στο κέντρο των Τρικάλων (http://athens.indymedia.org/local/webcast/uploads/metafiles/kefali_elasith_kremasmeno_se_sela_alogou.jpg ); Όλα αυτά δεν ήταν τα «πεδία των τίμιων μαχών»; Οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί από την πείνα της Κατοχής δεν αξίζουν μνείας; Για όλα αυτά δεν βγήκαν οι αντάρτες στα βουνά του Εμφυλίου; Έτσι ξύπνησαν οι Έλληνες μια μέρα κι άρχιζαν να σφάζονται σαν να παίζουν κάποιο παιχνίδι στρατηγικής στο Second Life; Απομένει επίσης η πρόσθεση στην εικόνα των τίτλων του τέλους των γελαστών ηθοποιών που μας χαμογελάνε φορώντας τις αντάρτικες ή τις κυβερνητικές πολεμικές στολές και κρατώντας τον οπλισμό τους. Ωραία σκηνή, δεν λέω. Αλλά δεν είμαστε στο θέατρο, στο σινεμά είμαστε.

Θα μπορούσα να σταθώ πρωτίστως στα κινηματογραφικώς άψογα στοιχεία της ταινίας, όπως η φωτογραφία, η μουσική, το παίξιμο των ηθοποιών και, ιδιαίτερα των παιδιών των πρώτων ρόλων, και ούτω καθεξής. Αυτά είναι και τα στοιχεία που συμβάλλουν στην έκρηξη των συναισθημάτων. Όμως, στο επίπεδο της ιδεολογίας και της πολιτικής πρότασης της ταινίας πρέπει να είναι κανείς επικριτικός. Προωθείται μια ιδέα «εθνικής συναδέλφωσης» των δύο Ελλάδων που συγκρούστηκαν ένοπλα με τελείως άνισους όρους. Από τη μια πλευρά  το «συγκρότημα εξουσίας», το κράτος που συνιστά την πολιτική ενότητα των κυρίαρχων τάξεων του καπιταλισμού. Από την άλλη ήταν οι κατώτερες κυριαρχούμενες τάξης, η εργατική και η φτωχή αγροτιά: η 15χρόνη Φούλα με τα γαλάζια μάτια και την κοτσίδα που από τα εννιά της χρόνια δουλεύει στα καπνά και η κοκκινομάλλα πολυβολήτρια Γιαννούλα, που λέει στο 14χρονο βοσκό Βλάσση (το ένα από τα δυο παιδιά της μαμάς Ελλάδος) «ράφτρα ήμουν κι όταν τελειώσουμε πάλι ράφτρα θα είμαι» http://athens.indymedia.org/local/webcast/uploads/metafiles/tzavelas___mantzopoulos_-_o_frourarxos_thw_kastorias.mp3. Είναι αυτός ο κόσμος που ηττήθηκε από το «συγκρότημα εξουσίας» λόγω και των θανάσιμων λαθών στρατηγικής και τακτικής της ηγεσίας της κομμουνιστικής αριστεράς. Το αξίωμα που ασπάζεται ο σκηνοθέτης είναι ότι «για όλα φταίνε οι ξένοι» και αυτοί που επέμβηκαν και αυτοί που δεν επέμβηκαν. Κοινωνικές τάξεις δεν είδε, απλώς «φτωχούς» και «φτωχούς» που αλληλοτρώγονται.; Εθνοτικές διαφορές και καταπίεση του «διαφορετικούυ» και του «Άλλου» δεν τις γνώριζε; Σαν να φαίνεται ότι όλα έγιναν για να μπορεί μέσα στην προσποιητή της αφέλεια η κυρία Παναγιωταρέα να αναρωτιέται 60 χρόνια μετά από τηλε-άμβωνος «μα Έλληνας να τουφεκάει Έλληνα;».

Ατύχησε η ταινία ως αντιπολεμική με αυτό τον τρόπο.  Ας επιχειρήσει τώρα ο σκηνοθέτης μας να δημιουργήσει μια άλλου τύπου αντιπολεμική ταινία. Τώρα που ο ακήρυχτος πόλεμος των συνόρων πνίγει χιλιάδες άμαχους πρόσφυγες και μετανάστες στα βάθη των υδάτων της Μεσογείου.

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Ήρθανε ένα βράδυ

Στίχοι: Νίκος Πανδής
Μουσική: Σπύρος Σαμοΐλης
Πρώτη εκτέλεση: Πέτρος Πανδής

Ήρθανε ένα βράδυ και σε πήραν
εκείνοι που δεν ξέρουν τη ζωή,
ψάξαν παντού και τίποτα δεν ήβραν
κι αφήσανε την πόρτα ανοιχτή.

Δίπλα στο παραθύρι το κρεβάτι
και πάνω στο κρεβάτι, γκαρδιακή,
φωτογραφία παιδική, γιομάτη,
μ’ αυτόν που χάσαμε την κατοχή.

Εργάτης στα γιαπιά, τριάντα χρόνια,
δεν είδες, μια φορά, μέρα καλή,
παιδί μ’ ασβέστες στα μαλλιά σου χιόνια
στις σκαλωσιές ανέμιζες ζωή.

Πέταγες το σακάκι στην κρεμάστρα
κι έτρεχες να πλυθείς απ’ τη δουλειά,
την ώρα π’ αψηλά ανάβαν τ’ άστρα,
αντάμωνες κρυφά μια κοπελιά.

Περάσανε τα χρόνια και οι μήνες
και συ ακόμη μου μιλάς και καρτερείς
κι ας είναι οι πληγές σου από κείνες
που στον καιρό να κλείσεις πάλι δεν μπορείς.

ΤΑ ΝΕΑ

Πατώντας σε δύο βάρκες η αντιπολίτευση Τσίπρα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΣΤΥΛ και το ύφος της αντιπολίτευσης που θα ασκεί η Κουμουνδούρου απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναζητεί η ηγεσία του Συνασπισμού γνωρίζοντας ότι πολύ σύντομα θα κληθεί να πάρει θέση ακόμη και στις ψηφοφορίες στη Βουλή για σημαντικά ζητήματα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΝ και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αν και έχει μιλήσει ανοιχτά για «αριστερή προγραμματική αντιπολίτευση», προς το παρόν ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί διαπιστώνοντας ότι στελέχη του Αριστερού Ρεύματος αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ πιέζουν για σκληρή γραμμή και από την άλλη η Ανανεωτική Πτέρυγα δείχνει διάθεση ακόμη και για κριτική στήριξη των κυβερνητικών πεπραγμένων, εφόσον βεβαίως διαπιστώνεται σχετική συμφωνία.

Προβληματισμός
Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει διατυπώσει σε συνεργάτες του τον προβληματισμό του για την αντιπολιτευτική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ δεδομένου ότι- όπως λένε- έχει κατανοήσει πως μια στείρα αντιπολίτευση μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος του κόμματός του προκαλώντας ακόμη και αιτιάσεις πως η Κουμουνδούρου αντιπολιτεύεται όπως ο Περισσός. Δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη συνάντησή του με την υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη ο κ. Τσίπρας δεν έκρυψε ότι υπήρξε συναντίληψη σε ορισμένα ζητήματα όπως π.χ. στο θέμα του Ελαιώνα αλλά και σε γενικότερα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Την ίδια ώρα κορυφαία στελέχη του Συνασπισμού, όπως για παράδειγμα ο βουλευτής Παναγιώτης Λαφαζάνης, επιμένουν σε πιο αριστερή και κινηματική αντιπολίτευση ζητώντας να φύγει ο όρος «προγραμματική» από το ύφος της αντιπολίτευσης που έχει προαναγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ακολουθεί απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σκληρή γραμμή
Ομοίως οι περισσότερες συνιστώσες του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς αξιώνουν σκληρή αντιπολίτευση και καμία ανοχή απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στον αντίποδα, η Ανανεωτική Πτέρυγα με στελέχη της όπως ο Δημήτρης Παπαδημούλης και ο Φώτης Κουβέλης έχει καταστήσει σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να επικροτεί τις θετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες και να καταθέτει και τις δικές του χωριστές προτάσεις καλώντας την κυβέρνηση να τις υιοθετήσει. Ο κ. Κουβέλης μάλιστα στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής επισήμανε ότι αργά ή γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να «αντιδράσει» απέναντι σε θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα ο Καποδίστριας 2 και ο εκλογικός νόμος, θέματα στα οποία ο Συνασπισμός θα πρέπει να έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση ως προς την αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, επισημαίνουν στην Κουμουνδούρου, σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να κατατίθενται στη Βουλή ένα ένα τα πρώτα κυβερνητικά νομοσχέδια που αποσκοπούν στην τόνωση της αγοράς και στην προστασία των δανειοληπτών.

« Εκεί θα δώσουμε εξετάσεις ως αριστερό κόμμα» αναφέρει χαρακτηριστικά κορυφαίος παράγων της Κουμουνδούρου.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4543882&ct=1

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ήρθε η ώρα για τους 40άρηδες

«Η Ν.Δ. πρέπει να τολμήσει για να ξανασυναντήσει την κοινωνία»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Γιάννης Λ. Πολίτης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

«Δώστε τόπο στα νιάτα». Αυτό το μήνυμα στέλνει με τη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Άρης Σπηλιωτόπουλος προς τους υποψηφίους για την ηγεσία αλλά και την παλιά φρουρά του κόμματος.

Ο πρώην υπουργός Παιδείας δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του και όσοι τον ξέρουν καλά λένε ότι εάν ο Κ. Καραμανλής δεν είχε παραιτηθεί τώρα αλλά έφευγε σε 2 ή 3 χρόνια, τότε θα ήταν έτοιμος να θέσει υποψηφιότητα. Σε κάθε περίπτωση πάντως πιστεύει ότι αργά ή γρήγορα οι 40άρηδες πρέπει να μπουν στην πρώτη γραμμή. Όταν ερωτάται μάλιστα γι΄ αυτό το θέμα, λέει με έμφαση ότι το κόμμα του χρειάζεται φρεσκάδα.

ΕΙΠΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Στην εποχή μας δεν υπάρχουν μεσσίες. Ούτε αυτόκλητοι σωτήρες όμως υπάρχουν.
Οι υποψηφιότητες δεν μπορούν να απορρέουν από προσωπικές φιλοδοξίες αλλά από τις συγκυρίες ή την απαίτηση της δυναμικής της κοινωνίας. Γι΄ αυτό, δεν στέκομαι στα πρόσωπα αλλά στις πολιτικές

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η Ν.Δ. υπέστη μια βαριά ήττα και θα χρειαστεί σαφώς τον χρόνο της για να ξαναβρεί τον βηματισμό της.
Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε αυτή την περίοδο ανασυγκρότησης, ούτε να την αντιμετωπίσουμε φοβικά ή κινδυνολογώντας
ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΡΩΤΟΥΝ

Μάρθα Γιαννακίδη
Θα μείνουν στην κούρσα και οι 4 υποψήφιοι ή θα βγουν από το παιχνίδι οι κ.κ. Αβραμόπουλος και Ψωμιάδης;

Θεωρώ πως μπήκαν «στην κούρσα», όπως λέτε, για να τρέξουν και να διεκδικήσουν τη νίκη. Οπότε δεν εκτιμώ πως θα αποσυρθούν πριν από τον αγώνα. Από την άλλη, δεν έχω και ικανότητα να βλέπω το μέλλον. Η δική μου ευχή είναι να παραμείνουν μέχρι τέλους και, γιατί όχι, να προστεθούν και άλλοι διεκδικητές. Δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε τη συμμετοχή όταν αυτή προσφέρει πολιτικές θέσεις και γόνιμες προτάσεις για την ανασυγκρότηση της παράταξης. Και σίγουρα μόνο η εσωκομματική δημοκρατία μπορεί να βοηθήσει να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με την κοινωνία.

Μαρία Αυγέρη
Λένε ότι περιμένετε να υπάρξει αδιέξοδο στην εκλογή αρχηγού και να εμφανιστείτε ως μεσσίας, είναι αλήθεια;

Στην εποχή μας δεν υπάρχουν μεσσίες. Ούτε αυτόκλητοι σωτήρες όμως υπάρχουν. Οι υποψηφιότητες δεν μπορούν να απορρέουν από προσωπικές φιλοδοξίες αλλά από τις συγκυρίες ή την απαίτηση της δυναμικής της κοινωνίας. Γι΄ αυτό, δεν στέκομαι στα πρόσωπα αλλά στις πολιτικές. Και επιμένω σε αυτές, ελπίζοντας να μην πιστώνομαι με την πρόθεση να προσθέσω μία ακόμη υποψηφιότητα στο κάδρο. Αλλά μία συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση που γίνεται αποδεκτή από τους υποψηφίους.

Βασίλης Γεωργίου
Μέσα από αυτές τις επώδυνες διαδικασίες εκλογής αρχηγού που παρακολουθούμε κινδυνεύει με διάσπαση το κόμμα σας;

Η Ν.Δ. είναι μια μεγάλη παράταξη που έχει ιδεολογία, κατεύθυνση και όραμα. Πρέπει όμως να συνυπολογί- σουμε ότι είναι επίσης και μια παράταξη που υπέστη μια βαριά ήττα και θα χρειαστεί σαφώς τον χρόνο της για να ξαναβρεί τον βηματισμό της. Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε αυτή την περίοδο ανασυγκρότησης, ούτε να την αντιμετωπίσουμε φοβικά ή κινδυνολογώντας. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να αξιοποιήσουμε δημιουργικά αυτόν τον χρόνο προκειμένου να συζητήσουμε με ειλικρίνεια και να επαναπροσδιορίσουμε τη μορφή που θέλουμε να της δώσουμε. Να τολμήσουμε να μιλήσουμε πολιτικά. Να συγκρουστούμε πολιτικά.

Μόνο τότε θα υπάρξει σύνθεση.

Κώστας Ασχουτάκης
Είστε ο πρώτος βουλευτής της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας. Πότε θα πείτε στους ψηφοφόρους σας ποιον από τους υποψηφίους θα υποστηρίξετε για αρχηγό;

Όταν φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε πολιτικά. Δεν υποστηρίζω πρόσωπα αλλά πολιτικές. Τα πρόσωπα είναι ικανά στελέχη και πραγματικά σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, εγώ, όποιος και να εκλεγεί, αν υποθέσουμε ότι μέχρι τέλους θα έχουμε αυτές τις υποψηφιότητες, θα τον στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα, οι φίλοι και ψηφοφόροι μου στη Β΄ Αθηνών δεν χρειάζονται καθοδήγηση.

Έχουν πολιτικό κριτήριο και κριτική σκέψη.

Γιώργος Μόκος
Υπάρχει ηγετικό προσωπικό ή στελέχη τα οποία μπορούν ν΄ αλλάξουν παντελώς το κόμμα ώστε να γίνει μια δύναμη που θα φέρει την αλλαγή στο μέλλον;

Θα επιμείνω, για ακόμα μια φορά, ότι δεν είναι τα πρόσωπα που θα φέρουν τις αλλαγές αλλά οι πολιτικές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν. Η Ν.Δ. έχει σαφώς αξιόλογα στελέχη, με μεγάλη ιστορία και διάθεση προσφοράς για τον τόπο και την παράταξη, αλλά πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά για να δούμε τι κόμμα οραματίζεται το καθένα από αυτά. Μόνο μέσα από έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο θα μπορέσουμε να φέρουμε πάλι μπροστά την παράταξη. Αυτήν τη στιγμή, λοιπόν, μπροστά σε μία ιστορική ήττα και σε μία κρίση την οποία δεχόμαστε, οφείλουμε όλοι, με απόλυτη υπευθυνότητα, να δούμε με ποιες πολιτικές μπορούμε να ξανασυναντήσουμε την ελληνική κοινωνία, με ποιες πολιτικές μπορούμε να εμπνεύσουμε τους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί και από την πολιτική και από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να αποκτήσουμε προοπτική.

Έλσα Μαυρίδου
Θεωρείτε πως το κόμμα σας, με τις τέσσερις υποψηφιότητες για την προεδρία του και με δεδομένη την ανάγκη ανανέωσης που έχει, «δίνει τόπο στα νιάτα» όπως θα λέγαμε σχετικά;

Σίγουρα δεν έχουν γίνει βήματα τολμηρά. Όμως, δεν είναι θέμα μόνο προσώπων και σίγουρα δεν είναι μόνο θέμα γενιάς. Είναι και θέμα πολιτικών. Πρέπει να προσθέσουμε «φρέσκα» στοιχεία στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος προκειμένου να συναντήσουμε την κοινωνία. Για παράδειγμα, το όριο θητείας για τον πρόεδρο. Να έχει λόγο η βάση και να μπορεί να προσέρχεται ανά τέσσερα χρόνια στο «σπίτι» της και να επιβεβαιώνει ή να αποδοκιμάζει τον ηγέτη που η ίδια εξέλεξε. Αυτά τα στοιχεία θα προσδώσουν νεότητα στην παράταξη, οι αλλαγές που θα τολμήσουμε στις παρωχημένες δομές.

Μπάμπης Καναβός
Το 2000 και με τη δική σας συμβολή στον επικοινωνιακό τομέα η Ν.Δ. έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, την οποία πήρε το 2004. Τι έφταιξε στο επιτελείο της Ν.Δ. και είχαμε το αποτέλεσμα του 2009;

Σίγουρα υπήρξε μια σειρά αιτίων που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε ένα βαθμό έφταιξε η λάθος επιλογή προσώπων και πολιτικών, σε κάποιον άλλο η μειωμένη ταχύτητα με την οποία προχωρήσαμε στο μεταρρυθμιστικό μας έργο, ενδεχομένως και άλλα που σε βάθος χρόνου, με σωστή ανάλυση, θα τα αξιολογήσουμε και θα τα αποφύγουμε στο μέλλον. Και βέβαια, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι οι φίλοι της Ν.Δ. δεν είχαν πειστεί για τις αιτίες που μας οδήγησαν στις εκλογές. Δεν το κατάλαβαν και μας τιμώρησαν γι΄ αυτό.

Χρήστος Μάλλιος
Γιατί δεν είστε υποψήφιος; Κατά τη γνώμη μας είστε ο πιο κατάλληλος: νέος, δεν αποστατήσατε και δεν φθαρήκατε.

Σας ευχαριστώ, αλλά δεν ενδιαφέρει να προστεθεί μία ακόμα υποψηφιότητα στις ήδη τέσσερις υφιστάμενες, αλλά να δούμε κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις να κουβεντιάσουμε πολιτικά και κυρίως να δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την παράταξή μας. Άλλωστε όλα, ακόμη και οι υποψηφιότητες, είναι χρήσιμα όταν προκύπτουν αβίαστα στην πορεία ως απαίτηση της κοινωνίας.

Λάκης Πάνος
Κύριε Σπηλιωτόπουλε, γνωρίζετε ότι μέχρι την ημέρα των εκλογών ένας αριθμός μαθητών και μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν παρακολουθούσε μαθήματα, καθώς δεν προσλάβατε ως υπουργός οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων; Ενδεχομένως τα κολέγια για σας να είχαν προτεραιότητα και όχι τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες.

Μην μπερδεύετε τις συναρμοδιότητες μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και φορέων με τις προτεραιότητες. Τα σχολικά λεωφορεία είναι αρμοδιότητα των νομαρχιών. Οι προσλήψεις απαιτούν εγκρίσεις από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και πιστώσεις. Τα κολέγια ήταν η εφαρμογή ενός νόμου που βρήκα. Συνεπώς, προτεραιότητά μου είναι ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης και μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Και με την προσωπική μου στάση το έχω αποδείξει.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4543871&ct=1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Συνάντηση Τσίπρα με αστυνομικούς

2/11/2009

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=15459&subid=2&pubid=20193139

Με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, θα συναντηθεί σήμερα ο κ. Αλ. Τσίπρας.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτής Β’ Πειραιά Παν. Λαφαζάνης και ο Θοδ. Δρίτσας, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Πειραιά, θα συναντηθούν σήμερα με την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις θέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την τύχη της σύμβασης μεταξύ ΟΛΠ και COSCO, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την καταγγελία και ακύρωσή της.

«Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως άλλοθι, κάτι που δήθεν αποκαλεί διάλογο, προκειμένου να κερδίσει χρόνο για να διαμορφωθούν δυσμενή τετελεσμένα στην εκποίηση του λιμανιού του Πειραιά», τονίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι κ.κ. Λαφαζάνης και Δρίτσας. «Στόχος είναι να εγκατασταθεί, χωρίς αντίσταση, η COSCO στο λιμάνι του Πειραιά και να αρχίσει να εφαρμόζεται, με επουσιώδεις και ανώδυνες ίσως τροποποιήσεις στο μέλλον, η Συμφωνία παράδοσης του λιμανιού, την οποία το κυβερνητικό κόμμα κατήγγελλε προεκλογικά ως αποικιοκρατική και αντεργατική», εκτιμούν και αναφέρουν ότι η «κυβέρνηση με τη στάση της υποτιμά όχι μόνο τα συμφέροντα αλλά και την νοημοσύνη και την αγωνιστική ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στο λιμάνι και κυρίως βλάπτει σοβαρά τον Πειραιά, το δημόσιο συμφέρον και την ελληνική οικονομία. Όσοι σπέρνουν ανέμους, θα θερίσουν θύελλες!».

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αντ. Σαμαράς: Δεν με αγγίζουν οι προκλήσεις
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009 21:08
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1735784
«Κάποιοι έχασαν την ψυχραιμία τους. Εγώ δεν χάνω τη δική μου. Έχω ευθύνη απέναντι στην ενότητα, απέναντι στο μέλλον της Παράταξης. Προκλήσεις δεν με αγγίζουν, δεν πτοούμαι», διεμύνησε από τα Γιάννενα ο Αντώνης Σαμαράς.
Απαντώντας στα όσα ειπώθηκαν χθες στην Κεντρική Επιτροπή, ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι «το ζητούμενο είναι να βγει κερδισμένη στο τέλος η Νέα Δημοκρατία». «Ο ρόλος μου είναι να ενώνω, όχι να διχάζω. Να επουλώνω πληγές, όχι να τις ξύνω. Η δική τους στάση δεν με αγγίζει. Δεν πτοούμαι. Προχωράμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι οι ιδέες και τα ιδανικά της ΝΔ δεν είναι παλαιά, δεν είναι νέα, αλλά είναι παντοτινά και διαχρονικά.
«Είναι αυτά που εμπνέουν την παράταξη. Είναι αυτά που εμπνέουν κι έφτιαξαν αυτή τη χώρα. Είναι η Ελευθερία, η Αξιοπρέπεια, η Αλληλεγγύη, η Ευθύνη, η Κοινωνική Δικαιοσύνη, η Πατρίδα» σημείωσε.
Χαρακτήρισε δε μεγάλο λάθος ότι η ΝΔ έδωσε την εντύπωση ότι κρύβει τα ιδανικά της για να κερδίσει όπως είπε τους «ταλαντευόμενους» ψηφοφόρους, κάποιους ευκαιριακούς, αλλά έχασε πολύ περισσότερους παραδοσιακούς.
Ανέφερε ακόμη ότι η ΝΔ κυνήγησε τον οριακό ψηφοφόρο, και έχασε ένα κομμάτι από τον πυρήνα, από τον κορμό της παράταξης.
«Ψάχνοντας στην όχθη του ποταμού, χάσαμε την κοίτη του… Και κυνηγώντας τον οριακό ψηφοφόρο. Δεν βλέπαμε ότι άδειαζε η παραδοσιακή μας δεξαμενή» τόνισε.
Υποστήριξε δε πως από αυτούς που έχασε η ΝΔ «οι περισσότεροι δεν πήγαν απέναντι. Δεν πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν πήγαν σ’ άλλα κόμματα. Οι περισσότεροι έκατσαν σπίτι τους, έκαναν αποχή» και αυτούς πρέπει είπε, η ΝΔ να τους κερδίσει.
«Για να τους κερδίσουμε, πρέπει να έχουμε στο νου μας τρείς λέξεις: Ταυτότητα, Ενότητα, Οργάνωση» επεσήμανε.
«Δεν χαρίζουμε την Πατρίδα στην άκρα Δεξιά. Ούτε χαρίζουμε την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην Αριστερά. Εμείς εκφράζουμε παραδοσιακές αξίες και σύγχρονες φιλελεύθερες τάσεις. Σε αυτό που ονομάζουμε Κοινωνικό Φιλελευθερισμό» πρόσθεσε.
Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε επίσης ότι η εθνική υπερηφάνεια και η ανταγωνιστικότητα πάνε μαζί και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι μπορούμε να συνθέσουμε τις ιδέες μας, όχι να χωρίσουμε την παράταξη. Θα εμποδίσω τέτοιο εσωτερικό διχασμό. Ξέρετε ότι το μπορώ. Μαζί το μπορούμε».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ασπρη μέρα στο Πεκίνο με χιόνι τεχνητό…
Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1735804

Καλυμμένη από χιόνια ήταν χθες η ιστορική «Απαγορευμένη πόλη» (φωτογραφία) στο Πεκίνο, προσφέροντας μοναδικό θέαμα στους λίγους επισκέπτες.
Οι τελευταίοι αγνοούσαν πάντως ότι η πρώιμη χιονόπτωση ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης, αφού οι Κινέζοι μετεωρολόγοι κατάφεραν χθες να καλύψουν με στρώμα τεχνητού χιονιού το Πεκίνο, θέλοντας να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παρατεταμένης ξηρασίας στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα.


[1] Αυτό το κείμενο δημοσιεύθηκε στην πρώτη του μορφή στην Αυγή της Κυριακής, 1/11/2009 (http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=501643). Είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου Βαγγέλη Τσακίρη που ακριβώς 9 χρόνια πριν άφηνε το μάταιο ετούτο κόσμο. Αρνήθηκε να πολεμήσει τους συντρόφους και τις συντρόφισσές του και στάλθηκε στη Μακρόνησο τη διετία 1947-1949, στο κολαστήριο της Δεξιάς κυριαρχίας όπου θανατώθηκαν εκατοντάδες νέοι που πίστεψαν στα ιδανικά της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, σε έναν άλλο κόσμο που τότε τους φαινόταν εφικτός. Για το συνολικό αφιέρωμα της Αυγής στην ταινία βλ. http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=501495

 

Tsakthan Daily, 30 October 30, 2009

Η κρυφή γοητεία της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας

Χτες είδαμε διαδηλώσεις στους αθηναϊκούς δρόμους με πρωταγωνιστές τους/τις  εργαζόμενους/ες των προγραμμάτων stage που η ανάλγητη πολιτική τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ πέταξε έξω από τα δημόσιο τομέα και οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και σοβαρές ανάγκες των φορέων και των υπηρεσιών του. Δεν είδαμε όμως και πάρα πολλά ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη που κατά τα άλλα είναι λαλίστατα, υποβάλλουν υποψηφιότητα στις πάσης φύσεως εκλογές για βουλευτές, νομάρχες κ.ο.κ. να συμπαρίστανται στους/τις εργαζόμενους/ες. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία να είναι καλά, αυτή και τα προνόμια της. Το ερώτημά μας είναι, όμως, γιατί η συνδικαλιστική  γραφειοκρατία καταφέρνει να κυριαρχεί; Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί τρεις απαντήσεις. Η πρώτη τονίζει την απομόνωση των αξιωματούχων των συνδικάτων από τα μέλη τους, την απομάκρυνσή τους από τις εκμεταλλευτικές συνθήκες της καθημερινής εργασίας και την ύπαρξη ενός συνόλου συμφερόντων διαφορετικών από αυτά των απλών εργαζομένων.[1] Η δεύτερη τονίζει την αποδοχή, εκ μέρους των αξιωματούχων των συνδικάτων, της ιδεολογίας της σοσιαλδημοκρατίας που, απορρίπτοντας το Μαρξισμό και την πάλη των τάξεων, υιοθετεί την άποψη της ουδετερότητας του κράτους και αντιλαμβάνεται ως πανάκεια τον κεντρικό σχεδιασμό προδιαθέτοντας το συνδικαλιστικό κίνημα να δεχτεί τον κορπορατισμό ως το ανώτατο στάδιο της συνδικαλιστικής πάλης.[2] Η τρίτη απάντηση θεωρεί ότι τα συνδικάτα είναι σε δυσμενή θέση απέναντι στους εργοδότες και το κράτος, που είναι σε θέση να τους υπαγορεύσουν τη μείωση των επιδιώξεων, τον καθορισμό των στόχων του συνδικαλιστικού κινήματος και την αποδοχή της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε αντάλλαγμα για την ασφάλεια και επιβίωση των οργανώσεων και των ηγεσιών τους.[3] Είναι, όμως, επαρκείς αυτές οι ερμηνείες; Δέστε, για παράδειγμα, την κριτική που ασκεί το ΚΚΕ και αναρωτηθείτε πού οδηγεί από την άποψη της στρατηγικής. Σε επόμενα σημειώματά μας θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε λίγο παραπάνω φως σε αυτές τις υποθέσεις εργασίας.

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Blues on the road
Στίχοι: Άλκης Αλκαίος
Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος
Πρώτη εκτέλεση: Χρήστος Θηβαίος

Όλα πεζά και μαγικά
μετέωρα και οριστικά,
μοιάζουν σ’ αυτόν το κόσμο.
Κι εγώ στην άσωτη ζωή
φύλλο στου ανέμου την πνοή,
χαράζω και νυχτώνω.

Πέρασα μπόρες και φωτιές
ήπια παράφορες ματιές,
και τώρα εδώ στα ξένα…
Ανάβω ευχές και προσευχές
για τις αστείρευτες ψυχές,
για σένα και για μένα.

Δεν έχω τόπο,
εσύ ο τόπος μου και ο χρόνος.
Δεν ξέρω τρόπο,
ο μόνος δρόμος ειν’ ο δρόμος.

Δραπέτες άγιοι και ληστές,
μιλούν για το αύριο και το χτες
με λόγια κουρασμένα.
Πίνουν της λήθης το κρασί
σ’ αχαρτογράφητο νησί,
και με ρωτούν για σένα.

Και εγώ τους λέω είσαι παντού,
στο Μεξικό στο Κατμαντού,
μετάξι στα κουρέλια.
Στα όνειρα των εραστών,
στα δάκρυα των ποιητών
και στων τρελών τα γέλια.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1734678

Συνάντηση με την υπουργό Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, θα έχει αύριο Παρασκευή στις 10 π.μ. ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (Αμαλιάδος 17, Αθήνα).

TA NEA

«Το πράσινο είναι φάρμακο!»

«Τι καλύτερο να ξεκινάει η μέρα σου βλέποντας τα δένδρα απέναντι από το σπίτι σου»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009

«Μένω ακριβώς δίπλα στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Κάθε πρωί με το που ανοίγω την μπαλκονόπορτα βλέπω τα δέντρα και το άλσος. Τι καλύτερο από το να ξεκινάει η μέρα σου βλέποντας πράσινο…».

Η νεαρή ιδιωτική υπάλληλος κ. Μαρία Ζαμαρία- Γεωργούλη περιγράφει στα «ΝΕΑ» την εμπειρία της από την εγκατάσταση της οικογένειάς της στο άλσος, με τη θέα στο πράσινο και την ευεργετική επίδραση στην καθημερινή της διάθεση. Το διαμέρισμα δίπλα στο πράσινο ήταν επιλογή της ίδιας και του συζύγου της: «Από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε στο ενοίκιο επιλέξαμε αυτό το σπίτι. Δίπλα στο άλσος». Εκτός από τη θέα, το πράσινο δίπλα στο σπίτι προσφέρει κι άλλα ευεργετήματα, αναφέρει η κ. Ζαμαρία, που είναι και μητέρα ενός βρέφους περίπου δύο μηνών. «Ούτως ή άλλως, πριν γεννηθεί το μωρό πηγαίναμε για περίπατο στο άλσος. Τώρα που το μωρό θα μεγαλώσει λίγο θα το πηγαίνουμε εκεί βόλτα». Και βέβαια, συμπληρώνει, ένα πάρκο με πράσινο το καλοκαίρι χαρίζει περισσότερη δροσιά σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Αθήνας που πνίγονται από το τσιμέντο.

ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ένα πάρκο με πράσινο το καλοκαίρι χαρίζει περισσότερη δροσιά σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Αθήνας που ασφυκτιούν από το τσιμέντο
Η επαφή με το πράσινο κάνει καλό στην υγεία
Η ΖΩΗ κοντά στο πράσινο, δίπλα σε πάρκο ή σε μικρή απόσταση από άλσος, χαρίζει υγεία. Και όχι μόνο επειδή τα δέντρα προσφέρουν οξυγόνο. Οι πολίτες που ζουν κοντά στη φύση το γνωρίζουν καλά. Τώρα όμως δύο επιστημονικές έρευνες δείχνουν πως οι χώροι πρασίνου παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία των κατοίκων. Η πιο πρόσφατη που πραγματοποιήθηκε από ομάδα Ολλανδών επιστημόνων (Ιnstitute for Ηealth and Care Research, VU university of Αmsterdam) έδειξε πως όσο περισσότερους χώρους πρασίνου έχει ο πολίτης σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου από την κατοικία του τόσο μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσει ασθένειες. Οι Ολλανδοί ερευνητές μελέτησαν το ιστορικό περίπου 345.000 ασθενών το οποίο τους παραχώρησαν 195 οικογενειακοί γιατροί απ΄ όλη την Ολλανδία και κατέγραψαν πόσο συχνά παρουσιάζονταν στους πολίτες 24 διαφορετικές ασθένειες. Από την ενδελεχή έρευνα που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό «Journal Εpidemiology and Community Ηealth» (του «Βritish Μedical Journal») προέκυψε πως όσοι έμεναν κοντά σε πράσινες γειτονιές είχαν λιγότερα ιατρικά προβλήματα, όπως άσθμα, εντερικές διαταραχές, διαβήτη, πόνους στην πλάτη. Ειδικά τα περιστατικά κατάθλιψης ήταν πολύ λίγα σε όσους κατοικούσαν δίπλα στο πράσινο: μόλις 32 στους 1.000 σε περιοχές με 10% κάλυψη πρασίνου, ενώ ήταν ακόμη λιγότερα- 24 στους 1.000- σε μέρη με 90% κάλυψη.  Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής- Ψυχιατρικής και Νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ιωάννης Τούντας τόνισε ότι μολονότι παρόμοια έρευνα δεν έχει γίνει στην Ελλάδα, παρόμοια δεδομένα για τις ευεργετικές επιδράσεις του πρασίνου στην υγεία είναι γνωστά και από άλλες μελέτες ξένων επιστημόνων. «Η επαφή με το πράσινο παίζει γενικά ρόλο στην υγεία. Για παράδειγμα, μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι χειρουργικοί ασθενείς σε δωμάτια με φυσικό φωτισμό και θέα στο πράσινο έχουν μικρότερο χρόνο ανάρρωσης και απαιτούν λιγότερη ανακουφιστική θεραπεία».

«Φτιάξτε ανάσες στην Αθήνα»
Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ καθηγητής και υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων κ. Ηλίας Γιαννίρης λέει ότι οι πολίτες που μένουν κοντά σε πάρκα και άλση «σίγουρα γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ευεργετικές επιδράσεις του πρασίνου. Τώρα αυτό αποδεικνύεται και με έρευνα. Μία τέτοια έρευνα καλό θα ήταν να γίνει και στην Ελλάδα. Σίγουρα όμως είναι πολύ πιο ανθρώπινο και υγιεινό να έχει ο πολίτης άνετη πρόσβαση σε έναν πράσινοελεύθερο χώρο. Κι αυτό διότι θα πάει εκεί εύκολα και μάλιστα με τα πόδια, για έναν περίπατο, για μία βόλτα. Αντίθετα εάν αναζητήσει έναν πολύ μεγαλύτερο χώρο μακριά του, θα χρειαστεί να περάσει από λεωφόρους και να πάρει το αυτοκίνητο». Όπως προσθέτει ο καθηγητής, η νέα μελέτη δείχνει πόσο απαραίτητο είναι να δημιουργηθούν, ειδικά στην Αθήνα, δίκτυα πρασίνου και μάλιστα με «λειτουργικό πράσινο, με ψηλά δέντρα».

Περιζήτητα τα σπίτια
ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ επιδράσεις που έχουν οι χώροι πρασίνου στην ψυχολογία και στην υγεία γενικότερα εξηγούν το φαινόμενο γιατί οι πολίτες αναζητούν διακαώς σπίτια με θέα σε πάρκα και άλση ή που απλώς βρίσκονται κοντά. Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν επηρεάστηκαν από την κρίση και μολονότι πωλούνται και ενοικιάζονται σε υψηλές τιμές εξακολουθούν και παρουσιάζουν ζήτηση. Πρόκειται για κατοικίες που βρίσκονται κοντά στους πράσινους λόφους της Αθήνας, όπως στον Λυκαβηττό, στου Στρέφη και κοντά σε άλση όπως στη Ν. Φιλαδέλφεια, τη Ν. Σμύρνη, το Ίλιον.

Περιορίζουν τις ανισότητες

ΟΙ ΧΩΡΟΙ πρασίνου περιορίζουν τις ανισότητες πλουσίων- φτωχών στον τομέα της υγείας. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και το Πανεπιστήμιο του St Αndrews στην έρευνά τους που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό «Lancet». Εξέτασαν τα στατιστικά θανάτων πολιτών που ζούσαν κοντά σε περιοχές πρασίνου και μακριά απ΄ αυτές. Μελετώντας περιστατικά θανάτων που οφείλονταν στο κυκλοφορικό σύστημα, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν διαφορές πλουσίων- φτωχών με το δεδομένο ότι και τα δύο κοινωνικά στρώματα πολιτών ζούσαν κοντά στο πράσινο.

Ενθαρρύνει την άσκηση

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ τονίζουν ότι οι χώροι πρασίνου ουσιαστικά ενθαρρύνουν τους πολίτες να ασκηθούν και άρα συμβάλλουν στην καλή υγεία. «Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουν γίνει σχετικές μετρήσεις, είναι όμως αυτονόητο ότι όσοι ζουν κοντά σε τέτοιους χώρους ενθαρρύνονται για περισσότερη σωματική δραστηριότητα» λέει ο αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικός στην άσκηση για όλους, κ. Νικήτας Νικηταράς.

Σημειώνεται ότι η Αθήνα έχει τη χαμηλότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στην Ευρώπη: μόλις 2,5 τ.μ. όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ανεκτή τα 10 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο. Στον Πειραιά και τα δυτικά προάστια μάλιστα εκτιμάται ότι η αναλογία είναι ακόμα μικρότερη: 1-1,5 τ.μ. Την ίδια στιγμή μεγάλες εκτάσεις ελεύθερων χώρων της Αττικής παραμένουν ανεκμετάλλευτες ή και εγκαταλελειμμένες, όπως ο Ελαιώνας, το πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό, το μελλοντικό μητροπολιτικό πάρκο στο Γουδή.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4543512&ct=1

[ Διαστάσεις ] Εξίσου ωμός με τον Στάλιν

Του Μιχάλη Μητσού/ mmitsos@dolnet.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2009

Αν τον Λένιν τον είχε διαδεχθεί ο Τρότσκι, και όχι ο Στάλιν, η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης θα ήταν άραγε διαφορετική; Θα είχαν αποτραπεί οι στημένες δίκες, οι λιμοί και ο τρόμος; Θα είχε εγκαθιδρυθεί ένας «σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο» εξήντα χρόνια πριν από τον Γκορμπατσόφ;

Τα ερωτήματα αυτά δεν θα απαντηθούν ποτέ με βεβαιότητα. Ο Τρότσκι όχι μόνο δεν κυβέρνησε ποτέ τη χώρα του, αλλά το 1927 εκδιώχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το 1929 εξορίστηκε, το 1936 καταδικάστηκε σε θάνατο και το 1940 άφησε την τελευταία του πνοή στο Μεξικό όταν ο Ραμόν Μερκαντέρ του έχωσε ένα τσεκούρι στο κεφάλι. Η μοναδική μέχρι σήμερα μεγάλη βιογραφία του, που γράφτηκε από τον Βρετανό μαρξιστή Ισαάκ Ντόιτσερ και κυκλοφόρησε σε τρεις τόμους από το 1954 μέχρι το 1963, παρουσιάζει τον Τρότσκι ως έναν λαμπρό επαναστάτη που, αν τον άφηναν, θα είχε αλλάξει τον ρου της Ιστορίας. Μια καινούργια βιογραφία διαλύει αυτόν τον μύθο. Και δείχνει ότι ο Τρότσκι δεν ήταν λιγότερο ωμός από τον άνθρωπο που διέταξε τη δολοφονία του.

Όπως γράφει ο Ρόμπερτ Σέρβις στο βιβλίο του «Τρότσκι: μια βιογραφία» (εκδ. Μacmillan), ο Τρότσκι είχε αναμφισβήτητα μεγάλο πολιτικό θάρρος. Ήταν επίσης ένας από τους μεγαλύτερους ρήτορες του 20ού αιώνα. Το χρήμα και η πολυτέλεια δεν του έλεγαν τίποτα. Εδώ όμως εξαντλούνται τα προτερήματά του. Ήδη από το 1922 ζητούσε να δικαστούν και να καταδικαστούν με συνοπτικές διαδικασίες οι πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος (κάτι που θα έκανε την επόμενη δεκαετία ο Στάλιν με πολύ οργανωμένο τρόπο). Ως αρχηγός του Κόκκινου Στρατού, υποστήριζε τις συνοπτικές εκτελέσεις και τη σύλληψη ομήρων. «Πρέπει να πέσουν κεφάλια, πρέπει να χυθεί αίμα», είπε στους ναύτες της Κροστάνδης. «Η δύναμη της Γαλλικής Επανάστασης βρισκόταν σ΄ εκείνο το μηχάνημα που κόνταινε τους εχθρούς του λαού κατά ένα κεφάλι. Ένα τέτοιο μηχάνημα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πόλη».

Μερικές φορές ήταν σαν να συναγωνίζονται ο Τρότσκι με τον Στάλιν για τον τίτλο του πιο βίαιου κομισάριου, γράφει ο Σέρβις. Πώς λοιπόν επέτρεψε ο πρώτος στον δεύτερο να τον νικήσει τόσο εύκολα στη μάχη για τη σοβιετική ηγεσία; Η απάντηση είναι ότι ο Τρότσκι ήταν απολύτως ανίκανος να συγκροτήσει συμμαχίες στο Πολιτικό Γραφείο. Όταν βαριόταν τον σύντροφο που μιλούσε, έβγαζε επιδεικτικά και διάβαζε ένα βιβλίο του αγαπημένου του συγγραφέα, του Ζορζ Σιμενόν. Η απόλυτη αδιαφορία του για τον τρόπο που σκέπτονταν οι άλλοι έκανε τον Τζερζίνσκι και τον Μενζίνσκι, τους αρχηγούς της μυστικής αστυνομίας, να υποστηρίξουν τον Στάλιν, που τους υποσχόταν ρητά ότι θα συνέχιζαν να εξοντώνουν τους αντιπάλους τους ανενόχλητοι.

Όπως ο Λένιν, και αντίθετα με τον Στάλιν, ο Τρότσκι απέφευγε να σκοτώνει ανθρώπους με τους οποίους είχε καλές σχέσεις. Μικρό το καλό: οι άνθρωποι αυτοί ήταν τόσο λίγοι…

LΙΝΚ:

http://diastaseis.blogspot.com

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Κοινή εμφάνιση Αβραμόπουλου και Ψωμιάδη

Ζήτησαν και οι δύο την εκλογή νέου προέδρου από τους φίλους του κόμματος.

Να ψηφίσουν και οι φίλοι της Ν.Δ. στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου του κόμματος ζήτησαν οι υποψήφιοι πρόεδροι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Παναγιώτης Ψωμιάδης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν στο γραφείο του νομάρχη Θεσσαλονίκης.

«Το σημαντικότερο μήνυμα των εκλογών ήταν «αλλάξτε τα όλα κι αλλάξτε κι εσείς» και η πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, που θα οδηγήσει και στην επανίδρυση της Ν.Δ., είναι το άνοιγμα και πάλι προς την κοινωνία», τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος. «Ένα κόμμα για να μπορέσει να υπάρξει πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας», είπε και υπογράμμισε πως η πρόταση του υποβλήθηκε με σαφήνεια κι έτυχε της κοινωνικής υποδοχής. «Θα πρέπει να ανοίξουν και πάλι διάπλατα οι πόρτες και ο μόνος τρόπος είναι να μπορέσουν να συμμετάσχουν όλοι κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, πάντοτε κάτω από μια βασική αρχή. Όλες και όλοι που θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρόσκληση θα αποδέχονται τις αρχές και τις αξίες της παράταξης», εξήγησε.

Τόνισε ακόμα την ανάγκη να ανανεωθούν τα μητρώα των κομματικών οργανώσεων, να επιστρέψουν όσοι απομακρύνθηκαν και όσοι φίλοι απογοητεύθηκαν. Να ξεκινήσουν τώρα οι μεγάλες βαθιές τομές και αλλαγές στη Ν.Δ.

Παράλληλα είπε ότι προέχει η ισχυροποίηση των δεσμών φιλίας, αλληλεγγύης και συνοχής της παράταξης. «Ανήκουμε όλοι στην ίδια παράταξη, στην ίδια οικογένεια. Την επομένη των εκλογών θα είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί στο πλευρό του νέου αρχηγού», επισήμανε.

Ο κ. Ψωμιάδης δήλωσε ότι «πρέπει να αφήσουμε τα κομματικά στεγανά, να αγγίξουμε τις ψυχές της κοινωνίας και των πολιτών. Εξάλλου, οι φίλοι πολλές φορές είναι καλύτεροι από τα αδέλφια μας».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο που η Κ.Ε. της Ν.Δ. απορρίψει την πρόταση να ψηφίσουν και οι φίλοι ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε: «Μην προκαταλαμβάνετε την άποψη και τη θέση που θα καλλιεργηθεί μέσα από ένα διάλογο στην Κ.Ε. Τα μέλη της Κ.Ε. είναι μαχητές αυτής της παράταξης που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην πρώτη γραμμή και αισθάνθηκαν ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δεν τους δόθηκε καν η ευκαιρία να αρθρώσουν λόγο και άποψη».

Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο και μίλησε σε εκδήλωση με τη συμμετοχή μελών και στελεχών της Ν.Δ.

Όπως ανακοινώθηκε, η προεκλογική συγκέντρωση του Δ. Αβραμόπουλου στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/10/2009_305041

Συνάντηση Αλέκας Παπαρήγα με συμβασιούχους της Ολυμπιακής

«Η ανεργία δεν απαντιέται με αυτό το ψεύτικο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι θέλει την αξιοκρατία. Όταν οι θέσεις εργασίας που καθορίζει η κυβέρνηση είναι πολύ λιγότερες από τους χιλιάδες ανέργους, δεν μπορεί να μιλάει για αξιοκρατία. Να πει την αλήθεια η κυβέρνηση. Με πρόσχημα την αξιοκρατία, θέλει να βοηθήσει να περάσει ο εργασιακός μεσαίωνας και να γίνει πολύ ευρύτερος και μονιμότερος. Εμείς ζητάμε μόνιμη δουλειά για όλους».

Τη δήλωση έκανε η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα με αφορμή τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τους εργαζομένους σε προγράμματα stage.

Σε δηλώσεις της μετά από συνάντηση που είχε με συμβασιούχους της Ολυμπιακής, η κα Παπαρήγα σημείωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση «δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από τις αποφάσεις της προηγούμενης, που εξαίρεσε 800 ανθρώπους που δούλευαν για πολλά χρόνια στην «Ολυμπιακή» ως συμβασιούχοι, όπως και τους εργαζόμενους του «Γαλιλαίου», και τους άφησε έξω από τις ρυθμίσεις που έγιναν για το υπόλοιπο προσωπικό με την πώληση της «Ολυμπιακής»».

Η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι «διεκδικούμε ίση μεταχείριση, δηλαδή πρέπει να βρουν και αυτοί κανονική δουλειά και να έχουν όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων που βρέθηκαν στη διαδικασία της πώλησης της «Ολυμπιακής» στη MIG. Σε αυτό το ζήτημα θα πούμε για άλλη μια φορά ότι για μας δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για τους εργαζόμενους είτε σε ένσημα, είτε σε Υγεία, είτε σε μετάταξη, είτε σε διαγωνισμούς με βάση τη μορφή της εργασιακής σχέσης, όταν ζούμε σε μία εποχή που αυτές οι εργασιακές σχέσεις, ο εργασιακός μεσαίωνας, πάνε να επεκταθούν και να κυριαρχήσουν».

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/10/2009_304995

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

«Πράσινα» και … συναινετικά

«Σε θετική κατεύθυνση» κρίνει το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων ότι κινείται το νομοσχέδιο που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος για τα καμένα της Αττικής κι ας μη διασφαλίζει την άμεση και συνολική αναδάσωσή τους.

Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να σημειώσουν στη σχετική ανακοίνωσή τους ότι «η κατάργηση του επικίνδυνου ορισμού του Ν. 3208/2003 για τα δάση αποτελεί θετικό και γενναίο μέτρο», τη στιγμή που το νομοσχέδιο μιλάει για απλή αναστολή της διάταξης αυτής!

Ούτε καν μιλούν για τη διαβούλευση – κοροϊδία της μιας βδομάδας που αποφάσισε η κυβέρνηση. Αντίθετα τονίζουν πως ελπίζουν ότι ο διάλογος αυτός θα αποτελέσει «το πρώτο βήμα για συνολικότερες διακομματικές συναινέσεις σε βιώσιμες πολιτικές για το δασικό πλούτο στο σύνολο της χώρας»!

Αυτό, προφανώς, τους καίει. Να επιδείξουν συναινετικό πνεύμα μπροστά στον κοινό στόχο με την κυβέρνηση, αυτόν της «πράσινης» ανάπτυξης, που δημιουργεί νέα πεδία δράσης στο μεγάλο κεφάλαιο, ακόμη και μέσω της εμπορευματοποίησης της γης και των δασικών οικοσυστημάτων…

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=30/10/2009&id=11488&pageNo=4&direction=1

Ανερυθρίαστοι υποκριτές

Στη χτεσινή απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων με «stage» είχαν το θράσος να παραβρεθούν πολιτικά και συνδικαλιστικά στελέχη της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι θράσος η ΝΔ να δηλώνει τη δήθεν συμπαράστασή της στον αγώνα των εργαζομένων, όταν ως κυβέρνηση διατήρησε τον απαράδεκτο θεσμό εργασιακής εξαθλίωσης και ομηρίας των «stage» που παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τον εκμεταλλεύτηκε με τον ίδιο χυδαίο τρόπο.

Είναι θράσος να καμώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι «δεν ξέρει τίποτα για το έγκλημα» όταν στήριξαν και στηρίζουν τις ελαστικές μορφές εργασίας και στην πράξη. Οπως έκαναν οι δήμαρχοί του, αλλά και οι συνδικαλιστικές του δυνάμεις, που προτείνουν πλαφόν στη μερική απασχόληση. Οταν και σήμερα προτείνουν όχι μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, αλλά μοριοδότηση των συμβασιούχων.

Θράσος έχουν, αλλά, βέβαια, δεν είναι αφελείς. Γι’ αυτό και χτες δεν τόλμησαν να κοιτάξουν τους εργαζόμενους στα μάτια. Κάθισαν σε μια άκρη, άλλοι περισσότερη και άλλοι λιγότερη ώρα. Και αφού είπαν ό,τι είχαν να πουν στις κάμερες (αυτός είναι ο καημός τους) για να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να συγκαλύψουν το ρόλο τους αποχώρησαν.

Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ομως, καλό είναι να γνωρίζουν ότι όσο τα προβλήματα οξύνονται θα απαιτούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Και οι δημαγωγοί αποκαλύπτονται.

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=30/10/2009&id=11488&pageNo=7&direction=1

Διαδήλωσαν μαζικά σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Στο πλαίσιο απεργιακών κινητοποιήσεων. Στο πλευρό τους ταξικά συνδικάτα από διάφορους κλάδους

Προάγγελο των πανελλαδικών απεργιακών κινητοποιήσεων που θα γίνουν στις 5 και 6 του Νοέμβρη αποτελεί η χτεσινή απεργιακή κινητοποίηση που έγινε στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εργαζομένων με stage σε ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΣΕΠΕ, ΝΑΤ, ΤΣΜΕΔΕ κ.α. Στο πλευρό τους βρέθηκαν αντιπροσωπείες ταξικών συνδικάτων από τις Τηλεπικοινωνίες, τους Ξενοδοχοϋπάλληλους, τους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους, τους Οικοδόμους, τις ταξικές δυνάμεις στο δημόσιο κτλ., που με την παρουσία τους ανέδειξαν την ανάγκη, εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να συγκροτήσουν ενιαίο μέτωπο ενάντια σε κάθε μορφής ελαστική απασχόληση. Ανάγκη που επιβεβαίωσαν η απάντηση που έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Α. Λοβέρδος, σε αντιπροσωπεία των απεργών, σημειώνοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης δεν αλλάζει, αλλά και η προχτεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, όπου απλά ανακοινώθηκε ότι πάνω από 30.000 εργαζόμενοι μένουν στο δρόμο. Μοναδική «παραφωνία» ο Χρήστος Κατσώτης, στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος κατήγγειλε την απόφαση της κυβέρνησης και ζήτησε τη μονιμοποίηση όλων.

Χτες, οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στην Ομόνοια και από εκεί πορεύτηκαν μέχρι το υπουργείο Εργασίας στην Πειραιώς, όπου και παρέμειναν ως το μεσημέρι. Μαζικά και με αγωνιστικό παλμό οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν με συνθήματα «Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία», «Τα stage είναι σύγχρονη δουλεία». Περνώντας έξω από τα γραφεία του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ εξέφρασαν την οργή τους ενάντια στις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που στηρίζουν στο ακέραιο την αντεργατική πολιτική, η οποία τους πετά στο δρόμο: «Στέλνουμε το μήνυμα στους εργατοπατέρες. Μας στήσανε στον τοίχο, μας ρίξανε και σφαίρες».

Την ολόπλευρη συμπαράσταση του ΚΚΕ μετέφερε το μέλος της ΚΕ και βουλευτής του Κόμματος Σπύρος Χαλβατζής, που μιλώντας στους απεργούς εξέφρασε την έμπρακτη στήριξη του Κόμματος στον αγώνα τους για πλήρη και σταθερή εργασία για όλους. Μεταξύ άλλων ανέδειξε την ανάγκη για συσπείρωση, ενότητα και συντονισμό και τόνισε ότι χρειάζεται προσοχή γιατί «θα προσπαθήσουν να σας διαιρέσουν, να σας διασπάσουν». Επίσης, χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών-Πληροφορικής Νομού Αττικής και του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής.

Κινητοποιήσεις έγιναν χτες και στην υπόλοιπη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη εργαζόμενοι με stage πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ στην Αριστοτέλους, στο πλαίσιο της διήμερης αποχής που πραγματοποιούν.

Στη Λάρισα έγινε πορεία στους δρόμους της πόλης και συγκέντρωση έξω από το τοπικό υποκατάστημα του ΙΚΑ. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, κ.ά. Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και την περασμένη Τρίτη, στην οποία παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή Αντ. Σκυλλάκο.

Κινητοποίηση έγινε και στη Μυτιλήνη, στην πλατεία Σαπφούς. Οι εργαζόμενοι κατέθεσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Στο πλάι τους βρέθηκε το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο.

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=30/10/2009&id=11488&pageNo=7&direction=1


[1] Ο T. Lane μιλάει για μια εθνική συνδικαλιστική γραφειοκρατία που έχει ασπασθεί τον αστικό τρόπο ζωής. Βλ. Lane T. (1974) The Union Makes Us Strong, London: Arrow.

 

[2] Βλ. Panitch (1986) Working Class Politics in Crisis, London, Verso σελ. 197.

[3] Βλ Hyman R.( 1971) Marxism and the Sociology of Trade Unionism, London, Pluto Press, σελ. 107.

Tsakthan Daily, 29 October 2009

Η θεωρία της ορθολογικής επιλογής και η κριτική της

Μια από τις ενδιαφέρουσες θεωρητικές σχολές στην «αστική πολιτική επιστήμη» είναι αυτή της «ορθολογικής επιλογής». Πρόκειται για μια σειρά θεωριών που σχετίζονται με την ατομικιστική επιστημολογική αντίληψη, βασική αρχή της οποίας είναι η απόδοση και ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων στις σκέψεις, επιλογές και πράξεις των ατόμων.[1] Ένα σημαντικό καθήκον στις σημερινές συνθήκες είναι η αριστερή κριτική της. Ας δούμε, λοιπόν, με κριτικό μάτι τη βασική της θέση. Η έννοια της «ταξικής συνείδησης» σχετίζεται ουσιαστικά με την έννοια της αλληλεγγύης. Οι θεωρίες περί ορθολογικής επιλογής στηρίζονται σε μια ατομικιστική μεθοδολογία των κοινωνικών επιστήμων που έχει ως αφετηρία τη θέση ότι «…όλα τα κοινωνικά φαινόμενα –η δομή τους και η αλλαγή τους- είναι κατ’ αρχήν εξηγήσιμα κατά τρόπους που αφορούν μόνο τα άτομα, τις ιδιότητές τους, τους στόχους τους, τις πεποιθήσεις και τις ενέργειές τους.»[2] Όλα τα δρώντα υποκείμενα θεωρούνται ιδιοτελή. Η βασική θέση της κυριότερης από τις θεωρίες που στηρίζονται στην «ορθολογική επιλογή», δηλαδή της «οικονομικής θεωρίας της δημοκρατίας», υποστηρίζει ότι το «ορθολογικό υποκείμενο» σκέφτεται και παίρνει αποφάσεις για την επίτευξη στόχων με βάση τον ορθό λόγο σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Αυτή η μεθοδολογική βάση ταυτίζεται με τον ορθολογισμό της κλασικής οικονομικής ανάλυσης που διακρίνεται από δύο ξεχωριστά αλληλοσυνδεόμενα βήματα: «α) την ανακάλυψη των στόχων τους οποίους επιδιώκει ο οικονομικός παράγοντας που παίρνει αποφάσεις και (β) την ανάλυση των μέσων με τα οποία είναι λογικότερο να επιδιώξει την επίτευξη των στόχων του, δηλ. ζητείται η ελάχιστη δυνατή εισροή από τους σπανίζοντες πόρους.»[3] Η θεωρία κατασκευάζει έτσι ένα «ορθολογικό υποκείμενο το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά: «(1) Μπορεί πάντα να παίρνει μια απόφαση όταν αντιμετωπίζει μια σειρά εναλλακτικών δυνατοτήτων. (2) Ταξινομεί όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, με τέτοιο τρόπο ώστε η μία είτε να είναι προτιμότερη από μία άλλη είτε να τον αφήνει αδιάφορο είτε να είναι κατώτερη σε προτίμηση από κάποια άλλη. (3) Η κατάταξη των προτιμήσεών του έχει τη μεταβατική του ιδιότητα. (4) Επιλέγει πάντα μεταξύ των εναλλακτικών δυνατοτήτων εκείνη που τοποθετείται ψηλότερα στην κλίμακα των προτιμήσεών του. Και (5) παίρνει πάντα την ίδια απόφαση κάθε φορά που αντιμετωπίζει τις ίδιες εναλλακτικές δυνατότητες».

Οι θεωρητικοί της «ορθολογικής επιλογής» υποστηρίζουν ότι «κάθε ομάδα ή οργάνωση, μικρή ή μεγάλη, είναι προσανατολισμένη προς τη επίτευξη ενός συλλογικού ωφελήματος το οποίο από τη φύση του το απολαμβάνουν όλα τα μέλη της ομάδας. Μολονότι όλα τα μέλη τη ομάδας έχουν επομένως ως κοινό συμφέρον την επίτευξη αυτού του συλλογικού ωφελήματος δεν έχουν ωστόσο ως κοινό συμφέρον την πληρωμή του κόστους που είναι απαραίτητο για την παροχή αυτού του συλλογικού ωφελήματος. Κάθε μεμονωμένο άτομο θα προτιμούσε να πληρώσουν οι άλλοι ολόκληρο ο κόστος, ενώ συνήθως ωφελείται είτε πληρώσει μέρος του κόστους είτε όχι». [4] Έτσι, ο ορθολογικός ατομικιστικής εργάτης θα αποφύγει το κόστος της συμμετοχής του ως μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης αφού θα ωφελείται από τα επιτεύγματα της συλλογικής διαπραγμάτευσης ακόμη και αν δεν είναι μέλος του συνδικάτου. Το παράδοξο της θεωρητικής αυτής προσέγγισης έγκειται στο ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι σε περίπτωση που αυτή η στάση ήταν γενική η συλλογική διαπραγμάτευση δεν θα είχε κανένα νόημα στο μέτρο που δεν θα υπήρχαν συνδικαλιστικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις. Όμως, δεν είναι μόνο ατομικιστές και τυπικά οικονομικά ορθολογιστές οι εργάτες αλλά πολλές φορές θεωρούν ότι αποτελούν μέλη μιας ευρύτερης συλλογικότητας με την οποία δεν ταυτίζονται στη βάση εγωιστικών όρων.[5] Η κύρια λαθεμένη υπόθεση της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής είναι ότι υποθέτει πως οι εν λόγω άνθρωποι – δηλαδή οι εργάτες που είναι μέλη των συνδικάτων – έχουν πληροφορίες και επίγνωση για όλους τους λόγους των ενεργειών και της δράσης τους καθώς και για κάθε πλευρά του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του οποίου δρουν. Από την άλλη, δεν είναι ανάγκη όλοι να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους που χρησιμοποιούν οι κοινωνικοί επιστήμονες όταν αναλύουν τις συνθήκες και τα αποτελέσματα των πράξεών τους.[6] Πέραν τούτων, η θεωρητική αυτή προσέγγιση με το να θεωρεί τους εργάτες απολύτως ορθολογικά υποκείμενα που απλώς επιδιώκουν το συμφέρον τους αδυνατεί να εντοπίσει τα προσδιοριστικά κοινωνικά – ταξικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων, δηλαδή το επάγγελμα, τη θέση στην ιεραρχία, το κοινωνικό φύλο, την ηλικία, την κατοχή ή όχι προσωπικής ιδιοκτησίας (π.χ. ιδιόκτητη κατοικία) κλπ. Έτσι, αφήνεται να εννοηθεί ότι τα (ιδιοτελή) άτομα επιδιώκουν, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, να προωθήσουν τα ατομικά τους συμφέροντα απλώς και μόνο βάσει της ορθής λογικής. Γι’ αυτό ιδρύουν ή συμμετέχουν στα σωματεία, τα συνδικάτα ή τις ενώσεις. Συνεπώς, η θεωρία της «ορθολογικής επιλογής» αδυνατεί να ορίσει και να κατανοήσει έννοιες όπως κοινωνική τάξη, αλτρουισμός, αμοιβαιότητα και εμπιστοσύνη που αποτελούν βασικές αρχές και έννοιες γύρω από τις οποίες στρέφεται η δημιουργία συνδικάτων και άλλων εργατικών ενώσεων.

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Η πόλη κοιμάται

Στίχοι: Μιχάλης Μαρματάκης
Μουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Πρώτη εκτέλεση: Τερμίτες

Η πόλη κοιμάται μα εγώ ξαγρυπνώ
πίσω απ’ τα τζάμια σας τον ύπνο σας κοιτάζω
τις κλειδωμένες πόρτες σας τις βάφω με λευκό
και ένα σταυρό στο κέντρο τους χαράζω

Και όταν ξυπνήσετε και θα δείτε το σταυρό
να θυμηθείτε τις εικόνες στις κηδείες
γιατί σαν πρόβατα με θάνατο αργό
βαδίζετε και εσείς σαν παθιαστές πορείες

Η πόλη κοιμάται μα εγώ ξενυχτώ
πίσω απ’ τις πόρτες σας αλήτικα φωνάζω
τις κλειδωμένες νύχτες σας ν’ ανοίξω προσπαθώ
για να μπορώ καθρέφτες να μοιράζω

Για να κοιτάτε στους καθρέφτες στα κρυφά
τον εαυτό σας να γεμίζει ένα κουστούμι
με ησυχία ψυχραιμία και λεφτά
και γλυκερή ζωή σαν το λουκούμι

Η πόλη κοιμάται μα εγώ ξαγρυπνώ
πίσω απ’ τα τζάμια σας τον ύπνο σας κοιτάζω
τις κλειδωμένες νύχτες σας ν’ ανοίξω προσπαθώ
για να μπορώ καθρέφτες να μοιράζω

Για να κοιτάτε στους καθρέφτες στα κρυφά
τον εαυτό σας να γεμίζει ένα κουστούμι……….

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πρωτότυπη διαμαρτυρία οικολόγων
Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1734286

Μια έκπληξη ανέμενε χθες τους τουρίστες που βρέθηκαν στην Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο. Τουλάχιστον 200 ομοιώματα σκηνών, στο μέγεθος ενός κουτιού υποδημάτων, (φωτογραφία) είχαν εκτεθεί μπροστά από την Πύλη, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας οικολογικών οργανώσεων κατά της υποχρεωτικής εσωτερικής μετανάστευσης.
Εκτιμάται ότι 26 εκατομμύρια άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα τελευταία χρόνια τις κατοικίες τους λόγω πλημμυρών ή μεγάλης ξηρασίας.

ΤΑ ΝΕΑ

Οι φίλοι

Κύριε Νεόκοπε, Έχω την εντύπωση ότι ο μόνος τρόπος πλέον να ξαναγίνει η Ν.Δ. κόμμα εξουσίας είναι να επιτρέψει να ψηφίσουν και οι εχθροί. Με τιμή, Γιώργος Βέλτσος

http://www.tanea.gr/ellada.htm#startList

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
Δημ. Αβραμόπουλος: Η Ν.Δ. θα ξεπεράσει την κρίση

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=96286

Βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα απορροφήσει τις αναταράξεις της εκλογικής ήττας εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για εκλογή του νέου προέδρου και από πολίτες που δεν θα είναι μέλη του κόμματος. Χαρακτήρισε τον εαυτό του και τους τρεις συνυποψηφίους του για την προεδρεία εγγυητές της ενότητας.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. εκτίμησε ότι πρέπει να  είναι παρόντες στην ψηφοφορία για τη νέα ηγεσία όλοι οι Έλληνες πολίτες,  «και τα μέλη του κόμματός μας αλλά και εκείνοι που πρόσκεινται ιδεολογικά στις αξίες αυτής της ιστορικής παράταξης». Χαρακτήρισε την εκλογή προέδρου κρίσιμη στιγμή. «Μέσα από αυτήν όμως θα ξεπηδήσει η ισχυροποίηση της ενότητάς μας και η προοπτική για αυτήν την παράταξη, που μην έχετε καμία αμφιβολία, ότι σύντομα θα κληθεί και πάλι να αναλάβει τις μεγάλες ευθύνες της διακυβέρνησης αυτής της χώρας», πρόσθεσε ο Δημ. Αβραμόπουλος

Επίκαιρη ερώτηση προς το ΥΠΕΠΘ

Την κατάργηση των των μαθητικών παρελάσεων ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=96300

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον παιδαγωγικό ρόλο των μαθητικών παρελάσεων και τη χρησιμότητά τους ζήτησε σήμερα με ερώτησή του από το υπουργείο Παιδείας ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την άρνηση των διδασκόντων στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν οι μαθητές στην παρέλαση.

Οι βουλευτές, Τάσος Κουράκης και Γρηγόρης Ψαριανός επέκριναν την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ κάνοντας λόγο για “στρατικοποίηση των μαθητών και διατήρηση ενός εθίμου που χρονολογείται από την εποχή του Ιωάννη Μεταξά”.

“Υπάρχουν άλλοι, πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να καλλιεργηθεί η ιστορική μνήμη και να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμβαθύνουν στο νόημα των ιστορικών γεγονότων. Ολόκληρη η μαθητική κοινότητα μπορεί να πραγματοποιεί εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου μέσα στον χώρο του σχολείου και έτσι οι μαθητές με ποικίλες δράσεις βιωματικού χαρακτήρα να έρθουν σε άμεση επαφή με το ιστορικό παρελθόν, ώστε να καλλιεργηθεί η ιστορική τους μνήμη”, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι δύο βουλευτές.

ΑΠΕ

(Ξένη δημοσίευση)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Είναι αυτονόητη και δεδομένη η καταδίκη μας απέναντι σε κάθε είδους τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις όπως αυτή που συνέβη στο Α.Τ. Αγ. Παρασκευής. Θέλουμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχές για γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών αστυνομικών.

Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους ενέργειες, στο όνομα δήθεν των λαϊκών συμφερόντων, το μόνο που κάνουν είναι να αποπροσανατολίζουν την κοινωνία στο σύνολο της και να την ωθούν σε συντηρητική αναδίπλωση.

Ήδη, από τις πρώτες ώρες, ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη, για να ενημερωθεί για το συμβάν ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάσης Λεβέντης, επισκέφτηκε το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες αστυνομικοί.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/10/2009

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Χάνει έδαφος ο Νικολά Σαρκοζί

29/10/2009

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=19873140

Κάθετη πτώση σημειώνει η δημοτικότητα του προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί. Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου BVA, μόλις το 42% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν καλή άποψη για τον Σαρκοζί, ποσοστό που τον προηγούμενο μήνα βρισκόταν στο 47%. Αντίστοιχα, το ποσοστό των Γάλλων που δήλωσε ότι έχει κακή γνώμη για τον πρόεδρο αυξήθηκε κατά 5%, φθάνοντας το 54%. Μάλιστα στο ερώτημα αν, από την εκλογή του, ο Σαρκοζί έχει κάνει «περισσότερο καλό ή περισσότερο κακό», το 50% απάντησε αρνητικά. Δημοσκόπηση της LH2 έδειξε επίσης ότι το 58% των Γάλλων κρίνει αρνητικά τις δραστηριότητες του Γάλλου προέδρου.

Ο ντε Βιλπέν υποψήφιος για την προεδρία

29/10/2009

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=12337&subid=20110&pubid=19873142

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2012 ανακοίνωσε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Ντομινίκ ντε Βιλπέν. Εκμεταλλευόμενος τη δημοτικότητα που του προσφέρει η δίκη του για απόπειρα εμπλοκής του προέδρου Σαρκοζί σε σκάνδαλο, ο ντε Βιλπέν επισήμανε ότι «θέλει να εργαστεί για μία εναλλακτική δύναμη». Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τυχόν αθώωσή του θα εκτινάξει τη δημοτικότητά του στα ύψη. Και παρότι η δυνατότητα εκλογής του στην προεδρία είναι μάλλον ισχνή, δεδομένης της συσπείρωσης γύρω από τον Σαρκοζί, εκτιμάται ότι ο ντε Βιλπέν μπορεί, το 2012, να αποσπάσει αρκετές ψήφους της Δεξιάς ώστε να στερήσει από τον άσπονδο φίλο του τη νίκη.

ΕΘΝΟΣ

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11381&subid=20110&pubid=7608836

Στους δρόμους οι φοιτητές της Αυστρίας

Αντίδρούν στα σχέδια του υπουργείου Επιστημών για την επανεισαγωγή διδάκτρων και τους περιορισμούς στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια

29/10/2009

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν την Τετάρτη στην Βιέννη και σε άλλες πόλεις της Αυστρίας χιλιάδες φοιτητές, με αίτημα τη δωρεάν παιδεία και καλύτερες συνθήκες στα πανεπιστήμια.

Οι διαδηλωτές στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση, καλώντας την να διατηρήσει τον ελεύθερο και δωρεάν χαρακτήρα της ανώτατης παιδείας στη χώρα και να διαθέσει περισσότερα κονδύλια γι’ αυτήν.

Οι κινητοποιήσεις αποτέλεσαν αντίδραση στους σχεδιασμούς του υπουργείου Επιστημών για την επανεισαγωγή διδάκτρων και την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Πέρα από τους αρκετές χιλιάδες νέους που συμμετείχαν στην διαδήλωση στην Βιέννη, κινητοποιήσεις σημειώθηκαν επίσης στο Ζάλτσμπουργκ, το Γκρατς, το Κλάγκενφουρτ και το Λιντς.

Οι φοιτητές που έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο αμφιθέατρο του πανεπιστημίου της Βιένης τις τελευταίες ημέρες ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι περιμένουν να υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό Επιστημών Johannes Hahn. «Το πρόγραμμά μας είναι ευέλικτο, διότι δε θα φύγουμε», ανέφερε η επιστολή τους.

Ο Χαν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τους ηγέτες των φοιτητών αργότερα την Πέμπτη.

Μετά την κατάργηση των διδάκτρων την περασμένη χρονιά, ο αριθμός των Αυστριακών και των Γερμανών φοιτητών που ενεγράφησαν στις σχολές της χώρας σημείωσε αλματώδη αύξηση. Με εξαίρεση μερικά εκπαιδευτικά πεδία όπως αυτό της Ιατρικής, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια της Αυστρίας.

Την Τρίτη, ο κυβέρνηση ονόμασε το Γιοχάνες Χαν υποψήφιο για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύνοδος των κλόουν!

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11512&subid=20110&pubid=7236916

Στο συνέδριο συμμετέχουν κλόουν από το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και τις ΗΠΑ για τέσσερις ημέρες

20/10/2009 8:44:03 πμ

Εκατοντάδες κλόουν από όλη την Λατινική Αμερική συγκεντρώθηκαν στην Πόλη του Μεξικού για τη 14ο Διεθνές Συνέδριο των Κλόουν…

Στο συνέδριο συμμετέχουν κλόουν από το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική και τις ΗΠΑ για τέσσερις ημέρες δίνοντας το παρών σε εργαστήρια, σχολικές αίθουσες, διαγωνισμούς και παραστάσεις.

Πολλοί από αυτούς είναι επαγγελματίες, που κάνουν τη ζωή τους διασκέδαση.

Ένας από τους κλόουν είπε ότι το επάγγελμα αυτό ήταν μία εξαιτετική ευκαιρία για καριέρα. «Είναι ένα αξιοσέβαστο επάγγελμα, που μπορεί να το κάνει ο καθένας, από τον νεότερο μέχρι τον πιο γέρο», τόνισε.

Ο κλόουν Τόμας Μοράλες, δήλωσε ότι ελπίζει να ανοίξει μία σχολή κλόουν και σχεδιάζει να μαζέψει χρήματα προκειμένου να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα.


[1] Βασικοί εκπρόσωποι: Χομπς Τ. (1988) Λεβιάθαν, 2 τόμοι, Αθήνα: Εκδ. Γνώση˙ Λοκ Τζ. (1990) Δεύτερη πραγματεία περί κυβερνήσεως, Αθήνα: Εκδ. Γνώση και Mill J-S. (1987) The Logic of the Moral Sciences. London: Duckworth. Για μια περιεκτική και κριτική επισκόπηση των θεωριών του μεθοδολογικού ατομικισμού, βλ. Bhargava R. (1992) Individualism in Social Science: Forms and Limits of a Methodology. Oxford: Oxford University Press. Τον όρο «μεθοδολογικός ατομικισμός» τον οφείλουμε στον Joseph Schumpeter. Βλ. Schumpeter J. (1909) “On the Concept of Social Value”, Quarterly Journal of Economics, No.23, σσ. 213-232. Μια πιο εμπλουτισμένη εκδοχή του όρου βρίσκουμε στο έργο του Weber M. (1968) Economy and Society. Berkley: University of Caliornia Press.

 

[2] Βλ. Elstewr J. (1985) Making Sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press, σελ.5.

[3] Bλ. Downs A. (1990) Οικονομική θεωρία της δημοκρατίας, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, σσ. 18-19.

[4] Βλ. Olson M., (1991) Η λογική της συλλογικής δράσης: Δημόσια αγαθά και η θεωρία των ομάδων. Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση

[5] Για κριτική βλ. Hyman R., (2002) “Where does solidarity end?” Transit-Europaeische Revue, No. 24 (http://www.iwm.at/t-24txt1.htm)

[6] Για μια πρώτη κριτική των υποθέσεων της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής, βλ. Bruce S. (1999) Choice and Religion: A Critique of Rational Choice Theory. Oxford: Oxford University Press, σσ. 121-129.

Tsakthan Daily, 27 October 2009

ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΦΡΕΝΑ

Στη μνήμη της Έλλης Παππά

Ο Οκτώβρης σηματοδοτούσε, σε όλη μου τη ζωή απ’ όσο θυμάμαι, μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα ή και το τέλος ενός κύκλου. Από την άλλη, δεν έχουμε μια θεωρία γραμμικού χρόνου ή τέλειου κύκλου. Πάντοτε προσπαθούσαμε να διαρρήξουμε τα δεσμά κάθε είδους κύκλου. Η αλήθεια είναι πως κανένας κύκλος δεν αφήνει περιθώριο διαφυγής. Η τελειότητα του κύκλου δεν αφήνει χώρο για το άπειρο, για τη φαντασία, για τη δράση.

Κάθε φορά που ανοίγαμε μια ρωγμή στον κύκλο και βγαίναμε απ’ αυτόν χαιρόμασταν την άγρια και λεύτερη ζωή. Νοιώθαμε όμως συχνά  και την ανάγκη επιστροφής στον κύκλο από τη ρωγμή που ανοίγαμε. Παράξενα πράγματα! Δεν θέλαμε να ξεκόβουμε οριστικά από τον κύκλο της συλλογικά βιωμένης εμπειρίας. Επιστρέφαμε, λοιπόν, κουβαλώντας μαζί μας κι ένα μικρό μερίδιο γνώσης και εικόνων στο απόθεμα αυτό. Και ξανά πάλι από την αρχή. Ο κύκλος κάποτε αρχίζει να βαραίνει πάνω μας κι έτσι ξανανοίγουμε τη μυστική αυτή ρωγμή και βγαίνουμε πάλι στο ξέφωτο της φαντασίας και της δράσης.

Οι «φύλακες» του κύκλου προσπαθούν, εκπαιδευμένοι για το σκοπό αυτό, να λειαίνουν τον κύκλο, να κλείνουν τις ρωγμές, να ισιώνουν τις άκρες και τις αιχμές του κύκλου, να κρατούν σε ίση απόσταση τις ακτίνες. Κρατούν έτσι απομονωμένες και αδύναμες τις όποιες φωνές επιθυμούν να συναρθρωθούν σε ένα διαφορετικό όλον.

Οι «φύλακες» όμως είμαστε, πολλές φορές, εμείς. Διαθέτουμε, λόγω της έξωθεν επιβολής, τα εσωτερικά μας «φρένα». Αυτά μας «προστατεύουν» από το «άγνωστο» και μας κατατάσσουν σε «πίνακες δεδομένων». Μπορούμε όμως να βάλουμε «φωτιά στα φρένα» και να ακούσουμε τη φωνή εκείνου του ποιητή που βγήκε έξω από τους κύκλους μια για πάντα: «Αντισταθείτε σ’ αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει: «καλά είμαι εδώ»» (Μιχάλης Κατσαρός).

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Μέσα στα άγρια δάση

Στίχοι: Γιάννης Αγγελάκας
Μουσική: Νίκος Βελιώτης
Πρώτη εκτέλεση: Γιάννης Αγγελάκας

Δεν είμαι πέτρα όμως μπορώ σαν πέτρα να κυλάω
Δεν είμαι σκόνη όμως μπορώ σαν σκόνη να σκορπάω
Δεν είμαι ήλιος ούτε φως μα θέλει μέσα μου ο ρυθμός…
…να φεύγω να γυρνάω

Δεν είμαι δάκρυ όμως μπορώ σαν δάκρυ να κυλάω
Δεν είμαι στάχτη όμως μπορώ σαν στάχτη να σκορπάω
Δεν είμαι ήλιος ούτε φως μα θέλει μέσα μου ο ρυθμός…
…να φεύγω να γυρνάω

Χάι Χάι Χάι
Την μοναξιά μου ακολουθώ μέσα στα άγρια δάση
Χάι Χάι Χάι
Μα ο λύκος που έχω στην καρδιά δεν λέει να χορτάσει
Χέι Χέι Χέι
Δεν την αντέχει η σκέψη μου την τρέλα που με καίει
Χέι Χέι Χέι
Μα αν την ακούει να τραγουδά μαζί της σιγοκλαίει.

TO BHMA

Πέθανε η αγωνίστρια, συγγραφέας και δημοσιογράφος Ελλη Παππά

Αθήνα – Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα η Έλλη Παππά, σε ηλικία 89 ετών. Η κηδεία της θα είναι πολιτική και θα γίνει στο Γ΄ Νεκροταφείο, όπου εκεί και θα ταφεί, δίπλα στον σύντροφο της ζωής της, Νίκο Μπελογιάννη.
Η Έλλη Ιωαννίδη της ιστορίας, η Έλλη Παππά, δημοσιογράφος και συγγραφέας, η μαχήτρια της Αριστεράς, αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο κόσμο που «βούτηξε βαθιά στα νερά» του 20ου αιώνα.
Αποχαιρέτησε τον αιώνα της, για να συναντήσει τον 21ο, με την ίδια κριτική συγκροτημένη σκέψη που την χαρακτήριζε και την διαφοροποιούσε από πολλούς της γενιάς της. Στόχος της , όπως η ίδια έλεγε, «η κάθαρση της μαρξιστικής σκέψης από τις σταλινικές στρεβλώσεις».
Πραγματοποίησε μελέτες για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όπως «Ο Πλάτωνας στην εποχή μας» και η «Σπουδή στο θέμα της Ελευθερίας – Η έννοια της ελευθερίας στον προσωκρατικό υλισμό», και μελέτες για τον μαρξισμό και τον λενινισμό, όπως ο «Μύθος και ιδεολογία στη ρωσική επανάσταση -οδοιπορικό από το ρωσικό αγροτικό λαϊκισμό στο λαϊκισμό του Στάλιν» και «Ο Λένιν χωρίς λογοκρισία και εκτός μαυσωλείου».
Οι μαρτυρίες της σε χειρόγραφα από τη φυλακή, διηγήματα και θεατρικά που επίσης έγραψε έγκλειστη στις φυλακές Αβέρωφ πάνω από μια δεκαετία, δημοσιευμένα και αδημοσίευτα άρθρα της στον παράνομο Τύπο του ΚΚΕ, στις εφημερίδες και στα περιοδικά της μεταπολίτευσης όπου εργάστηκε, αναδεικνύουν το
ανήσυχο πνεύμα της.
Ο μύθος της προσωπικής της ιστορίας ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1920. Μεγάλωσε στον Πειραιά, τέλειωσε το γυμνάσιο της Κοκκινιάς, σπούδασε φιλοσοφία και νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στην Γαλλική Ακαδημία της Αθήνας.
«Γεννήθηκα στην Σμύρνη, παραμονή της καταστροφής, πέμπτο παιδί, αθέλητο και παραπεταμένο», γράφει αυτοβιογραφούμενη. «Η μάνα μου αρνήθηκε να με θρέψει», δήλωσε. «Δεν ήμουν παιδί, ήμουν άλλο πράμα και με πέταξε. Επέζησα χάρη στη μεγαλύτερη αδελφή της μητέρας μου. Η καταστροφή έφερε την οικογένεια στον Πειραιά. Την υγεία μου την ανέλαβε η θάλασσα του Πειραιά και την αγωγή μου τα αλητάκια του Πειραιά. Όλα έδειχναν ότι η προλεταριακή μου συνείδηση ήταν εξασφαλισμένη. Τότε μπήκαν στη ζωή μου τα μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας, ο Γιώργος, που έγινε ασυρματιστής, και ο «άγγελος της ζωής μου», η Διδώ (Σωτηρίου), που ζούσε με την πλούσια αντιδραστική θεία, αδελφή του πατέρα μας.
Από τη σκληρή δουλειά του ο Γιώργος, από μια έμφυτη συνείδηση η Διδώ, από κοντά κι η μάνα μας, είχαν γίνει και οι τρεις κομμουνιστές».
Η Ελλη Παππά ήταν ήδη από τα γυμνασιακά της χρόνια οργανωμένη σε αντιδικτατορική ομάδα και μετά, στην κατοχή, προσχώρησε στο ΕΑΜ και στο Κ.Κ.Ε.
Διέτρεξε όλo τον εμφύλιο και έως τη σύλληψή της, το 1950, δούλεψε για τα παράνομα έντυπα, σε στενή συνεργασία με διαπρεπείς αριστερούς διανοούμενους και κυρίως, στους παράνομους μηχανισμούς του Κ.Κ.Ε.
Καταδικάστηκε κι εκείνη σε θάνατο, στη δίκη Μπελογιάννη, αλλά η ποινή της δεν εκτελέστηκε, γιατί ο γιος που απέκτησε από τον Νίκο Μπελογιάννη, και που είχε στο μεταξύ γεννηθεί στη φυλακή, ήταν μόλις επτά μηνών.
«Απελευθέρωση, Δεκεμβριανά, προσπάθειες ανασυγκρότησης της Αριστεράς και της Δημοκρατίας, οι πρώτες εκλογές, ο ερχομός του Μπελογιάννη και του μεγάλου έρωτα», έγραψε η ίδια.
Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Αβέρωφ το 1963, δούλεψε στη σύνταξη της «Δημοκρατικής Αλλαγής» και σε τέσσερα χρόνια η απριλιανή χούντα την εξόρισε στη Γυάρο. Αποφυλακίστηκε σε ενάμιση χρόνο, γιατί είχε αρρωστήσει σοβαρά. Η Σοβιετική Ένωση την προσκαλεί να τη φιλοξενήσει με τον γιο της, αλλά η ίδια
αρνείται γιατί είχε διαφωνήσει με την εισβολή των στρατιωτικών τανκς στην, τότε, Τσεχοσλοβακία.
Μέχρι την πτώση της δικτατορίας δεν εργάστηκε σε εφημερίδες της εποχής, αλλά σε εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά και αργότερα στην εφημερίδα «Μακεδονία», με ψευδώνυμο.
Στη μεταπολίτευση, η Έλλη Παππά συνοψίζει την επανασύνδεσή της με το ΚΚΕ, ως εξής: «η επανένωση της Αριστεράς ξεκίνησε με καλούς οιωνούς και είχε οικτρό τέλος. Απεχώρησα από το ΚΚΕ, πράγμα που και η ηγεσία του επιθυμούσε».
Επαγγελματικά δούλεψε στις εφημερίδες «Έθνος», «Μακεδονία» και στο περιοδικό «Γυναίκα» έως το 1990, οπότε και αφιερώθηκε αποκλειστικά στο συγγραφικό της έργο. Τα τελευταία πολιτικά βιβλία της είναι «Αποχαιρετισμός στον αιώνα μου» (εκδόσεις Κέδρος) και «Μακιαβέλι ή Μαρξ» (εκδόσεις Αγρα), κυκλοφόρησαν το 2006.
Το αρχείο της Έλλης Παππά φυλάσσεται στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α).
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=296135&dt=27/10/2009

Η Ιπποκράτους «εκνευρίζει» τον Περισσό και την Κουμουνδούρου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ | Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Την αντίδραση του Περισσού και της Κουμουνδούρου προκαλεί η επιλογή κυβερνητικών στελεχών που θέτουν στο στόχαστρό τους συντονισμένα πλέον, όπως θεωρούν τα επιτελεία των δύο κομμάτων, την αντιπολιτευτική στάση ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ έναντι της πολιτικής του ΠαΣοΚ. Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής, υιοθετώντας ουσιαστικά τις διατυπώσεις του αντιπροέδρου της νέας κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου εναντίον τους, μίλησε για «ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο από τα κόμματα της Αριστεράς, προτού προλάβουν ακόμη να δουν τι εξειδικευμένες πολιτικές θα ακολουθήσουμε». Αν και διευκρίνισε ότι αναφέρεται στο ΚΚΕ το οποίο «έχει ένα απεργιακό μέτωπο πολύ ευρύτερο ίσως από ό,τι θα δικαιολογούνταν» όπως είπε. Ωστόσο δεν άφησε εκτός κριτικής και τον ΣΥΡΙΖΑ για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεται.

Δεν άργησε να προκληθεί «βροχή» ανακοινώσεων. «Αυτό που ενοχλεί σήμερα την κυβέρνηση είναι ότι το ΚΚΕ αποκαλύπτει την αντιλαϊκή πολιτική της και το κύμα της επίθεσης που ετοιμάζει κατά των εργαζομένων. Γι΄ αυτό και ο ΣΕΒ έδωσε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του ΠαΣοΚ για τις προγραμματικές δηλώσεις της» αντέταξε χθες στον κ. Πεταλωτή το ΚΚΕ.

Από την άλλη, εκ μέρους του Γραφείου Τύπου του ΣΥΝ, ο κ. Π. Σκουρλέτης, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί αριστερή προγραμματική αντιπολίτευση σε συνδυασμό με κινηματική δράση, κάλεσε τον κ. Πεταλωτή να εξηγήσει «αν ο κ. Πάγκαλος, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχει αναλάβει το καθήκον της διαστρέβλωσης και της κατασυκοφάντησης των θέσεων της Αριστεράς».

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι διεργασίες στον ΣΥΝ για να διαμορφωθεί η πρόταση της Κουμουνδούρου σχετικά με την οργανωτική και πολιτική συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια ώρα που ο κ. Τσίπρας, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (ΚΠΕ) το περασμένο Σαββατοκύριακο, άφησε ανοιχτό το θέμα σύγκλισης τακτικού συνεδρίου, νωρίτερα από το 2011, αναφέροντας ως δυνητικό χρόνο την άνοιξη ή τις αρχές του καλοκαιριού του 2010.

ΤΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΚΕ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ

Νέες αψιμαχίες για την «προκαταβολική» αντιπολίτευση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ της για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν αντιπολίτευση τα κόμματα της Αριστεράς, και πρωτίστως το ΚΚΕ, εξέφρασε χθες με πιο επίσημο τρόπο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας ωστόσο τις αντιδράσεις τόσο του Περισσού όσο και της Κουμουνδούρου.

Η αφορμή για την πρώτη αιχμηρή διατύπωση της κυβέρνησης απέναντι στα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης δόθηκε έπειτα από τη μίνι κόντρα που είχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο πρόεδρος του Συνασπισμού για τα πρόσφατα γεγονότα στα Εξάρχεια, αλλά και μετά τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Τσίπρας προς τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τις αρμοδιότητες του κ. Πάγκαλου. Όταν λοιπόν ζητήθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να εξηγήσει εάν όσα υποστηρίζει ο κ. Πάγκαλος για την Αριστερά ευνοούν τον διάλογο, ο κ. Πεταλωτής απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι «οι απόψεις της Αριστεράς μάς ενδιαφέρουν», για να προσθέσει όμως ότι «από εκεί και πέρα εμείς λάβαμε την εντολή να κυβερνήσουμε και εφαρμόζουμε τη δική μας πολιτική, επιδιώκοντας και ευρείες συνεργασίες και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο».

«Μας ξενίζει»
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν έκρυψε ότι στο εσωτερικό της κυβέρνησης διατυπώνονται ανησυχίες για τη στάση του ΚΚΕ, αλλά και του ΣΥΝ και σχολίασε δηκτικά: «Εκείνο που μας ξενίζει είναι να υπάρχει ένα αντιπολιτευτικό μέτωπο από τα κόμματα της Αριστεράς, προτού προλάβουν ακόμα να δουν τι εξειδικευμένες πολιτικές θα ακολουθήσουμε, σε συγκεκριμένους τομείς, για τους οποίους ενδιαφέρεται και η Αριστερά».

Επίσης, για πρώτη φορά έπειτα από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στη Βουλή σε σχέση με τις κινητοποιήσεις που οργανώνει το ΚΚΕ, αλλά και τα όσα ακούστηκαν στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί το συγκεκριμένο κόμμα απέναντι στην κυβέρνηση, ο εκπρόσωπός της μίλησε πιο ανοιχτά για την αντικυβερνητική στάση του Περισσού. «Το κόμμα έχει ένα απεργιακό μέτωπο πολύ ευρύτερο ίσως απ΄ ό,τι θα δικαιολογούνταν», είπε χαρακτηριστικά για να συμπληρώσει με νόημα: «Ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν αντιπολίτευση, το ΚΚΕ ξεκινούσε τον αντιπολιτευτικό του λόγο πρώτα από το ΠΑΣΟΚ και μετά στη Ν.Δ.».

«Αυτό που ενοχλεί σήμερα την κυβέρνηση είναι ότι το ΚΚΕ αποκαλύπτει την αντιλαϊκή πολιτική της και το κύμα της επίθεσης που ετοιμάζει κατά των εργαζομένων. Γι΄ αυτό και ο ΣΕΒ έδωσε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για τις προγραμματικές της δηλώσεις», ήταν το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση είναι ότι αντιπαλεύεται την τάξη που βρίσκεται στην εξουσία και το πολιτικό προσωπικό της και δεν λειτουργεί ως συμπληρωματική δύναμη στο αστικό πολιτικό σύστημα.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΣΥΝ Παναγιώτης Σκουρλέτης σχολίασε πως ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση έχει επιλέξει να ασκεί μια αριστερή προγραμματική και μαχητική αντιπολίτευση με παράλληλη κινηματική δράση και παρουσία. Παρατήρησε δε, πως εκείνο το οποίο θα έπρεπε επιτέλους να εξηγήσει ο κ. Πεταλωτής είναι εάν ο κ. Πάγκαλος ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχει αναλάβει το καθήκον της διαστρέβλωσης και της κατασυκοφάντησης των θέσεων της Αριστεράς.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4543146

Δημήτρης Στρατούλης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

(το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στον Αθήνα 9,84») «Έπρεπε να έχουν καταργηθεί από χρόνια τα stage. Είναι λίγο υποκριτικό από το ΠΑΣΟΚ, διότι τα καταργεί μόνο στον δημόσιο τομέα, ενώ πρέπει να τα καταργήσει και στον ιδιωτικό τομέα».

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=14&ct=11&artid=4543174

Φοίβη Αθηναίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Αν σας σφίγγει η πόλη γύρω, αν έχετε διάθεση να επικοινωνήσετε για το πρόβλημά σας, η κυρία Φοίβη Αθηναίου (που έχει τα νεύρα της από οκτώ ετών!) είναι εδώ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ρhoebe@dolnet.gr (με ένδειξη: Για Φοίβη) και στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΤΑ ΝΕΑ», «Ορίζοντες», Για κ. Φοίβη Αθηναίου, Μιχαλακοπούλου 80, 115 28 Αθήνα

Του Πεκίνου

Για τη Φοίβη.

Στις 4 Οκτωβρίου ο λαός έδωσε με την ψήφο του ένα δυνατό χτύπημα στον ραφινάτο «καταλληλότερο» και τον «θίασό» του, και μια «προειδοποίηση» στα κόμματα της Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ). Για τη Ν.Δ. επιθυμώ ως αδιόρθωτη που ήταν μέχρι τέλους, να αναφερθώ σε δύο από τα τελευταία της επιτεύγματα:

α) τη νομιμοποίηση δαπανών και την παραγραφή οφειλών κ.λπ. των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 1-07-2005 μέχρι σήμερα (Ν.

3801/4-09-2009 αρθρ.34).

β) την καταβολή σε αναπληρωτές γενικούς διευθυντές που καταργήθηκαν με τον Ν. 1382/82 του επιδόματος διευθυντή με εγκύκλιο του υφυπουργού Λέγκα (23823/0092/2008).

Με εντυπωσιάζουν όμως σήμερα τα ρεφλέξ της Αριστεράς: αφενός έχουν κάνει τον Πειραιά μόνιμο στέκι τους, αφετέρου ανακαλύπτουν εκ προοιμίου χτυπήματα στην εργατική τάξη και Λωρίδες της Γάζας.

Αιδώς Αργείοι, θα έλεγα. Πώς και ξύπνησαν τόσο γρήγορα αυτή τη φορά;

Ανέστησαν τον Στάλιν και ενεργοποίησαν ξανά την επαναστατική γυμναστική. Ας αρκεστούν σ΄ αυτά, για λίγο διάστημα έστω.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση, στα πλαίσια των εξαγγελιών της, να φέρει στη Βουλή τον νόμο για τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων όσο γίνεται γρηγορότερα.

Με εκτίμηση, Περικλής Παπαδόπουλος Μηηηηηη, μην τα λέτε έτσι απότομα αυτά τα ρηξικέλευθα περί ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων, αγαπητέ Περικλή, και σας περιλάβει καμιά αρχόντισσα του Περισσού- που δεν τα σηκώνει αυτά, γιατί άραγε;- και σας δει σαν Πάγκαλο και γίνει εδώ του… Πεκίνου. Μηηηηη και πάλι μηηηηη.


Προπαγανδίζετε και λογαριασμό μη δίνετε

«Μικρομαγαζάτορες, ενταχθείτε σε επιχειρηματικές αλυσίδες, ξεπουληθείτε στους «μεγάλους», για να επιβιώσετε!

Το συμπέρασμα αυτό προπαγάνδισε τεχνηέντως τηλεοπτική σειρά εκπομπών δίχως να δίνει λογαριασμό- αναφέρει σε επιστολή του ο αναγνώστης Θανάσης Παν., για τον τρόπο που η εκπομπή φέρεται να ακούει τα προβλήματα των μικρών, μόνο και μόνο- όπως υποστηρίζει- για να τους εξευτελίσει on camera και στη συνέχεια να τους προτείνει τον δρόμο της εξαγοράς από πολυεθνικές εταιρείες.

Φέρνειδε ως παράδειγμα «την κυρία Ιουλία, ιδιοκτήτρια ενός φούρνου και ενός πρατηρίου» που έγινε, όπως ισχυρίζεται, «ρεζίλι στο πανελλήνιο, καθώς με κλάματα, σάστισμα, αμηχανία και πάνω απ΄ όλα πανικόβλητη από τα 200 χιλιάρικα που χρωστάει σε δάνεια και κάρτες στις τράπεζες, ανέχθηκε ειρωνείες από τον παρουσιαστή («Νόμιζε πως ήταν μια επιχειρηματίας που έκανε λάθη… αποφάσιζε χωρίς να σκεφτεί») και προσβολές από εκπροσώπους του κλάδου των αρτοποιών («επιεικώς απαράδεκτα και τραγικά τα λάθη που έκανες…», «Ψιλικατζίδικο θυμίζει ο φούρνος σου…»).

Λεπτομέρεια: «Η εταιρεία που ενέταξε στον όμιλό της τον φούρνο, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ο παρουσιαστής («σύμβουλος» όπως αναφερόταν!) είχε επί χρόνια σχέση με το Χρηματιστήριο», σύμφωνα πάντα με την επιστολή.

«Και για να δέσειτο γλυκό της αυτοδιαπόμπευσης, η κ. Σοφία αναφέρει στον φακό πώς τα πάνε μεταξύ τους με την κόρη και τον γαμπρό της μετά τα προβλήματα με τα χρέη προς τις τράπεζες…

Όσο για την οικονομικήδιάσταση του θέματος, όλοι οι άνθρωποι της οικονομίας γνωρίζουν πως αρκετές επιχειρηματικές αλυσίδες και όμιλοι από την Ελλάδα αλλά και πολυεθνικές, ορέγονται τα εκατοντάδες χιλιάδες μικρομάγαζα της χώρας…

Σε κάθε περίπτωσηπάντως, δεν είναι υποχρέωση του ΕΣΡ, της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής, «να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια;», αναρωτιέται καταλήγοντας ο αναγνώστης. Αδίκως;

Το δίπορτο και το μονόχνοτο

Αγαπητή Φοίβη, Αυτό το αξιομνημόνευτο με τη συμμετοχή της ρεμπέτισσας Μαριώς (τη θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη στα Κάστρα, να κάνει τη δεύτερη φωνή στον Χονδρονάκο) στο φαντασμαγορικό – ίνα μην πω κάτι χειρότεροπρόγραμμα της Άννας Βίσση, πώς διέφυγε των νεύρων σας; Θα φεύγει, λέει, από το πρόγραμμά της σε άλλο κέντρο και θα κατεβαίνει τις πρώτες πρωινές ώρες για ένα μίνι ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πίστα (οκ, να μην το πούμε σκυλάδικο) της Βίσση. Θα κάνει δηλαδή τη σφήνα;

Σωτήρης Αναστασίου Το δίπορτο, αγαπητέ Σωτήρη, είναι «όρος» και του ρεμπέτικου, αν όχι κυρίως αυτού. Οπότε ουδείς ψόγος επ΄ αυτού. Δεν λέτε που η Αννούλα ως διορατική βλέπει ότι το λαϊκό μας τραγούδι και το ρεμπέτικο έχει εξοριστεί απ΄ όλα τα μονόχνοτα και μονόχορδα ραδιόφωνα που παίζουν ασταμάτητα γλυκανάλατη και ομοιογενή ποπ με «το δελτίο» (φώναζέ με playlist), όπως και οι πνέουσες τα λοίσθια δισκογραφικές που έχουν βγει στα παζάρια; Και αφού το βλέπει αυτό και ξέρει πως το λαϊκό και το ρεμπέτικο στα λάιβ δεν θα εξοριστούν τόσο εύκολα κι αψήφιστα κι αναίσχυντα (όπως στα ραδιόφωνα), και πάντα θα κάνουν το καλύτερο- διαχρονικόκέφι, είπε η αοιδός να το φιλοξενήσει. Να μη σας πω ότι φαίνεται και πιο έξυπνη από κάτι άλλους «μεγάλους» και «μεγάλες» που κάνουν τις «ποπ» Σανταμαρίες στα-ήντα και βάλε…

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4543220

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αφορμή για σύγκρουση…

Ο Δ. Σιούφας απέρριψε ως εκπρόθεσμη την πρόταση του Δ. Αβραμόπουλου, να έχουν δικαίωμα ψήφου και όσοι δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος

27/10/2009

Του Δημήτρη Τσιούφου

Συνθήκες σφοδρής σύγκρουσης δημιουργούνται στο εσωτερικό της Ν.Δ., τέσσερις ημέρες πριν από την κρίσιμη σύνοδο της Κ.Ε., καθώς χθες ο Δ. Σιούφας απέρριψε ως εκπρόθεσμη την πρόταση του Δ. Αβραμόπουλου να έχουν δικαίωμα ψήφου και όσοι δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος, με αποτέλεσμα την ευθεία επίθεση του δεύτερου που κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ο.Ε. για υπέρβαση αρμοδιοτήτων, ενώ υποστήριξε πως δεν είναι ομόφωνη η πρόταση που υιοθετείται.

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών μόνο κεραυνός εν αιθρία δεν ήταν καθώς στους παροικούντες στη… Ρηγίλλης ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι οι διαφορετικές στρατηγικές των τριών βασικών υποψηφίων, σε ό,τι αφορά το εύρος του εκλεκτορικού σώματος, θα οδηγούσε σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κ.Ε. το ερχόμενο Σάββατο, είτε στο συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου που θα λάβει και τις οριστικές αποφασίσεις για το ποιοι και πόσοι θα είναι τελικά αυτοί που θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή του νέου αρχηγού του κόμματος.

Πρόταση
Η προχθεσινή πρόταση του Δ. Αβραμόπουλου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία ακόμη και όσοι δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος δημιούργησε την πρώτη εστία έντασης καθώς ο Δ. Σιούφας στο τελικό κείμενο της πρότασης της Ο.Ε. προς τα μέλη της Κ.Ε. για τα προς αναθεώρηση άρθρα του καταστατικού δεν συμπεριέλαβε την πρόταση του πρώην υπουργού Υγείας.

Ο κ. Σιούφας, μάλιστα υποστήριξε ότι η πρόταση της Ο.Ε. (να έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι έχουν ή αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους) «διαμορφώθηκε κατά πιστή εφαρμογή της κοινής συμφωνίας των τεσσάρων υποψηφίων της 16ης Οκτωβρίου και δεν περιλαμβάνει τις μεταγενέστερα υποβληθείσες, από τους Δ. Αβραμόπουλο και Π. Ψωμιάδη, προτάσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην αναθεώρηση του άρθρου 4 του Καταστατικού του Κόμματος.

Η αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου ήταν άμεση, δεικτική και επικριτική για τη στάση του κ. Σιούφα τονίζοντας ότι εμμένει στην πρότασή του και πως «η απόφαση της Ο.Ε. να μην την περιλάβει στην εισήγησή της προς την Κ.Ε. έχει ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση πρότασης που δεν έχει ομοφωνία και αποτελεί υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της».

Ο πρώην υπουργός Υγείας ισχυρίζεται ότι η πρόταση της Ο.Ε. «είναι αντίθετη με τη συμφωνία της 16ης Οκτωβρίου 2009, με την οποία οι υποψήφιοι συμφωνήσαμε, ότι θα υποβάλουμε προτάσεις μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων μας».

Αντίλογος
Τέτοια ομόφωνη απόφαση, σημείωσε, «δεν ελήφθη μέχρι σήμερα παρότι εγώ υπέβαλα εμπρόθεσμα τις προτάσεις μου στις 24 Οκτωβρίου 2009 και η προωθούμενη πρόταση, ως δήθεν κοινή πρόταση των υποψηφίων, είναι απλώς πρόταση των υπηρεσιών του κόμματος και της Ο.Ε.».

Σε καμία περίπτωση, υπογράμμισε ο κ. Αβραμόπουλος «η Ο.Ε. δεν νομιμοποιείται να την προωθήσει για έγκριση στην Κ.Ε. Η μόνη νόμιμη πρόταση θα ήταν ή πρόταση κοινής αποδοχής των υποψηφίων ή προτάσεις ξεχωριστές από την πλευρά των υποψηφίων». Ως εκ τούτου, κατέληξε, «θεωρώ την επίκληση της υπογραφής στο πρακτικό της 16ης Οκτωβρίου 2009 προσχηματική και αναμένω από την Ο.Ε. να πράξει το καθήκον της, αναλογιζόμενη τις συνέπειες των πράξεών της».

Η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε προκάλεσε την αντίδραση τόσο της Ντ. Μπακογιάννη όσο και του Δ. Σιούφα, ενώ επιφυλακτικός εμφανίστηκε ο Αντ. Σαμαράς συνεργάτες του οποίου σημείωναν ότι δεν έχει αντίρρηση να ψηφίσουν και οι «φίλοι» του κόμματος αν και όπως τόνιζαν «δεν κοστίζει σε αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν να υπογράψουν ώστε να γίνουν και μέλη του κόμματος». Η κ. Μπακογιάννη έμαθε τα τεκταινόμενα στην Πιερία και σε κατ΄ ιδίαν συζητήσεις της υποστήριζε πως «δεν μπορεί να περνάει ο καθένας και να ψηφίζει», ενώ επισήμανε ότι η πρόταση του Δ. Αβραμόπουλου «υποκρύπτει και τον κίνδυνο να εκφυλιστεί η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου».

Αποδείξεις
Από την πλευρά της Ο.Ε. και του Δ. Σιούφα, σημείωναν ότι «υπάρχουν τα κείμενα με τις υπογραφές των τεσσάρων υποψηφίων που συμφώνησαν η εκλογή να γίνει από τα μέλη του κόμματος» και συμπλήρωναν ότι η εισήγηση προς την Κ.Ε. αφορά το κείμενο της συμφωνίας, «αλλά συμπεριλαμβάνεται και η ένσταση που υπέβαλαν με τις δικές τους προτάσεις τόσο ο κ. Αβραμόπουλος όσο και ο κ. Ψωμιάδης».

Ταυτόχρονα, κύκλοι του Δ. Αβραμόπουλου υπογράμμιζαν πως ο πρώην υπουργός «θα φτάσει την υποψηφιότητά του ως το τέλος», απαντώντας στη φημολογία που αναπτύχθηκε πως δημιουργεί συνθήκες σύγκρουσης προκειμένου να δικαιολογήσει μια θεαματική έξοδο από την «κούρσα», ενώ άφηναν σαφέστατα να εννοηθεί ότι προτίθεται να θέσει σε ψηφοφορία την πρότασή του τόσο στη σύνοδο της Κ.Ε. όσο και στο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου.

Η πρόταση
Η προχθεσινή πρόταση του Δ. Αβραμόπουλου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία ακόμη και όσοι δεν επιθυμούν να εγγρα- φούν ως μέλη του κόμματος δημιούργησε την πρώτη εστία έντασης.

Ο Δ. Σιούφας στο τελικό κείμενο της πρότασης για τα προς αναθεώρηση άρθρα του καταστατικού δεν συμπεριέλαβε την πρόταση του πρώην υπουργού Υγείας.

Η αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου ήταν άμεση, δεικτική και επικριτική.

Η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποίησε προκά- λεσε την αντί- δραση τόσο της Ντ. Μπακογιάννη, όσο και του Δημ. Σιούφα.

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=15459&subid=20110&pubid=19775161

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Περί … αναδιανομής

Τον πρώτο καιρό της εκδήλωσης της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης η ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ δημαγωγούσε ενθυμούμενη τον …Μαρξ και προτρέποντας στη μελέτη του έργου του. Η ίδια είτε δεν τον μελέτησε ποτέ, είτε δεν τον κατάλαβε, είτε – το πιθανότερο – τον κατάλαβε και αποφάσισε ότι το έργο του δεν τη «βολεύει» να προπαγανδίζει την ουτοπία του εξανθρωπισμένου καπιταλισμού. Στο πλαίσιο αυτής της «θεωρίας» ο πρόεδρος του ΣΥΝ απ’ το βήμα της ΚΠΕ το περασμένο Σαββατοκύριακο αναρωτιόταν: «Μπορείς με αυξήσεις χαμηλότερες από την αύξηση της παραγωγικότητας να προχωρήσεις σε αναδιανομή; Μπορείς με τη λογική της διαπραγμάτευσης για τον χρόνο της προσαρμογής να αλλάξεις την κατεύθυνση της πολιτικής; Μπορείς με την ανοχή στις τράπεζες και στο μεγάλο κεφάλαιο να προχωρήσεις σε πραγματική εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών; Προφανώς και δεν μπορείς»… Πώς μπορείς; Απαντά ο Αλ. Τσίπρας: «Οταν είναι στο απυρόβλητο οι τράπεζες (…) μπορούν να δανείζονται απευθείας από την ΕΚΤ με επιτόκιο 1%, όταν το κράτος δεν μπορεί να δανειστεί και μετά να έρχονται να δανείζουν το ελληνικό δημόσιο με 5% και 5,5%. Αυτό είναι μια ληστεία (…) και όσο δεν αντιμετωπίζεται είτε με έκτακτη εισφορά είτε με ένα μόνιμο – όπως προτείνουμε εμείς – μηχανισμό με φορολογική μεταρρύθμιση, που θα αυξήσει τους φορολογικούς συντελεστές για τις τράπεζες και το μεγάλο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να μιλάμε για δίκαιη πολιτική και για αναδιανομή»…

Το πρόβλημα, δηλαδή, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης που σπρώχνει βίαια στη φτώχεια και την εξαθλίωση τους ανθρώπους του μόχθου, χάριν της κερδοφορίας, της ανταγωνιστικότητας, της εξόδου απ’ την κρίση, για ένα νέο κύκλο κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης, θα λυθεί, κατά την ηγεσία του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, με μια έκτακτη εισφορά κι ένα μηχανισμό φορολογικής μεταρρύθμισης… Τόσο απλός είναι ο τρόπος για δίκαιη πολιτική και για αναδιανομή… Ψιλό γαζί το δούλεμα απ’ τον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ… Αυτό θα πει προγραμματική αντιπολίτευση και μάλιστα ριζοσπαστική!

Tsakthan Daily, 26 October 2009

Απόδραση από τον «Πλανήτη των «Πιθήκων»

<< Ξεφυλλίζοντας μία κυριακάτικη εφημερίδα έπεσα επάνω σε μία μόνιμη στήλη με τίτλο «Σημειωματάριο Ιδεών»[1]. Ο τίτλος της ημέρας με σοκάρισε: «Στον Πλανήτη των Πιθήκων». Έτσι σκέφτηκα πως ορθόν ήτο να διαβάσω το κείμενο, παρά την «αβάστακτη ελαφρότητα των γιορτινών ημερών» που δεν προσφέρονταν για θεωρητικά αναγνώσματα. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας του βιβλίου, στο οποίο αναφερόταν το κείμενο, εξέφραζε θέσεις, που, κατά βάση, συνέπιπταν με τις δικές μου εκτιμήσεις για τη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων, όσον αφορά τα κόμματα, τα κινήματα και τις ιδεολογίες. Έχοντας ζήσει από τα παιδικά μου χρόνια εντός των ιδεολογικών οριζουσών του χώρου της αριστεράς και έχοντας σπάσει τον «προστατευτικό κλοιό» τους στην ηλικία των δεκαοχτώ χρόνων συμμετέχοντας στην πρώτη σοβαρή και μαζική απόπειρα αριστερής νεολαιίστικης οργάνωσης [ΕΚΟΝ Ρ.Φ.-Β’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη] να θέσει έμπρακτα στο δημόσιο διάλογο την πρόταση για μία νέα πορεία του κινήματος της αριστεράς σε ρήξη με το σταλινισμό και, τέλος, έχοντας βιώσει -όπως και πολλοί/ές νέοι/ες της γενιάς μου- της συνέπειες της κατάρρευσης των «μεγάλων αφηγήσεων», αισθάνομαι την ανάγκη να συμβάλλω στην έρευνα για την θεωρητική μελέτη και αναζήτηση των αιτιών της κρίσης των κομμάτων ,ιδιαίτερα δε αυτών που πρότειναν ένα διαφορετικό μοντέλο κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης.  Παράλληλα δε, επιθυμώ να κατανοήσω τις συνθήκες μέσα στις οποίες  γεννιούνται και αναπτύσσονται τα «νέα κοινωνικά κινήματα».

Στον «Πλανήτη των Πιθήκων» ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο στόχος μίας αριστεράς που θέλει να σέβεται τον εαυτό της και οφείλει να είναι ριζοσπαστική πρέπει να σκοπεύει στη χειραφέτηση του ανθρώπου, γιατί «μπορεί μεν να φοβόμαστε ότι ο Θεός έχει πεθάνει, ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει, ότι ο Μαρξ έχει πεθάνει και ότι εμείς δεν αισθανόμαστε καθόλου καλά, εμείς πρέπει ωστόσο να πιστέψουμε σε κάτι, πέραν της ύπαρξης της χοληστερίνης». Αυτή η πίστη δεν έχει ούτε το θρησκευτικό χαρακτήρα του παρελθόντος ούτε την πατροπαράδοτη παράδοση της παλιάς αριστεράς. Οι σημερινές ουτοπίες χρειάζονται για να δημιουργηθεί το «πραγματικό κίνημα που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων». Τέλος, ας σημειωθεί ότι «δεν υπάρχουν μοναδικές αλήθειες, ούτε τελικές μάχες, υπάρχει όμως ακόμη η δυνατότητα να προσανατολιστούμε μέσω των πιθανών αληθειών εναντίον των προφανών αναληθειών και να αγωνιστούμε εναντίον τους…Το καλό δεν υπάρχει, ωστόσο το κακό μου φαίνεται, ή μάλλον φοβάμαι, ότι υπάρχει» όπως, χαρακτηριστικά, τονίζει ο εν λόγω συγγραφέας.>>

Το κείμενο αυτό ήταν ο πρόλογος μιας μεταπτυχιακής μελέτης μου πριν από 14 χρόνια. Και τότε υπήρχε μια παρατεταμένη περίοδος που η κυβέρνηση παρέπαιε καθώς ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ζούσε τους τελευταίους μήνες της ζωής του. Προ  τριών εβδομάδων ο υιός του Γιώργος Παπανδρέου ξανάφερε το ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική εξουσία μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία παρέπαιε πολιτικά η κυβέρνηση Καραμανλή, ενώ τότε ο Κώστας Σημίτης άναβε τις μηχανές του «εκσυγχρονισμού» και κράταγε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία για μια οχταετία ακόμη. Άλλοι καιροί, άλλη κατάσταση θα μου πείτε. Σωστά. Μήπως, όμως, συνεχίζουμε να ζούμε στον «Πλανήτη των Πιθήκων» με τη διαφορά ότι τώρα προσλαμβάνονται μέσω …βιογραφικού;

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Escape from the Planet of the Apes

Μουσική: Jerry Goldsmith

Escape from the planet of the apes
Well we gotta escape from the planet of the apes
’cause all our friends are on different planet
Yes all my friends are on a different planet now
Gotta escape from the planet of the apes
Gotta escape from the planet of the apes
I’ve got a starship that will take you to the planet where mick jagger lives
We’ve gotta escape to the planet of the apes
We’ve gotta escape to the planet of the apes before we explode.

Υ.Γ,

Πληροφορίες για όσους/ες δεν έχουν δει την ταινία: http://en.wikipedia.org/wiki/Escape_from_the_Planet_of_the_Apes

Σας συνιστώ, επίσης, να διαβάσετε το έργο του Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλμπάν (1995) Λίβελλος από τον πλανήτη των πιθήκων. Επιμέλεια Γεωργία Ζακοπούλου και Δημήτρης Μαράκας. Αθήνα: Εκδ. Δελφίνι.

ΑΠΕ

(Ξένη δημοσίευση)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΣΥΝ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=8080822

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Είμαι κάτοικος Κυψέλης, απάντησε στον Θοδ. Πάγκαλο

Αλ. Τσίπρας: Να δούμε τι ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε

Ζήτησε ανοικτό διάλογο-Κατέθεσε πρόταση για συνέδριο την άνοιξη

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=95486

Ανοικτό διάλογο μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να προσδιοριστεί η ταυτότητα και ο ρόλος του πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας, κλείνοντας τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΝ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και έδωσε μια απάντηση στον Θόδωρο Πάγκαλο.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο, το οποίο -όπως τόνισε- έχει δημιουργήσει η ίδια επειδή δεν έχει στοχευμένη πολιτική κατεύθυνση στο θέμα της οικονομικής πολιτικής. Έκανε λόγο για δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και προεκλογικά είχε εκτιμήσει ότι η κυβέρνηση «αργά ή γρήγορα θα βρεθεί μπροστά στις αντιφάσεις της πολιτικής της».

Ο πρόεδρος του ΣΥΝ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός και ως προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Θόδωρο Πάγκαλο, που σε τηλεοπτική συζήτηση είπε ότι ο κ.Τσίπρας ζει στην Εκάλη ή την Δροσιά. «Θα του συνιστούσα να μην με αναζητήσει σε αυτές τις περιοχές, είμαι γέννημα θρέμμα Αμπελοκηπιώτης, έμενα για χρόνια στα Εξάρχεια και τώρα μένω στην Κυψέλη. Το σπίτι μου είναι ανοιχτό, αν θέλει να πιούμε καφέ και να συζητήσουμε.», απάντησε.

Με αφορμή την τοποθέτηση Πάγκαλου, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική και προς τον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο «για αλαζονικό και υποτιμητικό λόγος, που επιχειρείται από το ΠΑΣΟΚ να αντιμετωπιστεί η δική μας Αριστερά». «Θα μιλήσουμε επιτέλους με προτάσεις; Και δεν αναφέρομαι στον Αντιπρόεδρο. Αναφέρομαι στον Πρωθυπουργό, διότι προεκλογικά μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ένα άλλο πλαίσιο συζήτησης με την Αριστερά. Αυτό είναι το πλαίσιο της συζήτησης; Εμείς, λοιπόν, αυτό το πλαίσιο συζήτησης δεν θα το ανεχθούμε», τόνισε.

Εκτενή αναφορά έκανε και πάλι στο θέμα των stage, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ανέδειξε το θέμα της ανασφάλιστης εργασίας, της κακοπληρωμένης εργασίας και πρόσθεσε «πολύ φοβάμαι ότι κάνει λάθος η κυβέρνηση αν προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα των stage σαν ένα θέμα της γαλάζιας γενιάς. Δεν είναι το θέμα η γαλάζια γενιάς. Υπήρξαν, βεβαίως, και τα καταγγείλαμε, δεν τα υποστηρίζουμε. Το θέμα είναι τα εκατομμύρια των νέων εργαζόμενων, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα όπου εργάζονται με επισφαλείς συνθήκες εργασίες με τη μορφή της μερικής απασχόλησης ή με τη μαύρη εργασία και σε συνθήκες τρομοκρατίας». Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι τα stage αποτελούν ένα κομμάτι του συνολικότερου συστήματος του εργασιακού μεσαίωνα, της ανασφάλιστης και κακοπληρωμένης εργασίας, που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.

Σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και τη συζήτηση που έγινε με επίκεντρο τις προτάσεις της ΠΓ προς την Κεντρική Επιτροπή, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι είναι ανάγκη καταρχήν να αντιμετωπιστούν θέματα πολιτικής λειτουργίας, τονίζοντας ότι στόχος είναι να βρουν «αν ο ΣΥΡΙΖΑ που επιδιώκουμε, που επιθυμούμε θα είναι στενότερος ή ευρύτερος, αν οι συμμαχίες θα είναι ευρύτερες και όχι στενότερες. Και σ’ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση». Ο πρόεδρος του ΣΥΝ είπε τέλος ότι μετά την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου και σε κάθε περίπτωση μέσα στον Δεκέμβριο μπορεί να συζητηθεί αν θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα το τακτικό συνέδριο του κόμματος πιθανό και τη άνοιξη του επομένου έτους. «Πρέπει να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο κοινά αποδεκτό θεσμικά νομιμοποιημένης δημοκρατικής λειτουργίας για να παίρνονται οι αποφάσεις, χωρίς αυτό το πλαίσιο να αναιρεί την αυτονομία των κομμάτων ή των συλλογικοτήτων που συμμετέχουν. Αυτή η δυσκολία της εξίσωσης και αυτό πρέπει να βρούμε», πρόσθεσε.

Υπερψηφίστηκε η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας, όπως τελικά διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Απόφασης. Η εισήγηση αφορά στα εκλογικά αποτελέσματα, την προεκλογική δουλειά του κόμματος, καθώς και στους προγραμματικούς και πολιτικούς στόχους του κόμματος για το επόμενο διάστημα.

Σε 15 ημέρες θα συνεδριάσει η ΚΠΕ του ΣΥΝ και αναμένεται να συζητηθούν οι προτάσεις του κόμματος, ενόψει της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τις επόμενες ημέρες, θα σταλούν στις Πολιτικές Κινήσεις και τις Νομαρχιακές Επιτροπές του ΣΥΝ τα κείμενα που έχουν κατατεθεί σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ξεκινήσει ο διάλογος στις οργανώσεις του κόμματος.

ΕΘΝΟΣ

ΣΥΝ:Υπερψηφίστηκε η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11378&subid=20110&pubid=7492815

Αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα, την προεκλογική δουλειά του κόμματος, καθώς και στους προγραμματικούς και πολιτικούς στόχους του κόμματος

25/10/2009

Με ευρεία πλειοψηφία, υπερψηφίστηκε η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας, όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Απόφασης.
Η εισήγηση αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα, την προεκλογική δουλειά του κόμματος, καθώς και στους προγραμματικούς και πολιτικούς στόχους του κόμματος για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Με την έγκριση της εισήγησης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΚΠΕ του ΣΥΝ.
Στην επόμενη συνεδρίασή της, σε 15 ημέρες, η ΚΠΕ του ΣΥΝ θα συζητήσει τις προτάσεις του κόμματος, ενόψει της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ.
Τις επόμενες ημέρες, θα σταλούν στις Πολιτικές Κινήσεις και τις Νομαρχιακές Επιτροπές του ΣΥΝ τα κείμενα που έχουν κατατεθεί σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεκινήσει ο διάλογος στις οργανώσεις του κόμματος.

TA NEA

«Η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ»

Τα μηνύματα πίσω από τα αποτελέσματα της εκλογής γραμματέα. Αναλυτές βλέπουν δυσαρέσκεια για τις επιλογές Γιώργου στην κυβέρνηση

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009

«Η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ». Με τη φράση αυτή κορυφαίο στέλεχος της Ιπποκράτους σχολίαζε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε πηγαδάκι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τα αποτελέσματα για την εκλογή του νέου γραμματέα του Κινήματος.
Στην ουσία το συγκεκριμένο στέλεχος ήθελε να επισημάνει ότι ο χαμηλός αριθμός ψήφων που συγκέντρωσε στην ψηφοφορία ο νέος γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Σωκράτης Ξυνίδης δεν συνιστά τίποτε άλλο παρά ένα ηχηρό μήνυμα προς τον Γ. Παπανδρέου ότι το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν θα είναι παράρτημα της κυβέρνησης, αντιθέτως θα ελέγχει τον Πρωθυπουργό και θα κρίνει τις επιλογές του. Στην Ιπποκράτους, λίγες ώρες μετά το αποτέλεσμαψυχρολουσία στη διαδικασία για την ανάδειξη νέου γραμματέα- είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Ξυνίδης πήρε 180 ψήφους, δηλαδή λιγότερες από όσες συγκέντρωσαν αθροιστικά ο Γ. Παναγιωτακόπουλος και τα άκυρα λευκά που ήταν 194 ψήφοι- άρχισαν να αναλύουν τα μηνύματα της κάλπης, αναζητώντας τις αιτίες που οδήγησαν στη μερική αποδοκιμασία της επιλογής Παπανδρέου. Η ερμηνεία που δόθηκε έπειτα από την πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι νεοεκλεγείς βουλευτής Ξάνθης Σωκράτης Ξυνίδης είναι ένα άγνωστο πρόσωπο στον στενό κομματικό πυρήνα και επομένως δεν είχε τη δυνατότητα να εισπράξει θετικές ψήφους από στελέχη που ενδεχομένως θα αναγνώριζαν την αξία του εάν τον ήξεραν καλύτερα. Ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ πάντως δεν επελέγη τυχαία από τον Γ. Παπανδρέου. Ως γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Ξάνθης, ο κ. Ξυνίδης ήταν από τα κομματικά στελέχη που στήριξαν την επανεκλογή του κ. Παπανδρέου στην προεδρία. Βεβαίως, στις εκλογές του 2007 είχε ενταχθεί και στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Τον Μάρτιο του 2008, ο Σωκράτης Ξυνίδης ήταν επίσης ανάμεσα στους πέντε γραμματείς νομαρχιακών οργανώσεων της περιφέρειας με τους οποίους επέλεξε να γευματίσει παραμονή του συνεδρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώνοντάς τους ότι επιθυμούσε την εκλογή τους στο Εθνικό Συμβούλιο. Κανένα από τα συγκεκριμένα πέντε στελέχη δεν κατόρθωσε να εκλεγεί ως μέλος του οργάνου, εξέλιξη που προκάλεσε τότε τη δυσαρέσκεια του κ. Παπανδρέου και την απομάκρυνση έπειτα από μέρες του Χρ. Πολυζωγόπουλου, στον οποίο είχαν ανατεθεί τα οργανωτικά του συνεδρίου.
Οι πιο ψύχραιμοι αναλυτές της Ιπποκράτους βλέπουν πίσω από το αποτέλεσμα για την εκλογή γραμματέα και μία έντονη δυσαρέσκεια του κομματικού πυρήνα για τις επιλογές του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της κυβέρνησης. Κάποιοι λένε ότι ο κ. Παναγιωτακόπουλος – πέραν της απήχησης που έχει σ΄ ένα σημαντικό κομμάτι της βάσης του ΠΑΣΟΚ – εισέπραξε πολλές από τις αρνητικές ψήφους μελών του Εθνικού Συμβουλίου που θεωρούσαν ότι «κόπηκαν» από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και από ομάδες στελεχών, π.χ. γεννηματικούς που πίστευαν ότι η κ. Γεννηματά έπρεπε να υπουργοποιηθεί ή ότι κάποιος εξ αυτών θα έπρεπε να αναλάβει γραμματέας του Κινήματος. Επιπλέον, στο ΠΑΣΟΚ κάποιοι είδαν ανάμεσα στα λευκά ψηφοδέλτια που καταμετρήθηκαν παλιούς εκσυγχρονιστές ή στελέχη που ανήκουν στο λεγόμενο βενιζελικό μπλοκ. Ακόμη και αμιγώς φιλοπαπανδρεϊκά στελέχη- λένε οι πληροφορίες- δεν στήριξαν την επιλογή Ξυνίδη, θεωρώντας ότι δεν συγκεντρώνει γύρω του τέτοια χαρακτηριστικά που θα βοηθούσαν τη συσπείρωση του κόμματος. «Αποστρατεία» δύο γενεών
Επίσης, η επιλογή Παπανδρέου στο πρόσωπο του 46χρονου γραμματέα ερμηνεύθηκε από ορισμένους ως «αποστρατεία» δύο ολόκληρων γενεών στελεχών ανάμεσα στις οποίες υπήρξαν και πρόσωπα που είχαν εκδηλώσει την επιθυμία τους να διεκδικήσουν τη θέση του γραμματέα π.χ. Γιάννης Μίχας, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Χρήστος Πολυζωγόπουλος. «Σήμερα γίναμε 5 χρόνων», σχολίαζε δηκτικά υψηλόβαθμος παράγων του ΠΑΣΟΚ μετά την ομιλία του κ. Παπανδρέου στο Εθνικό Συμβούλιο μιλώντας για απάλειψη 30 χρόνων ιστορίας του Κινήματος.
Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει παπαγαλάκι της κυβέρνησης»
Το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει το παπαγαλάκι της κυβέρνησης, δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο νέος γραμματέας του Κινήματος Σωκράτης Ξυνίδης, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει απολύτως φυσιολογικό και λογικό το ότι εκδηλώθηκανόπως φάνηκε στην ψηφοφορίαδιαφωνίες από ορισμένους συντρόφους του για το εάν είναι η καλύτερη επιλογή.
Δίνοντας την πρώτη του μίνι συνέντευξη στα «ΝΕΑ» ο κ. Ξυνίδης θεωρεί πως μια τριπλή αποστολή πρέπει στη συγκεκριμένη συγκυρία να υπηρετήσει το κόμμα: «Η πρώτη είναι να είναι ουσιαστικός θεματοφύλακας των αρχών και αξιών του ΠΑΣΟΚ με βάση τις οποίες πορευτήκαμε αυτά τα χρόνια. Η δεύτερη είναι να συγκροτήσει πολιτική άποψη για όλα τα καίρια ζητήματα που αφορούν τη χώρα όπως αυτά καθημερινά εξελίσσονται ούτως ώστε να υποβοηθήσει την κυβέρνηση στο δύσκολο έργο που έχει να εκτελέσει. Και η τρίτη είναι να καταφέρει να κάνει πιο προσιτή τη θέση τής κυβέρνησης σε όλα τα σπουδαία ζητήματα προς τον λαό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να καταντήσει παπαγαλάκι της κυβέρνησης». Σε σχέση με το αποτέλεσμα της κάλπης και το μήνυμα που έστειλαν κάποια μέλη του εθνικού συμβουλίου με την ψήφο τους, ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Είναι λογικό ότι μέσα από μία εκλογική διαδικασία θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αμφιβολίες για το εάν είσαι ή δεν είσαι η καλύτερη επιλογή. Ο μόνος τρόπος για να τους πείσεις ότι ήσουν η καλύτερη επιλογή είναι η σκληρή εργασία με βάση τις κοινές μας αρχές και η αποτελεσματικότητα της εργασίας αυτής».
Ομάδα διαχείρισης κρίσεων για τα δύσκολα που έρχονται
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ που προκάλεσαν σκιές κατά τις πρώτες ημέρες της νέας διακυβέρνησης- παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έδωσε θετικά δείγματα γραφής- θα επιδιώξει να ξεπεράσει το Μαξίμου το επόμενο διάστημα.
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα κακού επικοινωνιακού χειρισμού- λένε στην κυβέρνηση- είναι η αντιμετώπιση του θέματος των γενικών γραμματέων υπουργείων και περιφερειών. Το συγκεκριμένο θέμα έδωσε αρχικώς πόντους στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διότι ενίσχυσε την ελπίδα στους πολίτες για υιοθέτηση κανόνων αξιοκρατίας και διαφάνειας, ωστόσο τόσο οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην αξιολόγηση των υποψηφίων και στην ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων όσο και η αίσθηση που δημιουργήθηκε ότι τελικώς θα επιλεγούν «γνωστά» στους υπουργούς πρόσωπα, φαίνεται να δημιουργούν «σκιές» στην όλη διαδικασία. Όπως μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός, «ήταν λάθος που δώσαμε στη δημοσιότητα ως πρώτο μόνο το όνομα του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης, αφού άπαντες βάλθηκαν να αποδείξουν ότι έχει κάποιου είδους σχέση με τον υπουργό».
Επικοινωνιακές «τρύπες» της νέας κυβέρνησης διαπιστώθηκαν όμως και στο θέμα των stage. Αφενός- όπως λένε ανώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες- η κυβέρνηση εμφανιζόταν επί δύο 24ωρα να απολογείται για την πρόθεσή της να τα καταργήσει στον δημόσιο τομέα «την ώρα που αποτελούσαν προεκλογική εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ» και αφετέρου διαπιστώθηκε έλλειψη συνεννόησης σε κυβερνητικό επίπεδο την ημέρα που ανακοινώθηκε η οριστική απόφαση για τα stage. Ενόσω συνεδρίαζε η διυπουργική επιτροπή υπό τον Θόδωρο Πάγκαλο με πρόθεση να βάλει τέλος στα stage, στο briefing των δημοσιογράφων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής έλεγε ότι «το θέμα της μοριοδότησης εξετάζεται»…
Στο Λουξεμβούργο
Ελλιπή αντανακλαστικά έδειξε όμως η κυβέρνηση και στο θέμα της αντιμετώπισης της αυστηρής κριτικής που δέχτηκε στο Λουξεμβούργο το οικονομικό επιτελείο από τον πρόεδρο του Εurogroup. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε υπουργός του οικονομικού κύκλου, οι κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Σαχινίδης δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για την περίφημη δήλωση «game is over» του κ. Γιούνγκερ ούτως ώστε να υπάρξει κάποια αντίδραση από την ελληνική αντιπροσωπεία. Αντιθέτως, το διήμερο που ο υπουργός Οικονομικών διαπραγματευόταν για το έλλειμμα, αντί να προβληθεί με έμφαση το γεγονός πως η προηγούμενη κυβέρνηση παραποίησε τα στοιχεία, η νυν εμφανίστηκε ως απολογούμενη στις αιτιάσεις Παπαθανασίου πως «φουσκώνει το έλλειμμα για να μιλήσει αργότερα για μείωση».
Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες στον συντονισμό της κυβέρνησης αφορά στις συνεννοήσεις που γίνονται μεταξύ των υπουργών. Δεν είναι τυχαία η επισήμανση που έγινε στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι οι υπουργοί θα πρέπει να συνεννοούνται και να δείχνουν αλληλεγγύη μεταξύ τους, όπως επίσης και η παραίνεση του κ. Παπανδρέου προς τους υπουργούς να προτιμούν τις ανακοινώσεις από τις δηλώσεις.

Όπως φαίνεται πάντως, το Μαξίμου σκέφτεται να αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα δημιουργώντας μια ομάδα διαχείρισης κρίσεων υπό τον κ. Πάγκαλο, η οποία θα συνέρχεται σε επίπεδο γενικών γραμματέων των υπουργείων και μόνο εάν τα ζητήματα είναι κρίσιμα θα συμμετέχει σ΄ αυτήν και ο αρμόδιος υπουργός.
Τις επόμενες μέρες τα ονόματα των γενικών γραμματέων
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ των επιλεγέντων γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τμηματικά τις επόμενες ημέρες.
Ήδη το Μέγαρο Μαξίμου έστειλε στα υπουργεία τη λίστα με τα ονόματα περίπου 1.000 καταλληλότερων για την κάλυψη των θέσεων και παράλληλα μια πιο εξειδικευμένη λίστα σε κάθε υπουργείο με 3-4 προτάσεις ως τις πλέον ιδανικές για την πλήρωση των θέσεων γενικών γραμματέων.
Τις τελικές αποφάσεις λαμβάνουν οι ίδιοι οι υπουργοί σε συνεννόηση με το πρωθυπουργικό γραφείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για το σύνολο των 88 θέσεων έχουν επιλεγεί τουλάχιστον 10-15 γενικοί γραμματείς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με τους αρμόδιους υπουργούς.
Οι υπόλοιποι προέρχονται είτε από τον ευρύτερο κομματικό πυρήνα και διαθέτουν άριστο βιογραφικό είτε έχουν προσωπική γνωριμία με τους υπουργούς, οι οποίοι τους επέλεξαν όχι με κυρίαρχο κριτήριο τα προσόντα τους, αλλά βάσει του βαθμού εμπιστοσύνης που δείχνουν προς το πρόσωπό τους.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4542868&ct=1

«Ήρθα με τα πόδια από το Αφγανιστάν»

Φοβισμένα και απροστάτευτα παιδιά περνούν δύσκολες ώρες για να έρθουν στην Ελλάδα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Κώστας Κουκουμάκας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009

«Οι γονείς μου είχαν φύγει νωρίτερα κυνηγημένοι για το Ιράν κι αποφασίσαμε να τους βρούμε. Δεν γνωρίζαμε πού ήταν οι συγγενείς μας, αν ζούσαν ή αν είχαν πεθάνει. Ήμασταν εντελώς μόνοι. Είχαμε κάποια χρήματα, όμως δουλέψαμε έναν χρόνο σε εργοστάσιο ρούχων για να συμπληρώσουμε τα λεφτά που ζητούσαν οι μεταφορείς, τους οποίους ήταν εύκολο να εντοπίσουμε».

O 14χρονος Χουσεΐν και ο 16χρονος Μπενάν είναι δύο από τα εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά που πέρασαν παράνομα στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Ξεκίνησαν μόνοι τους από την πόλη Γάζνι του Αφγανιστάν με ένα μασούρι δολάρια και μια σακούλα με τα απαραίτητα.
Τα δύο αγόρια, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, πέρασαν εύκολα στην Τουρκία, ακολουθώντας μια ομάδα 15 λαθρομεταναστών που ταξίδευε για την Ελλάδα. Πλήρωσαν μπαξίσι, πέρασαν υποτυπώδη αστυνομικά μπλόκα και έμειναν για μέρες άυπνα σε καρότσες φορτηγών που ταξίδευαν νυχθημερόν για τα τουρκικά παράλια. «Περπατούσαμε ατέλειωτες ώρες στο βουνό μέχρι να συναντήσουμε νέο οδηγό σε καθορισμένο σημείο. Το ταξίδι στην καρότσα ήταν επίπονο και για να αλλάξουμε φορτηγό έπρεπε να περπατήσουμε ξανά. Φοβόμασταν και οι δύο, όμως δεν διανοηθήκαμε να κάνουμε πίσω. Στους Ιρανούς, στα σύνορα με την Τουρκία, είχαμε πληρώσει 500 δολάρια ο καθένας. Οι Τούρκοι διακινητές, όμως, ζήτησαν τα τριπλάσια χρήματα για να μας οδηγήσουν ώς τα τουρκικά παράλια. Καθώς διασχίζαμε την Τουρκία, ομάδες λαθρομεταναστών ενώνονταν συνεχώς μαζί μας. Ανάμεσά μας ήταν πολλοί ακόμη ανήλικοι» λένε τα Αφγανόπουλα.
Από τα απέναντι παράλια τα φώτα της Λέσβου φαίνονταν πεντακάθαρα την καλοκαιρινή νύχτα. Ο Χουσεΐν και ο Μπενάν χώθηκαν με τους υπόλοιπους μετανάστες σε μια φουσκωτή βάρκα αλλά εντοπίστηκαν εύκολα από το Λιμενικό ανοιχτά του νησιού. «Μας μετέφεραν στο κέντρο κράτησης στην Παγανή. Ήμασταν εκεί όταν ξέσπασαν οι αντιδράσεις των μεταναστών. Οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες, καθώς έπρεπε να κοιμόμαστε 80 άνθρωποι σ΄ ένα δωμάτιο. Στην Παγανή μείναμε 19 ημέρες, ύστερα μας μετέφεραν στον Πειραιά και από εκεί φθάσαμε στη Θεσσαλονίκη» λέει ο ανήλικος Χουσεΐν. Τα δύο Αφγανόπουλα πρόκειται να καταθέσουν αίτηση χορήγησης πολιτικού ασύλου.

«Τον τελευταίο χρόνο υπολογίζουμε ότι έχουν περάσει στην Ελλάδα περίπου 2.500 ασυνόδευτα παιδιά», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ρraksis στη Θεσσαλονίκη κ. Τζανέτος Αντύπας.

«Οι περισσότεροι ανήλικοι είναι βέβαια αγόρια από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Ιράν, ενώ τα λιγοστά κορίτσια προέρχονται από τη Σομαλία και το Σουδάν. Είναι παιδιά ηλικίας 12-17 ετών, των οποίων οι γονείς είτε σκοτώθηκαν είτε προτίμησαν να τα φυγαδεύσουν από τις εμπόλεμες ζώνες. Όπως εμείς πληρώνουμε για να στείλουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό για σπουδές επενδύοντας στο μέλλον τους, έτσι και οι γονείς στο εμπόλεμο Αφγανιστάν παραδίδουν τα παιδιά τους σε δουλεμπόρους ώστε να φθάσουν στην Ευρώπη. Εκεί θα μείνουν ζωντανά και θα εργαστούν κι εάν καταφέρουν να ριζώσουν θα στείλουν χρήματα πίσω στους γονείς και τα υπόλοιπα αδέρφια τους» εξηγεί ο κ. Αντύπας. Περίπου 600 ανήλικοι ζουν σήμερα στα ειδικά κέντρα φιλοξενίας.

2.500 ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ

Έχουν περάσει στην Ελλάδα περίπου 2.500
ασυνόδευτα παιδιά και τα περισσότερα είναι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Ιράν

[ ΙΝFΟ ]

●Κάθε Τετάρτη, 7.30- 9.00 μ.μ., στο Στέκι Μεταναστών και Προσφύγων Θεσσαλονίκης (Φιλίππου 51, τηλ. 2310-241015) δύο νομικοί παρέχουν συμβουλές σε μετανάστες και πρόσφυγες.
«Νιώθω τυχερός που δεν σκοτώθηκα»
«ΤΟ ΠΡΩΙ κοιμόμασταν και το βράδυ περπατούσαμε στο βουνό. Ένας φίλος μου σκοτώθηκε στα τουρκικά σύνορα. Τον αφήσαμε πίσω και συνεχίσαμε».
Ο 19χρονος σήμερα Μοχάμετ εξιστόρισε στα «ΝΕΑ» την πορεία που ακολούθησαν χιλιάδες συμπατριώτες του στο Αφγανιστάν: «Όταν ήμουν 13 χρονών, ο πατέρας μου μού είπε ότι τα πράγματα είχαν παραγίνει επικίνδυνα στην Καμπούλ. Πλήρωσε σε διακινητή 2.000 αφγανικά νομίσματα, χρήματα για τα οποία απαιτείται δουλειά πολλών μηνών, και με έκρυψε σ΄ ένα φορτηγό με προορισμό το Ιράν. Ήμασταν στοιβαγμένοι 120 άνθρωποι. Περνούσαμε τα αστυνομικά μπλόκα χωρίς στάση. Είχαν φροντίσει γι΄ αυτό οι διακινητές. Στο Ιράν έμεινα δύο χρόνια. Εργάστηκα σε χωράφια και εργοστάσια, όμως πάντα ήθελα να έρθω στην Ελλάδα. Ακολούθησε νέο ταξίδι μέχρι τα τουρκικά παράλια. Με πέντε φίλους μου αναζητούσαμε τρόπο να περάσουμε στη Σάμο. Εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες περίμεναν μαζί μας. Ο διακινητής ζήτησε 1.000 δολάρια από τον καθένα για μια φουσκωτή βάρκα. Όταν μας εντόπισε το Λιμενικό, τρυπήσαμε τη βάρκα και βουτήξαμε στη θάλασσα. Μας οδήγησαν στο κέντρο υποδοχής, που έμοιαζε με φυλακή. Υπέβαλα αίτηση χορήγησης ασύλου και πήρα τη σχετική ροζ κάρτα. Αισθάνομαι τυχερός. Συμπατριώτες μου σκοτώθηκαν, προσπαθώντας να φθάσουν στην Ευρώπη».
Έρευνα για τις καταγγελίες κακοποίησης 17χρονου
ΕΡΕΥΝΑ σε βάθος για τις καταγγελίες κακοποίησης 17χρονου στο Κέντρο Διοικητικής Κράτησης Αλλοδαπών Παγανής Λέσβου ζητά η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ο 17χρονος που διακομίστηκε στο νοσοκομείο διαγνώσθηκε με κακώσεις στο κεφάλι, την πλάτη, τη μέση και τα χέρια.
Το πρωί της 22ας Οκτωβρίου, ο υφυπουργός για την Προστασία του Πολίτη κ. Σπύρος Βούγιας επισκέφθηκε το Κέντρο Διοικητικής Κράτησης Αλλοδαπών στην Παγανή μαζί με κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες λίγη ώρα μετά την επίσκεψη, «αστυνομικά όργανα υπεύθυνα για τη φύλαξη του Κέντρου προέβησαν σε κακοποίηση και ξυλοδαρμό κρατουμένων, μεταξύ των οποίων και ο 17χρονος». Κατόπιν εντολής του υφυπουργού διενεργούνται ήδη πειθαρχικές και ποινικές έρευνες, ενώ η Ύπατη Αρμοστεία- δεδομένης της σοβαρότητας των καταγγελιών- ζητά τη σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4542883&ct=1

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Απάντηση Παπανδρέου στο μήνυμα του Εθνικού Συμβουλίου

Ερωτήματα προκαλεί η «στάση» της πλειοψηφίας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία της Παρασκευής για την ανάδειξη του Σ. Ξυνίδη στη θέση του γραμματέα του Κινήματος…

26/10/2009

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=15459&subid=2&pubid=19679153

Tου Γιάννη Αντύπα

Ο πρωθυπουργός στην ακολουθία «180- 126- 64» που σημάδεψε την εκλογή του νέου γραμματέα του εθνικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ (Σ. Ξυνίδης 180, Γ. Παναγιωτακόπουλος 126, λευκά- άκυρα 64) είδε την «εντολή» να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά στην ανανέωση του Κινήματος.

Σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, όπως τη μεταφέρουν οι συνεργάτες του, στην κάλπη για την εκλογή του Ξανθιώτη πολιτικού «εισέπραξε ο ίδιος τη δυσαρέσκεια παλαιοκομματικών, εκσυγχρονιστών και κομμένων από την κυβέρνηση, επειδή προχωρά στη νέα εποχή κρατώντας ελάχιστους από όλους τους προηγούμενους».

Τον Γ. Παπανδρέου δεν τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, αυτή την περίοδο, οι συσχετισμοί στο κόμμα. Τον ενδιαφέρει ο αντίκτυπος των ενεργειών του στην κοινωνία και η επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.

Θεωρεί, μάλιστα, τις αντιδράσεις των κομματικών στις επιλογές του «ως απόδειξη, έναντι του συνόλου των πολιτών, ότι υλοποιεί τις δεσμεύσεις του για αξιοκρατία και διαφάνεια». Σύμφωνα με τους επιτελείς του, ο πρωθυπουργός «δεν θέλει να απαξιώσει το κόμμα, αλλά να το αλλάξει σε βάθος». Σε πρόσωπα, δομές, συμπεριφορές και λειτουργίες.

Γενικοί γραμματείς…
Γι’ αυτό το λόγο «θα… επιστρέψει τον φάκελο του μηνύματος με τα ονόματα των γενικών γραμματέων»! Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως «στον κατάλογο ενδέχεται να υπάρχουν επώνυμα στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους και πολλά εντελώς άγνωστα στο ΠΑΣΟΚ πρόσωπα».

Το Σαββατοκύριακο οι υπουργοί έλαβαν τα ονόματα που επέλεξαν οι ομάδες διαλογής, προκειμένου να καταλήξουν και αυτοί στις προτάσεις τους προς τον πρωθυπουργό. Υπέρ της ανάθεσης καθηκόντων σε στελέχη χωρίς κομματική εμπλοκή λειτούργησαν και όσα συνέβησαν γύρω από το πρώτο όνομα που ανακοινώθηκε, του Γ. Δημήτραινα, για τη θέση του γενικού γραμματέα στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι πληροφορίες για τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές του σχέσεις με τη σύζυγο του Χ. Καστανίδη έφεραν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία δεν επιθυμεί να βρεθεί ενώπιον αρνητικής δημοσιότητας για το συγκεκριμένο θέμα. Αρκετοί, λοιπόν, που πίστευαν πως είχαν καπαρώσει μια θέση γενικού γραμματέα, ενδέχεται να βρεθούν εκτός νυμφώνος. (σ.σ. Αυτή μπορεί να είναι και η αιτία για να καθυστερήσουν μερικές ημέρες τα ονόματα).

«Αντιπολίτευση»…
Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να επισημανθεί το σκεπτικό έμπειρων και νεότερων στελεχών που βρέθηκαν απέναντι στην επιλογή του προέδρου για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ξεκινώντας από τα λευκά και τα άκυρα η λογική που προβάλλουν όσοι τα επέλεξαν είναι ότι «τον έναν δεν μπορούσαμε να τον ψηφίσουμε γιατί δεν τον ξέραμε καθόλου και τον άλλον γιατί τον ξέραμε πάρα πολύ καλά»!

Σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκτιμήσεις τη γραμμή λευκό και άκυρο επέλεξαν οι εκσυγχρονιστές και οι «βενιζελικοί», η αλήθεια, όμως, μάλλον είναι πολύ πιο σύνθετη.

Στη γραμμή του λευκού, του άκυρου και του Γ. Παναγιωτακόπουλου βρέθηκαν και πολλοί «παπανδρεϊκοί», οι οποίοι όμως δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τους όρους με τους οποίους προωθείται η ανανέωση.

«Δεν γίνεται η μόνη διαδικασία να έχει να κάνει με τον ίδιο τον πρόεδρο και το περιβάλλον του», λένε χαρακτηριστικά. Όπως είναι φυσικό την ίδια επιλογή έκαναν και όσοι δυσαρεστήθηκαν από τις επιλογές του Γ. Παπανδρέου στον σχηματισμό της κυβέρνησης.

Είτε γιατί δεν μπήκαν οι ίδιοι, είτε γιατί δεν μπήκαν οι εκλεκτοί τους, που θα τους άνοιγαν στη συνέχεια τις πόρτες της εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πολλοί οι οποίοι φοβούνται ότι «ο Γιώργος πάει σε μία απολιτικοποίηση της κυβέρνησης και του κόμματος»! «Αυτά προκαλούν γέλιο, ο Γιώργος έχει σαφές ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα», απαντούν οι συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Ερωτήματα…
Πέραν των προσώπων, η ατάκα που σχολιάστηκε περισσότερο το Σαββατοκύριακο ήταν η αποστροφή του Γ. Παπανδρέου για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Θα εφαρμόσουμε τις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα που είχαμε εξαγγείλει για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησής μας.

Ανεξάρτητα από πιέσεις. Ανεξάρτητα από όποια δυσκολία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι γνωστό ότι ζούμε σε μια Ευρώπη και ένα διεθνές οικονομικό σύστημα, όπου κυριαρχούν ακόμα νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, παρά το μεγάλο κραχ και τις ευθύνες αυτών των πολιτικών δυνάμεων».

Στελέχη με γνώση των διεθνών οικονομικών διαδικασιών σημειώνουν ότι «τα λόγια αυτά θα μεταφερθούν από τις πρεσβείες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ενδέχεται να δυσχεράνουν τις διαπραγματεύσεις για την περίοδο χάριτος». «Μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που ζητάμε και οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που μας δίνουν», προσθέτουν, όσοι αναρωτιούνται γιατί ο πρωθυπουργός επιλέγει στη συγκεκριμένη συγκυρία να βάζει απέναντί του τους εταίρους μας.

Η εξήγηση του νέου γραμματέα
«Εγώ δεν ήμουν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου μέχρι τώρα και εξελέγην βουλευτής λιγότερο από ένα μήνα πριν. Άρα, είχα ένα πρόβλημα αναγνωρισιμότητας».

Τη δική του εξήγηση για το αποτέλεσμα έδωσε στον «Flash 96» ο νέος γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου, Σ. Ξυνίδης: «Εγώ δεν ήμουν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου μέχρι τώρα και εξελέγην βουλευτής λιγότερο από ένα μήνα πριν. Άρα, είχα ένα πρόβλημα αναγνωρισιμότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίστηκε την επιλογή του. «Εγώ έχω μια πολύ καλή αναγνωρισιμότητα στα όρια της βορείου Ελλάδος, πολύ περισσότερο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όσοι βλέπουν την πορεία του ΠΑΣΟΚ στην Ξάνθη, από το 2004 και μετά, ίσως θα έπρεπε λίγο να παρατηρήσουν τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα. Όταν δηλαδή φτάνει το 2007 να έχει 49% η Ξάνθη και 68% το 2009, νομίζω ότι κάποιος θα έπρεπε να δείξει και το ενδιαφέρον γιατί συνέβη» σημείωσε με νόημα.

Με την ευκαιρία εξαπέλυσε και την πρώτη του επίθεση στη ΝΔ με τη νέα του ιδιότητα. Με αφορμή ερώτηση για το αν θα είναι γραμματέας και των «βενιζελικών» και των «παπανδρεϊκών» τόνισε πως «το κόμμα μας αυτή τη στιγμή πέρασε μια εσωκομματική δυσκολία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο -και κάποιοι προσπαθούν κακέκτυπα να τον μιμηθούν τώρα».

Tsakthan Daily, 23 October 2009

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ (Μέρος 4ο)

Κραυγές στη σιωπή

«Οι προοπτικές μου ήταν μαύρες κι άραχλες, γιατί, καθώς η καταιγίδα που μ’ έριξε σε τούτο το νησί είχε παρασύρει το καράβι μας εκατοντάδες λεύγες μακριά απ’ τους θαλασσινούς δρόμους της πολιτισμένης ανθρωπότητας, είχα κάθε λόγο να πιστεύω πως ο Ύψιστος το είχε βάλει σκοπό να τελειώσω τις μέρες μου σε κείνο τον έρημο τόπο και μ’ αυτό το μοναχικό τρόπο. Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι στα μάγουλά μου όποτε έκανα τούτες τις σκέψεις, και συχνά φώναζα μοναχός μου κι αναρωτιόμουν γιατί με εγκατέλειψε έτσι η Θεία Πρόνοια σε μια τέτοια ζωή, που δεν άξιζε να τη ζει κανείς». Περπατά στην αμμουδιά και αναρωτιέται πού θάταν καλύτερα να βρίσκεται : μέσα στη θάλασσα με τους πνιγμένους συντρόφους του ή εκεί που περπατάει, έστω και μόνος αλλά, ζωντανός ; Το δίλημμα είναι βαρύ. Απαντάει με έναν τρόπο που δείχνει πάλι τον τρόπο σκέψης ενός ατομικιστή : «κι είπα ότι πρέπει να θυμάται κανείς πάντα πως υπάρχουν και χειρότερα». Ίσως σε άλλους τόπους να είχε μεγαλώσει με άλλες ιδέες που εκφράζανε πιο συλλογικές καταστάσεις και να μην αντιμετώπιζε τέτοιο δίλημμα, πχ σε μια ορθόδοξη χριστιανική ή ισλαμική κοινότητα ή ακόμα και σ΄αυτή την αρχαιοελληνική «πόλη» . Όμως αυτές οι πιο «συλλογικές καταστάσεις» είναι στα μάτια του Ευρωπαίου Χριστιανού – Καθολικού ή και Προτεστάντη – δείγματα κάπως «κατώτερων πολιτισμών» [1].

Αφού έλυσε το πρόβλημα και απάντησε καταφατικά στο Αμλετιανό δίλημμα, άρχισε την «εργασιοθεραπεία». Η μετάθεση των ενορμήσεών του γίνεται ουσιαστικά «μετουσίωση» σε «καλλιτεχνική δραστηριότητα και διανοητικές αναζητήσεις» [2]. «Στρώθηκα λοιπόν στη δουλειά. Κι εδώ πρέπει να πω ότι, όπως η λογική είναι η βάση των μαθηματικών, έτσι είναι και το μέσο που, αν το χρησιμοποιήσει ο καθένας κατάλληλα, μπορεί να μάθει όλες τις τέχνες». Η λογική, λοιπόν, για άλλη μια φορά περιγράφεται ως ένα εργαλείο. Ο καπιταλιστικός τύπος ανθρώπου σε όλο του το μεγαλείο : ο αυτοδύναμος, ευέλικτος και αποτελεσματικός δημιουργός που εκ του μηδενός μπορεί να φτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο. Πριν από αυτό το στάδιο, πριν δηλαδή τον κατακυριεύσει ο κόσμος των σκέψεων και των διλημμάτων, ο Ροβινσώνας δεν φαινόταν να έχει τόσο πλήρη αίσθηση του προορισμού του περιμένοντας και αγναντεύοντας μπας και φανεί κανένα καράβι στον ορίζοντα. Κάπου ήταν κι αυτός λιγάκι «άγριος» ή μάλλον λιγότερο … προχωρημένος για τις Προτεσταντικές του προδιαγραφές. Αλλά τώρα που η Θεία Φώτιση τον έλουσε με το Άγιο Φως της τα πράγματα αλλάζουν : «η κατάστασή μου ήταν πραγματικά άθλια, μα για κάθε αρνητικό πράγμα υπήρχε και κάτι θετικό, για το οποίο έπρεπε να νοιώθω ευγνωμοσύνη. Κι αυτό ας γίνει παράδειγμα για όλους : πάντα βρίσκεις κάτι για να παρηγορηθείς. Κι αφού πια κατάφερα να παρηγορηθώ λιγάκι και να πάψω να κοιτάζω τη θάλασσα όλη μέρα, μπας και δω κανένα πλοίο να’ ρχεται, βάλθηκα να βελτιώσω την κατάστασή μου και να κάνω τη ζωή μου όσο καλύτερη γινόταν». Η βελτίωση της κατάστασής του είναι το πρωτεύον. Τι σου θυμίζει αυτό ; Εμένα μου θυμίζει κατ’ αρχήν μια ολόκληρη διαμάχη που ταλάνισε τις παρέες μου στα νιάτα μου. Το δίλημμά μας ήταν : μεταρρύθμιση ή επανάσταση ; Ο Ροβινσώνας δεν προσδοκεί πια μετά τη Θεία Φώτιση που του έλυσε το υπαρξιακό του δίλημμα τη σωτηρία του από κάποιο καράβι – μια δέυτερη Παρουσία δηλαδή [3]. Την επανάστασή του ήδη την έχει κάνει, και μάλιστα όχι μια φορά, στο παρελθόν. Η ριζική λύση την οποία βλέπει είναι η βήμα – βήμα (ανα)συγκρότηση του (έρημου) κόσμου, ο οποίος τον περιβάλλει. Μην ξεχνάς ότι ο Ροβινσώνας είναι Άγγλος του 17ου αιώνα όπως και ο συγγραφέας. Τι το ιδιαίτερο, θα μου πεις. Η Αγγλία του 17ου αιώνα συνταράσσεται από επαναστάσεις και κοινωνικές αναταραχές. Ίσως η ερημιά του κόσμου του Ροβινσώνα να αντανακλά και την επιθυμία του συγγραφέα, ή και μεγάλης μερίδας των αναγνωστών του, να επικρατήσει ξανά ηρεμία και να επιδοθούν όλοι στην αναγκαία κοινωνική μεταρρύθμιση χωρίς ιδιαίτερες αναστατώσεις. Εκτός των άλλων έχουν ήδη από καιρό πάψει και οι θρησκευτικές διαμάχες Καθολικών, Αγγλικανών και Προτεσταντών, τουλάχιστον στο Αγγλικό τμήμα της Βρετανικής αυτοκρατορίας. Οι αστοί και οι μεγάλοι γαιοκτήμονες έχουν εν τω μεταξύ κερδίσει το παιχνίδι απέναντι στο παλιό καθεστώς (ancien regimeτο λέγανε στην άλλη όχθη του στενού του Καλαί). Οι περιφράξεις ξεριζώσανε τους χωρικούς από την κοινοτική τους γη και η γεωργία έγινε καπιταλιστική, χιλιάδες αγρότες καταφεύγουν στις πόλεις [4].

Συμπληρωματική, και ενδεχομένως και πρωταρχική, αιτία στην οποία πρέπει να αποδώσουμε την εργαλειακή λογική που διαπερνά τη σκέψη του Ροβινσώνα και του συγγραφέα είναι η κατίσχυση του εμπειρισμού στον πνευματικό χώρο της Αγγλίας του 17ου αιώνα και των αρχών του 18ου. Ο εμπειρισμός χαρακτηρίζεται από δύο βασικές αρχές : τη θεμελίωση της επιστήμης στην εμπειρία των αισθήσεων και την εξαγωγή γενικευτικών συμπερασμάτων μόνο αν αυτά συγκροτούνται από, ή δοκιμάζονται με, την «πρώτη ύλη» της εμπειρίας [5] .  Η γνώση που στηρίζεται στην εμπειρία είναι αντικειμενική. Γι’ αυτό και ο Ροβινσώνας εμφανίζεται από τη μια να ξεκινάει από το σημείο μηδέν (tabula rasa) και στην πορεία η εμπειρία να τον βοηθάει στην εξαγωγή γενικευτικών συμπερασμάτων. Να μην μας διαφεύγει, βέβαια, το ότι μέσα σε ένα τέτοιο πνευματικό κλίμα υποτίθεται πως ανατράφηκε ο Ροβινσώνας και όχι σε ένα πνευματικό κλίμα τύπου Γερμανίας όπου άλλες σχολές σκέψης αναπτύχθηκαν και άλλα επιστημονικά παραδείγματα σχηματίστηκαν [6].

Συνεχίζεται…άγνωστο πότε…

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Βουτηγμένο αστέρι

Στίχοι: Κώστας Κινδύνης
Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος
Πρώτη εκτέλεση: Αφροδίτη Μάνου

Βουτηγμένο αστέρι
Μες στο καλοκαίρι
Φώτισε έναν δρόμο εμπρός μου
Δως μου τα σωστά του κόσμου

Ο αϊτός και να κοιμάται
Μες στον ύπνο του θυμάται
Ό,τι βλέπει σαν πετάει
Ποιος μισεί ποιος αγαπάει

Βροχερή είναι η μέρα
Στέγνωσε με αγέρα
Κλείσε τις πληγές που έχω
Κάνε με παιδί να τρέχω

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

48ωρη απεργία στα βρετανικά ταχυδρομεία

23/10/2009

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=12337&subid=20110&pubid=19377171

«Λουκέτο» για 48 ώρες έβαλαν από χθες τα βρετανικά ταχυδρομεία, μετά το ναυάγιο των συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης Μπράουν και του σωματείου των εργαζομένων όσον αφορά τους μισθούς, τις θέσεις εργασίας και τον σχεδιαζόμενο εκσυγχρονισμό των ταχυδρομείων. Τουλάχιστον 42.000 εργαζόμενοι στα κέντρα διαλογής και οδηγοί αποχώρησαν χθες από τις εργασίες τους, ενώ σειρά έχουν σήμερα 78.000 ταχυδρόμοι.

Πρόκειται για την πρώτη απεργία των υπαλλήλων των κρατικών ταχυδρομείων σε πανεθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια και έρχεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας στα σχέδια εκσυγχρονισμού των Βασιλικών Ταχυδρομείων που προωθεί ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν. «Δεν εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες, απλώς σχεδιάζουν τεράστιες περικοπές», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του σωματείου των εργαζομένων, Ντέιβ Γουόρντ, επισημαίνοντας ότι «αυτό που θέλουμε είναι μία ευκαιρία να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τους πελάτες, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Η κυβέρνηση Μπράουν -η οποία είχε προαναγγείλει νωρίτερα φέτος την πρόθεσή της να πουλήσει το 30% των ταχυδρομείων, αλλά υπαναχώρησε λόγω των έντονων αντιδράσεων- δείχνει αυτή τη φορά αποφασισμένη να μην υποχωρήσει. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απεργία «αντιπαραγωγική» και προειδοποίησε ότι θα οδηγήσει σε περισσότερες χαμένες θέσεις εργασίας.

TO BHMA

Αντιδράσεις στον ΣΥΝ για τις προτάσεις του Αλ. Τσίπρα

Αθήνα – Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=295440&dt=23/10/2009

Αντιδράσεις από στελέχη και του Αριστερού Ρεύματος και της Ανανεωτικής Πτέρυγας του ΣΥΝ συναντά ο πρόεδρος του κόμματος κ. Αλ. Τσίπρας στην προσπάθειά του για αλλαγές στη εσωκομματική λειτουργία αλλά και στη στελέχωση τομέων δράσης της Κουμουνδούρου. Είναι ενδεικτικό ότι την πρότασή του για εκλογή νέας Πολιτικής Γραμματείας (ΠΓ) δεν την επανέφερε χθες στη νέα συνεδρίαση του οργάνου, με ανοικτό το ενδεχόμενο να την απευθύνει απευθείας στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο.

Η εισήγηση στην ΚΠΕ αφορά κυρίως την πολιτική κατεύθυνση της επόμενης ημέρας με άξονα την «αριστερή προγραμματική αντιπολίτευση», όρος που αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από στελέχη της πλειοψηφίας, τα οποία εκτιμούν ότι περιορίζει τη δράση κυρίως στη Βουλή και δεν εκπέμπει μαχητικότητα, ενώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις για την τακτική απέναντι στην κυβέρνηση του ΠαΣοΚ.

Ε πιπλέον χθες δεν έγινε δεκτή η εισήγηση του κ. Αλ. Φλαμπουράρη με πρόταση για τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ – υπήρξαν ενστάσεις για τον τρόπο συμμετοχής των ανένταχτων αλλά και για τη διευθέτηση στην περίπτωση μη ομοφωνίας στη Γραμματεία. Ετσι το ζήτημα παραπέμφθηκε για αργότερα. Η πλειονότητα των μελών της ΠΓ συμφωνεί στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να γίνει κόμμα ή να μετατραπεί σε ενιαίο φορέα, ενώ δεν συναινεί στη δημιουργία ενδιάμεσων οργάνων στη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και στην Πανελλαδική Σύσκεψη, δηλαδή λέει όχι σε μια μόνιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΑ ΝΕΑ

Νέος σκουπιδοπόλεμος

Θα δημιουργηθούν νέες μονάδες επεξεργασίας στην Αττική

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Προκόπης Γιόγιακας prok@dolnet.gr

Τη δημιουργία ΧΥΤΥ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) στο Γραμματικό και όχι ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), όπως προβλέπεται από τη σύμβαση- και έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις- ανήγγειλε χθες η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη.
«Στο Γραμματικό θα δημιουργηθεί ΧΥΤΥ και κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε μέσα στους πρώτους μήνες του 2010 να έχουμε τη δυνατότητα να δημοπρατήσουμε ό,τι χρειάζεται για τη Μονάδα Επεξεργασίας όπως υπήρχε αρχικά στον σχεδιασμό, για να προχωρήσουμε τα θέματα ανακύκλωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων» τόνισε χαρακτηριστικά. Για τη δημιουργία ενός ΧΥΤΥ απαιτείται η κατασκευή ενός ΧΥΤΑ, όπου θα λειτουργούν εργοστάσια διαλογής, επεξεργασίας ή ανακύκλωσης σκουπιδιών. Τα υπολείμματα από την επεξεργασία θάβονται στον ΧΥΤΥ.

Σκληρή είναι ωστόσο η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής. Όπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο κοινοτάρχης Γραμματικού κ. Νίκος Κούκης, «για γίνει διάλογος απαιτούμε να σταματήσουν τα έργα και να φύγουν τα ΜΑΤ από τον χώρο, ο οποίος παραμένει απροσπέλαστος. Σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας των απορριμμάτων είμαστε θετικοί. Ωστόσο, οι σύγχρονες μέθοδοι σύμφωνα με πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Απρίλιος 2009- απαιτούν και την κατάργηση των ΧΥΤΥ. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι πουθενά στην Ευρώπη η επιλογή χώρων ταφής έστω και για τα υπολείμματα που προκύπτουν μετά την επεξεργασία (ΧΥΤΥ), δεν γίνεται πάνω στα βουνά, αλλά κοντά σε χώρους όπου γίνεται η διαλογή».

«Δεν έγινε τίποτα»
Η κ. Μπιρμπίλη επέρριψε την ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα των απορριμμάτων στην προηγούμενη κυβέρνηση. «Δεν αναφέρομαι στην ανακύκλωση, όπου εκεί οι ευθύνες είναι συνολικά πολύ μεγαλύτερες διαχρονικά, αλλά σε μια κατάσταση που υπήρχε, και που 5 χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα» επισήμανε.

Σύμφωνα με την ίδια, «με την κατάσταση που επικρατεί, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος – τον όποιο ακόμη δεν έχουμε αποφύγει- να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και να πληρώσουμε πρόστιμα που μπορεί να τινάξουν τον δημοσιονομικό προϋπολογισμό για το θέμα των απορριμμάτων και μόνο. Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουμε στη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής».

Η κατάσταση σήμερα
Από το υπουργείο επισημαίνουν ότι για το Γραμματικό και την Κερατέα έχουν δημοπρατηθεί τα έργα για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) χωρίς να έχουν προωθηθεί τα θέματα των μονάδων επεξεργασίας. Η δέσμευση του υπουργείου Περιβάλλοντος είναι «να προχωρήσει στις αρχές του 2010 η δημοπράτηση των μονάδων επεξεργασίας για την Αττική συνολικά και για το Γραμματικό ειδικά».

Μπλόκο στις οικοδομικές εργασίες στα καμένα

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθεί νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων προβλέπει- σύμφωνα με πληροφορίες- την αναστολή εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών στα καμένα της Αττικής με στόχο να προστατευτούν οι καμένες εκτάσεις του καλοκαιριού από τους καταπατητές και να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει αλλαγή του χαρακτήρα τους.

«Αυτήν την πρόταση θα την καταθέσουμε στη Βουλή ως σχέδιο νόμου. Πριν όμως από τη Δευτέρα θα καλέσουμε τους εμπλεκόμενους φορείς, θα τους καταθέσουμε την πρότασή μας, η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, και θα τους ζητούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα να μας στείλουν τις προτάσεις τους ώστε να μπορούμε να την καταθέσουμε στη Βουλή», τόνισε η κ. Μπιρμπίλη.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Το Σαββατοκύριακο η απόφαση για την αντιπολιτευτική τακτική

Η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας του Συνασπισμού προς την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο.

Μετά από εκτενή συζήτηση, η Πολιτική Γραμματεία του Συνασπισμού κατέληξε στην διαμόρφωση του κειμένου της εισήγησης προς την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή που θα συνεδριάζει το Σάββατο και την Κυριακή για να συζητήσει την αντιπολιτευτική τακτική αλλά και τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισήγηση αποτελείται από δύο σκέλη.

Πρώτο, γίνεται αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και παράλληλα η Πολιτική Γραμματεία κάνει τις πρώτες εκτιμήσεις της για την διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την νίκη του ΠΑΣΟΚ ενώ υπογραμμίζεται η θέση που ήδη έχει διατυπώσει ο Α. Τσίπρας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσει προγραμματική αντιπολίτευση.

Δεύτερο, όσον αφορά τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ, η Πολιτική Γραμματεία αποφάσισε να αρχίσει ένας κύκλος επαφών με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ στη βάση όμως συγκεκριμένων προτάσεων ώστε να αποφευχθεί μια ατέρμονη συζήτηση επί προθέσεων. Στόχος είναι με βάση τις προτάσεις που θα κατατεθούν να επιχειρηθεί μια σύνθεση ώστε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου να ληφθούν αποφάσεις που θα ενισχύουν την ενότητα της παράταξης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=23/10/2009&id=11484&pageNo=4&direction=1

«Τι ρόλο βαράει το ΚΚΕ» στην ΕΣΗΕΑ, αναρωτιέται η χτεσινή «Αυγή», ξιφουλκώντας από τη θέση των δυνάμεων που, τάχα, ακολουθούν αγωνιστική γραμμή και καταγγέλλοντας στην ουσία τους κομμουνιστές δημοσιογράφους για κομπρεμί με την παράταξη που υποστηρίζεται από τη ΝΔ, επειδή δε δέχονται να συμμετέχουν σε προεδρείο «αριστερής πλειοψηφίας».

Ελα που η αγωνιστική γραμμή στο χώρο της ΕΣΗΕΑ δεν εμποδίζεται από την έλλειψη προεδρείου, αλλά από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, από τον αρνητικό για τα συμφέροντα των εργαζομένων συσχετισμό. Οποιο προεδρείο και να προκύψει, αυτόν το συσχετισμό θα εκφράζει. Παρά τις κραυγές ανησυχίας της «Αυγής» και της παράταξης του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ για μια συνδικαλιστικής μορφής «ακυβερνησία» στην ΕΣΗΕΑ, το «ακέφαλο» ΔΣ που εκλέχτηκε από τις τελευταίες εκλογές έχει ήδη πάρει αποφάσεις για ζητήματα του κλάδου. Γιατί, βέβαια, τις αποφάσεις τις παίρνει το ΔΣ, όχι το προεδρείο. Το ζήτημα είναι ότι και οι αποφάσεις αυτές ήταν στην ίδια κατεύθυνση με τις αποφάσεις που έπαιρνε η «»συγκυβέρνηση» Σόμπολου – Τσαλαπάτη», δηλαδή αποφυγή ενοχλητικών πλαισίων με ταξικές και πολιτικές αναφορές, αποφυγή της συνεργασίας για αγωνιστικές κινητοποιήσεις με άλλους κλάδους του χώρου των ΜΜΕ, άντε στην ανάγκη και καμιά απεργία – «μπαταριά στον αέρα», για τα μάτια του κόσμου. Τέτοιες αποφάσεις, όπως, π.χ., σχετικά με την πρόθεση της εργοδοσίας της «ΕΞΠΡΕΣ» για εκ περιτροπής εργασία, τις ψήφισε και η «Συσπείρωση», που υποστηρίζει ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Δέκα από τη μια πλευρά και ένας από την άλλη (ο εκπρόσωπος της «Δημοσιογραφικής Συνεργασίας» στο ΔΣ). Αυτή είναι η «δημοκρατική και αριστερή αντιπολίτευση», για την οποία μιλάει η «Αυγή».

Η παράταξη που συσπειρώνει τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές δημοσιογράφους, η «Δημοσιογραφική Συνεργασία», δεν μπορεί να συμμετέχει σε προεδρείο που θα υλοποιεί τις αποφάσεις του αρνητικού συσχετισμού στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ. Οποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά για αγωνιστικό προσανατολισμό των δημοσιογράφων κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας και τις κυβερνήσεις που την υπηρετούν μπορούν να το δείξουν με τη στάση τους στο ΔΣ. Αν πάλι επιθυμούν νέες εκλογές για να δοθεί λύση στο «αδιέξοδο», ας προχωρήσουν.

Νέο κρούσμα αστυνομικού αυταρχισμού

Αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν σε βιβλιοχώρο στα Εξάρχεια και προσήγαγαν στέλεχος του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=23/10/2009&id=11484&pageNo=8&direction=1

Ενα νέο κρούσμα αστυνομικού αυταρχισμού σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο επιχείρησης – «σκούπα» στα Εξάρχεια. Αντρες των ΜΑΤ, μετά από επίθεση ομάδας 30 ατόμων σε πεζή περιπολία τεσσάρων αστυνομικών στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Σόλωνος, εισέβαλαν στο βιβλιοχώρο «Floral», όπου παρουσιαζόταν βιβλίο του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Κάσδαγλη, λίγο μετά την αποχώρηση του προέδρου του ΣΥΝ Αλ. Τσίπρα, και συνέλαβαν τον συγγραφέα Δ. Παπαχρήστο και τους δημοσιογράφους Σ. Δαματόπουλο και Δ. Ελληνιάδη, τους οποίους οδήγησαν στη ΓΑΔΑ. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι λίγη ώρα μετά, ενώ με αφορμή το περιστατικό ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ. Χρυσοχοΐδης ζήτησε και πήρε την παραίτηση του αρχηγού της Αστυνομίας Β. Τσιατούρα.

Σύμφωνα με διαρροές από το χτεσινό υπουργικό συμβούλιο, ο Μιχ. Χρυσοχοΐδης ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό στα Εξάρχεια ήταν η αφορμή για να ζητήσει την παραίτηση Τσιατούρα (το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο υπουργός χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΚΑ), αφού την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει το ΚΥΣΕΑ με θέμα τις κρίσεις στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό). Για το θέμα των προσαγωγών, ο Αλ. Τσίπρας κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, ενώ χτες έδωσε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της οποίας κατήγγειλε την «αστυνομική βία και αυθαιρεσία» και ζήτησε να σταματήσει «το καλά σχεδιασμένο κλίμα αστυνομοκρατίας στα Εξάρχεια».

Το ΚΚΕ

Σε δήλωσή του για τις προσαγωγές στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από την Αστυνομία, ο Παναγιώτης Μεντρέκας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, δήλωσε: «Οι προσαγωγές από την Αστυνομία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακόμα κρούσμα αυταρχισμού και αστυνομοκρατίας, που φανερώνει ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τη δράση των γνωστών προβοκατόρικων ομάδων, προκειμένου να επιβάλει την καθημερινή παρουσία και δράση των δυνάμεων καταστολής στην Αθήνα. Αυτό είναι πρωταρχικά που την βαραίνει και δεν ξεπλένεται με την παραίτηση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.».

Διεργασίες πριν την πανελλαδική συνδιάσκεψη

Με θέμα τον απολογισμό της εκλογικής μάχης και των αποτελεσμάτων της αλλά και την αποσαφήνιση του περιεχομένου της «προγραμματικής αντιπολίτευσης», ζήτημα για το οποίο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο εντός του ΣΥΝ όσο και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η ΚΠΕ του ΣΥΝ. Στη χτεσινή συνεδρίαση της ΠΓ δεν ετέθη ζήτημα εκλογής νέας ή συμπλήρωσης του οργάνου, ωστόσο ορισμένες πληροφορίες φέρουν τον Αλ. Τσίπρα διατεθειμένο να θέσει το ζήτημα αυτό στην ΚΠΕ. Η ΠΓ ασχολήθηκε και με την Πανελλαδική Οργανωτική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί τέλος Νοέμβρη, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε κάποια πρόταση για το πώς θα ενταχτούν οι «ανένταχτοι», αλλά και για τη λειτουργία του σχήματος. Εκεί που φαίνεται να συμφωνούν όλες οι πλευρές στο εσωτερικό του ΣΥΝ είναι ότι δεν επιθυμούν μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ από συμμαχία σε ενιαίο πολιτικό φορέα.

«Πονοκέφαλο», όπως προαναφέρθηκε, προκαλούν οι επίμονες διακηρύξεις της ηγεσίας του ΣΥΝ για «προγραμματική αντιπολίτευση», καθώς φαίνεται ότι και στο εσωτερικό του οι διάφορες τάσεις και ομάδες αποδίδουν στον όρο αυτό διαφορετικό περιεχόμενο. Με τον όρο έχουν ήδη εκφράσει διαφωνία συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότερες εκ των οποίων εκτιμούν ότι η στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ είναι κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον του σχήματος, αφού, σύμφωνα με τις ενστάσεις που καταγράφονται, και η ΝΔ έχει επιλέξει τη στάση «στα θετικά μαζί, στα αρνητικά απέναντι», γεγονός που δημιουργεί συνειρμούς για ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, μέσω και της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Tsakthan Daily, 22 October 2009

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ (Μέρος 3ο)

Το αντιμάμαλο της 30ής Σεπτεμβρίου 1659

«H τελευταία μάλιστα φορά κόντεψε ν’ αποβεί μοιραία, καθώς το κύμα με πέταξε σε μια ξέρα με τόση δύναμη, που μ’ άφησε αναίσθητο σχεδόν. Συνήλθα λίγο πριν γυρίσουν τα νερά, κράτησα την ανάσα μου και πιάστηκα από το βράχο, μέχρι να πισωγυρίσει πάλι το κύμα, που δεν ήταν πια τόσο ψηλό. Κι έτσι, τρέχοντας άλλη μια φορά, βρέθηκα για μεγάλη μου ανακούφιση στη στεριά, σκαρφάλωσα στο γρασίδι κι έπεσα να ξεκουραστώ, ασφαλισμένος πια απ’ τα κύματα, και να ευχαριστήσω το Θεό που είχα γλυτώσει τη ζωή μου».

Ο Ροβινσώνας ευχαριστεί το Θεό που σώθηκε η ζωή του γιατί η Χριστιανική του πίστη, όσο και να έχει επιρροές από τον ατομοκεντρικό Προτεσταντισμό, δεν παύει να του δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η σκέψη του& όταν ο συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου βρίσκεται σε κίνδυνο δεν μπορεί να αποδώσει τη σωτηρία του στην τύχη ή στις δικές του δυνάμεις, πρέπει πάντα να είναι αναπόφευκτη συνέπεια του ξεδιπλώματος του Θεϊκού σχεδίου και είναι δείγμα του ότι ο Θεός τον επέλεξε για άλλη μια φορά ως εκλεκτό του που αξίζει σωτηρίας και του αποδίδει μέρος της Θείας Χάρης. Αλλ’ ας τα πάρουμε πάλι απ’ την αρχή τα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς, μετά την πρώτη του περιπέτεια ως υπηρέτης του Μαυριτανού πειρατή και την επιχειρηματική του δράση ως κτηματίας στη Βραζιλία, ο ίδιος είναι πια αναγκασμένος όχι απλώς να επιβιώσει αλλά και να φέρει το νέο του κόσμο στα μέτρα του, να δημιουργήσει δηλαδή από το μηδέν μια προσωπική κοινωνία στο νέο του φυσικό περιβάλλον. Πρώτη του δουλειά είναι να μεταφέρει στη στεριά, με τα γυμνά του χέρια αρχικά, όσα εφόδια μπορεί από το καράβι, τρόφιμα, ρούχα, έπιπλα κλπ, που μπορούν να του χρησιμεύσουν.

«Τώρα, ήθελα μια βάρκα για να τη φορτώσω μ’ όλα όσα μου ήταν απαραίτητα. Μα δεν έβγαινε τίποτα με το να κάθομαι και να εύχομαι να είχα πράγματα που δεν υπήρχαν. Κι η ανάγκη μ’ έκανε να κατεβάζω ιδέες». H ανάγκη, της επιβίωσης αρχικά, τον κάνει να «κατεβάζει ιδέες». Όμως οι ιδέες για να υλοποιηθούν χρειάζονται ενδιάμεσα εργαλεία. Θεωρία και πράξη για να συνδεθούν πρέπει να διαμεσολαβηθούν από το φορέα – άνθρωπο και το μέσον – εργαλείο. Με σανίδες από το καράβι φτιάχνει μια πρόχειρη σχεδία. «Τώρα, έπρεπε να δω με τι θα τη φόρτωνα. Σκέφτηκα λοιπόν ποια ήταν τα πράγματα που χρειαζόμουν περισσότερο, κι αφού κατέβασα τρία μπαούλα ναυτικών, που τα είχα ανοίξει κι αδειάσει έπιασα να τα γεμίζω με τρόφιμα, ποτά – ρούμι και ρακί κυρίως – και ρούχα. Ακόμα, φόρτωσα το κασελάκι με τα εργαλεία του μαραγκού, που ήταν πιο χρήσιμα κι από ένα φορτίο χρυσάφι στην κατάσταση που βρισκόμουν». Έχει σημασία να το υπογραμμίσουμε τη σκέψη αυτή του Ροβινσώνα. Αντανακλά στην δεδομένη χρονική περίοδο την αντίθεση του Προτεσταντικού κόσμου [7] με τον Καθολικό και κυρίως με τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους που τις αποικίες τις οποίες δημιούργησαν στην Αμερική και αλλού τις ήθελαν μόνο κι μόνο για το χρυσάφι που έκλεβαν απ’ αυτές. Το δίδαγμα που αποκομίζεις είναι ότι ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις είναι που δημιουργεί τα πλούτη του κόσμου και όχι αυτό το μέσο που λάμπει και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως γενικό ισοδύναμο της αξίας των προς ανταλλαγή εμπορευμάτων, δηλαδή ως χρήμα [8].

Ο Ροβινσώνας φτιάχνει σιγά – σιγά το νέο του κόσμο. Μαστορεύει έπιπλα για τη σπηλιά του, το «διαμέρισμα» όπως το αποκαλεί, καλλιεργεί διάφορα φυτά και εξημερώνει ζώα για να έχει τροφή και ρούχα για χειμώνα και καλοκαίρι, κατασκευάζει μέχρι και «εξοχικό» σπίτι κλπ. Περνούν τα χρόνια με δυσκολίες, πότε τα γυρίσματα του καιρού έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στις καλλιέργειές του, πότε αρρωσταίνει και πάει λέγοντας. Καράβι δεν φαίνεται στον ορίζοντα κι έχει αρχίσει να το παίρνει απόφαση : θα μείνει χρόνια εκεί πάνω σ’ αυτό το έρημο νησί γι’ αυτό πρέπει να προσαρμόσει και τον ψυχικό – πνευματικό του κόσμο σε μια τέτοια προοπτική.

Συνεχίζεται…

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Υ.Γ.

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω στο ρεπορτάζ της Ημερησίας, η Ντόρα Μπακογιάννη δεσμεύτηκε να προβεί σε τέσσερις πολιτικές τομές για: α) τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού λόγου, β) την ανάδειξη νέων προσώπων, γ) την αξιόπιστη αντιπολίτευση και δ) τη δημιουργία ενός δημοκρατικού κόμματος. Αν έχει αποδοθεί σωστά ο πολιτικός της λόγος από τον δημοσιογράφο, πρόκειται για εκπληκτική δήλωση από το πιο προβεβλημένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Άραγε, το κόμμα που υποτίθεται ότι αποκατάστησε την κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα και κυβέρνησε τη χώρα για 16 χρόνια από τα 35 χρόνια της μεταπολίτευσης ήταν ως τώρα «αντιδημοκρατικό» ή, καλύτερα, «μη δημοκρατικό»; Ασπαζόμενη τώρα τον «κοινωνικό φιλελευθερισμό» αποκήρυξε τον Πατέρα της και ισχυριζόμενη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν δημοκρατία αποκηρύσσει και τον Πατριάρχη/Εθνάρχη. Μπορείτε να την χαρακτηρίσετε όπως θέλετε (ότι είναι «όπου φυσάει ο άνεμος», ότι είναι «υποκρίτρια», ότι δείλιασε όταν ήταν υπουργός να αντιδράσει στον πατέρα-πρωθυπουργό, και άλλα τόσα) αλλά πρέπει να παραδεχτείτε ότι μας κάνει να νοιώθουμε ότι ζούμε σε μια χώρα που, παρ’ όλα τα κουσούρια και τα κακά της, δεν μας αφήνει να πλήττουμε. Προσέξτε επίσης το άρθρο του Α.Παπαχελά που δίνει οδηγίες στο «αντιεξουσιαστικό στην εξουσία» ΠΑΣΟΚ για τον «τέταρτο δρόμο προς τον σοσιαλισμό» που τον βολεύει.

Money
Pink Floyd (Waters) 6:32

Money, get away.
Get a good job with good pay and you’re okay.
Money, it’s a gas.
Grab that cash with both hands and make a stash.
New car, caviar, four star daydream,
Think I’ll buy me a football team.

Money, get back.
I’m all right Jack keep your hands off of my stack.
Money, it’s a hit.
Don’t give me that do goody good bullshit.
I’m in the high-fidelity first class traveling set
And I think I need a Lear jet.

Money, it’s a crime.
Share it fairly but don’t take a slice of my pie.
Money, so they say
Is the root of all evil today.
But if you ask for a raise it’s no surprise that they’re
giving none away.

«HuHuh! I was in the right!»
«Yes, absolutely in the right!»
«I certainly was in the right!»
«You was definitely in the right. That geezer was cruising for a
bruising!»
«Yeah!»
«Why does anyone do anything?»
«I don’t know, I was really drunk at the time!»
«I was just telling him, he couldn’t get into number 2. He was asking
why he wasn’t coming up on freely, after I was yelling and
screaming and telling him why he wasn’t coming up on freely.
It came as a heavy blow, but we sorted the matter out»

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΝΔ – Σιούφας – «Συγκεκριμένη ημερομηνία για τις εκλογές δεν έχει οριστεί»

Συγγραφέας Μεγαδούκας Ν. (ANA) – 1 ώρα πριν

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου της ΝΔ, της 7ης Νοεμβρίου, Δημήτρης Σιούφας αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέας ηγεσίας του κόμματος, δήλωσε σήμερα ότι συγκεκριμένη ημερομηνία για τις εκλογές αυτές δεν έχει οριστεί και πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2009. Ειδικότερα ο κ. Σιούφας τόνισε: «Στις 17 Οκτωβρίου, ύστερα από συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου ανακοίνωσα ότι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής απεδέχθη τη συμφωνία των τεσσάρων υποψηφίων για την εκλογή το αργότερο εντός ενός μηνός από το Έκτακτο Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου, του νέου Προέδρου από τα μέλη του Κόμματος και τους πολίτες που θέλουν να γίνουν μέλη του Κόμματος. Διευκρίνισα ότι για να γίνει αυτό απαιτούνται καταστατικές αλλαγές. Και ότι αυτές οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν ύστερα από ομόφωνη απόφαση των υποψηφίων για την προεδρία του Κόμματος και πρόταση προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία και θα εισηγηθεί τις τροποποιήσεις στο Έκτακτο Συνέδριο ώστε να προχωρήσουμε εντός ενός μηνός από το Έκτακτο Συνέδριο στις εκλογές. Απαντώντας, μάλιστα, σε σχετική ερώτηση τόνισα ευθέως ότι δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία για τις εκλογές. Δεν μπορούσε, άλλωστε, να γίνει κάτι τέτοιο αφού παρέμεναν σε εκκρεμότητα θέματα προετοιμασίας της οργάνωσης της σχετικής διαδικασίας. Προσθέτω ότι στη συμπληρωματική απόφασή του της 19ης Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Κόμματος Κώστας Καραμανλής τονίζει ότι, εφόσον το Συνέδριο της 7ης Νοεμβρίου αποφασίσει την αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν στην εκλογή Προέδρου του Κόμματος, η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες, πλέον διατάξεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2009. Από όλα αυτά προκύπτουν με σαφήνεια δύο και μόνον δεδομένα: Πρώτον ότι συγκεκριμένη ημερομηνία για τις εκλογές δεν έχει οριστεί και δεύτερον ότι όλη η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2009». Εξ άλλου σε ανακοίνωση της ΝΔ αναφέρεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου συζητήθηκαν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν εμπροσθέσμως μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου. Όπως ανακοινώθηκε υπεβλήθησαν 110 ενστάσεις εκ των οποίων 37 έγιναν αποδεκτές, 58 απερρίφθησαν και 15 ήταν άνευ αντικειμένου.-

TO BHMA

Δήλωση του κ. Δημήτρη Στρατούλη για την απόφαση της κυβέρνησης για τα stage στο δημόσιο

Αθήνα – Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009

Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να μην ανανεώσει καμία σύμβαση εργαζομένων με stage στο δημόσιο, ο κ. Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και μέλος της Επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ανασφάλιστη, κακοπληρωμένη εργασία των εργαζομένων με προγράμματα stage, στα οποία στην πραγματικότητα δεν αποκτούν εργασιακή εμπειρία αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αποτελεί ντροπή για τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, που τα εφάρμοσαν. Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. για τα προγράμματα stage είναι υποκριτική, αφού και τα δύο αυτά κόμματα τα χρησιμοποίησαν ως εργαλεία
πελατειακών σχέσεων. Ακόμα και οι «πέτρες» γνωρίζουν σε αυτή τη χώρα ότι κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν που πρωτοεφάρμοσε τα προγράμματα stage το 1996, και κυβερνήσεις της Ν.Δ. ήταν που γενίκευσαν την εφαρμογή τους μετά το 2004.

Επίσης, για άλλη μια φορά εκφράζουμε την απορία μας πώς η κυβέρνηση, η οποία θεωρεί ότι τα stage δεν είναι νόμιμα και ηθικά για το δημόσιο, τα μετατρέπει με μαγικό ραβδί σε νόμιμα και ηθικά στον ιδιωτικό τομέα;»

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=295165&ct=32&dt=21/10/2009

«Οχι στους βανδάλους, όχι και στους χούλιγκαν»

Το δόγμα του κ. Μ. Χρυσοχοΐδη για την ασφάλεια και την τάξη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. ΧΑΤΖΙΔΗΣ | Αθήνα – Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

Θα μπορούσε να είναι ένα από τα παλιά καλά σκίτσα «χωρίς λόγια», τα οποία απέδιδαν με ευρηματικό και παραστατικό τρόπο την πολιτική επικαιρότητα. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, εποχούμενος, να εισέρχεται με ταχύτητα στο Αστυνομικό Μέγαρο της λεωφόρου Κατεχάκη σπάζοντας τις μπάρες ασφαλείας και αιφνιδιάζοντας την αστυνομική φρουρά!

Η επιλογή της συγκεκριμένης εικόνας δεν είναι άσχετη με τα σχόλια που διατυπώνονται τις τελευταίες ημέρες στα πηγαδάκια της Βουλής, στις συσκέψεις των κομματικών στελεχών της Ιπποκράτους, στα δημοσιογραφικά γραφεία και στις συζητήσεις μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων, των πολιτών, για τον κ. Χρυσοχοΐδη. «Την ώρα που κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης ενημερώνονται και σχεδιάζουν, κάποιοι άλλοι δείχνουν να είναι έτοιμοι από καιρό, εξαγγέλλοντας σε καθημερινή βάση σειρά μέτρων και αποφάσεων για ευρύ πεδίο θεμάτων» επισημαίνουν στελέχη του Μαξίμου σκιαγραφώντας με αδρές πινελιές το «δόγμα Χρυσοχοΐδη» στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και τάξης.

Δραστική μείωση των αστυνομικών που σήμερα υπηρετούν στην ασφάλεια επισήμων προσώπων, κόψιμο του επιδόματος που επί σειρά ετών δίδεται στα αστυνομικά στελέχη που υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες, όπως η ΕΥΠ και η φρουρά της Βουλής, σύσταση γραφείου παραπόνων στο οποίο μπορούν να προσφεύγουν οι δυσαρεστημένοι πολίτες, πρόσληψη μεταφραστών στα αστυνομικά τμήματα είναι ορισμένες μόνο από τις αποφάσεις που έλαβε ο επιφορτισμένος με την προστασία του πολίτη υπουργός. Οπως όλα τα στοιχεία δείχνουν, οι συγκεκριμένες αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποτελούν μέρος ενός προπαρασκευαστικού σχεδίου, το οποίο στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις: στην εκ βάθρων αλλαγή του υφιστάμενου σχήματος της ΕΛ.ΑΣ. και στην προετοιμασία της κοινωνίας να δεχθεί- μέσω της συνεχούς δημόσιας διαβούλευσης- τον επανακαθορισμό της σχέσης της με τις ένστολες υπηρεσίες ασφαλείας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το νέο σχέδιο δράσης της κυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας ασφάλειας, το οποίο φέρει τον χαρακτηρισμό «Δόγμα Χρυσοχοΐδη», στηρίζεται σε δύο διακριτά όχι: «Οχι στους βανδάλους, όχι και στους χούλιγκαν». Προς τούτο ο κ. Χρυσοχοΐδης έσπευσε από την πρώτη στιγμή να βάλει σε δημόσια συζήτηση σειρά… εννοιολογικών θεμάτων, ξεκαθαρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα ασκήσει τα καθήκοντά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η θέση που εξέφρασε για τη σύγκρουση των αστυνομικών δυνάμεων με τις ομάδες νεαρών αντιεξουσιαστών της πλατείας Εξαρχείων. «Ούτε άβατο ούτε γκέτο» ανακεφαλαίωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Π αρ΄ ότι εδώ και χρόνια ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει κατακτήσει τη φήμη του εργατικού και αποτελεσματικού πολιτικού στελέχους, η υπερδραστηριότητα που επιδεικνύει ως επικεφαλής του νεοσύστατου υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει αιφνιδιάσει ακόμη και τους στενότερους συνεργάτες του. Από το μεσημέρι της 7ης Οκτωβρίου που ο κ. Χρυσοχοΐδης βρέθηκε ξανά στα παλιά του λημέρια, στον 8ο όροφο του Μεγάρου της Κατεχάκη, δεν πέρασε ούτε ημέρα δίχως την εξαγγελία ενός νέου μέτρου σε ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και την εύρυθμη λειτουργία της ΕΛ.ΑΣ., το καυτό πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και βεβαίως την έξαρση της εγκληματικότητας και της βίας.

Πρόσληψη μεταναστών στην ΕΛ.ΑΣ.
Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για τη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών με μετανάστες δεύτερης γενιάς εξέφρασε χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδης. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, θα αναλάβουν καθήκοντα σε αστυνομικές υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες των αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Πέραν αυτού σε άμεση προτεραιότητα τίθεται η πρόσληψη μεταφραστών σε ορισμένα αστυνομικά τμήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο του αστυνομικού προσωπικού, αλλά και να γίνει λιγότερο αβίωτος ο βίος των μεταναστών.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=295223&dt=22/10/2009

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Εξάρχεια με δεκάδες προσαγωγές

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δ. ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ | Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

Εκτεταμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. έγινε χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά την επίθεση που δέχθηκε στις 21.15 με πέτρες και τούβλα πεζή περιπολία αστυνομικών από μία ομάδα περίπου 30 ατόμων, στη διασταύρωση των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Σόλωνος. Αμέσως οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. μέσω ασυρμάτων ζήτησαν ενισχύσεις και στην περιοχή έφθασαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της ομάδας «Δέλτα». Στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό των ατόμων που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς έγιναν δεκάδες προσαγωγές ατόμων. Ανάμεσά τους ήταν ο συγγραφέας και εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου στην εξέγερση του 1973 Δημήτρης Παπαχρήστος, ο οποίος όταν είδε τους αστυνομικούς των ΜΑΤ να κάνουν προσαγωγές στην πλατεία των Εξαρχείων τούς ζήτησε σε έντονο ύφος να του εξηγήσουν για ποιον λόγο το κάνουν. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επικοινώνησε αμέσως με ανώτατους αξιωματικούς της ΓΑΔΑ και τους ζήτησε να αφήσουν ελεύθερο τον κ. Παπαχρήστο. Στη συνέχεια ο υπουργός συνομίλησε και μαζί του ζητώντας του συγγνώμη για την προσαγωγή και εξηγώντας του ότι έγινε λάθος. Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίστηκε ως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγη ώρα νωρίτερα, επιδρομή κουκουλοφόρων ανάλογη με αυτή που είχε γίνει στις 13 του περασμένου Μαρτίου στο Κολωνάκι έγινε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης μπροστά στα μάτια δεκάδων διερχομένων. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, 20 άτομα που φορούσαν κράνη και κουκούλες έκαναν λίγο μετά τις 20.00 την εμφάνισή τους στην οδό Προξένου Κορομηλά κρατώντας βαριοπούλες, ξύλα και άλλα αντικείμενα. Στη συνέχεια ανενόχλητοι προκάλεσαν ζημιές στις βιτρίνες τουλάχιστον 10 καταστημάτων. Μάλιστα εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στο στόχαστρό τους έβαλαν μόνο επιχειρήσεις με «επώνυμα» προϊόντα. Ακολούθως ετράπησαν σε φυγή. Στην περιοχή ελάχιστα λεπτά αργότερα έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο οι κουκουλοφόροι είχαν προλάβει να εξαφανιστούν.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=295224&ct=32&dt=22/10/2009

ΚΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ: «Μονιμοποίηση συμβασιούχων για να τελειώσει η ομηρεία»

Αθήνα – Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

Την άμεση κατάργηση των προγραμμάτων Stage και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και τη διασφάλιση του δικαιώματός τους σε σταθερή και μόνιμη εργασία ζητεί το ΚΚΕ, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να μην ανανεώσει καμία σύμβαση εργαζομένων με Stage στο Δημόσιο. Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του «η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ δεν καταργεί τα Stage. Μεταφέρει τα συγκεκριμένα προγράμματα στον ιδιωτικό τομέα και τα γενικεύει, και ταυτόχρονα τιμωρεί τους άνεργους που είχαν καταφύγει στα Stage του Δημοσίου, στέλνοντάς τους ξανά στην ανεργία, στο όνομα της αξιοκρατίας. Η ΝΔ και το ΠαΣοΚ, πρωταγωνιστές στο ρουσφέτι για να υφαρπάζουν ψήφους, μιλάνε για αξιοκρατία!».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δ. Στρατούλης χαρακτηρίζει «ντροπή για τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠαΣοΚ» την ανασφάλιστη, κακοπληρωμένη εργασία των εργαζομένων με προγράμματα Stage. Τονίζει ότι είναι υποκριτική η αντιπαράθεση της κυβέρνησης του ΠαΣοΚ και της ΝΔ, «αφού και τα δύο αυτά κόμματα τα χρησιμοποίησαν ως εργαλεία πελατειακών σχέσεων». Επιπλέον εξέφρασε την απορία «πώς η κυβέρνηση, η οποία θεωρεί ότι τα Stage δεν είναι νόμιμα και ηθικά για το Δημόσιο, τα μετατρέπει με μαγικό ραβδί σε νόμιμα και ηθικά στον ιδιωτικό τομέα».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=295229&ct=32&dt=22/10/2009

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αναζητούν αφορμή για σύγκρουση…

Διαφορετικές προσεγγίσεις για το εύρος της βάσης που θα έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στην εκλογή του νέου αρχηγού

22/10/2009

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=15459&subid=2&pubid=19247169#

Του Δημήτρη Τσιούφου

Σε θέμα τριβής και ενδεχομένως σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία της Ν.Δ. δείχνει πως εξελίσσεται η διαφορετική προσέγγιση για το πόσο θα «ανοίξει» το εύρος της βάσης που θα έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στην εκλογή του νέου αρχηγού, η οποία επίσης- λόγω διαφωνιών- παραμένει άγνωστο πότε τελικά θα γίνει.

Αν και η πρόταση του Δ. Σιούφα η εκλογή του νέου προέδρου να γίνει από τα μέλη του κόμματος και τους πολίτες που έως και την ημέρα της εκλογής θελήσουν να γίνουν μέλη, έγινε ομόφωνα δεκτή από την Οργανωτική Επιτροπή και τη συνυπέγραψαν όλοι οι υποψήφιοι, φαίνεται πως τίθεται υπό αίρεση.

Η αρχή έγινε από τον Β. Μεϊμαράκη που υποστήριξε πως το άνοιγμα στη βάση δεν μπορεί να σημαίνει «είδα φως και μπήκα» και περιόρισε τον αριθμό των εκλεκτόρων σε περίπου 40.000- 50.000 άτομα που θα το απαρτίζουν τα αιρετά μέλη του κόμματος (από επίπεδο πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών, επιστημονικών και κοινωνικών οργανώσεων), καθώς και οι εκλεγμένοι στα προεδρεία των ΝΟΔΕ.

Οι δημόσιες επισημάνσεις του Β. Μεϊμαράκη φαίνεται τελικά πως δεν ήταν καθόλου τυχαίες, καθώς πληροφορίες φέρουν στελέχη, πέριξ της Ντ. Μπακογιάννη, να προτίθενται να καταθέσουν πρόταση στην επικείμενη συνεδρίαση της Κ.Ε. που θα κινείται στο πλαίσιο της άποψης του πρώην υπουργού Αμυνας.

Εκτιμάται δε πως μια τέτοια πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς θεωρούνται «ευνοϊκές» οι συνθέσεις τόσο της Κ.Ε. όσο και του Συνεδρίου της 7ης Νοεμβρίου, που θα πάρει και τις οριστικές αποφάσεις. Τις προθέσεις αυτές επιβεβαίωσε χθες ο Μιλτ. Βαρβιτσιώτης, που δεν κρύβει τη συστράτευσή του στο πλευρό της κ. Μπακογιάννη, επισημαίνοντας (σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9 84») πως «επιβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τελικά.

Πρόταση
Να έρθει μια πρόταση, αλλά δεν χρειάζεται σώνει και καλά, επειδή θα φέρει ο κ. Σιούφας μια πρόταση και αυτή να την κάνουμε δεκτή. Μπορεί να κάνουμε και μια καλύτερη».

Σε μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται βέβαιο πως θα αντιδράσουν σφόδρα οι Δ. Αβραμόπουλος και Αντ. Σαμαράς, οι οποίοι και πρότειναν την αλλαγή του τρόπου εκλογής του προέδρου του κόμματος και θα στηρίξουν έως το τέλος την πρόταση του Δ. Σιούφα (την επανέλαβε και χθες σε γραπτή του δήλωση) πως η εκλογή του νέου προέδρου θα γίνει «από τα μέλη του κόμματος και τους πολίτες που θέλουν να γίνουν μέλη του κόμματος».

Την πρόθεσή του επιβεβαίωσε- εμμέσως πλην σαφώς- χθες ο Δ. Αβραμόπουλος καθώς σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Θέμα 9 89», όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κίνδυνος διάσπασης της Ν.Δ. απάντησε με νόημα: «Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για διάσπαση. Οι διαδικασίες οδηγούν σε έναν δρόμο. Στην ανάδειξη ενός ισχυρού αρχηγού εκλεγμένου από την ευρεία βάση του κόμματος».

Ο κ. Αβραμόπουλος μίλησε και για ένα ακόμη σημείο τριβής (αν μεταξύ των 50 υπογραφών που πρέπει να κατατεθούν σήμερα πρέπει να βρίσκονται και υπογραφές εν ενεργεία βουλευτών) με την Ντ. Μπακογιάννη, τονίζοντας πως εκείνος (πληροφορίες φέρουν και τον Αντ. Σαμαρά να πράττει το ίδιο) δεν ζήτησε υπογραφές από βουλευτές «για να προστατεύσω και το κύρος και την αξιοπρέπειά τους». Εξάλλου, πρόσθεσε «δεν είναι και επίδειξη δύναμης. Εγώ δεν το έκανα, κρατήθηκα στο καταστατικό, 50 λέει και 50 θα είναι. Τι σημασία έχει να είναι 550;».

Συνεργασία
Ο κ. Αβραμόπουλος ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον κ. Σαμαρά στον δεύτερο γύρο υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες και δεν μπορούν να υπάρξουν», παραδέχθηκε ωστόσο πως βρέθηκαν πιο κοντά μέσα από την κοινή προσπάθεια να αλλάξει η διαδικασία εκλογής και τάχθηκε υπέρ της θέσπισης συγκεκριμένης θητείας του προέδρου, που να έχει διάρκεια όσο μία κυβερνητική θητεία.

Η Ντ. Μπακογιάννη από την πλευρά της μιλώντας χθες σε συγκέντρωση φίλων της στην Ηλεία ανέλαβε -εν είδει προγραμματικών δηλώσεων- τέσσερις δεσμεύσεις για α) τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού λόγου του κόμματος για να διαμορφωθεί μια νέα και σύγχρονη προγραμματική πρόταση με άξονα τον κοινωνικό φιλελευθερισμό και την κεντροδεξιά φυσιογνωμία της παράταξης, β) την ανανέωση της εικόνας του κόμματος με την ανάδειξη νέων προσώπων, γ) την αξιόπιστη και αποτελεσματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και δ) τη δημιουργία ενός ανοιχτού, δημοκρατικού κόμματος.

Ενός κόμματος με σύγχρονες οργανωτικές δομές. Ο Αρ. Σπηλιωτόπουλος, τέλος, απέφυγε και χθες να αποκαλύψει τις προθέσεις του αναφορικά με τον αν θα είναι ή όχι υποψήφιος τονίζοντας πως «αν μιλήσουμε πολιτικά και αν δω ότι γίνεται κουβέντα από τους σημερινούς υποψηφίους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προστεθούν υποψηφιότητες.

Ποιοι θα ψηφίσουν

Βαγγέλης Μεϊμαράκης:Το άνοιγμα στη βάση δεν μπορεί να σημαίνει «είδα φως και μπήκα».

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Δεν χρειάζεται σώνει και καλά επειδή θα φέρει ο κ. Σιούφας μια πρόταση να την κάνουμε δεκτή. Μπορεί να κάνουμε και μία καλύτερη».

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Οι διαδικασίες οδηγούν σε έναν δρόμο. Στην ανάδειξη ενός ισχυρού αρχηγού.

Ντόρα Μπακογιάννη: Τέσσερις δεσμεύσεις για α) τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού λόγου, β) την ανάδειξη νέων προσώπων, γ) την αξιόπιστη αντιπολίτευση και δ) τη δημιουργία ενός δημοκρατικού κόμματος.

ΕΘΝΟΣ

«Οχι» στη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα

Ο Γ. Μπαλάφας στη θέση του Δ.Χατζησωκράτη στη διεύθυνση της ΚΟ

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11378&subid=20110&pubid=7292866

21/10/2009

Το νέο μετεκλογικό πολιτικό τοπίο και την αναδιάταξη των δυνάμεων του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ συζήτησε χθες η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ εν όψει και της συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο.

Ομόφωνα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ αποφάσισε στη θέση του Δημήτρη Χατζησωκράτη στη διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να ορίσει τον Γιάννη Μπαλάφα (πρόσκειται στην Ανανεωτική Πτέρυγα του κόμματος), ενώ σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, εν όψει και της Πανελλαδικής Σύσκεψης της παράταξης, η συντριπτική πλειοψηφία συνέκλινε στη θέση ότι είναι μια πολιτική συμμαχία και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ενιαίου κόμματος. Σημειώνεται ότι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΝ αποφάσισε ότι δεν θα διεξαχθεί έκτακτο συνέδριο του κόμματος. Με βάση το καταστατικό θα πραγματοποιηθεί το τακτικό συνέδριο το 2011.

Σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων στην Πολιτική Γραμματεία, υπάρχουν δύο σενάρια. Ο νέος καταμερισμός μπορεί να προκύψει είτε από την Πολιτική Γραμματεία είτε από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εάν τεθεί θέμα διεύρυνσης του οργάνου του κόμματος.

Η Πολιτική Γραμματεία αποφάσισε στη θέση του Δ. Βίτσα (ο γραμματέας του κόμματος ήταν και διευθύνων σύμβουλος της «Αυγής») να ορίσει τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στούμπο, αλλά και να συνεχίσει τη συζήτηση αύριο εν όψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι χθες ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε συνάντηση με την επιτροπή των απολυμένων συμβασιούχων της Ολυμπιακής.

Ο κ. Τσίπρας αμέσως μετά τη συνάντηση δήλωσε ότι «τις τελευταίες ημέρες όλοι ασχολούνται με το δημοσιονομικό έλλειμμα. Με το τεράστιο κοινωνικό έλλειμμα όμως κανείς δεν ασχολείται. Ολοι ασχολούνται με το ότι έχει υπερβεί το 10% το έλλειμμα, αλλά το ότι έχει φτάσει στο 15% η ανεργία φαίνεται να μην απασχολεί κανέναν. Και είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρχει έξοδος από την κρίση, με τους ανέργους στη χώρα μας να διευρύνονται δραματικά».

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να διεκδικήσει η χώρα μας την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας για να προσθέσει ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε, προκειμένου να μας δοθεί παράταση ένα ή δύο χρόνια για τους όρους του Συμφώνου, να διαλύσουμε πλήρως το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις».

Επίσης τόνισε ότι πρέπει να τεθεί ένα τέλος στην κοροϊδία των απογραφών και των καταγραφών, προτείνοντας μια ανεξάρτητη διακομματική επιτροπή ελέγχου στη Βουλή και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι μεταρρυθμίσεις και το 12,14%

Του Aλεξη Παπαχελα

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_100111_21/10/2009_334243

Μερικές φορές νομίζω ότι έχω ένα πρόβλημα με τα μαθηματικά μου. Και εξηγούμαι: 4,60 συν 7,54 νόμιζα ότι κάνει 12,14, δηλαδή το συνολικό ποσοστό που πήραν στις τελευταίες εκλογές τα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα της Αριστεράς. Τα δύο αυτά κόμματα έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από αυτή που αναλογεί στο 12,14%, γιατί έχουν δημιουργήσει τον μπαμπούλα του πολιτικού κόστους. Το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές δεν τόλμησε στο παρελθόν να υιοθετήσει νεωτεριστικές απόψεις για την Παιδεία κ.ά. θέματα, με το επιχείρημα πως «θα χάσουμε πολύ από Αριστερά». Η κεντροδεξιά παράταξη πάλι ντρέπεται να πει καν ότι έχει σχέση με τη Δεξιά λες και οι πελάτες της θα πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΚΚΕ. Εγκλωβισμένη στο ενοχικό σύνδρομο που δημιουργήθηκε μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα, η Kεντροδεξιά έχασε μάλιστα εντελώς τη μεσαία τάξη όταν έδειξε πως είναι ανίκανη να διαχειρισθεί θέματα νόμου και τάξης.

Αυτές τις πρώτες ημέρες της νέας «πράσινης» διακυβέρνησης είναι προφανές πως τα δύο κόμματα της Αριστεράς προσπαθούν να υψώσουν τον μπαμπούλα του πολιτικού κόστους με βίαιες και μη κινητοποιήσεις. Σκοπός τους κατά βάθος είναι να απομυθοποιήσουν γρήγορα το ΠΑΣΟΚ και να αρχίσουν να εισπράττουν τη δυσαρέσκεια όσων περίμεναν θαύματα από την κυβέρνηση Παπανδρέου ή όσων θα υποφέρουν από τις συνέπειες μιας κρίσης που θα βαθύνει το 2010. Θα χτυπήσουν όπου μπορούν, ειδικά όταν τους ανοίγει την όρεξη η αμφίθυμη στάση των κυβερνητικών στελεχών απέναντι στην Cosco, τον ΟΤΕ και την Ολυμπιακή.

Το πρόβλημα είναι πως ποτέ καμία κυβέρνηση, του ενός ή του άλλου κόμματος εξουσίας, δεν θέλει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, αφήνοντας την Aριστερά και τους συνδικαλιστές να διαμροφώνουν την κοινή γνώμη. Γι’ αυτό δεν γνωρίζει η κοινή γνώμη την αλήθεια για το στάτους των εργαζομένων στο λιμάνι, γι’ αυτό δεν γελάει κανείς όταν διαβάζει για «απολυμένους της Ολυμπιακής», αντί για το σωστό «παχυλά αποζημιωμένους εργαζόμενους της Ολυμπιακής».

Τα δύο κόμματα εξουσίας κάποτε θα καταλάβουν ότι η κοινωνία θέλει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και γι’ αυτό τους έδωσε το 77,40% των ψήφων της. Ο Κώστας Καραμανλής, στο κάτω κάτω, δεν έχανε σε δημοτικότητα όταν έκλειναν κάθε μέρα οι δρόμοι, αλλά εκείνος επέμενε στη μεταρρύθμιση στην Παιδεία ή στη μικρομεταρρύθμιση του ασφαλιστικού.

Η νέα κυβέρνηση έχει δύο δρόμους να διαλέξει. Ο ένας είναι να μην προχωρήσει σε καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση, να δώσει μια «μάχη» για τον τέταρτο δρόμο προς τον σοσιαλισμό και να αποφασίζει συχνά με βάση το τι θέλει το 12,14%. Ο άλλος δρόμος είναι να πάρει μια ανάσα, να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, να φροντίσει τα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού, να αφήσει τον κ. Πάγκαλο να χειρισθεί τα «αριστερά μέτωπα» και να ελπίσει σε μια «πράσινη ανάπτυξη» στο τέλος. Στην πρώτη περίπτωση, η ανώμαλη προσγείωση θα έλθει γρήγορα και απότομα. Στη δεύτερη, η πτήση θα είναι άσχημη και επικίνδυνη, αλλά με μικρές ελπίδες για μια πιο μαλακή και ασφαλή προσγείωση.

Tsakthan Daily, 21 October 2009

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ (Μέρος 2ο)

Αυτός ο «άλλος».

Η πρώτη εικόνα που αναζητούμε στο συγκεκριμένο έργο να ανιχνεύσουμε είναι πώς ο συγγραφέας φτιάχνει τη δική του ταυτότητα σε αντιπαράθεση με τον «άλλο». Αυτός, ο πρωταγωνιστής, είναι ο Ευρωπαίος ναυτικός που μια «ωραία πρωία» μπαρκάρει με ένα πλοίο από ένα Αγγλικό λιμάνι και που σε κάποια επιδρομή πειρατών αιχμαλωτίζεται. Ο Ροβινσώνας γίνεται ο σκλάβος του καπετάνιου των Μαυριτανών πειρατών. Μονολογεί : «Δε χρειάζεται να πω πως τα είχα εντελώς χαμένα με τούτο το ξαφνικό γύρισμα της μοίρας, που μ’ έκανε απότομα από έμπορο σκλάβο. Και στο μυαλό μου έρχονται τα προφητικά λόγια του πατέρα μου». Πρόσεξε μια βασική λεπτομέρεια : ο Ροβινσώνας είναι «έμπορος» και το επάγγελμα αυτό είναι που την εποχή εκείνη δοξάζει τη Βρετανική αυτοκρατορία δημιουργώντας με τη συσσώρευση κεφαλαίων τις προϋποθέσεις για την πρώτη βιομηχανική επανάσταση σε χώρα της Δύσης [9]. Η κοινωνική τάξη των αστών έχει ως δύναμη κρούσης τους εμπόρους. Ας δούμε τώρα τι παθαίνει ο Ροβινσώνας. Βρέθηκε αιχμάλωτος και αμέσως υποβιβάστηκε σε δούλο του Μαυριτανού πειρατή. Η πρώτη εικόνα που σχηματίζουμε είναι ενός ανθρώπου ο οποίος ως απόγονος του Σημ, γεννήθηκε και ζει εκτός του πλαισίου της Χριστιανοσύνης και της Ευρώπης[10]. Σύμφωνα με την κυρίαρχη λογική των ανθρώπων της εποχής που ήταν ακόμη υπό την επήρεια των θρησκευτικών αντιλήψεων του Καθολικισμού – αλλά και των Προτεσταντών και των διαφόρων «αιρέσεών» τους – όσοι δεν ανήκαν στην περιούσια Ευρωπαϊκή φυλή που ταυτιζόταν ακόμη με το Χριστιανισμό και τη Χριστιανοσύνη, ήταν ατελείς, ουσιαστικά, άνθρωποι και οι οποίοι έπρεπε να είναι υπηρέτες και όχι αφεντικά. Γι’ αυτό και ο Ροβινσώνας εκπλήσσεται για το ότι αυτός ο «κύριος» βρίσκεται τώρα «υπηρέτης» του «υπηρέτη» και εύχεται συνέχεια να τον πάρει μαζί του σε κάποιο ταξίδι ο πειρατής ούτως ώστε κάποια στιγμή να κυριέψουν Ισπανοί ή Πορτογάλοι – αδιάφορο του είναι- το καράβι και να τον ελευθερώσουν. Όμως ο Ροβινσώνας μη μπορώντας να κάτσει με σταυρωμένα χέρια σχεδιάζει έναν τρόπο απόδρασης. Η προτεσταντική του πίστη τον έχει «καταστήσει ικανό» να ελευθερωθεί μόνος του [11]. Η φυγή προς την ελευθερία είναι αναπόφευκτη και η προσπάθειά του αποτελεσματική. Βρίσκει έναν «πονηρό» τρόπο να κλέψει ένα από τα πειρατικά καράβια. Πριν όμως ξεκινήσει και πριν ξεκόψει αρκετά από την περιοχή του «αφεντικού» του με το κλεμμένο καράβι έχει ήδη κάνει δύο «πονηριές» απέναντι στο Μαυριτανό ναύτη, τον Ισμαήλ, που του εμπιστεύθηκε το «αφεντικό» νομίζοντας ότι επρόκειτο για μια εκδρομή για ψάρεμα. Τον στέλνει για να φέρει «μπαρούτι και μολύβι, μπας και σκοτώσουμε τίποτα τουρλουλήδες [12]». Αφού το καράβι ξανοίχτηκε κάπως τον πετάει στη θάλασσα «κατά λάθος» και ο Ισμαήλ κολυμπώντας σαν χέλι ξαναφθάνει το καράβι παρακαλώντας το Ροβινσώνα να τον πάρει επάνω και θα τον ακολουθούσε ως την άκρη του κόσμου δείχνοντας τελικά ότι ο «άλλος», δηλαδή ο μη Ευρωπαίος είναι πρόθυμος να υποδουλωθεί σε κάθε περίπτωση γιατί είναι «στη φύση του»[13].

Στη δε θέα το ντουφεκιού του Ροβινσώνα που τον απείλησε ότι θα του «ρίξει στο κεφάλι» έτσι και προσέγγιζε περισσότερο διάλεξε τη μοναδική «εναλλακτική» λύση : να κολυμπήσει στη στεριά για να γλυτώσει αποδεικνύοντας την «έμφυτη» δειλία του. Στη συνέχεια ανοίγει τα πανιά του με κατεύθυνση βόρεια προς το Γιβραλτάρ. Θεωρεί ότι αυτό ήταν πιο λογικό. «Γιατί ποιος θα έβαζε στο μυαλό του ότι εμείς μπορεί να τραβούσαμε νότια, στην αληθινή ακτή της Μπαρμπαριά, όπου έθνη ολόκληρα νέγρων θα μας έζωναν με τα κανό τους και θα μας σκότωναν ; Ή όπου θα μας καταβρόχθιζαν άγρια θηρία κι ανθρωποφάγοι ιθαγενείς έτσι και τολμούσαμε να βγούμε στη στεριά ;». Η προκατάληψη του Ευρωπαίου Χριστιανού είναι καθαρή. Οι νέγροι θα τους σκότωναν και οι ιθαγενείς θα τους καταβρόχθισαν ως άλλα άγρια θηρία. Ποιες είναι όμως οι ρίζες της προκατάληψης αυτής για τους Αφρικανούς με μαύρου χρώματος δέρμα ; Κατ’ αρχήν τονίστηκε [14] ότι οι Αφρικανοί, ως απόγονοι του Χαμ, σύμφωνα με τη Γέννηση καταδικάστηκαν να είναι αιώνια «υπηρέτες των υπηρετών», άρα καταραμένοι.

Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει και κάτι άλλο : οι Ευρωπαίοι διεκδικούσαν και διεκδικούν, όχι μόνο την καταγωγή τους από τη γενιά του Ιάφεθ αλλά και, μεγάλο μερίδιο από την αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Όμως έχουμε ήδη διαβεί τα χρόνια της Αναγέννησης με το Ροβινσώνα και, συνεπώς, η αρχαιολατρία έχει αρχίσει να υποχωρεί παραχωρώντας τη θέση της σ’ ένα σκεπτικισμό απέναντί της. Οι «άλλοι», οι μη Ευρωπαίοι θεωρούνται ως «αρχαίοι», «παγανιστές». Κάνουν ανθρωποθυσίες, πιστεύουν σε ανύπαρκτους θεούς, είναι γυμνοί, είναι άσχετοι με τη χρήση του σίδερου, δεν γνωρίζουν τι είναι το γραπτό αλφάβητο είναι, με λίγα λόγια, «τέρατα». Είναι, ουσιαστικά, ο Διάβολος των Χριστιανών, που παίρνει ανθρώπινη μορφή. Ο «άλλος» σχετίζεται, λοιπόν, με την έλλειψη Χριστιανικότητας. Το κλειδί της κατανόησης αυτής της πρώτης ιδέας της ιδιότητας του «Άλλου» είναι η κατανόηση  του πώς αυτή η φιγούρα συγκροτήθηκε μέσα από μια διανοητική διαδικασία της αντιστροφής. Από τη στιγμή που ουσιαστικά ταυτίζεται η έννοια του έλλογου όντος με αυτήν του Χριστιανού ανθρώπου με το σχήμα της αντιστροφής συνεπάγεται ότι ο «άλλος» είναι «άλογος». Και αφού είναι «άλογος» είναι ένα απλό ζώο. Και αφού είναι ζώο δεν έχει ούτε και την αίσθηση του ότι ανήκει σε μια κοινότητα. Ζει μόνο και μόνο για την ικανοποίηση των άγριων ένστικτων του. Είναι λοιπόν από τη σκοπιά του Ευρωπαίου και Χριστιανού Ροβινσώνα να ταυτίζονται οι άγριοι «άλλοι» με τα άγρια ζώα[15]: «αν πέφταμε στα χέρια κάποιων άγριων ιθαγενών, θα ήταν μοίρα εξίσου φρικαλέα με το να πέσουμε στα νύχια λιονταριών         και τίγρεων».

Η κοσμογραφία ως επιστήμη δεν είχε προχωρήσει σε σχέση με τη γεωγραφία των αρχαίων. Έξω από τα ανεξερεύνητα όρια του γνωστού κόσμου της αρχαιότητας κατοικούσαν «τέρατα». Έξω από το γνωστό χώρο της Χριστιανοσύνης κατοικούν νέγροι και άγρια θηρία. Ο Ροβινσώνας θέλει να είναι ασφαλής. Γι’ αυτό θέλει να πλεύσει τουλάχιστον προς το Πράσινο Ακρωτήρι και τα Κανάρια Νησιά έτσι ώστε κάποιοι Άγγλοι έμποροι που εμπορεύονται εκεί να τον έπαιρναν μαζί τους. Σε κάποια στιγμή ο Ροβινσώνας σκοτώνει με το ντουφέκι ένα λιοντάρι. Ο νεαρός Μαυριτανός που ήταν μαζί του αναλαμβάνει να το γδάρει. «Ο Ξούρυ αποδείχτηκε πολύ καλύτερος από μένα, που δεν είχα ιδέα από τέτοια πράγματα». Ο Ροβινσώνας, ως Ευρωπαίος Χριστιανός, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει να κάνει τέτοιες «βάρβαρες» πράξεις ενώ ο Μαυριτανός είναι, παρά το νεαρό της ηλικίας του ικανός γιατί είναι «μέσα στη φύση του». Ένα ακόμη περιστατικό στο οποίο ο λευκός Ευρωπαίος Χριστιανός θα «σηκώσει το φορτίο του» σώζοντας ανθρώπινες ζωές, έστω και αν είναι «αγρίων», είναι εκείνο όπου ο Ροβινσώνας με το ντουφέκι του δύο θηρία που κατατρόμαξαν τους ιθαγενείς στην παραλία κοντά στην οποία είχε προσαράξει το καράβι. Ο ανώτερος τεχνικός πολιτισμός του Ευρωπαίου θα αποδειχτεί σωτήριος απέναντι στα ψευτοακόντια των ιθαγενών που του έδωσαν καρπούς, ρίζες και νερό σε ανταπόδοση του γεγονότος πως και τις ζωές τους έσωσε και τροφή τους έδωσε σκοτώνοντας τα θηρία. Από τη στιγμή όμως που διαπίστωσε ιδίοις όμμασι ότι δεν πρόκειται για ανθρωπόμορφα τέρατα μιλά για «φιλικούς νέγρους» του. Η συνάντηση του καραβιού τους με το καράβι των Πορτογάλων θα έχει ενδιαφέρον. Κατ’ αρχήν για άλλη μια φορά ο Ευρωπαίος αποδεικνύεται γνώστης των πραγμάτων ενώ ο νεαρός Μαυριτανός «ήταν ξετρελαμένος από το φόβο του, γιατί πίστευε ότι θα ήταν κάποιο από τα καράβια του παλιού του αφέντη, που τα είχαν στείλει να μας κυνηγήσουν. Δεν ήξερε, σαν εμένα, πως βρισκόμασταν μακριά απ’ τις αρπάγες τους». Ο καπετάνιος υπόσχεται στο Ροβινσώνα ότι θα τον πάρει μαζί του από «φιλανθρωπία» και πως, παρά τις παρακλήσεις του Ροβινσώνα, του αντιτάσσει ότι δεν θέλει να του χαρίσει τα υπάρχοντά του επειδή τον έσωσε, γιατί κάτι τέτοιο θα ακύρωνε τη φιλανθρωπική πράξη. Σαν καλοί Ευρωπαίοι έμποροι συμφωνούν να γίνει καταμέτρηση των όσων έχει στην κατοχή του ο Ροβινσώνας και ο καπετάνιος να αγοράσει απ΄αυτόν όσα του χρειάζονται. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε στην περίπτωση του νεαρού Μαυριτανού που ο καπετάνιος ήθελε να τον αγοράσει κι αυτόν. Ο Ροβινσώνας ξαφνιάζεται και προβληματίζεται. «Εγώ όμως ένιωθα φρίκη στην ιδέα να τον πουλήσω, ύστερα από τόση βοήθεια που μου είχε προσφέρει το παιδί. Όταν το είπα στον καπετάνιο, εκείνος μου πρότεινε να κάνει ένα συμβόλαιο στο παιδί, για να τον απελευθερώσει σε δέκα χρόνια, αν θα γινόταν χριστιανός. Αφού ο Ξούρυ συμφώνησε στην ιδέα αυτή, τον έδωσα κι εγώ στον καπετάνιο». Λαμπρά ! Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πλέον τύψεις. Ο νεαρός Μαυριτανός αποδεχόμενος τη μοίρα που του ορίζουν συναινεί, το συμβόλαιο, αυτή η κλασική νομική μορφή της σχέσης εργασίας στον ανερχόμενο την εποχή εκείνη καπιταλισμό, θα καλύψει τη σκληρή πραγματικότητα που δεν είναι άλλη από τη 10χρονη δουλεία με την προϋπόθεση – καταναγκασμό – της υποταγής στη Χριστιανική θρησκεία. Ο «άλλος» σε δέκα χρόνια ίσως πάψει να είναι «άλλος» και να ενταχθεί στο «εμείς», δηλαδή στις γραμμές της Χριστιανικής Ευρώπης.

Συνεχίζεται…

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Ο Άμλετ Της Σελήνης

Χρήστος Θηβαίος
Μουσική Θάνου Μικρούτσικου και στίχοι Μάνου Ελευθερίου,

Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα
Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς ν’ ανατραπεί
Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια
Τα μάγευες με φάρμακα στην άσωτη σιωπή

Πενθούσες με τους έρωτες γυμνός και μεθυσμένος
Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς
Τις άριες μιας όπερας τραύλιζες νικημένος
Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς

Τι ζήλεψες τι τα ‘θελες τα ένδοξα Παρίσια
Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές
Διεκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια
Και παραισθήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές

Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Σελήνης
Έσβησες μ’ ένα φύσημα τα φώτα της σκηνής
Και μονολόγους άρχισες κι αινίγματα να λύνεις
Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Προβάδισμα Ντ. Μπακογιάννη για την αρχηγία της ΝΔ

NAFTEMPORIKI.GR Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009 20:29
Τελευταία Ενημέρωση : 20/10/2009 20:32

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1731098

Προβάδισμα για την αρχηγία της ΝΔ διατηρεί η Ντόρα Μπακογιάννη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση «ποιόν επιθυμείτε για αρχηγό της ΝΔ», το 34,7% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντούν τη Ντόρα Μπακογιάννη, 25,8% τον Αντώνη Σαμαρά, 19,8% το Δημήτρη Αβραμόπουλο και 9,4% τον Παναγιώτη Ψωμιάδη.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση των ψηφοφόρων της ΝΔ να πάνε να ψηφίσουν, 45% απαντούν ότι θα πάνε, 34,1 ότι δεν θα πάνε και 20,9% ότι θα το σκεφτούν.

Ίδια είναι η κατάταξη των υποψηφίων και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ που λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν σίγουρα, με τα ποσοστά, ωστόσο, της κ. Μπακογιάννη και του κ. Ψωμιάδη να είναι πιο χαμηλά, σε σχέση με το σύνολο των ψηφοφόρων της ΝΔ, και εκείνα των κ.κ. Σαμαρά και Αβραμόπουλου υψηλότερα. Ειδικότερα, η κ. Μπακογιάννη συγκεντρώνει ποσοστό 32,7%, ο κ. Σαμαράς 28,3%, ο κ. Αβραμόπουλος 22% και ο κ. Ψωμιάδης 8,9%.

Σημειώνεται ότι η δημοσκόπηση της Marc διεξήχθη από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου σε δείγμα 813 ψηφοφόρων της ΝΔ σε όλη την Ελλάδα με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει την τρέλα των βιασμών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Αθήνα – Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Ο ΟΗΕ έκρουσε σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου εναντίον της «τρέλας» των βιασμών που διαπράττουν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καταγγέλλοντας τη χρήση τους ως «πολεμικό μέσο» στην συνεχιζόμενη σύρραξη. «Ακόμα μία φορά καταγγέλλουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αντιμαχόμενες δυνάμεις στο Κονγκό, φαίνεται ότι αυτή η τρέλα συνεχίζεται», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) Ελίζαμπεθ Μπιρς.

Αντιμέτωπος με την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών ο ΟΗΕ ζήτησε να σταματήσει η χρήση του βιασμού ως «πολεμικό μέσο», πρόσθεσε η Μπιρς. «Ζητάμε να παραδοθούν οι ένοχοι στη δικαιοσύνη. Στις 5 Οκτωβρίου στο Μπουνγιακίρι (ανατολικό Κονγκό) πέντε γυναίκες βιάστηκαν από, όπως πιστεύουμε, μέλη του εθνικού στρατού και μία γυναίκα σκοτώθηκε», πρόσθεσε η Μπιρς.

Το λιγότερο 5.387 περιπτώσεις βιασμών έχουν αναφερθεί στην επαρχία του νότιου Κίβου τους έξι πρώτους μήνες του 2009, ενώ περίπου το 90% από αυτούς διαπράχθηκαν από ένοπλες ομάδες ή τον στρατό της χώρας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καταγραφεί, υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου του OCHA, αλλά ο αριθμός των βιασμών έχει σίγουρα αυξηθεί από τον Μάρτιο, οπότε και ξεκίνησε μια επιχείρηση εναντίον των ανταρτών χούτου στο βόρειο και νότιο Κίβου.

Οι βιασμοί είναι «εντελώς απαράδεκτοι και δεν παίζει κανέναν ρόλο το ποιος τους διαπράττει. Ο ΟΗΕ πάντα έλεγε ότι εφαρμόζει πολιτική μηδενικής
ανοχής για την σεξουαλική βία», υπενθύμισε η Μπιρς.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artId=294966&dt=20/10/2009

«Ξεπούλημα» δημόσιου πλούτου

«Θα διαψευστεί η κυβέρνηση για όσα έλεγε προεκλογικά» εκτιμά ο Αλέξης Τσίπρας

Αθήνα – Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Το φόβο ότι θα διαψευστούν οι προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης εξέφρασε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντησή του με την επιτροπή απολυμένων συμβασιούχων της Ολυμπιακής την Τρίτη.

«Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί ο φόβος μας» είπε, προσθέτοντας ότι «όλες οι ενδείξεις δείχνουν όμως ότι αναμένεται σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης σε μια σειρά από προεκλογικές εξαγγελίες που άφηναν ένα παράθυρο ελπίδας».

«Έχει δημιουργηθεί ένας νέος εργασιακός μεσαίωνας» δήλωσε αναφερόμενος στην Ολυμπιακή καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά μετά τη συνάντησή του με την Επιτροπή Απολυμένων συμβασιούχων της Ολυμπιακής «προχθές είχαμε στο αεροδρόμιο τη φιέστα της νέας Ολυμπιακής. Πίσω όμως από τις φιέστες, τα τραγούδια και τα πολύχρωμα μπαλόνια υπάρχει μια οδυνηρή πραγματικότητα. 800 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, που πολλοί απ΄ αυτούς εργάζονται πάνω από δέκα χρόνια, έχουν χάσει τη δουλειά τους, είναι στο δρόμο. Χιλιάδες εργαζόμενοι που βγαίνουν στη σύνταξη περιμένουν ακόμα. Χιλιάδες εργαζόμενοι που είναι για μετάταξη περιμένουν ακόμα».

Ο Αλ.Τσίπρας τόνισε επίσης ότι «όταν ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος, όταν νευραλγικοί τομείς της οικονομίας περνάνε υπό ιδιωτικό έλεγχο στην Ολυμπιακή, στα λιμάνια, στον ΟΤΕ, τότε η ανεργία θα διογκώνεται και ο εργασιακός μεσαίωνας, τον οποίο περιέγραψε προεκλογικά και ο Γ.Παπανδρέου, θα είναι μια πραγματικότητα για ευρύτερους τομείς της εργασίας».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=41&nid=1066035


[1] Για την «ατελή Χριστιανικότητα» των Ορθοδόξων Χριστιανών σε παραπέμπω σε δύο πηγές : συνοπτικά στο Seton-Watson Hugh, (1985) “What is Europe, where is Europe? From mystique to politique” Encounter 65(2) σελ. 9-17 και Hay D., 1957, Europe. The Emergence of an Idea Edinburgh: Edinburgh University Press, σελ. 37-55. Εν τω μεταξύ στις μέρες μας λανσάρεται μια νέα θεωρία ενός καθηγητή του Princeton University και πρώην προέδρου της Αμερικάνικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης, του Samuel Huntington, ο οποίος μιλάει για την επερχόμενη σύγκρουση των πολιτισμών στον 21ο αιώνα και ο οποίος χωρίζει την ανθρωπότητα με πολιτισμικά σύνορα στα όρια των οποίων ενδέχεται να ξεσπούν μέχρι και πολεμικές συγκρούσεις. Η Ελλάδα στη θεωρία αυτή εντάσσεται στην ορθόδοξη ζώνη που περιλαμβάνει τη Βουλγαρία και άλλες Ορθόδοξες κοινωνίες με πρωτοκαθεδρία της Ρωσικής. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Huntington Samuel, (1999) Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης. Αθήνα: Terzo Books.

 

[2] Επειδή το θέμα σηκώνει συζήτηση και ο χώρος είναι περιορισμένος σε παραπέμπω κατ’ αρχήν σ’ ένα από τα εγκυρότερα ψυχαναλυτικά λεξικά, βλ. Laplanche, J. & Pontalis, J.-B., (1995) Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης. Αθήνα : Κέδρος σελ. 320-1 και από εκεί θα βρεις νέες παραπομπές που θα σε οδηγήσουν στα έργα του S.Freud,  του Ζ.Lacan κ.α.

[3] Η Δευτέρα Παρουσία είναι ουσιαστικά η κατάληξη του προσωπικού αγώνα του ανθρώπου. Ο Lucien Febvre αναδεικνύει τη ριζική ρήξη του νέου κόσμου με το μεσαιωνικό : «Παρακαλώ το Θεό για σένα αδελφέ μου», μουρμουρίζει ο καλόγερος στον άνθρωπο που ζει στον κόσμο. «Την ώρα που εσύ δουλεύεις με τα χέρια σου και με το μυαλό σου, την ώρα που κουράζεσαι για να θρέψεις αυτούς που κρέμονται από σένα, εγώ στο μοναστήρι μου, ταπεινός ενώπιον του Θεού, εξιλάσκομαι για σένα τον αμαρτωλό…», μια αποκλειστικά μεσαιωνική αντίληψη που υπερήφανα απορρίπτει ο σύγχρονος άνθρωπος. Ποιος του ζήτησε τίποτα του καλόγερου, αυτού του αδύνατου και άθλιου πλάσματος; Ας κοιτάξει να σώσει τον εαυτό του. Η σωτηρία είναι θέμα προσωπικό. Ο καθένας θα λογαριαστεί με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο την ώρα που θα πεθάνει, ακριβώς όπως ο καλός έμπορος πληρώνει τα χρέη του στο τέλος του μηνός όταν έρχεται η λήξη τους, τιμώντας την υπογραφή του χωρίς άλλες αποδείξεις». Βλ. Febvre L.,(1985) «Σε Αναζήτηση του Θεού» στο Bloch M. – Febvre L., Κείμενα ευρωπαϊκής ιστορίας, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήσης, σελ.43

[4] Για την εξέλιξη της Αγγλικής οικονομίας και κοινωνίας προς τη βιομηχανική επανάσταση βλ. Hill Christopher, «Ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Αγγλία» και Hobsbawm Eric, «Η Γένεση της Βιομηχανικής Επανάστασης»  στο Bloch M. – Febvre L, 1985, ο.ε.π. σελ. 81-100 και 101-21 αντιστοίχως.

[5] Ο David Hume θεωρείται ο πρόδρομος του εμπειρισμού και της θετικιστικής σχολής. Θεωρούσε ότι στο βαθμό που οι κατέχοντες την εξουσία δεν την ασκούν καταπιεστικά οφείλουμε να αποδεχόμαστε τη διακυβέρνησή τους. Η άποψη αυτή είναι που ωθεί στην ανάπτυξη της μεταρρυθμιστικής πολιτικής στο βαθμό που στηρίζεται στο πείραμα και στην εμπειρία. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Chilcote H.R., (1994) ο.ε.π. σελ..61-3

[6] Για τη διαφορά της Αγγλικής, αλλά και Γαλλικής ως ένα βαθμό, άποψης περί «πολιτισμού» και της Γερμανικής περί «κουλτούρας» βλ. Elias N., (1996), Η διαδικασία του πολιτισμού. Μια ιστορία της κοινωνικής συμπεριφοράς, τ. 1 & 2, Αθήνα: Εκδ. Νεφέλη, και Herf Jeffrey, (1996) Αντιδραστικός μοντερνισμός. Τεχνολογία, κουλτούρα και πολιτική στη Βαϊμάρη. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

[7] Aς επανέλθουμε στο ζήτημα του Προτεσταντισμού. Ο M. Weber βλέπει τον Προτεστανισμό όχι απλώς ως αντανάκλαση του πρώιμου καπιταλισμού αλλά ως το πνεύμα αυτό καθ’ αυτό του καπιταλισμού : ο «ορθολογισμός» που οδηγεί τον Προτεσταντισμό στην ορθολογική κυριαρχία επί του κόσμου, η «λειτουργική διαφοροποίηση και εξειδίκευση των ρόλων» σε συνδυασμό με την υπεραξίωση του ατομικισμού στην «διαδικασία της πραγματικής κυριαρχίας επί του κόσμου» βλ. Chilcote H.Ronald (1994) Theories Of Comparative Politics: The Search For A Paradigm Reconsidered, Boulder, CO: Westview Press, σελ.84-88

[8] Για το ρόλο του χρήματος στην εποχή που αναφερόμαστε βλ. Cipolla M.Carlo, (1988) Κοινωνία και οικονομία 1000-1700 μ.Χ. Αθήνα: Εκδ.Θεμέλιο σελ .252-65. Την έννοια του χρήματος ως γενικού ισοδυνάμου όλων των εμπορευμάτων ανέπτυξε ο Karl Marx και για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Μαρξ Καρλ (1978). Το Κεφάλαιο: Κριτική της πολιτικής οικονομίας, 3 τόμοι,. Αθήνα: Εκδ. Σύγχρονη Εποχή. Καλό θα είναι να διάβαζες κάποτε όλο αυτό το έργο γι’ αυτό και δεν σε παραπέμπω σε συγκεκριμένη σελίδα. Μια άλλη άποψη για το χρήμα έχει εκφράσει ένας άλλος Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Georg Simmel, που ίδρυσε τη «σχολή» της  «τυποκρατικής ή συστηματικής κοινωνιολογίας». Γι’ αυτόν το χρήμα αποτελεί τη χαρακτηριστική έκφραση του τρόπου που σκέφτεται ο σημερινός άνθρωπος και του τρόπου που οργανώνει την ατομική και κοινωνική ζωή και τις κοινωνικές του σχέσεις βλ. Τσαούσης Δ.Γ. (1989) Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, σελ. 280-1 και για τον ίδιο το G.Simmel και την κοινωνιολογική του θεωρία βλ. Timasheff N.S. & Theodorson G.A. (1983) Ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών. Αθήνα: Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σελ. 207-24.

[9] Υπάρχουν αρκετές μελέτες για την Αγγλική Βιομηχανική Επανάσταση. Προς το παρόν σου συνιστώ το έργο του E.J.Hobsbawm, 1990, Η Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, σ.σ.44-77 και 221-81. Διάβασε επίσης και το έργο του Βασίλη Κρεμμυδά, 1990, Νεότερη Ιστορία : Ελληνική και Ευρωπαϊκή, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, σ.σ.218-36

[10] Σύμφωνα με το κεφάλαιο 9 της Γένεσης, μετά το επεισόδιο ανάμεσα στο Νώε και στους τρεις γιους του Ιαφέθ, Σημ και Χαμ, ο Νώε καταράστηκε το Χαμ ως υπαίτιο του επεισοδίου και τον όρισε ως υπηρέτη του Σημ και του Ιάφεθ : «25. Και είπεν αυτός, Καταραμένη να είναι η Χαναάν & ένας υπηρέτης των υπηρετών να είναι για τους αδελφούς του. 26. Και είπεν αυτός, Ευλογημένος να είναι ο Κύριος Θεός του Σεμ & και  η Χαναάν θα τον υπηρετεί. 27.Ο Θεός θα μεγεθύνει τον Ιαφέθ, και θα κατοικεί στις σκηνές του Σεμ & και η Χαναάν θα τον  υπηρετεί.»

[11] Ο «πούρος» Προτεστάντης πρέπει να καλύψει μόνος του το κενό που τον χωρίζει από το Θεό του, έστω και χωρίς τη διαμεσολάβηση της εκκλησίας και των παπάδων. Αυτή η νοοτροπία οδηγεί τον «πούρο» προτεστάντη στο να υιοθετεί μιαν ατομικιστική και ανεξάρτητη στάση ζωής που σημαίνει ότι η ελευθερία του είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Περισσότερα για τον Προτεσταντισμό ως μια πνευματική στάση και αντίληψη για τη ζωή και για τη σύνδεσή του με την νοοτροπία του ελεύθερου καπιταλιστή επιχειρηματία βλ. Weber Max.,1978, Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Υπάρχει επίσης την ίδια χρονιά και άλλη μετάφραση του έργου την οποία εξέδωσαν οι Εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα.

[12] Τουρλουλήδες = αγριόπαπιες.

[13] Με βάση τη θρησκευτική λογική που πιο πάνω περιγραφή, υποσημ. 6η.

[14] Βλ. Υποσημ. 6η.

[15] Μερικές εκατονταετίες αργότερα κάποιος άλλος Ευρωπαίος με το όνομα Αδόλφος Χίτλερ σε μια Χριστιανική χώρα της Ευρώπης έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση των εκκλησιών θα προβεί στην εξόντωση εκατομμυρίων «άλλων» που απέκλιναν από το δικό του πρότυπο. Ο άνθρωπος των κρεματορίων θα έχει υποβιβασθεί στο επίπεδο του ζώου χάνοντας τα χαρακτηριστικά που του προσέδιδε ο αρχαίος μας φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης, ως πολιτικού ζώου. Για όλα αυτά καλό θα είναι να διαβάσεις τα έργα της Arendt Hannah: The Origins of Totalitarianism , 1973, Harvest/HBJ Books, San Diego (στα Ελληνικά ως τώρα υπάρχει μόνο το τρίτο μέρος του έργου με τίτλο : Το ολοκληρωτικό σύστημα, 1988, Εκδόσεις Ευρύαλος, Αθήνα), On Revolution, 1990, Penguin Books, London, και Η Ανθρώπινη Κατάσταση, 1990, Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα.

Tsakthan Daily, 20 October 2009

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ (Μέρος 1ο)

Tsakthan Daily, 18 November 2009

Συνδικαλιστική δημοκρατία 1

 

Η μαζική συμμετοχή πολιτών στην χτεσινή πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ για την 36η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις στις μεγάλες και μικρές πόλεις της Ελλάδας που φιλοξενούν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε πολλαπλά αποτελέσματα. Πρώτο και καλύτερο, διασφάλισε την σχετικά ειρηνική εξέλιξη της πορείας. Δεύτερο και μεσοπρόθεσμα πιο σημαντικό, ενίσχυσε το ηθικό των αριστερών πολιτών που πήραν μαζικά μέρος στην πορεία και ακόμη πιο πολύ των νέων που έδωσαν τον τόνο και τον παλμό με τα συνθήματά τους, που ανταποκρίνονταν στις σημερινές συνθήκες κόντρα στην μουσειακή λογική που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι, πέρα από τα μπλοκ του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που έτσι κι αλλιώς θα κάνανε αισθητή την παρουσία τους, τα μπλοκ της νεολαίας του ΣΥΝ και των νέων ΣΥΡΙΖΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και των αντιεξουσιαστικών κινήσεων έσφυζαν από νέους και νέες. Όλα αυτά είναι δείγματα του ότι το πνεύμα του Δεκέμβρη του 2008 άλλαξε τα πράγματα.

 

Μορφές συνδικαλιστικής δημοκρατίας

Ας επανέλθουμε, όμως, στο θέμα που μας απασχολούσε τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή το συνδικαλιστικό κίνημα και τα προβλήματά του, ιδιαίτερα τη γραφειοκρατία που του έχει διαβρώσει την δημοκρατικότητά του αλλά και την αποτελεσματικότητά του να αλλάζει προς το θετικό τις εργασιακές σχέσεις. Το αντίδοτο στην γραφειοκρατία είναι η ίδια η Δημοκρατία.

 

Προτού προχωρήσουμε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος θα χρειαστεί να επικεντρώσουμε για λίγο την προσοχή μας στην έννοια της «δημοκρατίας». Σύμφωνα με την κλασική φιλελεύθερη αντίληψη η (αντιπροσωπευτική) δημοκρατία ορίζεται ως ένα σύνολο ρητών και προεγκατεστημένων κανόνων για την πολιτική συμμετοχή, τον ανοιχτό ανταγωνισμό και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Οι πολιτικές ρυθμίσεις είναι με την σειρά τους αποτέλεσμα συμβιβασμού, του οποίου η ουσιαστική έκβαση δεν είναι απόλυτα βέβαιη. Ως κύριοι φορείς αυτού του συμβιβασμού ορίζονται οι δομές πολιτικής διαμεσολάβησης που συνδέονται συχνά με τα ποικίλα συμφέροντα με ποικίλους τρόπους. Οι πολιτικοί διαμεσολαβητές είναι απαραίτητοι στο βαθμό που παίζουν καθοδηγητικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη λειτουργία ενός δημοκρατικού καθεστώτος.[1]Ένα από τα βασικότερα εκ των ων ουκ άνευ χαρακτηριστικά της δημοκρατίας είναι η ύπαρξη μιας ελεύθερα εκλεγμένης κυβέρνησης που μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη για τις πράξεις της. Κατά συνέπεια, οι εκλογές αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για το χαρακτηρισμό μιας πολιτείας ως δημοκρατικής. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί όσον αφορά το σχηματισμό των νομοθετικών σωμάτων και τη συγκρότηση και κατάργηση των κυβερνήσεων.[2] Όμως, η δημοκρατία ως έννοια είναι ευρύτερη από τη στοιχειώδη προϋπόθεση των εκλογικών διαδικασιών. Με την ευρύτερη έννοια είναι η κυριαρχία ή εξουσία του δήμου, λαϊκή κυριαρχία ή κυριαρχία των πολλών. Η δημοκρατία «προέρχεται από το λαό, ασκείται από το δήμο (ή τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του) και, κατά τεκμήριο, εξυπηρετεί τα συμφέροντά του».[3] Αυτός ο ορισμός δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τη διάκριση της άμεσης δημοκρατίας από την (έμμεση) αντιπροσωπευτική δημοκρατία της κλασικής φιλελεύθερης σκέψης. Η άμεση δημοκρατία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Επί δύο αιώνες οι άρρενες πολίτες μέσω γενικών συνελεύσεων ασκούσαν τη διακυβέρνηση της πόλης και σπάνια εξέλεγαν δημόσιους αξιωματούχους.[4]Εκτός από την Αθήνα μια μορφή άμεσης δημοκρατίας εφαρμόστηκε στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας μεταξύ 449 π.Χ. και 43 π.Χ. όταν καταργήθηκε με το νόμο Lex Titia. Η συγκεκριμένη μορφή άμεσης δημοκρατίας προέβλεπε τη «νομοθεσία των πολιτών» (citizen lawmaking), δηλαδή τη διατύπωση από τους πολίτες και την ψήφιση των νόμων καθώς και το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) των πολιτών επί των ψηφιζόμενων νόμων.[5] H σύγχρονη μορφή άμεσης δημοκρατίας πρωτοεφαρμόστηκε το 13 αιώνα στις πόλεις της Ελβετίας. Το 1847 ψηφίστηκε ο «Νόμος περί Δημοψηφισμάτων» που έδινε δικαίωμα στους πολίτες να ασκούν veto στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και το 1891 ψηφίστηκε ο νόμος για την «Πρωτοβουλία Συνταγματικών Αναθεωρητικών Τροποποιήσεων» που έδινε στους πολίτες το δικαίωμα να διατυπώνουν και να προτείνουν νομοσχέδια προς έγκριση δια δημοψηφίσματος.[6]

 

Όπως τονίσαμε, το κεντρικό επιχείρημα που επικαλούνται οι συνδικαλιστές εκείνοι που εγκαλούνται ως υπεύθυνοι για τη διαιώνιση στα συνδικάτα της λογικής της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας είναι η «αποτελεσματικότητα».

 

Οι S. and B. Webb έθεσαν πρώτοι το ζήτημα της δημοκρατίας στα εργατικά συνδικάτα, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των γραφειοκρατικών οργανώσεων και ιδιαίτερα σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. [7] Η θέση τους στηρίζεται σε δύο βασικές έννοιες: ανταποκρισιμότητα (responsiveness) και αντιπροσωπευτικότητα (representativeness). Η πρώτη προωθείται με την πλάγια επικοινωνία (lateral communication) και η δεύτερη διευκολύνεται από την ύπαρξη κάθετων διαύλων επικοινωνίας (vertical communication channels). Ο ρόλος του μεγέθους της συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι σημαντικός, σύμφωνα με τους Webbs, καθόσον ότι στα μεν μικρά συνδικάτα είναι δυνατή η επικράτηση της αρχέγονης (άμεσης) δημοκρατίας (primitive democracy) με συνέπεια να ισχύει η έννοια της αντιπροσωπευτικότητας, στα δε μεγάλα συνδικάτα δίνεται περισσότερη σημασία στην ανταποκρισιμότητα των εκλεγμένων συνδικαλιστικών οργάνων απέναντι στις ανάγκες και τα συμφέροντα των μελών των συνδικάτων.[8]

 

Από την πλευρά του ο C. Summersθεωρεί ότι η αντιπροσωπευτικότητα και η ανταποκρισιμότητα αποτελούν ουσιαστικά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Πρόκειται, δηλαδή, για αλληλένδετες έννοιες. [9] Η συνδικαλιστική δημοκρατία εμπεριέχει τόσο την αρχή της ανταποκρισιμότητας όσο και την αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων των μελών, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ίση μεταχείριση και οι δίκαιες διαδικασίες. Η ουσία του επιχειρήματος είναι ότι η αντιπροσωπευτικότητα είναι στοιχείο της ανταποκρισιμότητας. Οι δύο μορφές της αντιπροσωπευτικότητας είναι η ανακλαστική (reflective) αντιπροσώπευση και η προστακτική (authoritative) αντιπροσώπευση. Η πρώτη είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τις επιθυμίες των μελών ενώ η δεύτερη είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση ποιες νομίζουν τα στελέχη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων ότι είναι οι επιθυμίες των μελών. Το δίδυμο των αρχών αυτών είναι, συνεπώς, η αποδοχή και η νομιμοποίηση των διοικητικών στελεχών των συνδικάτων από τα μέλη τους.

 

Το 1979 E. Davis μελέτησε οχτώ συνδικάτα με βάση τρία ερωτήματα στηριζόμενα στην υπάρχουσα τότε συνδικαλιστική βιβλιογραφία: τύποι αποφάσεων που παίρνουν τα ηγετικά στελέχη των συνδικάτων και κατά πόσο εκφράζουν τις επιθυμίες των μελών (τη «βάση του συνδικάτου»), τρόποι λήψης αποφάσεων και κατά πόσο μπορούν και συμμετέχουν τα μέλη σ’ αυτή, ποιοι λαμβάνουν τις αποφάσεις και κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικές των επιθυμιών των μελών. [10]

 

Οι S. Lipset, M. Crow και J. Coleman μελετώντας το συνδικάτο των τυπογράφων των Η.Π.Α. συμπέραναν ότι η συνδικαλιστική δημοκρατία αρχίζει από τη στιγμή που ένας απερχόμενος αξιωματούχος του συνδικάτου μπορεί να ηττηθεί σε μια εκλογική διαδικασία. [11] Την εποχή της έρευνας αυτής, στο συνδικάτο των τυπογράφων των Η.Π.Α. (ITU) ίσχυε εκλογικό σύστημα με δύο ψηφοδέλτια. Κατά τους εν λόγω ερευνητές, ο ανταγωνισμός αυτός για τις ανώτερες θέσεις εξουσίας στο μηχανισμό του συνδικάτου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα που συντελεί στην ύπαρξη συνθηκών συνδικαλιστικής δημοκρατίας. Σε άλλη μελέτη του, ο Lipset αμφισβήτησε τη σχέση μεταξύ συνδικαλιστικής δημοκρατίας και ανταποκρισιμότητας με το αιτιολογικό ότι υπάρχει συνεχής σύγκρουση μεταξύ της ανάγκης για δράση υπέρ των βραχυπρόθεσμων (ανταποκρισιμότητα) συμφερόντων και της ανάγκης για δράση υπέρ των μακροπρόθεσμων (δημοκρατία) συμφερόντων των μελών. Στηρίχτηκε στη βάση μιας στενής αντίληψης για τη δημοκρατία υπονοώντας ότι η ανταποκρισιμότητα δεν αποτελεί σύγχρονη αρχή στο βαθμό που υπάρχουν συνθήκες για την εκδήλωση της πάλης για την εξουσία στο πλαίσιο των συνδικάτων.

 

Ένα βήμα παραπέρα, σε σχέση με την άποψη αυτή, κάνουν οι J. Edelstein και M. Warner,[12] οι οποίοι θεωρούν ότι στοιχείο που δείχνει την ύπαρξη συνθηκών συνδικαλιστικής δημοκρατίας είναι η εγγύτητα των αποτελεσμάτων των εκλογικών διαδικασιών, στο βαθμό, βέβαια, που αυτές έχουν διεξαχθεί επί ίσοις όροις. Η εμπειρία όμως δείχνει ότι οι απερχόμενοι αξιωματούχοι διαθέτουν τους μηχανισμούς, την πείρα και τα μέσα που τους δίνουν το πλεονέκτημα στην εκλογική μάχη και τους φέρνουν ένα βήμα πιο μπροστά από τους εκλογικούς ανταγωνιστές τους.[13]Τα κριτήρια που, κατ’ αυτούς, χρειάζονται ώστε να μπορεί κανείς να μιλήσει περί συνδικαλιστικής δημοκρατίας είναι συμμετοχή των μελών στην κατάρτιση και εφαρμογή της στρατηγικής, η ευθύνη λογοδοσίας των αξιωματούχων, η νομιμότητα των αντιπολιτευτικών ομάδων, η ύπαρξη διαδικασιών για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων και των μειονοτήτων.

 

Κατά την C. Dickenson,[14] μέσω της εκλογικής διαδικασίας τα μέλη των συνδικάτων παρέχουν ενδείξεις για το βαθμό ικανοποίησής τους από την ανταπόκριση των ηγετικών στελεχών και των αξιωματούχων και την προώθηση των συμφερόντων τους. Ακούγεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η «φωνή» των μελών των συνδικάτων και για το λόγο αυτό προτείνει την εξασφάλιση μέσων και τρόπων για τη μαζική συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες.[15]

 

Τέλος, κατά τον J. Anderson[16] τα επιθυμητά συστατικά στοιχεία της συνδικαλιστικής δημοκρατίας είναι η συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες των συνδικάτων και η ανταπόκριση των αξιωματούχων στις επιθυμίες των μελών.[17]

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

 

Όπως Παλιά

Βασίλης Καρράς

 

Δως μου ένα τσιγάρο δανεικό

βάλε ένα ποτό να ξεχαστούμε

Κλεισ’ την πόρτα μη μας δει κανείς

κι έλα τα παλιά να θυμηθούμε   ] 2x

 

Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο

Όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο

Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο

Εγώ Καμάρα κι εσύ Πολυτεχνείο   ] 2x

 

Δως μου ένα τσιγάρο και φωτιά

πιες ένα ποτήρι στην υγειά μου

όπως στην παλιά τη γειτονιά

θύμισε μου πάλι τα όνειρά μου   ] 2x

 

Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο

Όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο

Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο

Εγώ Καμάρα κι εσύ Πολυτεχνείο

 

 

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Υπό το «άγρυπνο βλέμμα» έξι χιλιάδων αστυνομικών
Με πλήθος κόσμου η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1742831

 

Με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου την οποία κρατούσαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΕΕ επικεφαλής και με το σύνθημα «Το Πολυτεχνείο δεν ήταν γιορτή, ήταν εξέγερση και πάλη λαϊκή» αλλά και υπό το «άγρυπνο βλέμμα» 6.000 αστυνομικών, πραγματοποιήθηκε, χθες, το απόγευμα η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την οποία ολοκληρώθηκαν οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις της 36ης επετείου εξέγερσης του Πολυτεχνείου.  Ακολουθούσαν ο Σύνδεσμος Εξορισθέντων-Φυλακισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, και οι φοιτητικοί σύλλογοι με επικεφαλής το πανό του ΕΜΠ, όπου αναγράφονται τα βασικά αιτήματα των φοιτητών και η παρότρυνση «Εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία». Ολιγόλεπτη στάση των διαδηλωτών έγινε στο Σύνταγμα, όπου το Νοέμβριο του 1980 σκοτώθηκαν οι Κουμής και Κανελλοπούλου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας και ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, απέτισαν φόρο τιμής στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Ο κ. Παπούλιας στο μήνυμα του για την 36η επέτειο, χαρακτήρισε σημείο αναφοράς για όλους το Πολυτεχνείο ενώ ο κ. Πετσάλνικος χαρακτήρισε τον αγώνα και τα ιδανικά του Πολυτεχνείου ως αφετηρία κάθε κοινωνίας.
O πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΝ κ. Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου και σε δηλώσεις του τόνισε ότι το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι πάντα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας.

«Ολα μπορούν να αλλάξουν και τίποτα δεν είναι ανίκητο. Ο κόσμος γίνεται καλύτερος μέσα από τους αγώνες των νέων», είπε ο κ. Τσίπρας. Ακολούθως, στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε αντιπροσωπεία των Οικολόγων-Πράσινων, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ιωάννα Κοντούλη αναφέρθηκε σε ένα πρότυπο σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλλον.
Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν, χθες, νωρίς το πρωί και έκλεισαν μετά τις 2 το μεσημέρι. Από το πρωί, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών κατέθετε λουλούδια στο μνημείο του Πολυτεχνείου, περιηγήθηκε στα περίπτερα πολιτικών οργανώσεων και σε εκθέσεις φωτογραφίας, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα.  Στις 2 μ.μ. οι επισκέπτες αποχώρησαν από το χώρο του Πολυτεχνείου, εκφωνήθηκαν ομιλίες από τον πρύτανη του Ε.Μ.Π. κ. Κ. Μουτζούρη, τον Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών κ. Τ. Παρασκίδη και τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Εορτασμού του Πολυτεχνείου και του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 κ. Ν. Τριανταφύλλου. Η κα. Κ. Κούκου, μέλος του προεδρείου του ΣΦΕΑ ανάγνωσε τα ονόματα των θυμάτων της 17ης Νοεμβρίου 1973 και ακολούθησε ενός λεπτού σιγή.
Εντυπωσιακή ήταν καθ΄ όλο το τριήμερο η παρουσία των νέων, ακόμη και μικρών παιδιών, στο χώρο του Πολυτεχνείου. Πολλά από τα παιδιά επισκέφθηκαν το Ιδρυμα και άκουσαν τους γονείς τους να τους παρουσιάζουν τα γεγονότα της εξέγερσης του 1973. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν πάντα οι ηλικιωμένοι, που έζησαν τα συγκεκριμένα γεγονότα και πολλοί από αυτούς, ακουμπώντας ένα λουλούδι στο μνημείο, δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.
Εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Εκδήλωση με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου και με θέμα «Το άσυλο αρχίζει εκεί που σταματά» πραγματοποίησε χθες η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Μικρής έκτασης επεισόδια, προσαγωγές και συλλήψεις

Επεισόδια μικρής έκτασηςς σημειώθηκαν, χθες, κατά τη διάρκεια της πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία. Από πλευράς αστυνομίας πάντως έγιναν πάνω από 200 προσαγωγές και συλλήψεις. Τα επεισόδια ξεκίνησαν από την οδό Σταδίου, στο ύψος της οδού Αμερικής, όταν άτομα από το μπλοκ των αναρχικών πέταξαν μπογιές σε καταστήματα. Ακολούθησαν νέα επεισόδια στο ύψος του Χίλτον, όταν άτομα του συγκεκριμένου χώρου πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα σε διμοιρίες των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να γίνει περιορισμένη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης από την πλευρά της αστυνομίας. Στον κόμβο των Αμπελοκήπων οι ταραξίες έκαναν νέα επίθεση κατά αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να γίνει εκ νέου χρήση δακρυγόνων. Στη Λ. Αλεξάνδρας στο ύψος της ΓΑΔΑ απειλήθηκαν νέα επεισόδια, όταν αστυνομικός των ΜΑΤ συνέλαβε νεαρό, που πέταγε προηγουμένως πέτρες. Οι ομοϊδεάτες του όμως κατάφεραν να τον απελευθερώσουν. Στο ύψος του Αρείου Πάγου στη Λ. Αλεξάνδρας, άτομα από το μπλοκ των αναρχικών επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΕΛΤΑ και ακολούθησε νέα επίθεση με δακρυγόνα. Στη συνέχεια οι ταραξίες έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στο ύψος τη οδού Μουστοξύδη και κατευθύνθηκαν προς το Πεδίον του Άρεως όπου οι δυνάμεις της Αστυνομίας κατάφεραν να μπλοκάρουν μια μεγάλη ομάδα και να τους κάνουν έλεγχο. Αρκετοί από αυτούς προσήχθησαν στη συνέχεια στη ΓΑΔΑ. Δώδεκα προσαγωγές είχαν γίνει προληπτικά πριν από την έναρξη της πορείας, ενώ είχε γίνει και μία σύλληψη νεαρού για κατοχή βόμβας μολότοφ.
Θεσσαλονίκη: Πέτρες εναντίον αστυνομικών
Mικροεπεισόδια ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση του συλλαλητηρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου έξω από το ΑΠΘ, όταν περίπου 50 νεαρά άτομα άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Οι νεαροί φορώντας κράνη και κουκούλες έστησαν οδοφράγματα μετακινώντας κάδους απορριμμάτων στην Εγνατία, απέναντι από την Πολυτεχνική Σχολή, και στη συνέχεια άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης όπου έχουν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι δυνάμεις της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί απάντησαν με βολές κρότου – λάμψης και οι νεαροί υποχώρησαν στους χώρους του πανεπιστημίου, ενώ κατά διαστήματα βγαίνουν στον κεντρικό δρόμο και συνεχίζουν τις ρίψεις αντικειμένων.

ΕΘΝΟΣ

Χάσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11378&subid=20110&pubid=8378822

Διαφορετικές απόψεις και σοβαρές ενστάσεις από συνιστώσες του σχήματος για την πρόταση του ΣΥΝ. Ανοιχτό θέμα παραμένει και το μητρώο μελών

17/11/2009

Τη σαφή δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτείται ως μία πολιτική συνεργασία κομμάτων, κινήσεων και ανένταχτων πολιτών, καθώς και ότι όλα τα μέλη των συνιστωσών είναι αυτομάτως και μέλη, πρότεινε χθες η αντιπροσωπεία του ΣΥΝ στη χθεσινή συνεδρίαση της Γραμματεία του σχήματος. Ταυτόχρονα εισηγήθηκε τη συγκρότηση επιτροπής που θα συζητήσει τη διεύρυνση με δυνάμεις από τον σοσιαλιστικό και ευρύτερο οικολογικό χώρο, αλλά και τη διερεύνηση της προοπτικής για την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς. Ωστόσο, στη χθεσινή συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφηκαν οι διαφορετικές απόψεις, κάποιοι μίλησαν για μεγάλες διαφορές -συνιστώσες του σχήματος εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις για την πρόταση του ΣΥΝ- με αποτέλεσμα να παραπεμφθούν σε νέα συνεδρίαση οι τελικές αποφάσεις. Είναι ενδεικτικό ότι το κλίμα πόλωσης και των επιθέσεων που κυριάρχησε προ των εκλογών, αλλά και τα σημάδια αντιπαράθεσης που καταγράφηκαν αμέσως μετά την 6η Οκτωβρίου, με συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ να βάλλουν κατά του ΣΥΝ, αποτυπώνονται και στην απόφαση του ΣΥΝ, καθώς επισημαίνεται ότι «η πολεμική, η υπονόμευση και ο στείρος ανταγωνισμός οδηγούν σε αποδυνάμωση έως και την παράλυση του εγχειρήματος». Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως σημείο τριβής αποτελεί και το μητρώο μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ, πολίτες που δεν συμμετέχουν σε καμία συνιστώσα καταγράφονται στα μητρώα ανένταχτων και αποκτούν κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους. Απόφαση – σταθμό χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΝ τη δημιουργία μητρώου μελών προσθέτοντας ότι οι ανένταχτοι διεκδικούν τη δημοκρατική λειτουργία στον τρόπο αποφάσεων και πως αυτό θα πρέπει να γίνει ώστε να μην αλλάζει τα χαρακτηριστικά της η πολιτική συμμαχία. Σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική και πλουραλιστική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΝ προτείνει τη συγκρότηση τοπικών επιτροπών, σώματα της παράταξης να είναι η Πανελλαδική Σύσκεψη και η Γραμματεία, ενώ για τις αποφάσεις πρέπει να ισχύει ο κανόνας της ομοφωνίας ή της συναίνεσης. Αιχμές για την επανεμφάνιση του Αλέκου Αλαβάνου άφησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης -συνέντευξη στον «Αγγελιοφόρο της Θεσσαλονίκης»- λέγοντας ότι «το θέμα της δυαρχίας ή των πολλαπλών κέντρων αποφάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει».Ο κ. Κουβέλης επεσήμανε ότι «οι προσωποποιημένες αντιπαραθέσεις δεν εξυπηρετούν την αντιμετώπιση των πολιτικών ζητημάτων» και ζήτησε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια πολιτική συμμαχία της Αριστεράς. Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας και τον κόσμο του δημοκρατικού σοσιαλισμού στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

 

ΤΑ ΝΕΑ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ

Αιχμές κατά Αλαβάνου για την κινητικότητα εν όψει της συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009

Ο ΡΟΛΟΣ που θα διεκδικήσει ο Αλέκος Αλαβάνος για τον εαυτό του εντός του ΣΥΡΙΖΑ απασχολεί ολοένα και περισσότερο την Κουμουνδούρου εν όψει της πανελλαδικής συνδιάσκεψης στα τέλη Νοεμβρίου. Στα ηγετικά κλιμάκια του Συνασπισμού θεωρούν ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος βρίσκεται σε ευθεία συνεννόηση με ορισμένες εκ των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ τόσο για το θέμα της οργανωτικής δομής του σχήματος όσο και για την επιρροή που θα επιδιώξει να έχει μετά τη συνδιάσκεψη στα εσωτερικά του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Φόβοι για πόλεμο
Στην Κουμουνδούρου, μετά το αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε η συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αφού δεν βρέθηκε η συνισταμένη των ξεχωριστών κειμένων που παρουσιάστηκαν για τη νέα δομή της συμμαχίας, φοβούνται ότι ενδεχομένως το κλίμα στη συνδιάσκεψη ανάμεσα στον ΣΥΝ και τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πολεμικό και να φέρει και πάλι στην επιφάνεια τη σύγκρουση Αλέξη Τσίπρα και Αλέκου Αλαβάνου. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού που ρωτήθηκε χθες σε σχέση με ενδεχόμενη επαναδραστηριοποίηση του κ. Αλαβάνου στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε «μακάρι», για να προσθέσει πως «στην προσπάθεια που κάνουμε δεν περισσεύει κανείς, μονάχα όποιος θέλει να περισσεύει, περισσεύει». Αιχμές για τη στάση του πρώην προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ άφηναν δύο κορυφαία στελέχη της Ανανεωτικής Πτέρυγας του Συνασπισμού. Ο Φώτης Κουβέλης (Κανάλι 1) σχολίασε ότι ο Αλ. Αλαβάνος θα πρέπει, όπως και όλοι μας, να αντιμετωπίζει την πολιτική του παρουσία μέσα στη συλλογικότητα του κόμματος και βεβαίως διά του κόμματος και του συμμαχικού σχήματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πιο καυστικός ο Δημήτρης Παπαδημούλης είπε (9,84) ότι τον ξάφνιασε δυσάρεστα το γεγονός ότι ύστερα από μία πολύμηνη σιωπή και πλήρη απουσία του συντρόφου Αλέκου από την εκλογική μάχη, εμφανίστηκε ένα μήνα μετά τις εκλογές και είπε ότι ήταν πολύ μεγάλη ήττα το εκλογικό αποτέλεσμα.
Θα «πυροβολήσει»
Η επόμενη δημόσια τοποθέτηση του κ. Αλαβάνου αναμένεται σε δύο εβδομάδες από σήμερα στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ίδιος έχει προαναγγείλει στους συνεργάτες του ότι «θα μιλήσω και θα μιλήσω ανοιχτά», αν και ορισμένοι εκτιμούν ότι ο πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα «πυροβολήσει» για μία ακόμη φορά την ηγεσία του ΣΥΝ στη νέα παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Ν. Βαλαβάνη που θα γίνει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.
«Δεν έχουμε ενοχές με τα φλερτ»
«ΕΙΜΑΣΤΕ ανοιχτοί στα φλερτ, δεν έχουμε ενοχές, ούτε προβλήματα με τα φλερτ». Με τη φράση αυτή απάντησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε (Θέμα) σε ποιο βαθμό προτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί στο φλερτ που τού κάνει το ΠΑΣΟΚ. Πρόσθεσε όμως ότι «εμείς ξέρουμε τι θέλουμε και τι διεκδικούμε γιατί έχουμε προγραμματικές προτάσεις», επομένως «αν το ΠΑΣΟΚ φλερτάρει πρέπει να μας πει τις προτάσεις του». Σε ό,τι αφορά τον διάλογο για το Ασφαλιστικό, ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση εάν επιθυμεί να είναι ουσιαστικός να τον κάνει δημόσια με τον πιο ανοιχτό τρόπο και στη Βουλή και τηλεοπτικά.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4546570&ct=1

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=18/11/2009&id=11582&pageNo=6&direction=1

ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

Διαγκωνισμοί και έντονες διαφωνίες

Τα όσα διαρρέουν μπροστά στην πανελλαδική συνδιάσκεψη για το οργανωτικό, δείχνουν και την ποιότητα της «συμμαχίας»

Εξαιρετικά δύσκολο χαρακτηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το ενδεχόμενο να επιτευχθεί μια κοινά συμφωνημένη εισήγηση στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ για την οργανωτική του ανασυγκρότηση, που αρχίζει στις 27/11. Κι αυτό καθώς έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια παραπέρα διαβούλευσης, με τον ΣΥΝ να επιμένει στη δική του πρόταση και όλες τις άλλες συνιστώσες να την απορρίπτουν, προκρίνοντας την πρόταση που επεξεργάστηκαν οι Γ. Μπανιάς και Γ. Σαπουνάς.

Κατά την προχτεσινή συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – όπου αποφασίστηκε και οι δύο προτάσεις να προωθηθούν για συζήτηση στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ – δεν έλειψε η ένταση. Ο Γ. Θεωνάς αντέδρασε στη διαρκή επίκληση της ανάγκης να αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ «προγραμματική φυσιογνωμία», λέγοντας: «Τι κάναμε τόσο καιρό, τις κουμπάρες παίζαμε; Την άνοιξη δεν εγκρίναμε πρόγραμμα; Τις κουμπάρες παίζαμε; Είμαστε μεγάλα παιδιά»… Σε ό,τι αφορά στην απόφαση της ΚΠΕ του ΣΥΝ να συστηθεί επιτροπή που θα εξετάσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και την ανασύνθεσή του, σχολίασε πως «όταν δε θες να λύσεις ένα θέμα φτιάξε μια επιτροπή κι άστη να ασχολείται».

Στελέχη της ΚΟΕ και της ΔΕΑ επέκριναν στη συνεδρίαση έντονα την πρόταση του Αλ. Τσίπρα να γίνει ένα τηλεοπτικό ντιμπέιτ ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς για το Ασφαλιστικό, με εκφράσεις όπως «το ντιμπέιτ είναι η πρότασή μας στα όσα λέει η κυβέρνηση ότι θα κάνει με το Ασφαλιστικό;». Στις παρεμβάσεις των εκπροσώπων του ΣΥΝ ότι αυτή ήταν μια πρόταση ανάμεσα σε άλλες, αντέτειναν πως «ήταν ένα αυτογκόλ τεράστιας κλίμακας, δημιουργεί ζήτημα φυσιογνωμίας».

Ως προς τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος της ΔΕΑ ανέφερε «είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑΝΑ», καταγγέλλοντας ότι πλέον μόνιμα οι αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ γίνονται με την έννοια «ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά». Αλλο μέλος της Γραμματείας, ο Δ. Τσακνιάς, επέκρινε τη στάση των συνιστωσών, παρομοιάζοντάς την με τη συνήθεια των σκύλων να «μαρκάρουν» την περιοχή όπου κάνουν την ανάγκη τους για να μην την πλησιάσει κανένας άλλος.

Με στόχο την εξουσία…

Στο μεταξύ χτες, ο Αλ. Τσίπρας μιλώντας στον ρ/σ «Θέμα» επανέλαβε την ανάγκη να συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ «την προγραμματική του ταυτότητα» και τη δυναμική του, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να «διεκδικήσει και τον απώτερο στόχο της εξουσίας». Ενώ ευχήθηκε να επιστρέψει ο Αλ. Αλαβάνος ακόμα και ως διεκδικητής ρόλου στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας «μονάχα όποιος θέλει περισσεύει». Ο Δ. Παπαδημούλης (ρ/σ Αθήνα 9.84) επέκρινε «την προσπάθεια να μετατραπεί βιαστικά και με επιλογές κορυφής ο ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόμμα» και δήλωσε «δυσάρεστα ξαφνιασμένος» απ’ την παρέμβαση του Αλ. Αλαβάνου, ο οποίος χαρακτήρισε το εκλογικό ποσοστό του κόμματος «μεγάλη ήττα».

Ο Φ. Κουβέλης (ρ/σ «Κανάλι 1») χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» για την «Ανανεωτική Πτέρυγα» τις διαδικασίες μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα ή σε σχήμα που θα μοιάζει με κόμμα, προειδοποίησε ξανά για τον κίνδυνο διάσπασης του ΣΥΝ, έβαλε κατά του Αλ. Αλαβάνου, καλώντας τον να αντιμετωπίσει την πολιτική του παρουσία μέσα στη συλλογικότητα του κόμματος. Τέλος, ο Φ. Κουβέλης σε ερώτηση για το αν ο ΣΥΝ πρέπει να πάρει μέρος στο διάλογο για το Ασφαλιστικό είπε: «Βεβαίως. Αλλωστε, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε και σε δημόσια συζήτηση (debate) τον κ. Παπανδρέου».

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Στο πλευρό της Ντόρας ο Αρης

http://www.apogevmatini.gr/?p=52866

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟΣ

Νέα δεδομένα στην κούρσα της διαδοχής για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί η δημόσια στήριξη που παρέσχε στην Ντόρα Μπακογιάννη ο τέως υπουργός Παιδείας Άρης Σπηλιωτόπουλος. Μία εβδομάδα, μάλιστα, μετά τη δημόσια τοποθέτηση Αβραμόπουλου υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, το «στρατόπεδο» της πρώην υπουργού Εξωτερικών επιστρέφει με δυνατή «ρελάνς» στο «στρατόπεδο» του Μεσσήνιου πολιτικού, δύο μόλις εβδομάδες πριν από την κρίσιμη 29η Νοέμβρη.

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, άλλωστε, σύμφωνα με τους πολιτικούς αναλυτές αποτελεί πρόσωπο-«κλειδί» μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Χαίρει υψηλής δημοφιλίας, βγήκε «ατσαλάκωτος» από την εκλογική ήττα της 4ης Οκτωβρίου, αφού εκλέχτηκε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στην «αρένα» της Β΄ Αθηνών και -το κυριότερο ίσως- παρουσιάζει αυξημένη διεισδυτικότητα στη νέα γενιά. Οι απόψεις του, εξάλλου, ταυτίζονται με τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες ενός σημαντικού αριθμού νέων ψηφοφόρων της παράταξης, η παρουσία των οποίων στην κάλπη της 29ης Νοεμβρίου θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.

Η συστράτευση του κ. Σπηλιωτόπουλου με την Ντόρα Μπακογιάννη οριστικοποιήθηκε νωρίς χθες το πρωί, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτελείς της τέως υπουργού Εξωτερικών γνώριζαν ήδη από την Παρασκευή ότι πρώην υπουργός Παιδείας θα προσχωρούσε, με δημόσια δήλωσή του, στο «στρατόπεδό» τους. Τήρησαν ωστόσο σιγήν ιχθύος.

Το τηλεφώνημα

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, λοιπόν, στις 8.30 επικοινώνησε με την υποψήφια πρόεδρο και της ανέφερε ότι θα τη στηρίξει και θα συνταχθεί μαζί της για πολιτικούς λόγους. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κορυφαίων στελεχών της παράταξης ήταν συνεχείς μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ ανάλογη επικοινωνία υπήρχε και με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε αναλάβει να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του βουλευτή της Β΄ Αθηνών για το ενδεχόμενο στήριξής του Μεσσήνιου πολιτικού. Πριν ανακοινώσει, μάλιστα, τη στήριξή του στην Ντόρα Μπακογιάννη, ο κ. Σπηλιωτόπουλος επικοινώνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο με τον κ. Σαμαρά όσο και με τον κ. Αβραμόπουλο, προκειμένου να τους ενημερώσει για την κίνησή του. «Παρά το γεγονός ότι έχω πολύ φιλικά αισθήματα, τους είπα πως υπάρχει πολιτική δυσκολία να συνεργαστούμε», ανέφερε ο πρώην υπουργός Παιδείας, σε φιλικό διάλογο που είχε με δημοσιογράφους, μεταφέροντας το κλίμα της επικοινωνίας με το «στρατόπεδο» Σαμαρά.

Τρεις είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους ο Άρης Σπηλιωτόπουλος αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό της Ντόρας Μπακογιάννη. Πρώτον, η πολιτική πρόταση που κατέθεσε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας η υποψήφια πρόεδρος και η οποία, όπως σημειώνουν στενοί συνεργάτες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δίνει προοπτική διακυβέρνησης και υιοθετεί σειρά προτάσεων που είχε κάνει ο κ. Σπηλιωτόπουλος από τον Οκτώβριο και στους τέσσερις -τότε- υποψηφίους. Δεύτερον, η δέσμευση της κ. Μπακογιάννη ότι το κόμμα θα είναι ανοιχτό σε όλες τις τάσεις, «γεγονός για το οποίο δεν δεσμεύτηκε η άλλη πλευρά», όπως τόνισε ο κ. Σπηλιωτόπουλος, μιλώντας με δημοσιογράφους. Τρίτον, η πεποίθηση του τέως υπουργού ότι η πολιτική πρόταση της Ντόρας Μπακογιάννη εγγυάται, πέρα όλων των άλλων, την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας και την επόμενη μέρα.

Το ραντεβού και οι δηλώσεις

«Στη δική μου πολιτική αντίληψη σε κάθε βήμα που κάνουμε, πρέπει να προτάσσουμε το παρόν και το μέλλον του τόπου και της παράταξής μας. Να οραματιζόμαστε για το σήμερα, αλλά κυρίως για το αύριο. Να μιλάμε και να πράττουμε πολιτικά. Στην πορεία μας προς την εκλογή του νέου αρχηγού της παράταξής μας, είμαι βέβαιος πως ένα δημοκρατικό κόμμα όπως η Ν.Δ., που ως τώρα στην ιστορία της έχει εκλέξει πέντε φορές αρχηγό, θα το κάνει για άλλη μια φορά με όρους πολιτικούς και αναδεικνύοντας τον πολιτικό πολιτισμό που τη χαρακτηρίζει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, αμέσως μετά το τέλος της μισάωρης συνάντησης που είχε με την Ντόρα Μπακογιάννη στις 12.30 χθες το πρωί στο καφέ του «Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη» στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, υπενθύμισε πως αμέσως μετά τη «βαριά», όπως τη χαρακτήρισε, ήττα της Νέας Δημοκρατίας μίλησε πολιτικά και με ειλικρίνεια για τα αίτια του «οδυνηρού» αποτελέσματος και ζήτησε να γίνει αυτοκριτική, να προχωρήσει το κόμμα μπροστά με γενναιότητα και να αναζητηθούν εκείνες οι πολιτικές που θα επιτρέψουν την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της παράταξης. «Ήμουν ο πρώτος ο οποίος κατέθεσε πολιτικές προτάσεις και συγκεκριμένα οκτώ αρχές που πρέπει να διέπουν τη σχέση μας με την κοινωνία, αλλά και 18 προτάσεις για την ανασυγκρότηση της παράταξής μας. Γιατί μόνον έτσι είναι ζωντανή, επίκαιρη, ισχυρή, χρήσιμη. Δηλαδή παράταξη-θεσμός. Μίλησα για ιδεολογία και όραμα. Για άνοιγμα στην κοινωνία και κοινωνική συμμετοχή στις αποφάσεις μας. Για τις αρχές της αξιοσύνης και της αλληλεγγύης. Αρχές που λησμονήσαμε. Αλλά μόνο με αυτές υπάρχουμε ως κόμμα αρχών. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή ζήτησα με επιμονή να μιλήσουμε πολιτικά», τόνισε ο πρώην υπουργός Παιδείας. Για να καταστήσει σαφές πως κρίσιμο ερώτημα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι τι κόμμα επιθυμούν τα στελέχη. «Θέλουμε ένα κόμμα ιδεολογικής καθαρότητας, που όμως θα περιορίζει τη δύναμή μας ή ένα κόμμα πολυσυλλεκτικό και υπερβατικό, το οποίο με αναφορά στο φιλελευθερισμό, να μπορεί να διατυπώσει πειστική, ρεαλιστική και εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δυνατή Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη Νέα Δημοκρατία», πρόσθεσε και συμπλήρωσε πως η παράταξη έχει ξεκάθαρη ιδεολογική ταυτότητα, αυτή του κοινωνικού φιλελευθερισμού.

 

 


[1] Για τη συζήτηση αυτή, βλ. Morlino L. (1998) Democracy between Consolidation and Crisis: Parties, Groups, and Citizens in Southern Europe. Oxford: Oxford University Press, σελ. 9-49.

[2] Βλ. Keman H. (2002) “Comparing Democracies: Theories and Evidence” στο Keman H. (ed) Comparative Democratic Politics. London UK, Thousand Oaks CA, and New Delhi: Sage Publications, σελ. 32-64˙ Dahl R. (1971) Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven and London: Yale University Press και του ιδίου (1985) A Preface to Economic Democracy. New Haven: Yale University Press˙ Przeworski Α. (1985) Capitalism and Social Democracy. Paris: Cambridge University Press και του ιδίου (1991) Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge University Press˙ Schumpeter J. (1942) Capitalism, Sosialism, and Democracy. London, New York: Routledge. (ελλ. Έκδοση 1972, Καπιταλισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία. Αθήνα: Παπαζήσης.) Sartori G. (1968) “Democracy” στο Sills D. (ed). International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: The Macmillan Company, σελ.112-121.

[3] Βλ. Schmidt M. (2004) Θεωρίες της δημοκρατίας. Αθήνα: Σαββάλας, σελ. 19.

[4] Βασική αρχή η ανακλητότητα των όσων διορίζονταν δια κληρώσεως σε δημόσια αξιώματα. Μόνο ο στρατηγός διοικητής του στρατού της πόλης εκλεγόταν ως αντιπρόσωπος.

[5] Cary M. (1967) A History of Rome: Down To The Reign Of Constantine. N.Y.: St. Martin’s Press.

[6] Kobach Kr. (1993) The Referendum: Direct Democracy in Switzerland. Aldershot, UK: Dartmouth Publishing Company.

[7] Webb S. & Webb B. (1911) Industrial Democracy, London: Longman.

[8] Εδώ θα ήθελα να παραθέσω ένα απόσπασμα από άρθρο του Άγγλου ιστορικού Eric Hobsbawm («Democracy can be bad for you», περ. New Statesman, 5/3/2001, http://www.newstatesman.com, «Η δημοκρατία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», εφ. ΑΥΓΗ, 14/4/2001, http://www.avgi.org μτφ. Μ. Τρίκκας) που εκφράζει ακριβώς το νόημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και την εφαρμογή της στο χώρο των συνδικάτων: «Εν συντομία, η ‘λαϊκή βούληση’, όπως και αν εκφράζεται, δεν μπορεί να καθορίζει τους ειδικούς σκοπούς της διακυβέρνησης. Όπως παρατήρησαν οι S. and B. Webb εξετάζοντας την περίπτωση των συνδικάτων, η λαϊκή βούληση δεν μπορεί να κρίνει σχέδια παρά μόνο αποτελέσματα. Είναι κατά πολύ καλύτερη όταν ψηφίζει κατά παρά όταν ψηφίζει υπέρ».

[9] Summers. C. (1988) “Trade Union Democracy and Industrial Relations”, Bulletin of Comparative Labour Relations, No.17, σσ 146-148.

[10] Βλ. Davis E. (1979) “A Decision-Making Approach to Trade Union Democracy”, New Zealand Journal of Industrial Relations, Vol.4, No.2, σελ. 26-39. Βλ. επίσης Davis E. (1986) “Unions and Industrial Democracy” στο E. Davis and R. Lansbury (eds), Democracy and Control in the Workplace, Melbourne: Longman Chesire, σελ. 133-145 καθώς και Davis E.M. (1987), Democracy in Australian Unions: A Comparative Study of Six Unions, Sydney, Allen and Unwin.

[11] Lipset S.M., Trow M.A. & Coleman J.S. (1956), Union Democracy: The Internal Politics of the International Typographical Union, Glencoe, Free Press. Βλ. επίσης Lipset  S. (1960), «The Political Process in Trade Unions: A Theoretical Statement», στο W. Galenson and Lipset  S.  (eds), Labor and Trade Unionism: An Interdisciplinary Reader, NY and London: John Wiley and Sons Ltd, σελ. 216-242.

[12] Edelstein J.D. & Warner M. (1975) Comparative Union Democracy: Organization and Opposition in British and American Unions, London, Allen and Unwin.

[13] Σε ορισμένες διαστάσεις του ζητήματος της έντασης της σχέσης μεταξύ δημοκρατίας και ανταποκρισιμότητας αναφέρεται (χωρίς να κάνει χρήση του όρου αυτού) ο Μαυρογορδάτος Γ. (2001), Ομάδες πίεσης και Δημοκρατία, Αθήνα: Πατάκη, σελ 195-224.

[14] Dickenson C. (1982), Democracy in Trade Unions, St. Lucia, University of Queensland Press.

[15] Αυτός ο κανόνας δεν αφορά μόνο τα ενιαία συνδικάτα αλλά και τις ομοσπονδίες και συνομοσποδίες συνδικάτων που δεν απαρτίζονται από ομοιογενείς αλλά από ετερογενείς μονάδες με διαφορετικές κουλτούρες, ιδέες και εμπειρίες. Βλ. O’Brien J. (1999), «The ‘Strategic Legitimacy’ of Union Democracy in a Fragmented Bargaining Environment: The NTEU and Enterprise Bargaining in Universities», Current Research in Industrial Relations, Volume 1, Adelaide, University of South Wales Press σελ. 169-180. (http://www.mngt.waikato.ac.nz/depts/sml/airaanz/conferce/adelaide1999/fullrefabstracts.htm#o’brien).

[16] Anderson J.C. (1978), «A Comparative Analysis of Local Union Democracy», Industrial Relations, Vol. 17 No.3, σελ. 278-295.

[17] Οι  παραπάνω αναλύσεις περί συνδικαλιστικής δημοκρατίας θεωρείται ότι εντάσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο του φιλελευθερισμού. Βλ. Glenane A., Hanley G. and Teicher J. (2000), «Union Democracy: Competing Theories And Members’ Opinions», AIRAANZ – Conference Newcastle 2000, Vol.III, Non-refereed papers, http://www.mngt.waikato.ac.nz/depts/sml/airaanz/conferce/newscastle2000/volumeIII.htm

Αγαπητέ μου,

με την επιστολή μου αυτή, την οποία ελπίζω να έχεις ανοίξει και να τη διαβάζεις σε μια ηλικία κατάλληλη που στην περίπτωσή σου είναι να έχεις περάσει στην εφηβεία, θα ήθελα να σου κάνω γνωστές μερικές σκέψεις μου γύρω από ένα βιβλίο που πιθανόν σε πιο μικρή ηλικία να διάβασες, είτε σε μορφή κόμικς είτε στο πρωτότυπο κείμενο, και το οποίο νομίζω ότι πρέπει να σε αφορά καθ’ όσον ότι έχεις γεννηθεί την ημέρα που ο ήρωάς του ξαναγυρίζει στον «πολιτισμό» και που αφορά κι εμένα που σου γράφω καθ’ όσον ότι εγώ γεννήθηκα την ημέρα που ο ήρωας χάθηκε από τον «πολιτισμό». Θα έχει καταλάβει, βέβαια, ότι πρόκειται για τον ήρωα πολλών παιδιών από πολλές γενιές που έζησαν και δημιούργησαν σ’ αυτόν τον πλανήτη. Ναι αγόρι μου, είναι ο «Ροβινσώνας Κρούσος». Καλά το μάντεψες! Διάβασε λοιπόν το τι έχω να σου πω για το βιβλίο αυτό.[1]

Τι και πώς ;

Πρώτ’ απ’ όλα θα πρέπει να σου πω λίγα πράγματα για το θέμα του Ροβινσώνα Κρούσου. Πρόκειται για ένα βιβλίο που έγραψε ο Άγγλος συγγραφέας Ντανιέλ Ντεφόου[2]πριν από 423 χρόνια και για το οποίο πληρώθηκε καλά από τα συγγραφικά δικαιώματα στο βαθμό που έγινε κάτι σαν «μπεστ σέλλερ» της εποχής του. Κι έγινε μεγάλη εκδοτική επιτυχία γιατί μέσα από τις γραμμές του βιβλίου μπορούμε να ιχνογραφήσουμε την εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας της εποχής εκείνης, να ιχνηλατήσουμε τα μονοπάτια των ιδεών που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη και να κατανοήσουμε τις αντιλήψεις των «μέσων ανθρώπων» της εποχής εκείνης για πάρα πολλά πράγματα που συνέβαιναν γύρω τους. Βέβαια όλα αυτά με έναν έμμεσο τρόπο. Πρόκειται για μια μυθοπλαστική αφήγηση της οποίας η διαφορά από την ιστορική αφήγηση συνίσταται στο ότι το χαρακτηριστικό της στοιχείο είναι η ύπαρξη της πλοκής που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί. Το ζήτημα είναι ο τρόπος αναφορικότητας των δύο μορφών αφηγήσεων, δηλαδή οι δύο διαφορετικοί τρόποι για να αναφερθεί κανείς στον κόσμο της πράξης. Η αφηγηματική πλοκή του μυθιστορήματος έχει αρχή, μέση και τέλος. Περιγράφει μιαν ακολουθία πράξεων και εμπειριών κάποιων χαρακτήρων που είτε τους έχει πλάσει με τη φαντασία του εξ ολοκλήρου ο συγγραφέας είτε έχουν σχέση με την πραγματικότητα την οποία όμως ο μυθιστορηματικός συγγραφέας βλέπει με άλλο μάτι σε σχέση με τον ιστορικό αφηγητή. Εκείνο που ενδιαφέρει το συγγραφέα πρωτίστως είναι να κινήσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη με το να προσπαθεί να αναλύσει και να περιγράψει τη δυναμική σχέση ανάμεσα στους χαρακτήρες και την αλληλεπίδρασή τους. Οι χαρακτήρες δεν γεννιόνται και δεν ζουν μέσα σε χωρικό και ιστορικό κενό. Επάνω τους ασκούνται πιέσεις που προέρχονται από το κοινωνικό – ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τους θέτει ο συγγραφέας να κινούνται και αυτό σημαίνει ότι και ο συγγραφέας δεν είναι άμοιρος ευθυνών στο βαθμό που το έργο του εμπεριέχει και αντανακλά τις ιδέες και αντιλήψεις της δικής του εποχής. Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο συγγραφέας του έργου όσο και εγώ που στο ερμηνεύω κατά κάποιο τρόπο είμαστε επηρεασμένοι από το «κλίμα» της εποχής μας. Αυτός γράφει σε μια εποχή κατά την οποία στη γενέτειρά του υπήρχε μια γενικότερη κοινωνική αναταραχή και αλλαγές που ευνοούσαν τα ταξίδια φυγής από τη συγκεκριμένη πραγματικότητα κι εγώ γράφω επίσης σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών που επιφέρουν με τη σειρά του τρομερές κοινωνικές ανακατατάξεις που έχουν αφήσει πάνω στη σκέψη μου τα σημάδια της.

Κάπου στοχεύουμε και οι δύο. Ο συγγραφέας στοχεύει στο να ολοκληρώσει μέσω της πλοκής την ιστορία του και να σε αφήσει να βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Εγώ στοχεύω στο να σε βοηθήσω να βγάλεις αυτά τα συμπεράσματα. Ο συγγραφέας αυξάνει σελίδα με τη σελίδα την αγωνία σου για να σε φτάσει σε ένα τέλος αποδεκτό από σένα. «Κοιτάζοντας προς τα πίσω, από την κατάληξη προς τα επεισόδια που οδήγησαν σ’ αυτήν, πρέπει να είμαστε ικανοί να πούμε πως αυτό το τέλος απαίτησε εκείνα τα επεισόδια και εκείνη την αλυσίδα δράσης» [3].

Συνεχίζεται…

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Όταν χαράζει

Μουσική, Στίχοι: Θανάσης Παπακωνσταντίνου
Τραγούδι: Γιάννης Αγγελάκας

Όταν χαράζει, ο πρώτος στεναγμός
βγαίνει απ’ τα πιο σφιγμένα χείλη.
Σαν πεταλούδα στην κάμαρη πετά
ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει.
Αν είσαι μόνος, αν είσαι αδύναμος
η χαραυγή θα σε ξεκάνει.
Έχει το μύρο, έχει τη σιγαλιά,
έχει τον ήλιο τον αλάνη.
Καινούρια μέρα, καινούριος στεναγμός
στις εκβολές του θα προσφέρει
όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν
κι όσα γι’ αυτά κανείς δεν ξέρει.
Πίσω απ’ τους λόφους, πίσω απ’ τα βλέφαρα
υπάρχει τόπος και για σένα.
Χωρίς Βαστίλη, χωρίς ανάθεμα,
χωρίς τα χείλη τα σφιγμένα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ανατροπή στις εργασιακές σχέσεις στο α΄ εξάμηνο του 2010

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=12336&subid=20110&pubid=18985151

«Η αρχική μας επιλογή είναι να εξοικονομήσει το ασφαλιστικό σύστημα χρήματα από τα χρήματά του, αν αυτό το επιτύχει τότε θα μπορούμε να πούμε ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν και πότε» δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδος.

20/10/2009

Του Γιώργου Γάτου

Με… αυτοχρηματοδότηση -που θα γίνει μέσα από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, την περιστολή της σπατάλης στις δαπάνες υγείας και τη «θωράκιση», με νέο νόμο, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των «ευέλικτα» απασχολουμένων -θα επιχειρήσει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης να αντιμετωπίσει τα οικονομικά αδιέξοδα των ασφαλιστικών Ταμείων που επιτείνονται από τη μείωση των εσόδων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της επέκτασης των άτυπων μορφών εργασίας.

Τις προτεραιότητες αυτές έθεσε χθες, εξειδικεύοντας τις προγραμματικές εξαγγελίες, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδος. Ο ίδιος προανήγγειλε τη συγκρότηση δύο επιτροπών κοινωνικού διαλόγου και τη ψήφιση, έως το καλοκαίρι, δύο νέων νόμων:

Ο πρώτος, στο πρώτο 6μηνο του 2010, θα προβλέπει την επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με άτυπες μορφές εργασίας (μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών, εκ περιτροπής εργασία ή ενοικίαση μέσω γραφείων) στην προοπτική να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα και περισσότερες εγγυήσεις και

Ο δεύτερος, που θα ψηφιστεί στο πρώτο 3μηνο του 2010, για την απονομή των συντάξεων μέσα σε 3 μήνες από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και τη θεραπεία των αδικιών της διαδοχικής ασφάλισης.

Ελλείμματα
«Η αρχική μας επιλογή είναι να εξοικονομήσει το ασφαλιστικό σύστημα χρήματα από τα χρήματά του, αν αυτό το επιτύχει τότε θα μπορούμε να πούμε ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν και πότε» δήλωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Λοβέρδος υπογραμμίζοντας ότι «οι προεκλογικές εξαγγελίες ισχύουν στο ακέραιο, αλλά, τα χρονοδιάγραμμα θα εξειδικευτεί αργότερα ανάλογα με την εφαρμογή των κρίσιμων στόχων που τίθενται».

«Μη ζητάτε χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την κατάργηση των παρεμβάσεων του νόμου Πετραλιά για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και τη μείωση των συντάξεων», τόνισε ο υπουργός επικαλούμενος τη «δύσκολη συγκυρία» και τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Γ. Κουτρουμάνης τα έσοδα του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ υποχωρούν, σε σύγκριση με το ’08, κατά 12% (-1,4 έως 1,5 δισ. ευρώ) και κατά 10% (-300 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα ενώ χρειάζονται πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για να καταβάλουν τις συντάξεις και τα δώρα στους συνταξιούχους.

Η κρίση εσόδων στο ΙΚΑ έχει, μάλιστα, επηρεάσει και τα οικονομικά του ΟΑΕΔ ο οποίος χρειάζεται 450 εκατ. ευρώ για να καταβάλει τα επιδόματα ανεργίας και το δώρο. Όπως άφησε να διαφανεί ο Α. Λοβέρδος, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του νόμου Πετραλιά για τις ενοποιήσεις των Ταμείων, την αύξηση της ποινής για την πρόωρη συνταξιοδότηση (στο 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας), την παρακράτηση του 10% των κοινωνικών πόρων (και του αγγελιόσημου).

Ταυτόχρονα άγνωστο είναι τι θα γίνει και πότε σχετικά με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα στο 55ο έτος (από την 1/1/09 έχει αυξηθεί το όριο κατά 1 έτος για όσες είχαν προσληφθεί από την 1/1/93, την 1/1/2010 θα αρχίσει να αυξάνεται το όριο για όσες ασφαλίστηκαν νωρίτερα ενώ από το 2013 προβλέπονται αυξήσεις στα ειδικά ταμεία).

Πρόσκληση στην ΑΔΕΔΥ

Διάλογο για τα συνταξιοδοτικά, το οικονομικό αδιέξοδο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και τις εργασιακές σχέσεις ζήτησαν οι Α. Λοβέρδος και Γ. Κουτρουμάνης από την ΑΔΕΔΥ.

«Δεν είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η αύξηση των ορίων και η μείωση των συντάξεων» είπε ο υφυπουργός παραπέμποντας τη «λύση» για το θέμα του ΔΕΚ (και τη ζητούμενη εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης των γυναικών με τα όρια των ανδρών) στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών.

«Μαύρη τρύπα» σε ΙΚΑ – ΟΑΕΕ
Τα έσοδα του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ υποχωρούν, σε σύγκριση με το ’08, κατά 12% (-1,4 έως 1,5 δισ. ευρώ) και κατά 10% (-300 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα ενώ χρειάζονται πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για να καταβάλουν τις συντάξεις και τα δώρα στους συνταξιούχους.

Η κρίση εσόδων στο ΙΚΑ έχει, μάλιστα, επηρεάσει και τα οικονομικά του ΟΑΕΔ ο οποίος χρειάζεται 450 εκατ. ευρώ για να καταβάλλει τα επιδόματα ανεργίας και το δώρο.

TA NEA

Ο Κύρκος τους φέρνει πιο κοντά

Θετικά σχόλια από την κυβέρνηση για την πρότασή του – ΣΥΡΙΖΑ: «Σεβαστές οι απόψεις του»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Ένα βήμα πιο κοντά έφεραν οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το άρθρο του Λεωνίδα Κύρκου στα «ΝΕΑ» και η παρότρυνσή του για στήριξη της πλειοψηφίας του 44% προκάλεσε θετικά σχόλια σε κυβερνητικούς κύκλους.
Την ίδια ώρα η Κουμουνδούρου, αν και πήρε διακριτικές αποστάσεις από τον ιστορικό ηγέτη της Ανανεωτικής Αριστεράς, απέφυγε να αποδοκιμάσει το περιεχόμενο του άρθρου του κ. Κύρκου και περιορίστηκε στο να επαναλάβει ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή.

Αυτή ακριβώς η ομιλία του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε θετική αίσθηση στην κυβέρνηση δεδομένου ότι ο κ. Τσίπρας δεν προϊδέασε για σκληρή και τυφλή αντιπολίτευση- κάτι που αντιθέτως κατέστησε σαφές το ΚΚΕ-, αντιθέτως δεσμεύτηκε ότι το κόμμα του θα επικροτεί τις θετικές πρωτοβουλίες, θα ασκεί αριστερή προγραμματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και παράλληλα θα καταθέτει και δικές του προτάσεις καλώντας την πλειοψηφία να τις στηρίξει. Είναι ενδεικτικό πως ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή στάθηκε ιδιαιτέρως στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: «Επισημαίνω την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ για άσκηση προγραμματικής αντιπολίτευσης και υπενθυμίζω την πάγια θέση μας για προγραμματικές συγκλίσεις».

Αριστερή αντιπολίτευση
Μία ημέρα μετά το άρθρο του κ. Κύρκου στα «ΝΕΑ», και η διαπίστωσή του πως η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να δείξει πως πήρε το μήνυμα των εκλογών και προχωρά με προσεκτικά βήματα εφαρμόζοντας σταδιακά το προεκλογικό της πρόγραμμα έτυχε θερμής υποδοχής από κυβερνητικά στελέχη που τόνιζαν πως «οι επισημάνσεις Κύρκου κινούνται σε θετική και ελπιδοφόρα κατεύθυνση» και προσέθεταν πως «θα τις αξιοποιήσουμε στο έπακρο προς το καλό της συνεργασίας». Στον ΣΥΡΙΖΑ δε τόνιζαν ανεπισήμως πως «είναι γνωστές οι απόψεις του Λεωνίδα Κύρκου και με σεβασμό τις ακούμε», με την παρατήρηση πως ασκούμε αριστερή αντιπολίτευση με κινηματικές παρεμβάσεις. «Έσπαγε τις συμβάσεις»
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Ευθυμίου μιλώντας στο Κανάλι 1 του Πειραιά σχολίασε πως «ο Λεωνίδας Κύρκος πάντα έσπαγε τις συμβάσεις» και πρόσθεσε πως «διατηρεί τη δυνατότητα να σπάει τους συμβολισμούς και να αναγνωρίζει πραγματικότητες που είναι βιωματικές για τον ελληνικό λαό». Επίσης ο Κώστας Σκανδαλίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, δήλωσε στα «ΝΕΑ»: Πιστεύω περισσότερο από πριν στην αναγκαιότητα της στρατηγικής και προγραμματικής σύγκλισης των δυνάμεών μας με τις δυνάμεις της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας. Ως εκ τούτου ταυτίζομαι με την άποψη που διατύπωσε ο Λ. Κύρκος. Σημειώνω ότι ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή άνοιξε ένα παράθυρο ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για προγραμματική αντιπολίτευση με την ευχή να γίνει η σύγκλιση». Ακόμη η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής Βάσω Παπανδρέου δήλωσε για το άρθρο του κ. Κύρκου: «Ο λόγος του Λεωνίδα Κύρκου, μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας του αριστερού κινήματος, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί συνδέεται από μία μακρά και σωστή αγωνιστική πορεία για μια πιο ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία». «Το μπαλάκι στο τερέν τους»
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, αφού παρατήρησε ότι το κόμμα του δεν θα διστάσει να στηρίξει όποιο θετικό μέτρο και να είναι αντίθετος και επικριτικός σε αρνητικές επιλογές, είπε στον City για το άρθρο του Λ. Κύρκου: «Κρατώ δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι υπάρχουν αυξημένες προσδοκίες από τη νέα κυβέρνηση ακόμη και από ανθρώπους που δεν την ψήφισαν και το δεύτερο ότι η αντιπολίτευση δεν πρέπει να περιορίζεται σε κριτική, αλλά να καταθέτει και προτάσεις». Καταλήγοντας σχολίασε πως «το μπαλάκι για το προς τα πού επιθυμεί συγκλίσεις η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι στο δικό τους τερέν και θα κριθούν εκ του αποτελέσματος».

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΣΤΑΣΗ

Γ. Παπανδρέου: «Επισημαίνω την τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ για άσκηση προγραμματικής αντιπολίτευσης και υπενθυμίζω τη θέση μας για προγραμματικές συγκλίσεις»
Συνάντηση με Ραγκούση για τον εκλογικό νόμο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ μιας ώρας σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα είχαν χθες οι Λεωνίδας Κύρκος και Γιάννης Ραγκούσης στο σπίτι του ιστορικού ηγέτη της Αριστεράς. Η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο υπουργός των Εσωτερικών να ενημερώσει διακεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες για την αλλαγή του εκλογικού νόμου που προωθεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στην συνάντηση σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκε και το θέμα της αναδιάρθρωσης του κράτους. Ο κ. Ραγκούσης ανέφερε στον Λ. Κύρκο ότι το επόμενο διάστημα θα συγκροτηθούν επιτροπές οι οποίες θα μελετήσουν το γερμανικό σύστημα προκειμένου να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα και θα καταθέσουν προτάσεις για την αναδιοργάνωση του κράτους.

Θα ακολουθήσουν ενημερωτικές συναντήσεις του υπουργού με τους Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο και Αναστάση Πεπονή, ενώ προηγήθηκε συνάντησή του με τον Κώστα Σημίτη.

Αλλαγές ρόλων ετοιμάζει ο Τσίπρας

ΑΛΛΑΓΕΣ ρόλων και αρμοδιοτήτων σχεδιάζει για την Πολιτική Γραμματεία του Συνασπισμού ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας στη σημερινή συνεδρίαση του οργάνου θα εισηγηθεί διεύρυνσή του κατά δύο ή τέσσερα μέλη τα οποία θα εκλεγούν έπειτα από ψηφοφορία και παράλληλα θα καταθέσει τις προτάσεις του για τις νέες αρμοδιότητες των μελών. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ανακοινώσει το νέο όνομα του εκπροσώπου του ΣΥΝ στη διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας- ακούγεται το όνομα του Γ. Μπαλάφα- χωρίς να αποκλείεται και αλλαγή του εκπροσώπου Τύπου της Κουμουνδούρου, αφού ο Ανδρέας Καρίτζης έχει γνωστοποιήσει ότι επιθυμεί να αναλάβει άλλα καθήκοντα. Σ΄ αυτήν την περίπτωση τη θέση του θα καταλάβει ο Πάνος Σκουρλέτης.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4541952&ct=1

[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ]

Οι άλλες εκλογές

Συγκρίσεις και διδάγματα από τον κόσμο εκτός Ελλάδoς

Του Κώστα Μποτόπουλου http://www.botopoulos.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Είναι λογικό οι πρόσφατες εκλογές στη χώρα μας να μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, πόσω μάλλον όταν υπόσχονταν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό και σε αυτό, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, οδήγησαν. Την ίδια περίοδο είχαμε αναμετρήσεις και σε μια σειρά από άλλες χώρες, με ενδιαφέροντα αποτελέσματα και ιδιοτυπίες. Επειδή πιστεύω ότι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που οφείλει να αποτινάξει από πάνω της η νέα κυβέρνηση είναι ο ομφαλοσκοπικός επαρχιωτισμός μας, δεν θα ήταν ίσως άχρηστο να θυμηθούμε και να συγκρίνουμε.

Περιέργως, οι εκλογές με τις μεγαλύτερες ομοιότητες με τις δικές μας ήταν οι πιο μακρινές, χρονικά και γεωγραφικά. Στις 30 Αυγούστου η Ιαπωνία γύρισε σελίδα, έβαλε τέλος σε 55 χρόνια αδιάλειπτης εξουσίας της Κεντροδεξιάς κι έδωσε τη δυνατότητα στο Δημοκρατικό Κόμμα (με 308 έδρες στις 480 και με περιορισμό τού ώς τώρα κυβερνώντος κόμματος από 300 σε 119) να κάνει πράξη την πλήρη ανατροπή φιλοσοφίας και πολιτικής που επαγγελλόταν. Η ιαπωνική αλλαγή θυμίζει πιο πολύ το 1981 από την αντίστοιχη ελληνική- κυρίως γιατί η εξουσία πρωτοκατακτιέται από την Κεντροαριστερά και τις προσδοκίες δεν τις σκιάζει καμία εμπειρία του παρελθόντος. Και στην Ιαπωνία όμως, εποχής και κρίσεως ένεκα, η μεγάλη νίκη δεν γέννησε ενθουσιασμό. Κι εκεί το μεγάλο στοίχημα είναι ο μετασχηματισμός της ακραίας αποδοκιμασίας μιας κυβέρνησης ανίκανης να κυβερνήσει, βουτηγμένης στην αδιαφάνεια, τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, σε ενεργό συμμετοχή σε μια άλλης λογικής κυβερνητική πορεία, με έναν νέο αρχηγό προερχόμενο από παλιά πολιτική οικογένεια (ο παππούς και ο πατέρας του νέου Ιάπωνα πρωθυπουργού διετέλεσαν υψηλοί αξιωματούχοι). Κι εκεί η νέα ηγετική ομάδα νίκησε προσπαθώντας να δημιουργήσει ελπίδα, μιλώντας, για πρώτη φορά με τέτοιο τρόπο, για κοινωνικό κράτος και για ποιότητα ζωής. Κι εκεί, όπως και στην Ελλάδα, ο μετασχηματισμός περνάει πρώτα από σύμβολα, αλλά οφείλει να μη σταματήσει εκεί.

Μία ακριβώς εβδομάδα πριν από τις δικές μας, είχαμε εκλογές στη Γερμανία και την Πορτογαλία. Και στις δύο κέρδισαν οι απερχόμενες κυβερνήσεις, επιβεβαιώνοντας, για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια, τον χρυσό «κανόνα του 2». Ο τρόπος και τα όπλα βέβαια της δεύτερης νίκης ήταν διαφορετικά, με μια ωστόσο κρίσιμη, και με τα καθ΄ ημάς, ομοιότητα: τον προσωπικό τόνο του αρχηγού. Η Άνγκελα Μέρκελ, που δεν σάρωσε και που θα αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με πολύ πιο ορμητικούς και νεοφιλελεύθερους συμμάχους, τελειοποίησε την τακτική και την εικόνα της ήπιας συναίνεσης, έκανε την ήρεμη δύναμη συνώνυμη της ακινησίας, δεν είπε τίποτα στην προσπάθεια να μη στενοχωρήσει κανέναν. Κατέστη αναπότρεπτη, αλλά στην άσκηση της εξουσίας τέτοια εκλογικά ατού γίνονται γρήγορα βαρίδια. Ο Ζοζέ Σόκρατες εκμεταλλεύθηκε στην εντέλεια το λάθος των αντιπάλων του να νομίζουν πως θα πέσει μόνος του κι επιβίωσε μάλλον άνετα, παρά τις «δεξιές» μεταρρυθμίσεις του, τη μάλλον αλαζονική εικόνα του και τα αρκετά σκάνδαλα της κυβέρνησής του. Ψάχνει τώρα, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, μιαν άλλη πνοή, που είναι πιθανό να του αμφισβητήσουν, περισσότερο από την προβληματική δεξιά αντιπολίτευση, οι ενδυναμωμένοι λαϊκιστές, το μπλοκ της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και μια κοινωνία ολοένα και πιο αυστηρή.

Μεγάλης, τέλος, σημασίας για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη είχαν τα δύο πρόσφατα «ναι» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Μπαρόζο και της Ιρλανδίας στη Συνθήκη της Λισαβώνας. Ασφαλώς λιγότερο ένδοξα από τις εκλογικές νίκες σε εθνικό επίπεδο, σηματοδοτούν ωστόσο μια διάθεση κίνησης προς τα μπροστά, στην οποία οι νεοεκλεγμένες κυβερνήσεις (πιέζοντας τον Μπαρόζο και ανοίγοντας τη Συνθήκη) έχουν κάθε λόγο να συμμετάσχουν ενεργά. Για το ΠΑΣΟΚ, και η Ευρώπη και η συμμετοχή και η διάπλαση ενός νέου σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης είναι προνομιακά πεδία. Επιτέλους οι δυσκολίες, αλλά και οι δυνατότητες δράσης, αρχίζουν.

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Για το ΠΑΣΟΚ, και η Ευρώπη και η συμμετοχή και η διάπλαση ενός νέου σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου διακυβέρνησης είναι προνομιακά πεδία. Επιτέλους, οι δυσκολίες, αλλά και οι δυνατότητες δράσης, αρχίζουν

Ο Κώστας Μποτόπουλος είναι συνταγματολόγος, μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ

ΕΘΝΟΣ
Οχι κριτική στο ΚΚΕ «απ’ έξω»

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11378&subid=2&pubid=7192819#

Η Λιάνα Κανέλλη υποβάθμισε τις απώλειες του Περισσού στις τελευταίες εκλογές και έριξε τα βέλη της σε όσους «εκτός ΚΚΕ» κάνουν αναλύσεις και μιλούν περί απογοήτευσης από την εικόνα της Αριστεράς. Βολές και κατά Πάγκαλου

19/10/2009

Η Λιάνα Κανέλλη υποβάθμισε τις απώλειες του Περισσού στις τελευταίες εκλογές και έριξε τα βέλη της σε όσους «εκτός ΚΚΕ» κάνουν αναλύσεις και μιλούν περί απογοήτευσης από την εικόνα της Αριστεράς.

Tο ΚΚΕ έχασε 0,6% ή «60κάτι» χιλιάδες ψήφου, και φυσικά δεν καταστράφηκε, εκτίμησε η Λιάνα Κανέλλη μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Κοινωνία Ωρα MEGA.

Η ίδια επανέλαβε την πάγια θέση του κόμματος ότι δεν εξαρτάται από τα ποσοστά του στη Βουλή.

Ωστόσο φάνηκε να θεωρεί ανυπέρβλητα εκλογικά τα εμπόδια που θέτει ο δικομματισμός στην άνοδο των ποσοστών του ΚΚΕ. «Ελα εσύ να πείσεις λαό συνηθισμένο στο δικομματισμό και τις πελατειακές σχέσεις», απάντησε σε σχόλιο δημοσιογράφου.

Αυτοί που κάνουν αναφορά σε «απογοήτευση» που τα κόμματα της Αριστεράς δεν κέρδισαν αρκετά από την κρίση και τη φθορά του δικομματισμού, είναι άνθρωποι εκτός Αριστεράς που δεν ψήφισαν Αριστερά, σημείωσε η βουλευτής του ΚΚΕ. «Μπορούμε να συζητήσουμε επί της δημοσιευμένης ανάλυσης  του ΚΚΕ, αντί για αυτών που είναι εκτός ΚΚΕ», προσέθεσε.

Από τις βολές της δεν ξέφυγε ο Θ.Πάγκαλος (που έχει εδώ και μήνες «ανοιχτό μέτωπο» με τον Περισσό), τον οποίο η κ.Κανέλλη χαρακτήρισε «μεγάλο τραγουδιστή» που κάποτε έλεγε ότι «εάν ο Γ.Παπανδρέου γίνει πρωθυπουργός εγώ θα φύγω από το ΠΑΣΟΚ», κατά την ίδια, ενώ πλέον είναι αντιπρόεδρος στην κυβέρνησή του.

Ο Θ.Πάγκαλος σε τηλεφωνική παρέμβασή του, έσπευσε να απαντήσει στις αιτιάσεις της κ.Κανέλλη ότι υπήρξε «παρατηρητής» κατά την περίοδο που συμμετείχε στο ΚΚΕ την προδικτατορική περίοδο.

Οργανώθηκα το 1956 στην παράνομη ΕΠΟΝ, σε ηλικία 18 ετών, και μέχρι το 1968 συμμετείχα σε όλες τις «παράνομες» δραστηριότητες. Ακολούθησε η 12η πλατειά ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ, δηλαδή με τη συμμετοχή επιπλέον μελών πέρα από τα εκλεγμένα σε συνέδρια, τα οποία δεν έχουν ρόλο παρατηρητή, αφού ψηφίζουν. Και εψήφισα κι εγώ», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι η αποχώρησή του με τη διάσπαση του ΚΚΕ φυσικά δεν έγινε γνωρίζοντας ότι χρόνια αργότερα θα ιδρυόταν το ΠΑΣΟΚ…

CITY PRESS

Υπονομευμένη παράταξη

http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=70256

Γιώργος Κύρτσος

19-10-2009

Σε κατάσταση ιδεολογικής και πολιτικής αποσύνθεσης κινδυνεύει να περιέλθει η ΝΔ. Η εμφάνιση του κ. Καραμανλή στη συζήτηση στη Βουλή για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Παπανδρέου έδειξε πόσο μεγάλο θα είναι το πολιτικό κόστος της προεκλογικής στρατηγικής της ΝΔ.

Με την απόφαση Καραμανλή υπέρ της διενέργειας πρόωρων εκλογών στις 4 Οκτωβρίου και την ανάπτυξη μιας επιχειρηματολογίας του τύπου «ψηφίστε μας ξανά γιατί δεν διαχειριστήκαμε σωστά τη δεύτερη τετραετία και βρισκόμαστε σε δημοσιονομικό και οικονομικό αδιέξοδο», υπονομεύτηκαν η κυβερνητική αξιοπιστία και η προοπτική της ΝΔ.

Ο κ. Καραμανλής εμφανίστηκε στη Βουλή σαν εκπρόσωπος μιας ιδεολογικά και πολιτικά αποδυναμωμένης παράταξης, που είναι καταδικασμένη να στηρίξει το κυβερνητικό έργο.

Προβληματική η μάχη για την ηγεσία

Το πολιτικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει οι επιλογές του κ. Καραμανλή κάνει εξαιρετικά προβληματική τη μάχη για την ηγεσία της ΝΔ.

Υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο της Κεντροδεξιάς ότι το παιχνίδι είναι στημένο μεταξύ των δύο πολιτικών οικογενειών που κυριαρχούν στο χώρο. Η ιδεολογική και πολιτική φτώχεια των διεκδικητών της ηγεσίας είναι τέτοια, ώστε δίνουν προτεραιότητα στη συνεννόηση με τα απομεινάρια του καραμανλικού συστήματος προκειμένου να διευκολυνθούν στις επιδιώξεις τους.

Θαυμάσιος είναι κατά την άποψή τους ο κ. Καραμανλής, που δεν συντόνισε σωστά το κυβερνητικό έργο και οδήγησε τη ΝΔ σε ταπεινωτική ήττα. Θαυμάσιος ο κ. Καραμανλής, που δεν βλέπει την ώρα να εγκαταλείψει την ηγεσία και δεσμεύει, από την ώρα της πολιτικής του εξόδου, τη ΝΔ σε μια αδιέξοδη αντιπολιτευτική στρατηγική. Η ΝΔ ξεκινά την αντιπολιτευτική της περίοδο σε συνθήκες πολιτικής σύγχυσης.

Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της κοινής γνώμης, λείπει η ηγετική προσωπικότητα που θα ενώσει τις ομάδες παραγόντων και τα ιδεολογικά, πολιτικά ρεύματα που συνθέτουν την ελληνική Κεντροδεξιά. Το εντυπωσιακό προβάδισμα της κ. Μπακογιάννη στους κομματικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες μετατρέπεται σε απλό προβάδισμα μεταξύ των μελών και των φίλων της ΝΔ. Το χειρότερο είναι ότι η κ. Μπακογιάννη, όπως και άλλοι υποψήφιοι, προκαλούν ισχυρές αντισυσπειρώσεις στην κοινωνική και εκλογική βάση της ΝΔ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνάντηση Τσίπρα με απολυμένους της Ολυμπιακής

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_20/10/2009_303133

Με επιτροπή απολυμένων συμβασιούχων της Ολυμπιακής, θα συναντηθεί το μεσημέρι ο κ. Αλ.Τσίπρας.

Συγκέντρωση-πολιτική εξόρμηση διοργανώνει σήμερα το παμπειραϊκό συντονιστικό του ΣΥΡΙΖΑ με αίτημα να ακυρωθεί η σύμβαση εκχώρησης του λιμανιού του Πειραιά στην COSCO και να παραμείνει το λιμάνι υπό δημόσιο έλεγχο.

Συνάντηση Γ. Ραγκούση με Λ. Κύρκο

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_19/10/2009_303109

Συνάντηση σε εγκάρδιο κλίμα είχε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης με το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Λεωνίδα Κύρκο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για όλα τα θέματα του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ο κ. Ραγκούσης χαρακτήρισε ουσιαστική και χρήσιμη τη συνάντηση με τον κ. Κύρκο.

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση του κ. Ραγκούση με πολιτικές προσωπικότητες του τόπου, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη


[1] Γεννήθηκες την 19η Δεκεμβρίου. Ο Ροβινσώνας Κρούσος έφυγε για πάντα από το νησί όπου είχε ναυαγήσει την 19η Δεκεμβρίου 1686. Εγώ γεννήθηκα την 30ή Σεπτεμβρίου 1960. Ο Ροβινσώνας Κρούσος πάτησε για πρώτη φορά το πόδι του ως ναυαγός στο νησί την 30ή Σεπτεμβρίου 1659. Μη μου πεις λοιπόν ότι δεν είναι μια καταπληκτική σύμπτωση. Τι σημαίνει όμως «πολιτισμός» ; Μη βιάζεσαι θα το δούμε κι αυτό παρακάτω.

 

[2] Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τον Ντανιέλ Ντεφόου. Γεννήθηκε το (;) 1660, σύμφωνα με το Collins English Dictionary, HarperCollins Publishers, 1992, Glasgow, σελ. 415, και πέθανε το 1731. Ήταν μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, αρχιντέτεκτιβ και φυλλαδιογράφος. Εκτός από το Ροβινσώνα Κρούσο έγραψε τα έργα : Moll Flanders, 1722 και A Journal of the Plague Year, 1722.

[3] Μη φοβάσαι, δεν είμαι ο κατάλληλος δάσκαλος λογοτεχνίας που θα σου μάθει όλες τις μεθόδους και όλες τις τεχνικές ανάλυσης ενός μυθιστορήματος. Πριν φτάσεις στο επίπεδο της φιλολογικής ανάλυσης, καλό θα είναι να ρίξεις μια ματιά στα διάφορα interactive CD-ROM (πχ Fantasmaghoria) που σου δίνουν την ευκαιρία να εξασκηθείς σε μια τέτοια πρακτική. Βέβαια, διατρέχω τον κίνδυνο την εποχή που θα διαβάζεις αυτό το «πόνημα» να είμαι λίγο (ή και πολύ) αναχρονιστικός αν η εξέλιξη των computers ακολουθήσει στο μέλλον ρυθμούς πιο γρήγορους απ’ ό,τι σήμερα.

Tsakthan Daily, 19 October 2009

H (αγία) Συντηρητική Κομματική Οικογένεια

Η Συντηρητική ιδεολογία υφίσταται σε πολυάριθμες και κυμαινόμενες παραλλαγές και σπάνια μονοπωλείται από ένα μόνο πολιτικό οργανισμό. Έκανε την εμφάνισή της στις αρχές του 19ου αιώνα στους κύκλους (Σατωβριάνδος) ενάντια στην Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλία ο όρος «συντηρητικός» δεν χρησιμοποιείται συχνά λόγω της αποσύνθεσης του ρεύματος που ήταν πιστό στις αξίες της παράδοσης. Μετά το 1830 το ρεύμα αποτελούνταν από τους Βουρβώνους που διαιρέθηκαν σε λεζιτιμιστές (νομιμόφρονες υπέρ της φυσικής διαδοχής) και σε ορλεανιστές. Στη διάσπαση αυτή ήρθαν να προστεθούν οι συντηρητικοί βοναπαρτιστές που διαστρέβλωναν τις απελευθερωτικές αξίες της Γαλλικής Επανάστασης. Το θέμα της μοναρχίας διχάζει τους συντηρητικούς ιδιαίτερα στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπως και οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους. Στην Ιταλία η απαγόρευση της συμμετοχής των καθολικών στην πολιτική καθυστέρηση την ίδρυση μαζικού συντηρητικού κόμματος.

Μετά το 1848 στην Ιταλία παρατηρείται το φαινόμενου του «τρανσφορμισμού» που συνεπάγεται την δημιουργία μιας συνεχώς διευρυνόμενης διευθυντικής τάξης, στο πλαίσιο που χάραξαν οι μετριοπαθείς με την προοδευτική και συνεχή προσέλκυση των πιο δραστήριων ατόμων που ανέδειξαν φίλες ή αντίπαλες ομάδες (παρατήρηση και όρος του Α.Gramsci). Το 1919 ο Σικελός ιερέας Luigi Sturzo ίδρυσε το αρχικό Ιταλικό Λαϊκό Κόμμα. Μετά τον Β΄Π.Π. και την ίδρυση του Χ/Δ Κόμματος φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατή η συγκρότηση και επιβίωση ενός καθαρά συντηρητικού κόμματος. Επί της ουσίας, όμως, το ρόλο του συντηρητικού κόμματος τον έπαιξε η Χριστιανοδημοκρατία, λόγω της ιστορίας της και της θέσης που κατείχε, της κοινωνικής της βάσης και των συμφερόντων που υπερασπιζόταν. Ένα τρίτο θέμα διαμάχης μεταξύ των συντηρητικών ήταν αυτό του έθνους και του εθνικισμού. Τμήμα των συντηρητικών τάσσεται υπέρ ενός κράτους που σέβεται τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Οι περιστάσεις, όμως, μπορούν ενίοτε να στρέψουν τους πολέμιους του συγκεντρωτισμού σε ένθερμους εθνικιστές. Όσον αφορά τις Πολιτικές επιλογές, επί μακρόν, ο συντηρητισμός σήμαινε προσήλωση στην ατομική ιδιοκτησία, στην έννοια της τάξης και στην επιφύλαξη έναντι της καθολικής ψηφοφορίας. Εμφανίστηκαν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις περιόδους και τις συντηρητικές ομάδες, π.χ. σε όλες τις δυτικές χώρες προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του κράτους πρόνοιας ενώ εθνικοποιήσεις έγιναν από τον Ch. De Gaulle, τον V. Giscard D’ Estaing, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή κ.ά. Ασάφεια υπάρχει στο ζήτημα της «εξουσίας» σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: μετριοπαθείς – αυστηρή πατρική εξουσία, μοναρχικοί – συγκεντρωτική εξουσία, ακόμη και στήριξη δικτατορικών εξουσιών.

n    Αρχές γενικού χαρακτήρα:

–       Απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά το άτομο

–       Υποταγή στις απαιτήσεις της εξουσίας

–       Δυσπιστία έναντι της προόδου

–       Πραγματισμός, που επιτρέπει την αναπροσαρμογή αρχών.

–       Υπεράσπιση συμφερόντων που θεωρούνται μεγαλειώδη (ατομική πρωτοβουλία και ιδιοκτησία).

Η Νέα Δεξιά που κυριάρχησε στις ΗΠΑ και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης κατά τις δεκαετίες του ’70 και ’80 σήμανε την οπισθοχώρηση του συντηρητικού πραγματισμού μπροστά στην ιδεολογική αναζωπύρωση του νεοσυντηρητισμού των Reagan και Thatcher. Οι βασικές αρχές της Νέας Δεξιάς ήταν:

·                    Αντίθεση στον κρατικό παρεμβατισμό (μόνο όσον αφορά στην οικονομική και κοινωνική διάστασή του).

·                    Υπέρμετρη προβολή του κράτους-χωροφύλακα.

Ταυτόχρονα αρχίζει η άνοδος της νέας Άκρας Δεξιάς. Η άκρα δεξιά έχει κυμαινόμενη παρουσία και ιστορία, άλλοτε μαζί και άλλοτε σε αντιπαράθεση με τον παραδοσιακό συντηρητισμό.

·                    Τον 20ό αιώνα μαζί με «λαϊκιστές» και πρώην «αριστερούς» (Μουσολίνι στην Ιταλία, ) πολιτικούς οι ακροδεξιοί πολιτικοί κατελάμβαναν την εξουσία (ναζισμός στη Γερμανία, φασισμός στην Ιταλία, συντεχνιακές δικτατορίες Ισπανίας και Πορτογαλίας).

·                    1960-80. Η άκρα δεξιά τίθεται στο περιθώριο (πλην Πορτογαλίας και Ισπανίας) και αναζωογονείται στις δεκαετίες ’80 και ’90 καθώς εντείνονται τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Η άκρα δεξιά συγκρούεται με το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη λόγω της συναίνεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μαζικής παρουσίας ξένων μεταναστών, φιλελευθεροποίησης των ηθών, πολιτικής διαφθοράς. Σημαντικό ρόλο στην άνοδο της άκρας δεξιάς παίζει η ολοένα και μεγαλύτερη αδυναμία της αριστεράς να εκπροσωπεί αποτελεσματικά τα λαϊκά εργατικά στρώματα αφήνοντάς τα να στραφούν σε αυταρχικές και βίαιες λύσεις και στην αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων.

Οι Χριστιανοδημοκράτες

Δε πρόκειται αποκλειστικά για Καθολικά κόμματα αλλά είναι ριζωμένα κυρίως σε χώρες με Καθολική πλειοψηφία (Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία). Η εμφάνιση και ανάπτυξη των Χ/Δ κομμάτων σχετίζεται με τις άλλες συνιστώσες του πολιτικού πεδίου: παρουσία αντιεκκλησιαστικών φιλελεύθερων και ριζοσπαστικών κομμάτων (μεταφρανκική Ισπανία=αποτυχία Χ/Δ, Ιρλανδία=παντελής έλλειψη Χ/Δ). Διακρίνονται από:

n     Απαισιοδοξία σχετικά με τη φύση του άνθρώπου

n     Προσήλωση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, στις ενδιάμεσες ομάδες, στην εξουσία των ατόμων που κατέχουν αρμόδιες θέσεις.

Η γέννηση της Χριστιανοδημοκρατίας προέκυψε από μια διπλή διαφωνία:

Α. Με σκληροπυρηνικούς που δεν έβλεπαν ούτε άκουγαν για το «κοινωνικό ζήτημα».

Β. Με όσους ήταν αντίθετοι με τη δημιουργία κομμάτων εν γένει.

Γενικά η Χριστιανοδημοκρατία έχει διπλό μέτωπο και αντίθεση με τον καπιταλισμό και τον μαρξισμό λόγω του ότι «το πνεύμα προηγείται του υλικού και το οικονομικό οφείλει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου»

Παράγωγα της διαφοροποίησης των Χ/Δ από τους συντηρητικούς που έβαζαν το οικονομικό πάνω από το κοινωνικό είναι τα εξής:

n     – πολιτική υπέρ των οικογενειών και η πρόνοια στη Γαλλία

n     – στήριξη των τεχνιτών, εμπόρων και μικροαγροτών στην Ιταλία

n     – συνδιαχείριση σε μεταλλουργία και σιδηρουργία στη Γερμανία

Η Χριστιανοδημοκρατία ταλαντεύεται μεταξύ ιδεολογίας που τους απομακρύνει από την παραδοσιακή δεξιά και εκλογικής βάσης που είναι συντηρητικότερη από την ηγεσία. Λόγω αυτής της διάστασης οι Γάλλοι Χ/Δ του MRP, που έμειναν σταθεροί στις αρχές τους, καταποντίστηκαν σε αντίθεση με τους Ιταλούς και τους Γερμανούς ομοϊδεάτες τους που προσαρμόστηκαν στην καπιταλιστική κοινωνία και έπαιξαν το ρόλο του αντικομμουνιστικού αντίβαρου. Στη Γερμανία ο Ludwig Erhard εισήγαγε τη θεωρία περί «κοινωνικής οικονομίας της αγοράς» («καπιταλισμός του Ρήνου»).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Χ/Δ είναι ότι δίνει έμφαση και σημασία στις αξίες της εκπαίδευσης και της ηθικής. Λόγω της απήχησης αυτών των θέσεών της καθυστέρησε η εκκοσμίκευση των Χ/Δ κομμάτων, κάτι που έγινε φανερό σε Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, όπου το εύρος της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι σημαντικό, η δε οργάνωση, λειτουργία και χρηματοδότησή της πυροδότησε έντονες συγκρούσεις. Στα θέματα της οικογένειας και της ηθικής, στα πλαίσια των  Χ/Δ κομμάτων ο γάμος, το διαζύγιο, η αντισύλληψη και η έκτρωση αποτέλεσαν αιτίες συγκρούσεων. Στην πορεία ένα μικρό τμήμα των Χ/Δ αποδέχθηκε τον διαχωρισμό μεταξύ προσωπικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και ιδεολογικών προσανατολισμών του κόμματος.  Αυτή η εξέλιξη αποτελεί φυσική απόρροια των αλλαγών που σημειώνονται στο εκλογικό σώμα (μείωση των τακτικά θρησκευόμενων σε 10-15% των ψηφοφόρων ακόμη και σε χώρες απόλυτης καθολικής πλειοψηφίας). Η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και οι αλλαγές που επήλθαν στο διεθνές περιβάλλον με αποτέλεσμα η Χ/Δ να μην αποτελεί πλέον αντικομμουνιστικό ανάχωμα, η αποδυνάμωση του συστήματος των πελατειακών σχέσεων ως πολιτική μορφή ενσωμάτωσης λαϊκών μαζών, τα κυβερνητικά σκάνδαλα και οι φημολογούμενες (;) σχέσεις με οργανώσεις της Μαφίας, είχαν ως αποτέλσμα την κατάρρευση της Χ/Δ στην Ιταλία. Τέλος, το θέμα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν το μοναδικό που ένωνε όλους τους Χριστιανοδημοκράτες.

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Δε βρίσκω τίποτα σπουδαίο

Στίχοι: Διονύσης Τσακνής
Μουσική: Διονύσης Τσακνής

Πρώτη εκτέλεση: Πίτσα Παπαδοπούλου


Δε βρίσκω τίποτα σπουδαίο,
ημερολόγια κρατώ και σημειώσεις.
Οχυρωμένος σ ένα όνειρο λαθραίο,
δε βλέπω κίνηση ή κάτι να με σώσεις.
Σου στέλνω σήμα στα κρυφά, σήμα κινδύνου
μέσα στη δίνη ενός άρρωστου καιρού.

Σαν ακροβάτης ζαλισμένος
μπροστά σε πλήθος, που έλα πέσε του φωνάζει,
σαν ένας γέρος πειρατής φυλακισμένος
που για τα λάθη όλου του κόσμου έχουν δικάσει
νοιώθω, μα ξέρω πως αν κάνεις ένα βήμα,
σε μιαν αντίστροφη πορεία θα βρεθώ.

Σε μια σου λεξη να στηρίξω την ελπίδα μου
ένας σου βλέμμα να το ξέρεις με κρατάει
και θάρθουν μέρες σ΄ αυτές που ζωγραφίσαμε
να πάρει χρώμα και ο χρόνος που κυλάει.

Σαν ακροβάτης ζαλισμένος
μπροστά σε πλήθος, που έλα πέσε του φωνάζει,
σαν ένας γέρος πειρατής φυλακισμένος
που για τα λάθη όλου του κόσμου έχουν δικάσει
νοιώθω, μα ξέρω πως αν κάνεις ένα βήμα,
σε μίαν αντίστροφη πορεία θα βρεθώ.

Ειν΄ οι κινήσεις μου χαμένες και αμήχανες,
απ΄ τον καθρέφτη η μορφή μου ξεγλιστράει
δεν εχω τίποτα να πω κι΄ έτσι αφήνομαι
σ΄ ένα κενό ο κάθε λόγος μου σκορπάει.

Σε μια σου λέξη να στηρίξω την ελπίδα μου
ένας σου βλέμμα να το ξέρεις με κρατάει
και θά ρθουν μέρες σαν κι αυτές που ζωγραφίσαμε
να πάρει χρώμα και ο χρόνος που κυλάει.

REPORTER.GR

http://www.reporter.gr/default.asp?pid=16&la=1&art_aid=226288

Ψήφος εμπιστοσύνης έλαβε η κυβέρνηση

07:43 – 19 Οκτώβριος 2009
Ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή πήρε τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Δευτέρας η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, μετά από τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων. Στην ψηφοφορία, που διεξήχθη μετά τα μεσάνυχτα, υπέρ ψήφισαν οι 160 βουλευτές της συμπολίτευσης, ενώ κατά οι 140 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Στη διάρκεια της τριήμερης συζήτησης ανακοινώθηκαν οι προτεραιότητες ανά υπουργείο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις προγραμματικές δηλώσεις των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

Tsakthan Daily, 16 October 2009

Η ΕΦΕΕ ως Ριπ Βαν Ουίνκλ

Ουάσινγκτον Ίρβινγκ. Σας λέει τίποτε το όνομα αυτό; Όχι; Ριπ Βαν Οουίνκλ, μήπως; Ούτε κι αυτό; Τι λέτε, ρε συντρόφισσες και σύντροφοι που πάτε να ανασυστήσετε την ΕΦΕΕ; Εκτός από Μαρξ, Λένιν, Τρότσκι, Μάο, Πουλαντζά, Αλτουσέρ, Λούξεμπουργκ, Γκράμσι και Φουκώ, υπάρχουν και τα Κλασσικά Εικονογραφημένα. Δεν υπήρξατε κι εσείς παιδιά; Δεν γελάσατε, δεν κλάψατε, συγκλονισμένοι από την υπνική …περιπέτεια ενός ανθρώπου που κοιμήθηκε κάτω από μια βελανιδιά της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και ξύπνησε 20 χρόνια αργότερα για να δει τις πρώην αποικίες της Αμερικής να έχουν γίνει ΗΠΑ και γενικότερα τον κόσμο αλλαγμένο; Ε, λοιπόν ο Ουάσινγκτον Ίρβιγκ είναι ο «πατέρας» του υπναρά Ριπ Βαν Ουίνκλ.  Γεννήθηκε στη Ν. Υόρκη από γονείς Σκοτσέζους μετανάστες. Σπούδασε νομικά, αλλά τον κέρδισε η λογοτεχνία, αναδεικνύοντάς τον σε έναν από τους πιο γνωστούς συγγραφείς της πατρίδας του. Του άρεσαν τα ταξίδια και έζησε αρκετά χρόνια στην Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου διατέλεσε και πρέσβης της χώρας του. Γλαφυρός και με δυνατή φαντασία, εμπνεόταν τα έργα του από τους θρύλους και τους μύθους της παλιάς Ν. Υόρκης. Μερικά από τα πιο γνωστά του έργα είναι: «Η ζωή και τα ταξίδια του Χριστόφορου Κολόμβου», «Οι περιπέτειες του Καπετάνιου Μπόνεβιλ», «Ριπ βαν Ουίνκλ» κ.ά. Η ΕΦΕΕ, που έτσι κι αλλιώς ήταν μια δύσκαμπτη, γραφειοκρατική και αρχιτεμπέλα οργάνωση, κοιμήθηκε και αυτή τον «ύπνο του δικαίου» πριν από 14 χρόνια. Άνοιξε πριν από λίγες ώρες το ένα της το μάτι, το αριστερό και είδε φοιτητικές παρατάξεις σαν την ΑΡΕΝ και την ΠΚΣ να τη χαϊδεύουν και να της λένε γλυκόλογα για να σηκωθεί και να σώσει την τιμή της αριστεράς. Άνοιξε το δεξί της το μάτι κι είδε δυο μαντράχαλες παρατάξεις, την ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ να της τάζουν λαγούς με πετραχήλια για να σηκωθεί , να βάλει τα καλά της ρούχα και να πάει εκεί που είναι τα μεγαλεία και να συνομιλήσει «αξιόπιστα» με την υπουργό Παιδείας, τη μαυροδαντελοφορούσα Άννα Διαμαντοπούλου του γαλαζοπράσινου διαλόγου, ενός κυρίου που ούτε ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια του και τι έχει να πει και σε τι θα χρησιμεύσει. Λένε ότι οι καιροί πράγματι έχουν αλλάξει και είναι τώρα καιρός για δύο, υπουργό και φοιτητές. Πάνε οι εποχές των καταλήψεων και των διαδηλώσεων, γιατί άλλαξε το πολιτικό τοπίο και επανήλθε η όμορφη γλώσσα στο προσκήνιο. Στη δική μου την πολιτικο-κοινωνιολογική γλώσσα  αυτό λέγεται (αν έγινε) «μεταβολή της δομής των πολιτικών ευκαιριών» για το φοιτητικό κίνημα.

Μα τι λέτε, τώρα; Κάπως έτσι θα μου απαντούσατε, το είχα προβλέψει. Αφήστε με να σας διηγηθώ ορισμένες στιγμές του λίγο παλιότερου φοιτητικού κινήματος για να δούμε πώς αλλάζουν οι καταστάσεις και ύστερα αποφασίζετε τι θα  κάνετε. Η κλασική θεωρία για τα φοιτητικά κινήματα, με αρχή την ανορθολογική θεωρία του όχλου, αναζητά τις αιτίες στην ψυχολογία όσων παίρνουν μέρος σε αυτά.  Οι συμμετέχοντες εξετάζονται για τα πνευματικά χαρίσματά τους, τη θρησκεία στην οποία πιστεύουν, το οικογενειακό κοινωνικο-οικονομικό background τους.  Άλλοι λένε ότι η εξεγερσιακή ροπή των φοιτητών είναι αποτέλεσμα ύπαρξης παραπόνων και αδικιών, δηλαδή  δομικών εντάσεων: αλλοτρίωση και αποξένωση στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου ζωής, χάσμα γενεών, απογοήτευση από την πανεπιστημιακή ζωή.  Καθιστώντας, όμως, το πρόβλημα ψυχολογικό κατατάσσοντας τους αποκλίνοντες ως ψυχολογικά ανεύθυνους και απολίτικους, η θεωρία αρνείται στους συμμετέχοντες περιθώρια πολιτικής και κοινωνικής δράσης για την εξάλειψη των αιτιών της έντασης.

Η θεωρία «κινητοποίησης πόρων» θεωρεί τα άτομα αποκλειστικώς\ορθολογικά όντα. Δίνεται έμφαση στην αύξηση των πάσης φύσεως «πόρων» που διαθέτουν οι φοιτητές, που είναι πια ορθολογικά υποκείμενα πουμπορούν να παίρνουν αποφάσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι αδικίες και τα παράπονα υπάρχουν πάντοτε στις κοινωνίες, μεγάλες και μικρές, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αυτόματα την εμφάνιση και δραστηριοποίηση κοινωνικών κινημάτων. Ο καταλυτικός ρόλος ανήκει σε

μια συγκυρία σύμπτωσης ορισμένων εξωτερικών πόρων που αφήνουν περιθώρια στους ανθρώπους να αναλάβουν συλλογική δράση για την αποκατάσταση αδικιών και διεκδίκηση νέων δικαιωμάτων. Κάθε κίνημα, κατά συνέπεια, βιώνει τους δικούς του «κύκλους διαμαρτυρίας» που σημαίνει ότι η δράση του ακολουθεί μια κυκλική

πορεία από την ένταση και την αύξηση της μαζικότητας ως την εσωστρέφεια και τη μείωση της μαζικότητας ανάλογα με τη συγκυρία και τις υποκειμενικές δυνατότητές του. Τα κινήματα έχουν την τάση να εξαπολύουν νέα κύματα συλλογικών αγώνων και σε άλλες περιόδους να εκφράζουν μια σιωπηλή, λανθάνουσα διαμαρτυρία.  Μπορεί, επίσης, να υπάρξουν χρονικά διαστήματα -και μάλιστα μεγάλα- κατά τα οποία, ενώ υπάρχουν καταστάσεις «δομικής έντασης» και αδικίες, να μην εκφράζονται ανοιχτά τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες. Ακόμη, υπάρχει ενδεχόμενο, οι πάσης φύσεως εξουσίες να είναι σε θέση να χαλιναγωγούν τις σκέψεις και

τα συναισθήματα των ανθρώπων σε βαθμό που να πείθονται ότι δεν υπάρχουν αδικίες και παράπονα.   Έτσι, λοιπόν, για να εκδηλωθούν τα κοινωνικά κινήματα είναι αναγκαίες ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς δεν είναι αδιαμεσολάβητη η σχέση κοινωνικού προβλήματος ή κοινωνικής ανισότητας και συλλογικής έκφρασης παραπόνων ή διαμαρτυρίας υπό τη μορφή κινήματος. Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι «εξωτερικοί», ως προς την κοινωνική ομάδα που κινητοποιείται, πόροι.  Είναι αναγκαία η ύπαρξη της κατάλληλης «δομής πολιτικών ευκαιριών», δηλαδή να υπάρχουν «εκείνες οι σταθερές -αλλά όχι αναγκαστικά επίσημες, μόνιμες, εθνικές-

διαστάσεις του πολιτικού περιβάλλοντος που είτε ενθαρρύνουν τους ανθρώπους σε συλλογική δράση είτε τους αποθαρρύνουν από αυτήν.» Επίσημη δεν μόνο η πολιτική στο εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό ή ομοσπονδιακό επίπεδο.

Επίσης, «πόροι» είναι παράγοντες όπως το χρηματικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο, ο άφθονος ελεύθερος χρόνος (αίτημα των φοιτητών είναι να σταματήσει η εντατικοποίηση των σπουδών), η αύξηση του εύρους των δεξιοτήτων των φοιτητών,  η ένταξη σε ομάδες και οργανωμένα κοινωνικά συστήματα (αδελφότητες, σύλλογοι, θεματικές επιτροπές κ.ά.) με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα  πολυάριθμο σύνολο ατόμων με κριτικές οργανωτικές ικανότητες.  Οι εξουσίες απαντούν με τη χρήση και του «καρότου και του μαστιγίου». Πέραν αυτής της τάσης κάποιοι αξιολογούν

τη συμμετοχή στο κίνημα με όρους «ρίσκου/ανταμοιβής»: η συμμετοχή στις

κινητοποιήσεις -ακόμα και σε «ακραίες»- δεν «στοιχίζει» πολύ από την άποψη του «ρίσκου» που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες, κι έτσι οργανώνονται σε μεγάλες και μαχητικές συλλογικότητες που διεκδικούν όλο και πιο ριζοσπαστικά αιτήματα.

Παράλληλα, το φοιτητικό κίνημα, όσο περνούν τα χρόνια και νέες συγκρούσεις αναφύονται (15% για την Παιδεία, 114, Αντιδικτατορικός Αγώνα, Πολυτεχνείο), εμπλουτίζει το «ρεπερτόριο» των παραδοσιακών συμβατικών μορφών πάλης (συλλογή υπογραφών, δικαστικές προσφυγές, συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους κ.α.) με νέες ή με παλαιότερες μορφές που δεν χρησιμοποιούνταν παλιότερα λόγω της κατασταλτικής πολιτικής του μετεμφυλιακού και του δικτατορικού καθεστώτος (πορείες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, θεαματικές συμβολικές ενέργειες, χρήση

ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών κ.α.).  Η χρήση των μορφών πάλης εξαρτάται από την ιστορία και τις παραδόσεις του συγκεκριμένου κοινωνικού χώρου αναφοράς, την συλλογική και ατομική επεξεργασία τους αλλά και από τις στρατηγικές και τις τακτικές του αντιπάλου. Ακόμη, η χρήση των μορφών πάλης εξαρτάται και από την ύπαρξη ενός κοινού που δεν έχει εμπλακεί σε πρώτη φάση στη διαμάχη, τον πολιτικό λόγο και την ιδεολογία των συγκρουόμενων ομάδων.

(Τη συνέχεια του παρόντος άρθρου, μπορείτε να τη διαβάσετε στο: Θανάσης Τσακίρης, «Θεωρίες για τα φοιτητικά κινήματα», περιοδικό Στίγμα, Νο. 29, Ιαν-Μαρ.2009)

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Το κοτλέ παντελονάκι

Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης
Μουσική: Νίκος Ξυδάκης
Πρώτη εκτέλεση: Δημήτρης Κοντογιάννης

Το κοτλέ παντελονάκι που φοράς
το παρατηρώ, καλέ, σαν περπατάς.
Περνάς κι ο νους σου δήθεν στα μαθήματα,
περνάς κι αφήνεις πίσω χίλια θύματα.

Εγώ είμαι εργατόπαιδο
κι εσύ της Nομικής.
Πες μου πού παρανόμησα
όταν για λίγο νόμισα
πως θ’ ανταποκριθείς.

Τα γυαλάκια που σκουπίζεις βιαστικά
κρύβουν μάτια που με σκίζουνε βαθιά.
Εχθές στο δρόμο πάλι με σνομπάρισες,
σε καταδίκη δίχως δίκη μ’ άφησες.

Εγώ είμαι εργατόπαιδο
κι εσύ της Nομικής.
Πες μου πού παρανόμησα
όταν για λίγο νόμισα
πως θ’ ανταποκριθείς.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Βουλή: Εξελέγησαν Αντιπρόεδροι, Κοσμήτορες, Γραμματείς
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009 20:59
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1729114
Εξελέγησαν σήμερα οι επτά αντιπρόεδροι του Κοινοβουλίου, οι τρεις κοσμήτορες και οι έξι γραμματείς, μετά από μυστική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν 295 βουλευτές.

Από το ΠΑΣΟΚ εξελέγησαν οι αντιπρόεδροι:

– Α’, ο Γρηγόρης Νιώτης, με 233 ψήφους (υπήρξαν 62 λευκά)

– Β’ η Ροδούλα Ζήση, με 233 ψήφους (υπήρξαν 62 λευκά)

– Γ’ ο Ευάγγελος Αργύρης, με 233 ψήφους (υπήρξαν 62 λευκά)

Οι Κοσμήτορες

– Χρήστος Αηδόνης, με 230 ψήφους (υπήρξαν 65 λευκά)

– Βασίλης Κεγκέρογλου, με 230 ψήφους (υπήρξαν 65 λευκά)

Οι Γραμματείς:

– Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου, με 230 ψήφους (υπήρξαν 65 λευκά)

– Ευδοξία Καϊλή, με 230 ψήφους (υπήρξαν 65 λευκά)

– Φραγκίσκος Παρασύρης, με 230 ψήφους (υπήρξαν 65 λευκά)

– Άγγελος Τόλκας, με 230 ψήφους, (υπήρξαν 65 λευκά)

Από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, Δ’ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Βύρων Πολύδωρας με 232 ψήφους (υπήρξαν 63 λευκά), κοσμήτορας ο Γιώργος Καρασμάνης με 246 ψήφους (υπήρξαν 49 λευκά) και γραμματέας η Τσαμπίκα Ιατρίδη, με 246 ψήφους (υπήρξαν 49 λευκά).

Από το ΚΚΕ (δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της αντιπολίτευσης) Ε’ αντιπρόεδρος εξελέγη η Βαρβάρα Νικολαϊδου με 213 ψήφους (υπήρξαν 82 λευκά) και γραμματέας ο Ιωάννης Γκιόκας με 204 ψήφους (υπήρξαν 91 λευκά).

Από τον ΛΑΟΣ (τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της αντιπολίτευσης) Στ’ αντιπρόεδρος, εξελέγη ο Βαϊτσης Αποστολάτος με 195 ψήφους (υπήρξαν 100 λευκά).

Τέλος, από το ΣΥΡΙΖΑ (τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης) Ζ’ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Αθανάσιος Λεβέντης με 226 ψήφους (υπήρξαν 69 λευκά).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ

Ζήτημα 1ον: Το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Βολές από τον υφυπουργό Παιδείας κατά της πολιτικής που εφήρμοσε η ΝΔ

ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ | Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

Με έμμεση επίθεση κατά της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας συνόδευσε χθες την πρώτη δημόσια τοποθέτησή του για τη φιλοσοφία της κυβέρνησης του ΠαΣοΚ στον χώρο της εκπαίδευσης ο νέος υφυπουργός Παιδείας κ. Γ. Πανάρετος. «Απαραίτητο στοιχείο σε μια τέτοια προσέγγιση είναι ο ουσιαστικός διάλογος με τους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και η συμμετοχική δημοκρατία- όχι σε μηδενική βάση, αλλά πάνω σε ουσιαστικές πολιτικές προτάσεις» δήλωσε χθες ο κ. Πανάρετος από το βήμα συνεδρίου που διοργάνωσε η ομοσπονδία των καθηγητών ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ) για το σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια. «Ηκυβέρνηση δεν είναι τροχονόμος απόψεων» συνέχισε. «Εχει ευθύνες και αυτές πρέπει να τις αναλαμβάνει. Η μηδενική βάση είναι ο επικοινωνιακός μανδύας έλλειψης πολιτικής. Και εμείς έχουμε- και θα έχουμεπολιτική» πρόσθεσε. Υπενθυμίζεται ότι ο διάλογος από μηδενική βάση για τα θέματα της Παιδείας απετέλεσε το βασικό σύνθημα του πρώην υπουργού Παιδείας κ. Α. Σπηλιωτόπουλου.

Κατά τα άλλα, ο κ. Πανάρετος μίλησε για πράσινη ανάπτυξη στην εκπαίδευση και για την εισαγωγή της καινοτομίας του «ηλεκτρονικού» βιβλίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη αποκέντρωσης της εκπαίδευσης, απελευθέρωσης από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της κεντρικής εξουσίας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και αξιολόγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Από την πλευρά τους οι πανεπιστημιακοί ζήτησαν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, αύξηση χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, δημιουργία κέντρων αριστείας, νέο μισθολόγιο και στήριξη της αξιολόγησης. Στην ομιλία του ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων ΑΕΙ κ. Κ. Μουτζούρης αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει για νέο εξεταστικό σύστημα και δήλωσε ότι δεν έχει ανακαλύψει ως σήμερα το ιδεατό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ. Χαρακτήρισε μάλιστα ανεδαφικά τα σενάρια για ελεύθερη πρόσβαση και έβδομο προπαρασκευαστικό έτος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από την πλευρά των πανεπιστημιακών αφορούσαν τον εξορθολογισμό της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη μείωση των εξεταστικών διαδικασιών και την ουσιαστική συμμετοχή των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ στη θέσπιση των κριτηρίων εισόδου στα προγράμματά τους (μαθήματα, συντελεστές βαρύτητας, κοινωνικά κριτήρια κ.ά.). Ακόμη, την προσφορά υποχρεωτικών αλλά και κατ΄ επιλογήν μαθημάτων στο Λύκειο, για τα οποία θα πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη τους και τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, και η μείωση του αριθμού των μαθημάτων κατά 40% σε κάθε τάξη (δηλαδή όχι πάνω από 8-9 μαθήματα), καθώς και τη μετατροπή του Γυμνασίου και του Λυκείου σε σχολεία ολοήμερης λειτουργίας.

Το συνέδριο συνεχίζεται σήμερα με τις ομιλίες του επικεφαλής του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη, του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας κ. Αθ. Βερέμη κ.ά.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=294155&dt=16/10/2009

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Νέα αυτοκτονία εργαζόμενου στη France Telecom

16/10/2009

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=12337&subid=20110&pubid=18683196

Ακόμη μια αυτοκτονία, η 25η σε 19 μήνες, πλήττει την France Telecom, παρά την πρόσφατη αλλαγή ηγεσίας στον τηλεπικοινωνιακό κολοσσό και τις διαβεβαιώσεις της γαλλικής κυβέρνησης για ανατροπή του αρνητικού κλίματος που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Το τελευταίο περιστατικό αφορά έναν 48χρονο μηχανικό από τη Βρετάνη, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος σπίτι του ενώ είχε πάρει αναρρωτική άδεια ενός μήνα. Την Τρίτη, ένας 54χρονος υπάλληλος της εταιρείας από τη Μασσαλία, που βρισκόταν επίσης σε αναρρωτική άδεια, επιχείρησε να απαγχονιστεί αλλά σώθηκε χάρη στην παρέμβαση πυροσβεστών.

ΕΘΝΟΣ

Οι… Ναζί νάνοι!

Ο καλλιτέχνης Οτμαρ Χερλ τοποθέτησε 1.250 νάνους στην ιστορική αγορά του Στράουμπινγκ της νοτιοανατολικής Γερμανίας

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11512&subid=20110&pubid=7026921

15/10/2009 8:50:08 πμ

Νάνους κήπου που χαιρετούν…τον Χίτλερ τοποθέτησε ένας γερμανός καλλιτέχνης σε μία κατασκευή που ίδιος ονομάζει «διαμαρτυρία κατά της παρατεταμένης ροπής προς τον φασισμό στη γερμανική κοινωνία».

Ο καλλιτέχνης Οτμαρ Χερλ τοποθέτησε 1.250 νάνους στην ιστορική αγορά του Στράουμπινγκ της νοτιοανατολικής Γερμανίας.

Οι περισσότεροι από τους νάνους είναι πλαστικοί και μαύροι, αλλά 20 από αυτούς έχουν βαφτεί χρυσοί.

Η επίδειξη των συμβόλων των Ναζί είναι παράνομη στην Γερμανία, αλλά ένα δικαστήριο νωρίτερα φέτος δικαίωσε τον Χερλ, τονίζοντας ότι οι νάνοι έχουν σατιρικό χαρακτήρα και έτσι επετράπησαν.

«Το έργο είναι για να προβληματίζει τους ανθρώπους. Να τους δημιουργεί ερωτήματα. Δεν έγινε για να προτείνει το δάχτυλο και να κατηγορήσει τον οποιονδήποτε, αλλά να ρωτήσει πώς αντιμετωπίζουμε τα ολοκληρωτικά συστήματα και την χειραγώγηση», επεσήμανε ο Χερλ.

Ο καλλιτέχνης πρόσθεσε ότι χρησιμοποίησε τους νάνους, επειδή συμβολίζουν την «ασήμαντη» μπουρζουαζία.

«Σάστισα λίγο, όταν είδα τον χιτλερικό χαιρετισμό και σκέφτηκα ότι θα μου απέδιδαν έναν από τους δύο χαρακτηρισμούς: φασίστα ή αντιφασίστα. Ειλικρινά, όμως, δεν είμαι σίγουρος τι από τα δύο πρεσβεύω», συμπληρώνει ο Χερλ.

Η έκθεση με τίτλο «χορεύοντας με τον διάβολο» θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=16/10/2009&id=11446&pageNo=6&direction=1

Συστήνει στάση αναμονής!

Αποκαλυπτικές για την «προγραμματική αντιπολίτευση» του κόμματός του οι χτεσινές δηλώσεις του Αλ. Τσίπρα από το ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ

Στάση αναμονής (!) μέχρις ότου φανεί αν η κυβέρνηση θα τηρήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις για επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την κινεζική πολυεθνική συνέστησε στους εργαζόμενους του ΣΕΜΠΟ ο Αλ. Τσίπρας, περιοδεύοντας χτες στο χώρο επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματός του! Οπως δήλωσε επί λέξει, «θα κληθεί η νέα κυβέρνηση να δώσει δείγματα γραφής. Θα ακολουθήσει την πεπατημένη; Την πεπατημένη μετά τις εκλογές να αναιρούνται οι προεκλογικές υποσχέσεις; Θα ακολουθήσει την πεπατημένη της προηγούμενης κυβέρνησης να εκποιεί το δημόσιο πλούτο σε ιδιωτικά συμφέροντα ή θα ακολουθήσει την κοινή λογική και το δημόσιο αίσθημα που ζητά μεγάλες αλλαγές, σημαντικές αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα»!

Και συμπλήρωσε ο επικεφαλής του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ: «Η αποικιοκρατική σύμβαση που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση και που η σημερινή λέει ότι θα αναθεωρήσει, δε μας λέει όμως προς ποια κατεύθυνση, με ποιο πολιτικό στόχο (…) Η νέα κυβέρνηση καλείται πολύ σύντομα να δώσει εξετάσεις. Οι μέρες του μέλιτος ήταν λίγες. Τώρα καλείται να δείξει δείγματα γραφής και να πάρει δύσκολες αποφάσεις, που θα σηματοδοτήσουν και την πορεία στο μέλλον».

Παίζοντας επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος των απεργών και επί της ουσίας «χαϊδεύοντας» τα δεδηλωμένα κυβερνητικά σχέδια και την στρατηγική των ιδιωτικοποιήσεων, ο Αλ. Τσίπρας έφτασε στο σημείο να καλέσει τους εργαζόμενους του λιμανιού σε ετοιμότητα να στηρίξουν αυτές τις «δύσκολες αποφάσεις» λέγοντας αμέσως μετά τα παραπάνω: «Η χώρα χρειάζεται ρήξεις και τολμηρές αποφάσεις. Ρήξεις με μεγάλα συμφέροντα, προκειμένου να προασπίσουμε το δημόσιο πλούτο και την κοινωνική ευημερία. Και βεβαίως για να κάνει κανείς αυτές τις ρήξεις χρειάζεται την υποστήριξη της κοινωνίας και του εργατικού κινήματος. Υπάρχει εδώ. Υπάρχει ένα κίνημα που δρα με αποφασιστικότητα».

Με άλλα λόγια, ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ λέει στους εργαζόμενους ότι η κυβέρνηση έχει όλη την καλή διάθεση να κάνει «ρήξεις» στο θέμα της παράδοσης του λιμανιού και ότι ο αγώνας τους πρέπει να στοχεύει στη στήριξη αυτών των «ρήξεων». Κι αυτό όταν η μόνη «ρήξη» που έχει αφήσει να διαφανεί ότι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, είναι η παράδοση και του τελευταίου προβλήτα στην κινεζική πολυεθνική, δίπλα στις δύο που έχει ήδη πάρει με τη σύμβαση που ισχύει σήμερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΥΝ: «Επιβεβαίωση της αρνητικής πορείας της οικ. δραστηριότητας» η έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_15/10/2009_302493

Με αφορμή τα στοιχεία για την έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών που έδωσε στην δημοσιότητα σήμερα η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και την καθίζηση των δημοσίων εσόδων, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΝ τόνισε:

«Η εκτόξευση των ακάλυπτων επιταγών αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της αρνητικής πορείας της οικονομικής δραστηριότητας. Σήμερα όλοι πια ομολογούν ότι η αγορά βουλιάζει. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση επιβάλλεται η κατάργηση της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και η αντικατάστασή του από μια νέα δημόσια υπηρεσία που θα λειτουργεί με κοινωνικούς και αναπτυξιακούς όρους κάτω από δικαστικό και κοινωνικό έλεγχο» .

«Παράλληλα, έχει ωριμάσει η ανάγκη υιοθέτησης μιας στρατηγικής ελέγχου των τραπεζών με πρώτο βήμα τον πλήρη δημόσιο έλεγχο της Εθνικής Τράπεζας. Βέβαια, η κυβέρνηση φαίνεται πως κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις χθες διέψευσε τις πληροφορίες περί συγχώνευσης της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αρνούμενη την δημιουργία ενός μικρού έστω δημόσιου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα» .

«Την ίδια ώρα, παρατηρείται μια καθίζηση των δημοσίων εσόδων. Είναι φανερό πως η ελληνική οικονομία βαδίζει στο δρόμο μιας βαθιάς οικονομικής ύφεσης. Η αντιστροφή αυτής της πορείας περνά μέσα απ’ την υιοθέτηση μιας αναπτυξιακής πολιτικής με πρωταγωνιστικό τον ρόλο των δημοσιών επενδύσεων και με παράλληλη ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων και της απασχόλησης» .

Tsakthan Daily, 15 October 2009

Οικολόγοι και «οικολόγοι»

Τώρα που αποκτήσαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συναφών (;) θεμάτων καλό θα ήταν να θυμηθούμε ορισμένες θεωρίες για την οικολογία και να εικάσουμε πώς θα κινηθούν οι νέοι κυβερνώντες σε αυτό τον τομέα με βάση όχι μόνο την θεωρία αλλά και την ιστορική πρακτική. Εν αρχή ην ο φιλελευθερισμός που πρόβαλε το δόγμα ότι ο επιχειρηματίας, το οικονομικό άτομο, λειτουργεί με βάση την αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους και της ελαχιστοποίησης του κόστους.[1]

Υπάρχουν αρκετές τάσεις στο χώρο της φιλελεύθερης οικολογίας. Η βασικότερη και πιο ιστορική είναι η τάση του θετικού φιλελευθερισμού , που υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη να παρέμβουν στην καπιταλιστική οικονομία με σκοπό την αποτροπή και πρόληψη της καταστροφής του περιβάλλοντος, ή έστω την αποκατάσταση των ζημιών που υφίσταται το περιβάλλον. Αυτό δε σημαίνει ότι οι θετικοί φιλελεύθεροι περιβαλλοντιστές στερούνται γενικότερου οράματος ή ότι θέτουν χαμηλά τον πήχη στα πλαίσια του στενού πραγματισμού. Σημαντική υπήρξε η συμβολή πολλών θετικών φιλελεύθερων περιβαλλοντιστών στην ανάπτυξη του κινήματος ενάντια στην ίδρυση νέων πυρηνικών εργοστασίων σε Δύση και Ανατολή κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990.[2] Η πραγματιστική αντίληψη του θετικού φιλελεύθερου οικολογισμού κυριάρχησε στις ΗΠΑ στο πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Σήμερα κυριαρχεί και σε επίπεδο Βρυξελλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πραγματιστική πολιτική παρέμβαση είχε να επιδείξει πολλά άμεσα αποτελέσματα στη διάρκεια των θητειών των Προέδρων που είχαν εκλεγεί με το πρόγραμμα του κινήματος των Προοδευτικών (θητείες Theodore Roosevelt, και κυρίως του Franklin Roosevelt με New Deal). Η πραγματιστική αντίληψη του θετικού φιλελεύθερου περιβαλλοντισμού έγινε πράξη με τις κινητοποιήσεις των διαφόρων περιβαλλοντιστικών ομάδων πίεσης και με τη βοήθεια των επαγγελματιών λομπιστών που έπεισαν τους βουλευτές, τους γερουσιαστές και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ψηφίσουν νόμους και να εκπονήσουν πολιτικές που να περιορίζουν την ανεξέλεγκτη επιχειρηματική δραστηριότητα των «ληστρικών καπιταλιστών» (“robber barons”) σε βάρος των δασών, των φυσικών πόρων και της αισθητικής των αστικών και υπαίθριων χώρων. Επίσης, δημιουργήθηκαν πάρκα και εθνικοί δρυμοί, προστατεύθηκαν τα άγρια δάση και τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη του ζωικού βασιλείου (π.χ. Βίσονες κ.α.), οριοθετήθηκαν οι χρήσεις γης και προωθήθηκαν προγράμματα διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση σχετικά με την περιβαλλοντική αγωγή. Αυτή η πραγματιστική αντίληψη είναι και σήμερα η επικρατούσα στις ΗΠΑ με πρωτοπόρες τις μεγάλες οργανώσεις και τα λομπιστικά γραφεία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ταμείου για την Υπεράσπιση του Περιβάλλοντος (Environment Defense Fund) που, όπως και άλλες συναφείς οργανώσεις διεκδικούν τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων και τη θεσμοποίησή τους ως κύριων εκφραστών του περιβαλλοντικού κινήματος στο πλαίσιο της λειτουργίας κρατικών θεσμών όπως η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Η δεύτερη και ιδιαίτερα ακραία εκδοχή της φιλελεύθερης αυτής αντίληψης είναι αυτή των θιασωτών της αγοράς (αρνητικός φιλελευθερισμός). Αυτή είναι η θέση του Ronald H. Coase, ο οποίος θεωρεί ότι οι εξωτερικές επιβαρύνσεις, που προκαλούνται από την ρύπανση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και κατά προτεραιότητα πρέπει να αποζημιώνει η επιχείρηση που ρυπαίνει: «ο ρυπαίνων πληρώνει».[3] Η κρατική παρέμβαση κατά τον Coase υποκαθιστά τον μηχανισμό της αγοράς, γιατί τα περιβαλλοντικά προβλήματα αφορούν τους φυσικούς πόρους που δεν ανήκουν σε κανένα, δηλαδή ανήκουν σε όλους, έτσι ώστε η ανυπαρξία ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων να δικαιολογεί την κρατική παρέμβαση και να παρεμποδίζει τους μηχανισμούς της αγοράς να διευθετήσουν το πρόβλημα. Σε αυτούς τους κύκλους ενδημεί η λογική της «αγοραπωλησίας» δικαιωμάτων ρύπανσης. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, οι εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό και μηχανισμούς μείωσης της ρύπανσης  Πράγματι, για τους φιλελεύθερους της αγοράς,  η μοναδική λύση στα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η «έξυπνη ανάπτυξη των αγορών και των οιονεί αγορών.» Οι συγκεκριμένοι (σκληροπυρηνικοί) φιλελεύθεροι απορρίπτουν το είδος διαχείρισης των φυσικών πόρων που υποστηρίζουν οι ορθολογιστές των κυβερνητικών διοικήσεων και πιστεύουν ακράδαντα ότι η πολιτική δημοκρατία δεν είναι τίποτε άλλο από εξυπηρετητή των ειδικών ομάδων συμφερόντων. Συνεπώς, η μοναδική έξοδος από το τέλμα είναι η απόδοση τιμών στη φύση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι φυσικοί πόροι είναι εμπορεύματα των οποίων οι τιμές ρυθμίζουν τις μεταβολές των διαθέσιμων ποσοτήτων των αγαθών. Με το επιχείρημα ότι ο κάθε άνθρωπος φροντίζει καλύτερα τον οικείο του χώρο από όσο τον κοινό δημόσιο χώρο, οι (σκληροπυρηνικοί) φιλελεύθεροι της αγοράς προτείνοιυν την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της φύσης, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση και αποτίμηση σε χρήμα της γης, των δασών, του αέρα και των υδάτων, μαζί με τον ιχθυολογικό πλούτο και την υπόλοιπη χλωρίδα και πανίδα, τον ορυκτό πλούτο και τους ενεργειακούς πόρους. Η  ανταλλαγή τους στην αγορά θα προσδιορίζει τους ρυθμούς ζήτησης – καταναλωσης καθώς και το ρυθμό της ανάλωσής τους.[4]

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Ο,τι δηλώσεις

Στίχοι: Γιάννης Καραλής
Μουσική: Γιάννης Καραλής
Πρώτη εκτέλεση: Πωλίνα

Για να πιάσεις την καλή
και να κάνεις φήμη,
η ψευτιά και το μπλαμπλά
είναι επιστήμη.
Γίνεσαι διάσημος,
γίνεσαι μονάδα,
ό,τι θέλεις γίνεσαι
μόνο στην Ελλάδα.

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις

Το καλάμι καβαλάς,
λες ό,τι γουστάρεις ,
όλοι σε θαυμάζουνε
όταν σνομπάρεις.
Γίνεσαι πολιτικός
και ιδεολόγος,
κόκκινος ή πράσινος,
μπλε και οικολόγος.

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις

Ό,τι δηλώσεις,
ό,τι δηλώσεις είσαι,
ό,τι δηλώσεις
και ό,τι ανακοινώσεις
www.madata.gr

Παγκόσμια μέρα «Πλυσίματος των Χεριών»

15 Οκτωβρίου 2009, 07:36

Εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο, πλένουν σήμερα ταυτόχρονα τα χέρια τους, σηματοδοτώντας την δεύτερη παγκόσμια μέρα «Πλυσίματος των Χεριών», με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και της Unicef.

Σκοπός αυτής της ημέρας είναι να περαστεί το μήνυμα ότι αυτή η απλή πράξη, είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευόμαστε από τις θανατηφόρες ασθένειες. Επιπλέον, μας υπενθυμίζει ότι σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης ζει σε ανεπαρκείς έως άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Περίπου 120.000.000 παιδιά από 70 διαφορετικές χώρες, από τις πέντε ηπείρους, αναμένεται να συμμετάσχουν στην καμπάνια, πλένοντας μόνο τα χέρια τους.

Η Ινδία έχει θέσει ως επικεφαλής της πρωτοβουλίας, τον σταρ του κρίκετ, Σάχιν Τέντουλκαρ και αυτός μαζί με την ομάδα του, θα δείξουν ποιος είναι ο σωστός τρόπος  πλυσίματος των χεριών.

«Πρέπει να τα πλένουμε πριν το μαγείρεμα, πριν το γεύμα, μετά την τουαλέτα και μετά το καθάρισμα ενός μωρού», δήλωσε ο σύμβουλος προγράμματος της Unicef.

Κάθε χρόνο, οι διαρροϊκές ασθένειες και οι οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις γίνονται αιτία για το θάνατο πάνω από 3,5 εκατομμυρίων παιδιών κάτω των 5 ετών.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος των Χεριών, που γιορτάζεται στις 15 Οκτωβρίου σε 80 χώρες του κόσμου, επισημαίνεται πως το πλύσιμο με σαπούνι και νερό είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές και οικονομικές παρεμβάσεις υγείας.

Το νερό από μόνο του δεν αρκεί. Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό όταν είναι κρίσιμο – δηλαδή μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν το φαγητό, βοηθά να μειωθούν τα κρούσματα διάρροιας πάνω από 40% και οι αναπνευστικές λοιμώξεις σχεδόν 25%.

Επιπλέον, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι συνιστάται επίσης ως ένα βασικό μέτρο για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης Η1Ν1.

Παρά τις μεγάλες δυνατότητες που έχει το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι, σπάνια εφαρμόζεται και δεν είναι πάντα εύκολη η προώθησή του. Ενώ το σαπούνι είναι διαθέσιμο στα περισσότερα νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο, τα ποσοστά χρήσης του – στις περιστάσεις που είναι κρίσιμο – κυμαίνονται από μηδέν έως 34%.

Το ακάθαρτο νερό και η ανεπαρκής υγιεινή είναι συχνά οι βασικές αιτίες για απουσίες από την εργασία και το σχολείο, που διαιωνίζουν τον κύκλο της οικονομικής και κοινωνικής στασιμότητας σε πολλές χώρες. Οι επενδύσεις που γίνονται στον τομέα της υγείας, της παιδικής επιβίωσης, της εκπαίδευσης, της παροχής νερού και της υγιεινής, τίθενται όλες σε κίνδυνο αν δεν δοθεί έμφαση στο πλύσιμο των χεριών με σαπούνι.

Με το σύνθημα «Τα καθαρά χέρια σώζουν ζωές» η παγκόσμια εκστρατεία της Ημέρας Πλυσίματος των Χεριών έχει ως στόχο να καταστήσει τα παιδιά των σχολείων φορείς αλλαγής εισάγοντας παρεμβάσεις υγιεινής στα σχολεία, συμπεριλαμβανόμενου του πλυσίματος των χεριών με σαπούνι, ώστε τα παιδιά να μεταφέρουν με τη σειρά τους αυτές τις καλές πρακτικές υγιεινής στα σπίτια και τις κοινότητές τους.

Από την Κολομβία μέχρι το Μπαγκλαντές, από την Κένυα μέχρι τις Φιλιππίνες, από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι την Αιθιοπία, περίπου 200 εκατομμύρια παιδιά κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν τη χρονιά που μας πέρασε στο γενέθλιο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πλυσίματος των Χεριών.

Φέτος, πολύ περισσότερα παιδιά, δάσκαλοι, γονείς, προσωπικότητες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα συμμετάσχουν στον εορτασμό.

http://www.madata.gr/epikairotita/press/44581.html

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης και λιμενεργατών με αιχμή τη συνεχιζόμενη απεργία τους, η κρίσιμη συνάντηση της Λούκας Κατσέλη σήμερα με εκπροσώπους τους, αλλά και η συνάντηση που είχε η υπουργός με τον Κινέζο πρέσβη σε καλό κλίμα με εμφανή διάθεση και από τις δύο πλευρές για εξεύρεση λύσης, η δέσμη μέτρων από τον πρωθυπουργό για διαφάνεια και αξιοκρατία στο δημόσιο τομέα, το έντονα αρνητικό κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας με αιχμή την εκλογή προέδρου του κόμματος, η έντονη αντιπαράθεση Καραμανλή – Μεϊμαράκη για το ζήτημα της διεξαγωγής του συνεδρίου, η αύξηση της ανεργίας, καθώς και η άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, απασχολούν σήμερα τα πρωτοσέλιδα του ελληνικού Τύπου.

Αναλυτικά, οι τίτλοι των εφημερίδων κατ’ αλφαβητική σειρά είναι οι ακόλουθοι:

* ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Άρωμα Γυναίκας στη σημερινή Βουλή… Αφιέρωμα: Οι όμορφες, επιτυχημένες και έξυπνες βουλευτίνες».

* ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Σε φουρτούνα η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι απεργίες στον ΟΛΠ παρά τη διαφαινόμενη προσέγγιση της Λ. Κατσέλη με τους Κινέζους».

* Η ΑΥΓΗ: «Cosco, παρ΄τα όλα! Επέκταση της συμφωνίας για το λιμάνι του Πειραιά… διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, σε αντάλλαγμα για τα «εργασιακά δικαιώματα».

* ΑΥΡΙΑΝΗ: «Μεγάλη απειλή για την υπό κατάρρευση Οικονομία της χώρας. Οι εργατοπατέρες αντικατέστησαν την ανύπαρκτη και διαλυμένη αντιπολίτευση».

* ΤΟ ΒΗΜΑ: «Τα πέντε «κλειδιά» για το νέο κράτος».

* Η ΒΡΑΔΥΝΗ: «Κυβέρνηση παγιδευμένη στα προεκλογικά της «ΘΑ». «Παγώνει» η αγορά από την απεργία στο λιμάνι του Πειραιά».

* ΕΘΝΟΣ: «Κήρυξε πόλεμο στο ρουσφέτι. Δέσμη μέτρων από τον Γιώργο για διαφάνεια, αξιοκρατία».

* ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Στο… καλάθι το «βέτο» στην ΕΕ τα Σκόπια. Χωρίς να έχει επιλυθεί η διαφορά για το όνομα, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις».

* ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: «Καραμανλής: Είσαι τρελός Μεϊμαράκη. Δυναμική σύγκρουση των δύο ανδρών για το Συνέδριο».

* ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά μοιάζει με… Κινέζικο μαρτύριο».

* ΕΣΤΙΑ: «Άθλιο κράτος τεράστιες σπατάλες. Βαρειές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας».

* Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Θρίλερ η απεργία στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση επιδιώκει συναινετική λύση – Επιφυλακτική, ωστόσο, η κινεζική COSCO».

* Ο ΛΟΓΟΣ: «Διάλογος για τη σύμβαση. Δεν ακυρώνεται η ισχύουσα σύμβαση, τόνισε η Λ. Κατσέλη».

* ΤΑ ΝΕΑ: «Βάπτισμα πυρός σε λιμάνια, ναυπηγεία, ενώ η ανεργία πλησιάζει το 10%».

* Η ΝΙΚΗ: «Συγκρουστείτε με την εξουσία. Το νέο δόγμα του Γιώργου από το βήμα της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ».

* ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: «Μπρα ντε φερ Σαμαρά – Αβραμόπουλου. Ασφυκτική πίεση για ενιαίο αντι-μητσοτακικό μέτωπο».

* ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Το ΠΑΣΟΚ δίνει το λιμάνι ολοκληρωτικά στην COSCO. Πέφτουν τα προεκλογικά κόλπα της επαναδιαπραγμάτευσης».

* Η ΧΩΡΑ: «Οργή Μεϊμαράκη κατά Καραμανλή, Σιούφα για τους χειρισμούς (και όχι μόνο) σχετικά με το έκτακτο συνέδριο».

* City Press: «Κρίση στην αγορά εργασίας».

* Metro «Πόλεμος» στην εκπαίδευση. Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει κατά της ΠΟΣΔΕΠ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων».

Θεσσαλονίκη

* ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: «50.000 άνεργοι στη Θεσσαλονίκη! Εκτινάχτηκε στο 11,4% η ανεργία».

* ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: «Χαϊδεύουν τα Σκόπια, μας κάνουν και συστάσεις! Η Κομισιόν άνοιξε στην ΠΓΔΜ την πόρτα της ένταξης».

* ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: «Σώστε το Θερμαϊκό! Εγκρίθηκε πρόγραμμα δράσης 1,5 εκ. ευρώ».

TO BHMA

Δεν σήκωσαν το χέρι τους το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τέσσερις του ΠαΣοΚ

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=293920&ct=32&dt=15/10/2009

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το θέμα του όρκου, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει να ορκιστούν οι βουλευτές του με πολιτικό και όχι με θρησκευτικό όρκο. Μάλιστα υπήρξε και σχετική τηλεφωνική επικοινωνία του απερχόμενου Προέδρου της Βουλής κ. Δ. Σιούφα με τον πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλ. Τσίπρα, κατά την οποία τού διευκρίνισε ότι ο όρκος των βουλευτών καθορίζεται από το Σύνταγμα (άρθρο 59) και ότι «δεν τίθεται θέμα πολιτικού όρκου». Απαντώντας μάλιστα στη σχετική επιστολή του κ. Τσίπρα, επεσήμανε ότι «ο σεβασμός του Συντάγματος είναι απόλυτος και απ΄ όλους», ξεκαθαρίζοντας ότι βάσει των προβλεπομένων θα γίνει και η ορκωμοσία, καθώς και η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ορκωμοσίας. Ετσι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να μην εισέλθουν στην αίθουσα της Ολομελείας κατά τη διάρκεια του αγιασμού, ως πράξη συμβολισμού, καθώς τάσσονται υπέρ του διαχωρισμού των εξουσιών Εκκλησίας και Κράτους. Οταν ολοκληρώθηκε ο αγιασμός και ενώ η προεδρεύουσα κυρία Ελσα Παπαδημητρίου είχε ήδη αρχίσει να διαβάζει τον προβλεπόμενο όρκο, τον οποίο επανελάμβαναν οι βουλευτές, άνοιξε η πόρτα και εισήλθαν στον χώρο τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι απλώς πήραν τη θέση τους στα έδρανα.

Κατά την πάγια τακτική τους οι βουλευτές του ΚΚΕ κατά την ορκωμοσία στάθηκαν όρθιοι δίχως να σηκώσουν το χέρι τους και να επαναλάβουν τα λόγια του όρκου. Υπήρξε άλλωστε σχετική γραπτή δήλωση της κυρίας Αλέκας Παπαρήγα υπέρ της αναγκαιότητας κατάργησης του θρησκευτικού όρκου για όπου και αν προβλέπεται. Εξαίρεση από την ΚΟ του ΚΚΕ απετέλεσε η κυρία Λιάνα Κανέλλη , η οποία ορκίστηκε κανονικά σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Αλλά και από την κυβερνώσα παράταξη υπήρξαν βουλευτές που δεν ορκίστηκαν με θρησκευτικό όρκο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σπ. Κουβέλης, ο οποίος βρισκόταν στα κυβερνητικά έδρανα, στάθηκε σε στάση προσοχής την ώρα της ορκωμοσίας, σε αντίθεση με τους άλλους συναδέλφους του οι οποίοι είχαν σηκώσει το δεξί τους χέρι με ενωμένα τα τρία δάχτυλα ως σύμβολο της Αγίας Τριάδας. Ιδια στάση τήρησαν από τη θέση τους στα βουλευτικά έδρανα ο υφυπουργός Υποδομών κ. Ν. Σηφουνάκης , καθώς και οι κυρίες Μαρία Δαμανάκη και Μάγια Τσόκλη.

ΝΑΥΤΕΡΜΠΟΡΙΚΗ

Προσφυγές στη δικαιοσύνη
Στα «χαρακώματα» κολέγια και πανεπιστημιακοί καθηγητές
Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009 07:00
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1728530

«Πόλεμος» ξέσπασε μεταξύ των κολεγίων και των πανεπιστημιακών καθηγητών. Ειδικότερα, με προσφυγές στη δικαιοσύνη απαντά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων (HAC) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Καθηγητών Πανεπιστημίου (ΠΟΣΔΕΠ) που επίσης προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση Σπηλιωτόπουλου.

Όπως ανακοινώθηκε από το σύνδεσμο, αποφασίστηκε η άμεση ανάθεση στους νομικούς συμβούλους να προετοιμάσουν για κάθε ένα κολέγιο, αλλά και για τον σύνδεσμο, αγωγές και μηνύσεις εναντίον των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ για ηθική και οικονομική βλάβη, που έχουν υποστεί από τις «ανακριβείς ανακοινώσεις των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ, με τις οποίες αμφισβητείται το κύρος, η καλή λειτουργία και η νομιμότητα των Κολεγίων τόσο πριν όσο και μετά την χορήγηση αδειών λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας».

Επίσης, θα καταθέσουν μηνύσεις για «τα όσα δυσφημιστικά περιέχονται σε πολλές ανακοινώσεις των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ».

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΕΝΝΗΣ

[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Δεν αφήνω ποτέ τους συντρόφους μου στα κρύα του λουτρού

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

Δηλώνει κατηγορηματικά πως ήταν αυτή που αποφάσισε να αρνηθεί τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος που της προσέφερε ο Γ. Παπανδρέου και όχι οι Οικολόγοι Πράσινοι, αφού άλλωστε στην ίδια έγινε η πρόταση.
Όσο για τον λόγο; Κατεβαίνει υποψήφια δήμαρχος Βιέννης και όπως χαρακτηριστικά λέει «δεν αφήνω ποτέ τους αγώνες μου στα μισά και τους συντρόφους μου στα κρύα του λουτρού». Αν είχε γίνει στο κόμμα, υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να προχωρήσουν σε σοβαρό διάλογο.
Γιατί οι Οικολόγοι Πράσινοι αρνήθηκαν το υφυπουργείο Περιβάλλοντος από όπου θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε οικολογικότερες κατευθύνσεις;

Δεν αρνήθηκαν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Αρνήθηκα εγώ- όσο δύσκολη κι αν ήταν για μένα αυτή η απόφαση- λόγω των σοβαρότατων υποχρεώσεων στη Βιέννη: βάζω υποψηφιότητα για δήμαρχος και βρίσκομαι σε προεκλογική εκστρατεία που δεν θα μπορούσα και δεν θα ήθελα να εγκαταλείψω στα μισά του δρόμου.

Συμμετοχή σε υφυπουργείο είναι «κυβέρνηση συνεργασίας»;
Εξαρτάται αν η πρόταση απευθύνεται προσωπικά σε ένα άτομο ή στον πολιτικό χώρο που αυτό αντιπροσωπεύει.

Δεν ήταν ευκαιρία να δοκιμαστούν στην πράξη;

Ο νόμος της πράξης είναι η ωραιότερη και η πιο ανηλεής πλευρά της πολιτικής. Όμως η πρόταση απευθυνόταν σε μένα.

«Οι ευκαιρίες ξαναγυρίζουν», δηλώσατε. Θεωρείτε πιθανή νέα πρόταση στους Οικολόγους Πράσινους;

Δεν θεωρώ τίποτα γιατί δεν είμαι μάντης. Απλώς η πείρα μου με έχει διδάξει ότι όλα είναι πιθανά ό ταν υπάρχει θέληση. Οι συνεργασίες παραμένουν ταμπού στην Ελλάδα;

Κάθε άλλο! Αλλά βάση κάθε συνεργασίας είναι ο σοβαρός διάλογος και η συμφωνία πάνω σε συγκεκριμένα σχέδια.

Γιατί η απόφαση ελήφθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως κατήγγειλαν στελέχη σας;

Αν η πρόταση απευθυνόταν στους Οικολόγους Πράσινους, τότε θα αποφασίζαμε όλοι μαζί. Όμως έγινε σε μένα και έπρεπε να αποφασίσω εντός λίγων ωρών. Εδώ λοιπόν λειτούργησε ο νόμος του αδιαχώρητου.

Στελέχη του κόμματος εξέφρασαν δημόσια διαφωνία στην απόφαση να μη δεχτείτε την πρόταση του κ. Παπανδρέου. Βοηθά την εικόνα των Οικολόγων Πράσινων;

Είμαι περήφανη που ο χώρος μας δεν γνωρίζει λογοκρισία. Αν ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει τη συνεργασία των Οικολόγων Πράσινων, και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε σοβαρό διάλογο. Όμως η πρόταση έγινε σε μένα και είναι γνωστό ότι είμαι βουλευτής και πρόεδρος των Πρασίνων της Βιέννης. Η απόφασή μου λοιπόν δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική πολιτική.

Δήμαρχος στη Βιέννη ή υφυπουργός στην Ελλάδα;

Κάθε πράγμα στον καιρό του… Αν οι Πράσινοι έδιναν το ΟΚ θα αφήνατε την υποψηφιότητα για τη δημαρχία της Βιέννης;

Όχι, δεν αφήνω ποτέ τους αγώνες μου στα μισά και τους συντρόφους μου στα κρύα του λουτρού.

Η ελληνική πολιτική σκηνή είναι στα μελλοντικά σας σχέδια;

Θα ήταν νωρίς να μιλήσουμε για σχέδια, αλλά δεν βλέπω τον λόγο γιατί να αποκλείσω το ενδεχόμενο κάποτε στο μέλλον. Σίγουρα η ζωή μου μοιράζεται μεταξύ Αυστρίας και Ελλάδας, αλλά το κέντρο βάρους, οι αγώνες και το έργο μου είναι στη Βιέννη εδώ και 23 χρόνια.

Είστε ικανοποιημένη από την εκλογική απόδοση των Οικολόγων Πράσινων;

Αρκετά, 2,5% είναι μια καλή αρχή. Με 3% θα άλλαζε ριζικά το σκηνικό!

Γιατί δεν κατάφεραν να περάσουν το κατώφλι του 3%;
Άλλο ευρωεκλογές άλλο κοινοβουλευτικές εκλογές. Και γιατί είμαστε ένα νεοσύστατο κόμμα που μόλις κατάφερε τον μεγάλο άθλο στις ευρωεκλογές και όχι θαυματοποιοί. Όταν ο προεκλογικός αγώνας είναι τόσο σύντομος, πάντα ευνοούνται κόμματα με τις ανάλογες οικονομικές δυνατότητες. Για μας ισχύει το «πόδια μου ποδαράκια μου».
Πώς κρίνετε τις μέχρι τώρα κινήσεις της κυβέρνησης;

Με κάνουν να ελπίζω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει επιτέλους. Η γνώμη σας για τη νέα υπουργό Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη;
Τη θεωρώ ικανή και της εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία.

Οι τρεις σημαντικότερες προτεραιότητες του νεοσυσταθέντος υπουργείου για εσάς;

Δασολόγιο, ματαίωση της εκτροπής του Αχελώου, επαναστατική στροφή στα φωτοβολταϊκά.

Θα στηρίξουν οι Οικολόγοι Πράσινοι την πράσινη ανασυγκρότηση της Ηλείας που εξήγγειλε η κυβέρνηση;

Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Εγώ στηρίζω κάθε πραγματική προσπάθεια πράσινης ανάπτυξης.

Πράσινη ανάπτυξη η απάντηση στην κρίση;

Η μόνη λογική απάντηση στην κρίση.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «ακριβή» επιλογή.

Η καταστροφή του κλίματος είναι απίστευτα ακριβότερη.

Μόδα ή συνείδηση στην Ελλάδα η οικολογία;

Καλοδεχούμενη κι η μόδα όταν βοηθάει να στεριώσει η συνείδηση πιο βαθιά.

Τι θα δίδασκαν οι Αυστριακοί Πράσινοι στους Έλληνες;

Σε λίγα χρόνια θα έχουμε και στην Ελλάδα 10%. Όπου το πράσινο κίνημα στεριώσει, δείχνουμε τι αξίζουμε μέσα από την πολιτική συνεργασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για να δούμε λοιπόν πότε θα καταφέρουμε να βγάλουμε τον πρώτο πράσινο δήμαρχο και στην Ελλάδα!

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4541247&ct=1

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Καμιά έκπτωση

http://www1.rizospastis.gr/

Δέκα μέτρα – φωτιά για τους εργαζόμενους απαιτεί ο ΣΕΒ από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι πολλά απ’ αυτά διασταυρώνονται με τις προεκλογικές εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ. Εχουν, δε, συζητηθεί και με τη ΓΣΕΕ, η οποία έχει συμφωνήσει. Ο πρόεδρός της μιλά για «αδυναμία της οικονομίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας, ως το μείζον θέμα για αντιμετώπιση», αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρηματιών. Απέναντι σ’ αυτά, το ΚΚΕ, με την ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ με τα μέτωπα πάλης για τις λαϊκές ανάγκες, που δημοσιεύτηκε στον «Κυριακάτικο Ριζοσπάστη», δίνει απάντηση σε όφελος του λαού. Στις λαϊκές ανάγκες δε χωρά καμιά έκπτωση, ενώ θα οξύνονται όλο και περισσότερο με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αν δεν υπάρχει λαϊκή αντεπίθεση. Αυτό το συνεκτικό πλαίσιο πάλης απαιτεί να πληρώσουν οι επιχειρηματίες, ενώ συμβάλλει στην ανάπτυξη αγώνων χωρίς αναμονή, στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στο ενιαίο μέτωπο εργατών, φτωχών αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας και γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, που εναντιώνεται στην κυρίαρχη πολιτική. Απαντά σε όσους λένε ότι το ΚΚΕ δεν έχει προτάσεις, (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), αλλά και στον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ που λέει ψευδώς ότι όλα τα παραπέμπουμε στο σοσιαλισμό. Χωρίς αναμονή, λοιπόν, οργάνωση της ταξικής πάλης κόντρα στην κυρίαρχη πολιτική.

«Οικολογικά» άσφαιρα για τα μεταλλαγμένα

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=15/10/2009&id=11445&pageNo=4&direction=1

«Οχι άλλα μεταλλαγμένα στο πιάτο μας» αξιώνουν οι «Οικολόγοι – Πράσινοι» και δε θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με ένα τέτοιο αίτημα. Οι οικολογικές ευαισθησίες τους όμως αποδεικνύονται υποκριτικές αφού αποφεύγουν όπως ο διάβολος το λιβάνι να κατονομάσουν τους υπεύθυνους για την καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και για το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα έχουν εισβάλει στη ζωή των λαών της Ευρώπης με την έγκριση της ΕΕ. Ετσι, ενώ είναι γνωστό ποιοι και γιατί προωθούν τα μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως και ο ρόλος που έχει παίξει η ΕΕ, οι «Οικολόγοι – Πράσινοι» ούτε μια λέξη κριτικής δε διατυπώνουν και αρκούνται σε παραινέσεις προς την υπουργό Γεωργίας να καταψηφίσει την έγκριση και κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά τριών μεταλλαγμένων ποικιλιών καλαμποκιού στο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνεδριάζει στις 19 Οκτώβρη στις Βρυξέλλες. Και συμβουλεύουν την κυβέρνηση στην – πλέον πιθανή – περίπτωση που δεν επιτευχθεί η οριστική απόρριψη του θέματος στο εν λόγω Συμβούλιο, αφού για κάτι τέτοιο απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία, μέσω του Ελληνα επιτρόπου να ζητήσει την απαγόρευση της κυκλοφορίας αυτών των μεταλλαγμένων καλαμποκιών στις ευρωπαϊκές αγορές! Είναι προφανές ότι μεγαθήρια όπως η «Monsanto», στην οποία ανήκουν οι δύο από τις τρεις μεταλλαγμένες ποικιλίες καλαμποκιού, καμία απειλή δε νιώθουν από τέτοιου τύπου παρεμβάσεις, ούτε από «οικολόγους» που δεν αμφισβητούν ούτε στο ελάχιστο το πλαίσιο εντός του οποίου φύονται ανεξέλεγκτα σαβούρες επικίνδυνες για τους λαούς. Το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο τα μεταλλαγμένα, αλλά αυτοί που τα παράγουν, οι καπιταλιστές και το σύστημά τους.

http://www1.rizospastis.gr/page.do?publDate=15/10/2009&id=11445&pageNo=5&direction=1

Ο … «πράσινος» Τζoρτζ Σόρος

Την …«πράσινη ανάπτυξη» – φυσικά, με το …αζημίωτο – ασπάζεται πλέον και ο γνωστός μεγαλοκεφαλαιοκράτης (σ.σ. «μεγαλοεπενδυτής», κατά τον αστικό Τύπο), Τζορτζ Σόρος! Ο Τζ. Σόρος, όπως γράφτηκε πρόσφατα και στον ελληνικό Τύπο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συγκροτήσει μια νέα πρωτοβουλία κλιματικής πολιτικής, στην οποία θα δαπανά 10 δισ. δολάρια το χρόνο για 10 χρόνια. «Θα αναζητήσω επικερδείς ευκαιρίες», ομολόγησε απερίφραστα. Και βέβαια, έτσι για το «ξεκάρφωμα» και για να μη νομίσει κανείς (σ.σ. αν είναι δυνατόν!) ότι κάνει τις «πράσινες» επενδύσεις του με μοναδικό στόχο το κέρδος, έσπευσε να το παίξει και λίγο οικολόγος, προσθέτοντας: «Παράλληλα, όμως, θα επιμείνω ότι οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν πραγματικά στην επίλυση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής»!.Εμάς, βέβαια, κάτι μας λέει ότι στο μόνο που θα επιμείνει είναι οι επενδύσεις αυτές να είναι όσο το δυνατόν πιο χρυσοφόρες και να συμβάλλουν στη διόγκωση του ήδη ευτραφούς πορτοφολιού του, όπως άλλωστε έκανε τόσα χρόνια και με τις μη «πράσινες» μπίζνες του

Και ασφαλώς αφιερώνουμε την είδηση αυτή σε όσους πιστεύουν ακόμη τα «πράσινα» παραμύθια και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, και των άλλων εραστών της «πράσινης οικονομίας». Ισως τώρα να καταλάβουν ότι μοναδικός στόχος όσων υπηρετούν αυτήν την πολιτική, σε Ανατολή και Δύση, είναι η δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες τύπου Σόρος, σε τομείς όπως αυτοί της ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, των κατασκευών, του νερού κ.ά., με πρόσχημα το περιβάλλον. Αλλωστε μην ξεχνάμε ότι της αγαθοεργούς αυτής πράσινης κίνησης του κεφαλαίου της πράσινης ανάπτυξης ηγούνται ανά τον κόσμο οι Α. Γκορ και Μπιλ Κλίντον

Ομοιος τον όμοιο αγαπά…

Την «τιμή» των εκδοτικών συγκροτημάτων γενικότερα, της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας» ειδικότερα και φυσικά και της ίδιας, ανέλαβε χτες να υπερασπίσει η «Αυγή».

Ετσι, χτίζει ένα κείμενο για να απαντήσει στην αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ του «Ριζοσπάστη» σχετικά με τις κατασκευασμένες ειδήσεις για το ΚΚΕ που δημοσιεύτηκαν στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» καθώς και το σχεδιασμό εκδοτικών συγκροτημάτων να βάλουν στο στόχαστρο τη στρατηγική του ΚΚΕ παρουσιάζοντας κλίμα δήθεν δυσαρέσκειας στο εσωτερικό του Κόμματος από την πολιτική του. Αλλωστε, αυτοί άνοιξαν πρώτοι το χορό σε κεντρικό δελτίο του ΜΕΓΚΑ, με τον Π. Λαφαζάνη να μιλά «για καμπανάκι στο ΚΚΕ», για να προλάβουν μην τυχόν και τους πάρουν άλλοι την «μπουκιά από το στόμα» στην αντιΚΚΕ εκστρατεία. Χρήσιμοι πάντα…

Η «Αυγή» ανακαλύπτει ότι «το ΚΚΕ επιτίθεται σα να θέλει κάτι να κρύψει», λες και η απάντηση του ΚΚΕ ήταν η επίθεση και όχι τα ψέματα σε βάρος του από τον αστικό Τύπο, με τα οποία η «Αυγή» δείχνει ότι συμφωνεί. Ακόμα, σημειώνει ότι «η επίθεση, πρωτοφανής ακόμα και για τα ήθη του Περισσού, μοιάζει σα να μην απευθύνεται μόνο στους εκτός ΚΚΕ…», συνεχίζοντας στη ρότα των δήθεν διαφωνιών στο εσωτερικό του Κόμματος.

Η «Αυγή» βλέπει αυτά που θέλει η ίδια να δει και όχι αυτά που υπάρχουν. Ετσι, σημειώνει ότι «στην απάντηση με έντονο τρόπο το ΚΚΕ διαψεύδει πως υπάρχει η επιστολή, πως υπάρχει αρνητικό κλίμα στο κόμμα και πως υπήρχε πρόταση για «συνέδριο διαδοχής». Δεν ξεκαθαρίζει αν έχει διατυπωθεί πρόταση για έκτακτο συνέδριο». Ολα αυτά, τη στιγμή που η επιστολή του Γραφείου Τύπου και απαντούσε σε όλα τα σημεία, και κυρίως από τις πρώτες λέξεις χαρακτήριζε το «ρεπορτάζ» της «Κυριακάτικης «Ελευθεροτυπίας» «υποτιθέμενο» και ξεκαθάριζε ότι «δεν εκφράζει άλλο από τους ευσεβείς πόθους του συντάκτη, ενώ είναι αντικειμενικό να χαρακτηρισθεί και υποβολιμαίο»… Δηλαδή, τι άλλο ήθελε η «Αυγή» για να καταλάβει ότι τίποτα απ’ ό,τι γράφεται στο συγκεκριμένο πόνημα δε στέκει; Αλλά δεν είναι ότι δε θέλει να καταλάβει. Αλλωστε, το παίρνει πάνω της…

… και η «Αυγή» τη λαθροχειρία

Παίρνοντας μάλιστα σαφή θέση υπέρ των διαφόρων συνειδητά κάλπικων «ρεπορτάζ», η «Αυγή» σημειώνει: «Επί της ουσίας των όσων λέγονται και γράφονται στον Τύπο, για τις εξελίξεις στο κόμμα μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, ο «Ρ», όπως και η ηγεσία του ΚΚΕ, δεν κάνει καμία αναφορά, εμμένοντας, όπως γίνεται φανερό, στα σενάρια συνωμοσιολογίας και αντιΚΚΕ προπαγάνδας». Εδώ κάνει συνειδητή λαθροχειρία και ας την ονομάζει η ίδια όπως θέλει, ρεπορτάζ, εκτίμηση, αναπόδεικτη όμως και χωρίς στοιχεία.

Ετσι, κατά την «Αυγή», η διάψευση δημοσιεύματος δεν είναι απάντηση (προφανώς γιατί δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια, αλλά μόνο η συμβολή στη διαμόρφωση αντιΚΚΕ κλίματος), όπως ούτε η απάντηση μέσα από ρεπορτάζ και άρθρα του «Ρ» ότι τα δημοσιεύματα είναι κατασκευασμένα, άρα ψεύτικα. Το ξέρει αλλά είναι της ίδιας συνομοταξίας, πολιτικής και δημοσιογραφικής και δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Ξέρει ότι όλ’ αυτά εντάσσονται σε άλλους σκοπούς αλλά φαίνεται ότι είναι ταγμένη μ’ αυτούς…

Οπως μπερδεύει τον τίτλο με τη στήλη (αναφέρεται σε στήλη «Αλήθειες και ψέματα» στον «Ρ», ενώ αυτός ήταν εκείνη τη μέρα ο τίτλος στη στήλη «Διά του Τύπου»), έτσι μάλλον μπερδεύει και το ρεπορτάζ με το κατασκεύασμα για να δικαιολογήσει και τη δική της στάση, που αναπαράγει ψεύδη που «λέγονται» για να διαμορφώσει το κλίμα που τη βολεύει απέναντι στο ΚΚΕ.


[1] Βλ. Ναξάκης Χ. (1997) «Τα πολιτικά ρεύματα στην Οικολογία», Θέσεις,  Απρίλιος-Ιούνιος http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=578&Itemid=29

 

[2] Βλ. Price J. (1990) The Antinuclear Movement. Boston: Twayne/G.K. Hall.

[3] Coase R. (1960) “The Problem of Social Cost” in Journal of Law and Economics, October, http://www.sfu.ca/~allen/CoaseJLE1960.pdf

[4] Βλ. Anderson T. and Leal D. (2001) Free Market Environmentalism. London: Palgrave, σελ. 9-26.

Tsakthan Daily, 14 October 2009

Οι «ραγισμένες αγκαλιές» της Νέας Δημοκρατίας

«Προοδευτικός φιλελευθερισμός» είναι το όραμα του Δ. Αβραμόπουλου. Η ντόρα Μπακογιάννη αποκηρύσσει τον νεοφιλελευθερισμό. Ο Σαμαράς προσπαθεί να αρθρώσει τον εθνο-λαϊκιστικό πολιτικό λόγο με συνέπεια αλλά του τη βγαίνει μάγκικα και ορμητικά ο Πανίκας ο Ψωμιάδης. Σε λίγο θα τραγουδούν το «Όλοι σε φωνάζαν αρχηγό κι ήξερες μονάχα να διατάζεις» κι αυτό γιατί οι περισσότεροι διεκδικητές του νεοδημοκρατικού θρόνου θέλουν να αντλήσουν την πολιτική-κομματική νομιμοποίησή τους από τον ευρύτερο δεξιό λαό τους. Βέβαια, υπάρχουν «εκλεκτοί» που φαίνονται και «εκλεκτοί» που δεν φαίνονται. Η τελική επιλογή δεν φαίνεται να είναι στα χέρια της βάσης που τόσο αγαπήθηκε εσχάτως από αυτούς που την είχαν μόνο για τα «ζήτω» και για τα «κάτω» και στην καλύτερη περίπτωση για ένα “stage”…αδειανό. Σε τελευταία ανάλυση, μιλάμε για τις επιταγές της κρατικής διαχειριστικής πολιτικής και τα κόμματα-καρτέλ -και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από αυτά. Όπως έγραψε ο φίλος και συναγωνιστής Κώστας Ελευθερίου στην Εποχή της περασμένης Κυριακής (11.10.09), της ΝΔ «η ήττα αποκάλυψε λανθάνουσες συγκρούσεις οι οποίες αφορούν την λογική συγκρότησης της κομματικής οργάνωσης. Όλο αυτό το ρεύμα του παραταξιακού πατριωτισμού που εξυμνεί τον απλό νεοδημοκράτη και απαιτεί το “άνοιγμα” των διαδικασιών, φανερώνει ένα αξιοσημείωτο χάσμα μεταξύ κομματικών ελίτ και βάσης. Η πρόταση άμεσης εκλογής του αρχηγού από την βάση, εναρμονίζει την πρακτική της Νέας Δημοκρατίας με αυτή του ΠΑΣΟΚ και εν τέλει με τις κυβερνητικές ανάγκες.»

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Στίχοι/μουσική: Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Μια νύχτα θα ‘ρθει από μακριά αέρας πεχλιβάνης

Να μη μπορείς να κοιμηθείς όταν τον ανασάνεις

Θα’ χει θυμάρι στα μαλλιά, κράνα για σκουλαρίκια

και μες στο στόμα θα γυρνά ρητορικά χαλίκια

Θα κατεβεί σαν άρχοντας, θα κατεβεί σα λύκος

Να πάρει χρώμα και ζωή της μοναξιάς ο κήπος

Τα μελισσάκια θα γυρνούν γύρω απ’ τις πολυθρόνες

και το νερό το κρύσταλλο θα ρέει απ’ τις οθόνες

Αγέρα να’ σαι τιμωρός, να ‘σαι και παιχνιδιάρης

Κι αν βαρεθεί η ψυχούλα μου, να ‘ρθεις να μου την πάρεις

Για να κοιτάει από ψηλά του κόσμου τη ραστώνη

Να ξεχαστεί σαν των βουνών το περσινό το χιόνι

ΤΟ ΒΗΜΑ

Από τα μέλη η εκλογή του νέου αρχηγού

Ο κ. Κ. Καραμανλής θα παρατείνει την παραμονή του στο τιμόνι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως τα τέλη Νοεμβρίου

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Β. ΧΙΩΤΗΣ | Αθήνα – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Χρειάστηκαν δεκαήμερες διαβουλεύσεις με τους επίδοξους διαδόχους του κ. Κ. Καραμανλή και τους πολιτικούς δορυφόρους τους για να καταλήξει χθες το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο αυτονόητο συμπέρασμα ότι ο νέος αρχηγός θα πρέπει να εκλεγεί από τη βάση.

Παρά τις ενστάσεις που υπήρξαν και τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν οι τρεις διεκδικητές του «γαλάζιου θρόνου» συμφώνησαν χθες με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Δ. Σιούφα ότι στην εκλογή του νέου αρχηγού θα συμμετάσχουν όλα τα μέλη του κόμματος, αφού ξεκαθαριστούν τα μητρώα και αποκλειστούν όσοι μετανάστευσαν σε άλλα κόμματα.

Με τη διαδικασία συμφώνησε και ο κ. Καραμανλής, αποδεχόμενος μάλιστα την πρόταση να παραμείνει στη θέση του ως τα τέλη Νοεμβρίου οπότε θα αναδειχθεί ο διάδοχός του.

Ο κ. Καραμανλής δεν πήγε ούτε χθες στο γραφείο του, λόγω της ίωσης που τον ταλαιπωρεί, αλλά επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Δ. Σιούφα και αποδέχθηκε την πρότασή του να παρατείνει την παραμονή του στο τιμόνι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ώσπου να ανακοινωθεί ο νέος αρχηγός και να μη χρειαστεί να εκλεγεί στο μεσοδιάστημα μεταβατικός πρόεδρος της ΝΔ.

Α φού εξασφαλίστηκε η συναίνεση του κ. Καραμανλή, ο κ. Σιούφας άρχισε πυρετώδεις διαβουλεύσεις με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και τους κκ. Δ. Αβραμόπουλο και Αντ. Σαμαρά προκειμένου να συμφωνηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια κάλεσε την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να επικυρώσει τις αποφάσεις.

Οπως πληροφορείται «Το Βήμα» η Οργανωτική Επιτροπή θα εισηγηθεί τη μετατροπή του εκτάκτου συνεδρίου σε τακτικό για να εγκριθούν ευρύτατες αλλαγές στο καταστατικό του κόμματος και κυρίως στην αλλαγή της διαδικασίας ανάδειξης αρχηγού και του τρόπου με τον οποίο θα αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη του κόμματος. Εκτός απροόπτου δικαίωμα ψήφου θα αποκτήσουν όσοι εγγραφούν μέλη ως τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ τα παλαιότερα μητρώα των κομματικών οργανώσεων θα διαγραφούν.

Χθες, αποφασίστηκε επίσης να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ τη Δευτέρα για να εκλέξει τον νέο γενικό γραμματέα της και τους αναπληρωτές του. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει αύριο το απόγευμα και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις μετά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και τον κ. Π. Ψωμιάδη θα ανακοινώσει σήμερα την υποψηφιότητά του και ο κ. Αντ. Σαμαράς. Ολοι οι υποψήφιοι έχουν ήδη συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 50 υπογραφές, τις οποίες υποχρεούνται να καταθέσουν ως τις 22 του μηνός.

Από σήμερα εξάλλου αρχίζουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των υποψηφίων με «επιδιαιτητή» τον κ. Δ. Σιούφα για να ρυθμιστούν όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας εκλογής από τη βάση.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=293695&dt=14/10/2009

Μετ΄ εμποδίων η διανομή ρόλων στον ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα – Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009

Υστερα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, αργά χθες το βράδυ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όρισε ως κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους κκ. Π. Λαφαζάνη και Φ. Κουβέλη, ενώ για τη θέση του 7ου αντιπροέδρου της Βουλής επελέγη τελικά ο κ. Αθ. Λεβέντης , παρ΄ όλο που υπήρχε και πρόταση για τον κ. Θ. Δρίτσα. Κατά την τετράωρη συνεδρίαση αποφασίστηκε να συσταθεί Γραφείο Διεύθυνσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με συντονιστή τον κ. Ι. Θεωνά με τη συνδρομή δύο ακόμη στελεχών.

Ωστόσο η επιλογή προσώπου από την Κουμουνδούρου για τη θέση αυτή παραπέμπεται για τις επόμενες ημέρες, με δεδομένο ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την Ανανεωτική Πτέρυγα για την αντικατάσταση του κ. Δ. Χατζησωκράτη , αλλά και για να συνδυασθεί με αλλαγές σε πρόσωπα τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στον καταμερισμό αρμοδιοτήτων στον ΣΥΝ.

Επίσης, κατά τη σημερινή ορκωμοσία στη Βουλή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δώσουν θρησκευτικό όρκο- θα μπουν μετά τον αγιασμό στην αίθουσα-, εκφράζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για διαχωρισμό Εκκλησίας- Κράτους και την απόσυρση νόμων και πρακτικών που εμποδίζουν τη διάταξη του Συντάγματος περί ανεξιθρησκίας.

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=293703&dt=14/10/2009

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Προτείνει Θ. Λεβέντη για τελευταίο αντιπρόεδρο της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι Φ. Κουβέλης και Π. Λαφαζάνης

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=91755

Μετά και τις σημερινές διαδοχικές συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΝ και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστηκε να προταθεί ο Θανάσης Λεβέντης για τη θέση του τελευταίου αντιπροέδρου της Βουλής.

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκ νέου ο Φώτης Κουβέλης και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Σε ότι αφορά στη διεύθυνση της κοινοβουλευτικής ομάδας, συντονιστής αναλαμβάνει ο Γιάννης Θεωνάς, ενώ η διεύθυνση της Κ.Ο θα στελεχώθει με δυο ακόμη στελέχη, τον οικονομολόγο Θόδωρο Παρασκευόπουλο και ένα πρόσωπο που θα προτείνει ο ΣΥΝ.

Από την πλευρά του ΣΥΝ έχουν ακουστεί τα ονόματα του Αλέκου Καλύβη, του Αλέκου Φλαμπουράρη και του Γιάννη Μπαλάφα.

Υπενθυμίζεται ότι συντονιστής στην προηγούμενη βουλή ήταν ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Πολιτικός ο όρκος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

13/10/2009

http://www.imerisia.gr/general.asp?catid=15459&subid=20110&pubid=18437139

Επιστολή στον προσωρινό Πρόεδρο της Βουλής έστειλε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας, με την οποία γνωστοποιεί ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτίθενται να δώσουν πολιτικό όρκο κατά την αυριανή ορκωμοσία στη Βουλή.
Το κείμενο της επιστολής αναφέρει:

«Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής (άρθρο 3, παρ.2 ) οι εκλεγέντες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, υποχρεούνται να δώσουν όρκο που ορίζεται από το άρθρο 59 του Συντάγματος.
Είναι γνωστή η θέση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την ανάγκη διαχωρισμού εκκλησίας- κράτους και την απόσυρση νόμων και πρακτικών, που εμποδίζουν την θεμελιώδη διάταξη του Συντάγματος περί ανεξιθρησκείας. Θεωρούμε ότι ο τύπος του όρκου που έχει καθιερωθεί παραβιάζει το συνταγματικό πρόσταγμα της ανεξιθρησκείας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 13 του Συντάγματος καθώς και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, που κατοχυρώνει το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.
Εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες όλων των θρησκειών και δογμάτων, πολίτες που είναι άθεοι, αλλά και πολίτες που αρνούνται να δηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουμε ότι οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προτιθέμεθα να δώσουμε στη Βουλή τον παρακάτω όρκο,
»Ορκίζομαι στην τιμή και την συνείδησή μου να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

ΕΘΝΟΣ

Πιστός στον πολιτικό όρκο ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο Α.Τσίπρας γνωστοποιεί την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει πολιτικό όρκο και επαναλαμβάνει την ανάγκη για διαχωρισμό εκκλησίας- κράτους και απόσυρση πρακτικών που εμποδίζουν την ανεξιθρησκεία

13/10/2009

http://www.ethnos.gr/general.asp?catid=11378&subid=20110&pubid=6980825

Με επιστολή του στον προσωρινό Πρόεδρο της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποιεί την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει πολιτικό όρκο κατά την ορκωμοσία στη Βουλή και επαναλαμβάνει την ανάγκη για διαχωρισμό εκκλησίας- κράτους και απόσυρση νόμων και πρακτικών που εμποδίζουν την ανεξιθρησκεία.

Σύμφωνα με την θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ο τύπος του όρκου που έχει καθιερωθεί παραβιάζει το συνταγματικό πρόσταγμα της ανεξιθρησκείας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, όπου κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων.

«Εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες όλων των θρησκειών και δογμάτων, πολίτες που είναι άθεοι, αλλά και πολίτες που αρνούνται να δηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις» τονίζει ο Α.Τσίπρας και συνεχίζει:

«Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουμε ότι οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προτιθέμεθα να δώσουμε στη Βουλή τον παρακάτω όρκο:

«Ορκίζομαι στην τιμή και την συνείδησή μου να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου»

ΕXPRESS

Ο όρκος που θα δώσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

http://www.express.gr/news/politics/220994oz_20091013220994.php3

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσίπρας έστειλε σήμερα επιστολή στον προσωρινό Πρόεδρο της Βουλής με την οποία γνωστοποιεί τον όρκο που προτίθενται να δώσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά την αυριανή ορκωμοσία στη Βουλή, σύμφωνα με την θέση του ΣΥΡΙΖΑ για διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους και την απόσυρση νόμων και πρακτικών που εμποδίζουν τη θεμελιώδη διάταξη του Συντάγματος περί ανεξιθρησκείας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:
«Προς Τον προσωρινό Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2009 Κύριε Πρόεδρε, Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής (άρθρο 3, παρ.2 ) οι εκλεγέντες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, υποχρεούνται να δώσουν όρκο που ορίζεται από το άρθρο 59 του Συντάγματος.

Είναι γνωστή η θέση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για την ανάγκη διαχωρισμού εκκλησίας- κράτους και την απόσυρση νόμων και πρακτικών, που εμποδίζουν την θεμελιώδη διάταξη του Συντάγματος περί ανεξιθρησκείας.

Θεωρούμε ότι ο τύπος του όρκου που έχει καθιερωθεί παραβιάζει το συνταγματικό πρόσταγμα της ανεξιθρησκείας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 13 του Συντάγματος καθώς και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, που κατοχυρώνει το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.
Εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες όλων των θρησκειών και δογμάτων, πολίτες που είναι άθεοι, αλλά και πολίτες που αρνούνται να δηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουμε ότι οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προτιθέμεθα να δώσουμε στη Βουλή τον παρακάτω όρκο, «Ορκίζομαι στην τιμή και την συνείδησή μου να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
Με εκτίμηση Αλέξης Τσίπρας Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.»

ΤΑ ΝΕΑ

Οι Φ.Κουβέλης και Π.Λαφαζάνης κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεδρίαση της ΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009

Οι βουλευτές Φώτης Κουβέλης και Παναγιώτης Λαφαζάνης θα είναι εκ νέου κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιάννης Θεωνάς αναλαμβάνει συντονιστής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Αυτό αποφάσισε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την πολύωρη συνεδρίασή της την Τρίτη.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν η οργάνωση της δουλειάς, ο καταμερισμός των βουλευτών σε θεματικούς κύκλους και επιτροπές, καθώς και ο καθορισμό των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και του υποψηφίου του κόμματος για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελευταία αυτή θέση αποφασίστηκε να προταθεί ο Θανάσης Λεβέντης.

Ακόμη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψαν εκ νέου την αντίθεσή τους για το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του θρησκευτικού όρκου στην ορκωμοσία της Βουλής την Τετάρτη.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1063584

Πολιτικό όρκο θα δώσουν στο Κοινοβούλιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Επιστολή Αλ.Τσίπρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009

Την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τον διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας επαναλαμβάνει ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενημερώνοντας τον απερχόμενο πρόεδρο της Βουλής ότι στη διάρκεια της ορκωμοσίας της Τετάρτης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν πολιτικό όρκο.

Στην επιστολή του προς τον απερχόμενο πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα, ο κ. Τσίπρας σημειώνει, μεταξύ άλλων:

«Εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, θεωρούμε ότι εκπροσωπούμε Έλληνες πολίτες όλων των θρησκειών και δογμάτων, πολίτες που είναι άθεοι, αλλά και πολίτες που αρνούνται να δηλώσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

» Κατόπιν τούτων σας γνωρίζουμε ότι οι βουλευτές του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς προτιθέμεθα να δώσουμε στη Βουλή τον παρακάτω όρκο: Ορκίζομαι στην τιμή και την συνείδησή μου να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.»

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=41&nid=1063318

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5305013&publDate=14/10/2009

ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ

Μοιράζουν θέσεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η κατανομή ρόλων και θέσεων στη νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα – διεύθυνση, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κλπ. – απασχόλησε τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΝ χτες, στην οποία συμμετείχαν και οι προερχόμενοι από τον ΣΥΝ βουλευτές, αλλά και τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχιζόταν ως αργά το βράδυ. Στη διεύθυνση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποφασίστηκε να είναι ο Γ. Θεωνάς από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε εκκρεμότητα μένουν τα δυο στελέχη που θα υποδειχθούν από το ΣΥΝ.

Η «Ανανεωτική Πτέρυγα» επιμένει για τον Δ. Χατζησωκράτη, που ήταν στη διεύθυνση και της προηγούμενης ΚΟ, ωστόσο με την πρόταση αυτή δεν συμφωνούν οι υπόλοιπες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όμως και το «αριστερό ρεύμα» του ΣΥΝ. Η αντιπαράθεση που υπάρχει γύρω απ’ αυτό το θέμα αποτυπώθηκε και σε δημοσίευμα στον χτεσινό Τύπο όπου γίνεται λόγος για «καρατόμηση του Δ. Χατζησωκράτη» και αφήνεται σαφώς να εννοηθεί ότι η μεθόδευση της απομάκρυνσής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει χαρακτηριστικά πολιτικής δίωξης. Κατά τα λοιπά αποφασίστηκε τη θέση του 7ου αντιπροέδρου της Βουλής να καταλάβει ο Θ. Λεβέντης και όχι ο Θ. Δρίτσας, όπως διέρρεε χτες. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του σχήματος ορίστηκαν οι Φ. Κουβέλης και Π. Λαφαζάνης.

Στο μεταξύ στη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει μπροστά στην Πανελλαδική Οργανωτική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ παρενέβη χτες ο Φ. Κουβέλης εκφράζοντας την κατηγορηματική του αντίθεση με προτάσεις που κατατίθενται για μετατροπή του σχήματος σε ενιαίο κόμμα. Σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9.84» σημείωσε: «Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν την άποψη ότι πρέπει να έχουμε μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ προς μια κατεύθυνση ενός διαμορφωμένου σχήματος που θα μοιάζει με κόμμα. Είμαι αντίθετος (…). Δεν βρισκόμαστε στη θέση εκείνη που θα μπορούσε κανείς να δικαιολογήσει τη μετακίνησή μας προς ένα κόμμα».

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Φ. Κουβέλης υπερασπίστηκε την ιδρυτική συμφωνία, που ωστόσο αμφισβητείται από τις άλλες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ. Οπως είπε: «Τα ζητήματα συνλειτουργίας μας μπορούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλωστε έχουμε μια ιδρυτική συμφωνία, η οποία καθορίζει σε σημαντικό βαθμό μια σειρά από θέματα και μπορούμε να προωθήσουμε και άλλες συνθήκες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη συνλειτουργία».

Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα λιμάνια

http://www1.rizospastis.gr/story.do?id=5304368&publDate=14/10/2009

Θαυμάστε «προγραμματική αντιπολίτευση» στο ΠΑΣΟΚ: «Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Α’ και Β’ Πειραιά, Θοδ. Δρίτσας και Παν. Λαφαζάνης, αναφορικά με την επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για το Λιμάνι του Πειραιά, έκαναν την παρακάτω δήλωση: Ολα δείχνουν ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντί να καταγγείλει και να ακυρώσει την αποικιοκρατική σύμβαση παράδοσης του λιμανιού του Πειραιά στην COSCO, υπαναχωρεί και αναδιπλώνεται σε ανούσιες διαπραγματεύσεις που δε θα θίγουν την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σύρεται και μάλιστα πολύ γρήγορα πίσω από τα δήθεν τετελεσμένα του κ. Κ. Καραμανλή, αλλά και τις μετεκλογικές πιέσεις της κας Ντ. Μπακογιάννη, η οποία, «βασιλικότερη του βασιλέως», εμφανίστηκε με δηλώσεις της ως εκπρόσωπος των κινέζικων συμφερόντων». Τι λέει ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ; Οτι η καλή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε όλη την καλή διάθεση να καταγγείλει και να ακυρώσει τη σύμβαση με την COSCO και άρα να συγκρουστεί με την ευρωενωσιακή πολιτική που επιβάλλει την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών και ανοίγει το δρόμο για την παράδοσή τους σε μονοπωλιακά μεγαθήρια. Αλλά δυστυχώς, η κυβέρνηση, παρά τις καλές προθέσεις της, σύρθηκε σε αναδίπλωση κάτω από το βάρος των τετελεσμένων της κακιάς ΝΔ και των όσων είπε χτες η Ντόρα Μπακογιάννη! Αυτά λέει στους εργαζόμενους ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, οδηγώντας τους κατευθείαν στο στόμα της αντιλαϊκής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, σύμφωνα με τον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αντιδραστική στρατηγική, αλλά «άγεται και φέρεται» από τις δυνάμεις της δεξιάς! Να πώς βάζει το χεράκι του ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ στο να εμποδίσει τη ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος για να ψαρέψει σε θολά νερά και να βγάλει λάδι τη σοσιαλδημοκρατία. Να γιατί οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν «σημαία» τέτοια μαργαριτάρια βουλευτών του, που δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα της πολιτικής των οπορτουνιστών και φανερώνουν ποια στρατηγική πραγματικά υπηρετούν. Να θυμίσουμε εδώ ότι όταν υπογραφόταν η Σύμβαση ΝΔ – COSCO το ΠΑΣΟΚ υποσχόταν όχι την κατάργησή της αλλά την επαναδιαπραγμάτευσή της, γιατί ήταν «λεόντιος υπέρ της COSCO». Συνεπέστατο το ΠΑΣΟΚ, αυταπάτες καλλιεργεί ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ.

Tsakthan Daily, 13 October 2009

Όταν βαφτίζουν την πολιτική τους ανάγκη «ιστορία»

Μια φορά κι έναν καιρό, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, γέροι, νέοι και παιδιά, δίχως τανκς και αεροπλάνα, αλλά μόνο με όλμους και πολυβόλα κι αυτά απαλλοτριωμένα από τους στρατούς των κατακτητών φασιστών και ναζιστών, βγήκαν στα βουνά της Ελλάδας για την τιμή και τη λευτεριά, και πολλοί/ές από αυτούς και για έναν νέο κόσμο, τον σοσιαλιστικό. Κάποιοι ήρθαν πίσω στην Ελλάδα μόνο όταν αυτοί/ές οι ανώνυμοι/ες μαχητές/τριες του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του ΕΛΑΝ (το ναυτικό τμήμα του ΕΛΑΣ που όλοι το έχουν ξεχάσει) και της ΕΠΟΝ (αλλά και των μικρών νεολαιίστικων ομάδων που είτε έκαναν σαμποτάζ είτε δούλευαν εθελοντικά στην κοινωνική πρόνοια και την λαϊκή αλληλεγγύη) είχαν δώσει και την τελευταία σταγόνα του αίματός τους για την απελευθέρωση της χώρας από τον ναζιστικό ζυγό. Λίγο αργότερα, δουλεύοντας για τους νέους πάτρωνές τους, αυτοί οι κάποιοι, που η μόνη τους συμβολή ήταν να φωτογραφίζονται στην έπαρση της γαλανόλευκης, αιματοκύλησαν ξανά την ελληνική πρωτεύουσα, κατά το Δεκέμβρη της ελπίδας, όταν οι νέες και οι νέοι απαιτούσαν να τους δοθεί η λευτεριά που με τα ίδια τους τα χέρια . Σαν καπρίτσιο της ιστορίας, η σκηνή της έπαρσης επαναλήφθηκε δεκάδες χρόνια μετά από τον εγγονό ενός από τους κάποιους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί και Δεκεμβριανή συνέχεια της εποχής του παππού. Ας μείνει μόνο στο οικογενειακό κάδρο τους ως στιγματισμένη εικόνα.

Θανάσης Τσακίρης

http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
http://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Υ.Γ. Στο φίλο και συναγωνιστή Δημοσθένη για την εξαιρετική δουλειά του για την «εξέγερση του Δεκεμβρίου 2008».

Γέροι ναυτικοί

Στίχοι: Δημήτρης Μανθόπουλος
Μουσική: Νότης Μαυρουδής
Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης Μητσιάς & Παιδική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Νίκαιας ( Ντουέτο )

Στην ταβέρνα συναγμένοι
μια παρέα ναυτικοί
πίνουν κάτω στο λιμάνι
κοκκινέλι και ρακή
Τα φουγάρα, τσιμινιέρες
βαποριών, βγάζουν καπνούς
κι ανταριάζει κάθε βράδυ
θαλασσόδαρτος κι ο νους.

Πικροθάλασσα είν’ ο χρόνος
κι αυτοί γέρινα σκαριά
Θύμησες ξεθωριασμένες
που λευκάζουν στη στεριά.

Και προσμένουν για ν’ αράξουν
κάποιο γκρίζο δειλινό
Στο γαλάζιο που αχνοφέγγει
το λιμάνι το στερνό.

Μα, σαν πιούνε παραπάνω
ρότα βάζουνε γι’ αλλού
Βλέπουν μπρος τους τη Γοργόνα
την αφέντρα του γιαλού.

Κι αρχινούν πρίμο σεκόντο
τραγουδάκι όλοι μαζί:
«Μεγαλέξανδρος της νιότης
τ’ όνειρό μας πάντε ζει».

Τους κοιτώ παιδί μια στάλα
κι η καρδούλα μου σκιρτά
Μούτσος μπαίνω στ’ όνειρό τους
και σαλπάρω στ’ ανοιχτά!

ΤΑ ΝΕΑ

«ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ» ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗ

Για «εξόφλη